Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

Aktualności

 • STRONA ARCHIWALNA


  TA STRONA JEST ARCHIWALNĄ STRONĄ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

  UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I OD ROKU NIE JEST JUŻ AKTUALIZOWANA

  ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WYDZIAŁU:

  http://fil.ug.edu.pl/

    • STUDIUJ NA NASZYM WYDZIALE!


    • DZIEŃ OTWARTY: 20 KIERUNKÓW STUDIÓW. MORZE MOŻLIWOŚCI! NIE PRZEGAP 19 MARCA 2014!


  Program Dnia Otwartego

  dla kandydatów na studia filologiczne, neofilologiczne, kulturoznawcze i artystyczne

  na  Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

   
  Nie podjąłeś decyzji o swojej przyszłości?
  Dołącz do 5 000 studentów naszego Wydziału!
   
  19 marca 2014 w godz. 10.00-12.30 w auli 1.43
  ul. Wita Stwosza 55 Gdańsk Oliwa.

  10.00-10.30 – Wykład Po co nam humanistyka? prof. UG, dr hab. Maciej Michalski (Instytut Filologii Polskiej) 30 min.

  10.30-11.0020 kierunków studiów. Morze możliwości na Wydziale Filologicznym UG. Prezentacja multimedialna – Prodziekan ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. Izabela Kępka 30 min.

  11.00-11.15 – Nowy kierunek od roku akademickiego 2014/2015:
  Filmoznawstwo praktyczne (Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej). Wprowadzenie w świat filmoznawstwa prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki i dr Sebastian Jakub Konefał (Katedra Kulturoznawstwa) 15 min.

  11.00-11.30Pokaz dwóch filmów krótkometrażowych:

  • Olena. Scenariusz i reżyseria Elżbieta Benkowska, absolwentka  slawistyki Wydziału Filologicznego i reżyserii Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Producent: Gdyńska Szkoła Filmowa. Nominacja do Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2013
  • Dotyk pośredni. Scenariusz i reżyseria Maciej Wiktor, Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło Studentów UG

  11.45-12.30 Występ studentów I roku kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Katedra Sztuk Scenicznych, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki) 30 min. • WYKŁAD MISTRZOWSKI  W ramach cyklu Wykłady mistrzowskie
  zapraszamy na wykład

  prof. dr. hab. Jerzego Jarzębskiego

  z Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
  zatytułowany

  Sens "Kronosu" Gombrowicza

  Wykład odbędzie się w środę 19 marca 2014.
  o godz. 13.15 w auli 1.43 na Wydziale Filologicznym UG.

    • WARSZTATY TRANSLATORSKIE DLA LICEALISTÓW I STUDENTÓW
 • NOWY NUMER "BLIZY"
 • ANGLOJĘZYCZNY KWARTALNIK "TEKSTUALIA" ON-LINE


  Anglojęzyczny wybór tekstów drukowanych sukcesywnie na łamach kwartalnika "Tekstualia" w latach 2007‒2012 (czasopismo ukazuje się od 2005 roku) to pierwsza część projektu translatorskiego Index PLUSfinansowanego przez MNiSW, który ma na celu poszerzenie międzynarodowego zasięgu czasopisma „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” (wydawanego przez Dom Kultury Śródmieście w Warszawie). • KONKURS "POKAŻ JĘZYK, TAK JAK LUBISZ"
 • SEMINARIUM METODYCZNE


  Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Koło przy Uniwersytecie Gdańskim zaprasza nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad-gimnazjalnych na seminarium metodyczne:

  TESTOWANIE WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI

   


 • MISTRZOWSKIE WYKŁADY JĘZYKOZNAWCZE


  "Miodkofilia" na Wydziale Filologicznym

   

  Wykład mistrzowski prof. dr. hab. Jana Miodka  zatytułowany Polszczyzna po roku 1989 – konflikt pokoleń? zgromadził tłum miłośników języka polskiego, złożony głównie z przedstawicieli młodego pokolenia. Profesor Miodek mówił o elastycznej stabilności języka, który dąży jednak w kierunku dopełniania  się przeciwieństw. Coraz śmielej język współczesny czerpie inspiracje z rzeczywistości nowych mediów: komputerów, Internetu, telefonii komórkowej. Elektroniczne czy komputerowe słownictwo wstrzeliło się w leksykalną lukę, co jest, zdaniem profesora Miodka, dowodem na normalnienie Polski, na jej nowoczesność. W swoim wykładzie profesor Miodek podkreślał także nieprzerwane zanurzenie naszego języka w indoeuropejszczyznie.
  Czy Profesor widzi konflikt pokoleń w polszczyźnie po 1989 roku? Raczej nie. Wszystkie skrótowce typu: nara, do zoba, spoko, sorki, sorewicz czy łał, a także produktywność cząstek e-/cyber-/euro- wcale go nie oburza. Podobnie rzecz ma się z makaronizmami, które, jego zdaniem, nadają językowi ekspresyjności.
  Co zatem zaleca obrońcom i świadomym użytkownikom języka polskiego - rozsądną terapię prowadzącą do rugowania wulgaryzmów czy groteskowej hiperpoprawności, której przykładem jest zasłyszane przez niego wyrażenie o walce Dejvida z Goliatem.
  Wykład świadczący o "Miodkofilii", "Miodkomanii" czy "Filomiodkizmie" w gdańskim środowisku studenckim i językoznawczym odbył się środę 19.02.2014 na Wydziale Filologicznym UG. Szacownego gościa powitała i przedstawiła prof. UG, dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany.

  W czwartek 20.02.2014 prof. Jan Miodek wygłosił znakomity, zakorzeniony w historii języka polskiego wykład zatytułowany Śląsk w moim życiu prywatnym i zawodowym, stanowiący 1000. wykład w powojennych dziejach Oddziału GdańskiegoTowarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Oddział Gdański TMJP powstał w Wolnym Mieście Gdańsku 7 II 1925 r., lecz jego działalność przerwała II wojna światowa. Został reaktywowany 6 XI 1959 r. odczytem prof. Zenona Klemensiewicza, poświęconym językowi poetyckiemu Juliusza Słowackiego. Spośród 999 prelekcji wysłuchanych w latach 1959–2014 przez członków i sympatyków TMJP siedem wygłosił prof. Jan Miodek, często goszczący w Gdańsku w latach 90. ubiegłego wieku na zaproszenie śp. Profesora Bogusława Krei. Czwartkowy, ósmy wykład prof. Miodka w ramach spotkań TMJP również zgromadził bardzo liczną publiczność i spotkał się z jej entuzjastycznym przyjęciem.

  Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka


 • PROMOCJA KSIĄŻKI


  Miłosz na Żuławach

   

  Promocja niezwykłej książki zatytułowanej Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej Andrzeja Kasperka odbyła się 20 lutego 2014 na Wydziale Filologicznym UG. Książka urodziła się niejako z konferencji i publikacji pokonferencyjnej Czesława Miłosza "północna strona". Konferencję zorganizowały w 2011: Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Książka ukazuje nieznane szczegóły i ocalałe pamiątki związane z okolicznościami śmierci matki poety w Drewnicy na Żuławach. Weronika Miłoszowa z domu Kunat wraz z falą przesiedleńców z Wileńszczyzny znalazła się tuż po wojnie na Żuławach, gdzie wkrótce zmarła na tyfus (opiekując się chorą Niemką).
  Na spotkaniu byli obecni właściciele domu w Drewnicy, należącego do rodziny Czesława Miłosza, którzy ocalili i przechowali unikatowe pamiątki m.in. pozłacany medal Uniwersytetu Wileńskiego oraz pistolecik, którego zakochany młodzieniec Czesław Miłosz mógł użyć do rosyjskiej ruletki. O tym epizodzie w biografii poety pisał Andrzej Franaszek. W ogrodzie państwa Czeladko z inicjatywy gdańskich polonistów ufundowano kamień upamiętniający matkę poety. Pamiątki rodziny Miłoszów znajdują się obecnie w Muzeum Żuławskim w Nowym Dworze.
  Wśród niespodzianek, których na spotkaniu nie zabrakło, znalazł się rękopis kurtuazyjnego listu Czesława Miłosza do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z podziękowaniem za zaproszenie do Gdańska w 1990 roku. Przypomnijmy, że poeta odwiedził Gdańsk 8 lat później. Odkryciem Andrzeja Kasperka jest natomiast wpis w księgach parafialnych Drewnicy z dokładną datą śmieci Weroniki Kunat. Zdaniem autorów książki Żuławy były w oczach poety odblaskiem utraconego świata. Dowodem na to są utwory poetyckie: Grób Matki, Z nią, Żuławy.
  • Galeria zdjęć ze spotkania. Kliknij zdjęcie poniżej:

  Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka • DRUGA ODSŁONA NOWATORSKIEGO PRZEDMIOTU AKADEMIA PLANETE+ DOC


  Oblicza globalizmu w filmie

  Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych • NOMINACJA DO FRYDERYKA DLA KOŁODZIEJA


  Płyta zatytułowana Polska liryka wokalna z udziałem dr. Grzegorza Piotra Kołodzieja - baryton, pracownika naukowego Katedry Logopedii Wydziału Filologicznego otrzymała nominację do Fryderyka 2014 w kategorii Album roku recital solowy. Płyta w wykonaniu znakomitego śpiewaka Grzegorza Piotra Kołodzieja i Filharmonii Kameralnej im W. Lutosławskiego w Łomżypod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego została wydania przez Musica Sacra Edition.
  Więcej informacji na stronach: www.gpkolodziej.com oraz www.polskaliryka.pl

  Panu dr. Grzegorzowi Kołodziejowi gratulujemy i życzymy Fryderyka.

    • PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW ERASMUS
 • WYKŁADY DLA LICEALISTÓW


  Wykładem prof. dra hab. Stefana Chwina zatytułowanym Krzysztof Kamil Baczyński i "pokolenie Kolumbów" Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego zainaugurował 29.11.2013 współpracę  z dziesięcioma najlepszymi liceami naszego województwa. Zaproponowaliśmy licealistom formułę pozwalającą uczniom klas maturalnych zapoznać się z akademickim spojrzeniem na historię i teorię literatury oraz językoznawstwo, a także z naszymi znakomitymi wykładowcami. Oprócz wykładów, które odbywać się będą cyklicznie przez najbliższy rok akademicki w godzinach 15.00-16.30, uczniowie będą mieli także zajęcia zindywidualizowane, np. warsztaty translatoryczne, pisarskie, teatralne i in. Najbliższe wykłady:

  • 27. marca, g. 15.00 - prof. dr hab. Stefan Chwin,   Polscy laureaci Nobla:
  • Szymborska
  • 10. kwietnia, g. 15.00 - dr Zbyszek Dymarski, Filozoficzne kino Krzysztofa Kieślowskiego


 • OBRONY DOKTORSKIE


  DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że 25 marca 2014 roku o godz. 13.00 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się
   
  PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
  mgr Tomasza Szturo
  tytuł rozprawy:
   

  Aspekty eschatologiczne prozy Waldemara Łysiaka

   
   
  PROMOTOR:   prof. dr hab. Michał Błażejewski
  RECENZENCI:   prof. dr hab. Joanna Ługowska (UWr)
  prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska

  DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że 26 marca 2014 roku o godz. 11.10 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się
   
  PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
  mgr Katarzyny Tarnowskiej
  tytuł rozprawy:

  Problem dekadentyzmu w twórczości Stanisława Rzewuskiego

   
  PROMOTOR:   prof. dr hab. Tadeusz Linkner
  RECENZENCI:   prof. AP, dr hab. Kazimierz Chruściński
    prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska

   


  DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że 26 marca 2014 roku o godz. 13.15 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się
   
  PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
  mgr. Adama Gmyrka
  tytuł rozprawy:

  Ludwika Lorentza koncepcja nauczania języka niemieckiego

  i jej współczesne implikacje glottodydaktyczne

   
   
  PROMOTOR:   prof. dr hab. Marian Szczodrowski
  RECENZENCI:   prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
  prof. USz, dr hab. Krzysztof Nerlicki

   


  DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że 28 marca 2014 roku o godz. 11.00 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się
   
  PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
  mgr. Stanisława Danielewicza
  tytuł rozprawy:
   

  Obraz trójmiejskich środowisk jazzowych

  w tekstach prasowych 1945-2010

   
   
  PROMOTOR:   prof. dr hab. Michał Błażejewski
  RECENZENCI:   prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
  prof. przew. kwal. II Leszek Józef Kułakowski
   
  Prace doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


 • HEWELIUSZ DLA PROFESORA STEFANA CHWINA


  Humanistyka dzisiaj

   

  Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Gdańska, w składzie której znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Gdańska, Prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Prezes Oddziału Gdańskiego PAN, przyznała prof. dr. hab. Stefanowi Chwinowi Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2013 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. To najważniejsza  nagroda naukowa na Pomorzu, nazywana także Pomorskim Noblem, przyznawana od 1987 roku wybitnym przedstawicielom gdańskiego środowiska naukowego za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i twórcze.
  Uroczystość wręczenia nagrody odbyła 28 stycznia 2014 roku o godz. 12.00 w Ratuszu Głównego Miasta. Laudację naszego znakomitego Laureata wygłosił  Prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Jerzy Błażejowski. Profesor Stefan Chwin w swoim przemówieniu zabrał głos w sprawie roli humanistyki we współczesnym korporacyjnym świecie i jej, ulegającej zewnętrznej degradacji, pozycji w świecie naukowym. Wyraził obawę, że system, w jakim się znaleźliśmy, który wymaga walki o życie o przetrwanie, o sukces, walki z wrogiem, stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla człowieczeństwa. Nawoływał do głębszego zastanowienia się nad tym, jakiego człowieka ten system produkuje i wyraził nadzieję, że humanistyka ma szansę przynajmniej łagodzić obyczaje naszego świata, co zdaniem Profesora Chwina, co należy do spraw najważniejszych:
   - Znajomość mechanizmów przemiany państwa demokratycznego w państwo totalitarne powinna być elementarną wiedzą nie tylko każdego człowieka wykształconego, lecz i każdego licealisty, a nawet robotnika, podobnie jak znajomość mechanizmów przemiany ciał ciekłych w ciała stałe i odwrotnie - mówił Laureat. Zapraszamy do lektury całego przemówienia zatytułowanego Humanistyka dzisiaj.
  Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk z PAN.
  Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć naukowych
  oraz wielkiej satysfakcji z dotychczasowych dokonań twórczych.
   

  Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PRZEKŁAD SPECJALISTYCZNY


  W dniu 22 stycznia 2014 r. odbyło się wręczenie dyplomów i nagród autorkom zwycięskich i wyróżnionych prac w V edycji konkursu na przekład specjalistyczny. Konkurs został zorganizowany przez Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA, którego opiekunem jest dr Justyna Giczela-Pastwa. Z uwagi na liczbę nadesłanych prac i ich wysoki poziom, Jury w składzie prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński, dr Justyna Giczela-Pastwa i dr Wioleta Karwacka oprócz pierwszych nagród (przekład prawniczy: Paulina Chojnowska; przekład medyczny: Maja Dembińska) przyznało trzy wyróżnienia (przekład prawniczy: Emilia Łazanowska, Magdalena Majewska; przekład medyczny: Anna Roszak). Laureatkom konkursu nagrody wręczyła pani Prodziekan ds. studenckich dr Urszula Patocka-Sigłowy. Serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku akademickim.


 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


  "Pamięć: Zapomnienie i Zmyślenie"

  • Zgłoszenia do 15 czerwca 2014 r.
  • Kontakt do organizatora prof. UG, dr hab. Wojciecha Owczarskiego: wowczarski1@o2.pl • KONFERENCJA
 • PIERWSZY NUMER "JEDNAK KSIĄŻKI"


  • Pierwszy numer pt. "(Mało)miejskość" pod redakcją Katarzyny Szalewskiej jest w całości dostępny na internetowej stronie czasopisma: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/issue/current
  • Publikacja drugiego numeru pt. "Zwierzęce interakcje" planowana jest na połowę roku 2014.

  • Abstrakt trzeciego numeru pt. "My, Naród… Polski mit narodowy dzisiaj". Redakcja zaprasza do współtworzenia instytutowego pisma: zarówno do nadsyłania artykułów, jak i projektowania własnych koncepcji numerów. Zainteresowanie i zaangażowanie Państwa jest jedyną szansą, by pismo mogło rozwijać się dalej i stać się polem dla naukowej i przyjacielskiej współpracy.

    • DYKTANDO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO


  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka zaprasza studentów i licealistów do udziału w konkursie DYKTANDO z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, które odbędzie się 25 marca 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (aula 1.43).
  Konkurs jest organizowany przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UG przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie. Dyktando ma charakter konkursowy. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Dyktando odbywa się w dwóch grupach: studenci, licealiści. 

  Organizatorzy:
  • dr Tatiana Kopac: tankop@wp.pl
  • dr Joanna Mampe:zanna.m@wp.pl
  Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.03.2014 r.


 • WYKŁAD I PROMOCJA KSIĄŻKI


  Czytanie i nieszczęście

   
  Wykład prof. dr hab. Grażyny TOMASZEWSKIEJ zatytułowany Czytanie i nieszczęście odbył się  16 stycznia na Wydziale Filologicznym UG. Rozważania na temat korzyści i zagrożeń związanych z rozsadzaniem struktur rzeczywistości oraz ucieczki od niej za pomocą czytania, połączone były z krótką prezentacją książki profesorskiej Grażyny Tomaszewskiej zatytułowanej Zagubiona przestrzeń i co dalej... (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013). Przestrzeń „druga” w tej książce, będąca nawiązaniem do tomiku Miłosza (Druga przestrzeń), związana jest z wyobraźniowym trudem człowieka współczesnego poszukującego utraconych kierunkowych wektorów prowadzących do metafizycznej „góry” i „dołu” (nieba, piekła), do przestrzeni sakralnej. Jest nią przestrzeń, w której zostają zniesione granice geograficzne i czasowe, dzięki czemu to, co dawne współistnieje z tym, co teraźniejsze, a także przestrzeń uruchomiona przez lektury cudzych doświadczeń, utrwalonych w literaturze i kulturze. Przestrzeń wyzwolona z ograniczeń czasu i miejsca, byłaby zatem terytorium świata alternatywnego, w którym typowe podziały i reguły nie miałyby znaczenia.
  Prof. Tomaszewska pisze o świecie alternatywnym jako miejscu ocalenia, swoistej apokatastazy, współtworzonym zarówno przez materię doświadczenia biograficznego realnych miejsc, osób i zdarzeń, jak i przez materię miejsc, osób i zdarzeń cudzych, tych utrwalonych w literaturze i sztuce, o ile zostaną one głębiej przeżyte.
  Autorka twierdzi, że taki rodzaj doświadczenia transcendencji był i pozostaje jednym z głównych elementów budujących naszą tożsamość i pozwalającym na głębszą komunikację z innymi. Bez takiego obcowania z duchami ludzkie życie skazane byłoby na porażającą jednowymiarowość, bo tylko dzięki drugiej przestrzeni nasza potrzeba przejrzystości i pewności koresponduje w sposób naturalny z doświadczeniem niejasności i wątpliwości. Tym niemniej tworzenie „drugiej” przestrzeni jest współcześnie trudniejsze, bo wiele współkreujących ją przez długi czas i porządkujących struktur uległo rozbiciu czy przemieszczeniu. Książka Zagubiona przestrzeń i co dalej... próbuje odsłonić niektóre niepokoje z tym związane.


 • NOWA KSIĄŻKA ANDRZEJA KASPERKA


  Koronczarka

   

  Ukazał się właśnie nowy tom  opowiadań naszego doktoranta zatytułowany "Koronczarka". Zbiór kontynuuje niektóre znane czytelnikom "Back in the DDR..." wątki, ale przynosi też nowe tematy – zagładę gdańskich Żydów, exodus Niemców w 1945 r., opowieść o matce Czesława Miłosza. O debiucie literackim Andrzeja Kasperka  Back in the DDR… krytycy i literaci pisali m.in.:
  „Zdumiewająco nieosobiste to świadectwo, a dzięki temu ciekawe i dające do myślenia. …jest coś fascynującego w tej książce…” (Dariusz Nowacki)
   „Dawno nie czytałem równie dojrzałego debiutu literackiego. Dwadzieścia, kunsztownych stylistycznie, opowiadań…” (Jerzy Wolak)
  „…to piękna, melancholijna książka, która na szczęście nie jest wyłącznie nostalgicznym pomnikiem wystawionym dawnym czasom. To niezwykle wyważony opis, w którym tęsknota przełamana jest zgryźliwością, a refleksyjność łączy się z ironią”. (Maciej Robert)
  „Płaski raj z Putinem we mgle…” (Tomasz Zbigniew Zapert) 
  „Ironia i poczucie humoru autora – równe jego zmysłowi  obserwacji – gwarantują dobrą lekturę”. (Paweł Huelle).
  Teraz zachęcamy do sięgnięcia po Koronczarkę.


 • WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH
 • V KONKURS TRANSLATORYCZNY


  • Teksty do tłumaczenia. Patrz więcej.


 • KONFERENCJA POŚWIĘCONA STUDIOM POSTZALEŻNOŚCIOWYM


   
  Tegoroczna międzynarodowa konferencja poświęcona studiom postzależnościowym
  odbędzie się w Gdańsku w dniach 24 – 26 września 2014 i nosi tytuł:

  Białe maski / szare twarze.

  Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej

  Organizatorzy proponują, by badania nad kulturowymi sytuacjami zależności/postzależności w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej sytuować na przecięciu dwóch istotnych obszarów badawczych: studiów somatycznych oraz performatyki. Pozwoli to problematyzować kwestie tożsamości w doświadczeniu zależności/postzależności, zarówno w aspekcie cielesnym, jak i „zwrotu ku sprawczości”, który wydobywa teatralny wymiar procesów dominacji, podporządkowania oraz złożonych strategii oporu. Być może perspektywa ta stworzy możliwość opisania niedostatecznie dotąd eksponowanego przedmiotu badań teorii postzależnościowych w tej części kontynentu, jakim jest pewien rodzaj złego samopoczucia jej mieszkańców, objawiający się różnymi symptomami psychocielesnymi i emocjonalnymi. Pozwoli również na ukazanie, jak długotrwały, trudny do zdefiniowania dyskomfort kształtuje/deformuje podmiotowość ludzi zamieszkujących Europę Środkową i Wschodnią, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i wspólnotowej.
  W prace nad przygotowaniem konferencji włączyło się także Europejskie Centrum Solidarności. Obradom naukowym będą towarzyszyć warsztaty związane z podjętą problematyką, skierowane do wszystkich uczestników, referentów i słuchaczy.
  Powyższa informacja i zaproszenie skierowane są nie tylko do literaturoznawców, ale także do badaczy z innych dziedzin (historii, socjologii, filozofii, psychologii, etnologii, językoznawstwa) oraz doktorantów i magistrantów zainteresowanych tematem dyskursów postzależnościowych.
   


 • KONFERENCJA Z CYKLU "BESTIARIUM"
 • BEETWEN. POMIĘDZY
 • KONFERENCJA NAUKOWA


  Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej
  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  zaprasza na międzynarodową konferencję naukową
   

  ESEJ I ESEIZM NIEMIECKOJĘZYCZNY OD ROMANTYZMU

  DO (POST-) MODERNIZMU

   
  w dniach 27-29 czerwca 2014 r.

    • KONFERENCJA CRIME FICITON
 • NAJLEPSZA PRACA MAGISTERSKA


  Absolwentka kulturoznawstwa Bogna Kociumbas z Wydziału Filologicznego UG zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Była to jego III edycja. Wręczenie nagród obyło się 18 grudnia, w Pomorskim Ośrodku Kompetencji. Zwycięska praca magisterska pt. „Zawód: kulturoznawca? Analiza zawodowych losów absolwentów studiów kulturoznawczych Uniwersytetu Gdańskiego w kontekście obranej ścieżki kształcenia i realiów rynku pracy” została napisana w Katedrze Kulturoznawstwa, pod kierunkiem dr Moniki Białek. Jak napisano w uzasadnieniu, nagrodę przyznano za ciekawą i wnikliwą analizę losów zawodowych absolwentów kierunku kulturoznawstwa, która może stanowić wzorzec prac badawczych nad losami absolwentów innych niszowych kierunków studiów.


 • NOWA KSIĄŻKA PROFESOR EWY GRACZYK


  GDZIE SĄ PISARKI? KOBIETY I KANON LITERACKI

  Dyskusja wokół książki Od Żmichowskiej do Masłowskiej. O pisarstwie w nadwiślańskim kraju autorstwa akademiczki, literaturoznawczyni i feministki prof. UG, dr hab. Ewy Graczyk z Instytutu Filologii Polskiej odbyła się w poniedziałek 16 grudnia 2013 w sali Rady Wydziału. W panelu udział wzięli: prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka, dr Monika Pomirska, dr Maciej Dajnowski oraz sama autorka. Wiele głosów dotyczyło pozycji kobiet w kanonie literatury polskiej.
  Studia profesor Ewy Graczyk są nową pozycją w dyskursie feministycznym odnoszącą się do bogatego dorobku kobiecego wieków XIX i XX. Książka zawiera interpretacje utworów (czy pewnych aspektów twórczości) polskich pisarek, przede wszystkim Narcyzy Żmichowskiej, Elizy Orzeszkowej, Zofii Nałkowskiej, Róży Ostrowskiej i Doroty Masłowskiej. Wśród kobiet pisarek znalazł się jeden rodzynek Juliusz Słowacki z Fantazym w nowatorskiej i kontrowersyjnej interpretacji prof. Graczyk. Jej książka, wciągająca opowieść o problemach rozwoju twórczych podmiotowości w warunkach niewoli, braku pełnej autonomii oraz o politycznej i kulturowej zależności, wydana została w tym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.


 • TRÓJMIEJSKIE ŚLADY STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO


  Przybyszewski Re-wizje

  W podwawelskim grodzie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przybyszewski Re-wizje, obok warszawiaków najliczniej reprezentowana była delegacja gdańska na czele z profesorem Janem Ciechowiczem, kierującym Katerą Kultury i Sztuki na Wydziale Filologicznym UG. Nieprzypadkowo. Profesr zapowiedział, że nasz uniwersytet zajmie się organizacją następnej konferencji. Trochę to pewnie potrwa, ale pierwszy krok mamy za sobą. Paweł Huelle, kierownik literacki Teatru Miejskiego w Gdyni dysponuje już archiwalną kopią sztuki pt. "Mściciel":

  - Ofiarowałem mu ją latem zeszłego roku; nieomal w tym samym czasie, gdy ten dramat opatrzony komentarzami, wydano w Aachen po polsku i po niemiecku. Stało się tak za sprawą prof. Hanny Ratusznej z toruńskiego uniwersytetu i dr Adama Jarosza z uniwersytetu w Giessen - mówi profesor Ciechowicz.

  Wątek gdyński jest o tyle nieprzypadkowy, że swą ostatnią sztukę pisał Przybyszewski, zainspirowany widokami morza i klifu w Orłowie. Obecne są w w niej motywy marynistyczne. Może to szansa, by przy pierwszej sposobności miasto upamiętniło też i tę postać. Zwłaszcza, gdy na festiwalu filmów fabularnych wyświetlą historię 30-letniej odysei krawca tropiącego Przybyszewskiego, opisanej i wyreżyserowanej przez jego prapraprawnuka - przybyszewski konferencjaKordiana Piwowarskiego.

   
   
  Fragment artykułu Adama Grzybowskiego
  Sąd nad filantropem
   ze strony internetowej Radia Gdańsk.

    • NASI JĘZYKOZNAWCY EKSPERTAMI NA ANTENIE TVP GDAŃSK


  Pokaż język, czyli debata o stanie polszczyzny na Pomorzu

   

  W kolejnym cyklu programów zrealizowanych przez Video Studio Gdańsk „Pokaż język, czyli debata o stanie polszczyzny na Pomorzu” udział wzięli eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie odcinki zostały wyemitowane na antenie Telewizji Gdańsk, ale wciąż można je zobaczyć na stronach internetowych. 
  Emisja pierwszego odcinka z kolejnego cyklu programów odbyła się na antenie TVP Gdańsk 26 października 2013, o godz. 18.10.
  „Pokaż język czyli debata o stanie polszczyzny na Pomorzu” to kontynuacja ubiegłorocznego cyklu audycji telewizyjnych i radiowych. Celem projektu jest ukazanie korzystnych i niepożądanych zmian zachodzących w polszczyźnie, uwrażliwienie odbiorców na piękno i bogactwo języka polskiego, uświadomienie mieszkańcom Pomorza Gdańskiego ich wpływu na sposób posługiwania się językiem polskim oraz propagowaniu dobrych obyczajów językowych.
  Uczestnicy programów i eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego rozmawiali na temat norm językowych, skutecznej komunikacji, emocjonalności języka codziennego oraz o zmianach w języku, zachodzących pod wpływem upowszechniania się słownictwa związanego z użytkownikami internetu, środowiskami ludzi biznesu, reklamy, marketingu czy PR.
  W roli ekspertów wystąpili językoznawcy z Wydziału Filologicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: dr Barbara Kamińska, prof. Izabela Kępka i prof. Jolanta Mackiewicz.

    • JUBILEUSZ PROFESOR JANINY BARTOSZEWSKIEJ


   
  Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. Janiny Bartoszewskiej, 45-lecia pracy naukowej oraz 25-lecia pełnienia funkcji kierownika Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich/Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego odbył się 14 listopada 2013 na Wydziale Filologicznym. Pani Profesor dr hab. Janina Bartoszewska jest znaną w kraju i za granicą badaczką fonetyki, fonologii,  grafemii i ortoepii w zakresie języków: rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego. Absolwentka dwóch uniwersytetów (Moskiewskiego i Leningradzkiego), położyła niekwestionowane zasługi dla rozwoju gdańskiej rusycystyki i slawistyki.
  Uroczystości towarzyszyło seminarium naukowe zatytułowane Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, w którym udział wzięli m.in. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, prof. dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. dr hab. Krystyna Szcześniak, prof. dr hab. Marian Szczodrowski, dr inż. Marek Iwanowski, dr Jurand Czermiński. Obradom przewodniczyła dr Wanda Stec, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wzruszającą laudację wygłosiła Pani Dyrektor prof. UG dr hab. Marcelina Grabska.
  Dr Ewa Konefał odczytała nadesłane Jubilatce życzenia od Konsula Generalnego Republiki Białoruś Pana Aleksandra Korola, profesora Walerego Mokijenko z Uniwersytetu w Petersburgu oraz studentki III roku filologii rosyjskiej Justyny Windorpskiej, przebywającej na stażu naukowym w Kaliningradzie.
  Podczas uroczystości wręczono Pani Profesor księgę jubileuszową, zatytułowaną właśnie Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej,  zredagowaną przez dr Ewę Konefał i dr Katarzynę Wojan. Przy wręczaniu księgi obecna była Pani redaktor Wydawnictwa UG dr Dagmara Zawistowska-Toczek.
  W tomie Od dźwięku do słowa... zamieszczono teksty specjalistyczne z szeroko rozumianej dziedziny filologii i językoznawstwa, dedykowane, często bardzo osobiście, Pani Profesor przez Jej przyjaciół, współpracowników oraz uczniów. Kształtując treść artykułów, autorzy starali się uwzględnić fascynacje naukowe i osobiste upodobania Jubilatki. Księga zawiera 21 artykułów naukowych autorstwa zarówno uznanych w świecie autorytetów nauki (m.in. Walerego Mokijenko), jak i będących aktualnie na drodze do kariery naukowej doktorów i doktorantów. Zaproszeni autorzy są często prekursorami w danej dyscyplinie (filologia śledcza, fotoleksykografia, leksykografia chronologizacyjna, międzyjęzykowa akustyczna konfrontacja dźwięków mowy). Istotnym elementem publikacji jest oprogramowanie Ekaterina-5 z klawiaturą homofoniczną na załączonym dysku CD, autorstwa Juranda Czermińskiego.
  • Galeria zdjęć z Jubileuszu Profesor Janiny Bartoszewskiej. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • SŁOWO POŻEGNALNE DLA PROFESORA HENRYKA MARKIEWICZA


  Wydziały humanistyczne Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Filologiczny i Historyczny skierowały Słowo Pożegnalne dla Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesora Henryka Markiewicza. Pogrzeb tego wybitnego humanisty, teoretyka i historyka literatury odbył się 7 listopada 2013 w Krakowie. W delegacji z Wydziałów Filologicznego i Historycznego UG udział wzięli profesorowie: Józef Bachórz, Jan Data oraz Jan Iluk. • XII DYKTANDO KASZUBSKIE


  XII Dyktando Kaszubskie odbyło się 9 listopada 2013 r. w Szymbarku. Do testu znajomości zasad pisowni kaszubskiej przystąpiło 200 chętnych. Organizowane systematycznie od 2002 r. dyktando to jedna z najważniejszych kaszubskich inicjatyw edukacyjno-kulturalnych mająca na celu propagowanie znormalizowanej kaszubszczyzny pisanej. Uczestniczą w nim dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych odpowiadających etapom edukacyjnym oraz dorośli w dwóch kategoriach – tu podział odróżnia amatorów i zawodowców. Studenci, czyli jeszcze uczący się, należą do owej przedostatniej kategorii.
  Od zarania Uniwersytet Gdański współuczestniczy w przygotowywaniu dyktanda. Pierwsze dyktando (i jubileuszowe 10 lat później) odbyło się na UG, organizowali je słuchacze Studium Podyplomowego, którego kierownikiem był prof. Jerzy Treder, on też przygotował pierwsze teksty, potem kolejne weryfikował i aprobował: w 2007 r. wyboru dokonywała Róża Wosiak-Śliwa, w 2008 Hanna Makurat, od 2009 r. – Justyna Pomierska, kierownik Studiów Podyplomowych Nauczanie Języka Kaszubskiego.
  W zeszłym roku po raz pierwszy w kategorii dorosłych udział w dyktandzie wzięły dwie studentki filologii polskiej drugiej specjalności nauczycielskiej wiedza o języku i kulturze kaszubskiej. Dobrze im poszło, ale w tym roku jeszcze lepiej! Alicja Szopińska (III rok) zdobyła tytuł „MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”, a Monika Lidzbarska (II rok) zajęła miejsce trzecie. Te rezultaty są wynikiem czasochłonnych studiów kaszubskiej pisowni (ciągle in status nascendi) wykraczających daleko poza obowiązki wynikające z siatki studiów. Na pewno otwarcie etnofilologii kaszubskiej (nowy kierunek studiów na UG), z ok. 660 godzinami praktycznej nauki języka przyczyni się do poszerzenia kręgu laureatów wśród studentów szeroko rozumianej kaszubistyki.
  Zwycięzcom składamy gratulacje!
  Relacja i fotorelacja z konkursu na stronie http://kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/631


 • JUBILEUSZ PROFESOR IRENY KADULSKIEJ


    W sobotę, 12 października 2013 r. na naszym Wydziale obchodziliśmy jubileusz prof. zw. dr hab. Ireny Kadulskiej. Uroczystość miała podniosły charakter i połączona była z dedykowaną Szanownej Jubilatce sesją  naukową Wiek Świateł osobliwości wszelakich pełen, której inicjatorem był dr Piotr Kąkol.  Adres Jego Magnificencji Rektora UG profesora Bernarda Lammka odczytał Prorektor  profesor Józef Włodarski, a w imieniu władz Uczelni Medal Uniwersytetu Gdańskiego wręczył i życzenia wszelkiej pomyślności złożył Dziekan profesor Andrzej Ceynowa.
    Laudację Jubilatki wygłosił Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej. Przedstawił w niej sylwetkę Pani Profesor, szczególnie akcentując dorobek naukowy, który skupia się głównie wokół zagadnień dramatu i teatru zakonnego oraz historii szkolnictwa wyższego, kultury i literatury epok dawnych. Oprócz licznych publikacji i zasiadania w krajowych i międzynarodowych komitetach, redakcjach i stowarzyszeniach naukowych, Profesor Irena Kadulska w latach 2007-2011 pełniła zaszczytną funkcję Przewodniczącej Komisji Historii Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk, była również wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UG, członkiem senatu UG. Jest też laureatką licznych nagród naukowych, wśród których wysoko sobie ceni Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za książkę Akademia Połocka (Gdańsk 2004). Dyrektor Oleksowicz podkreślił też bezinteresowną pomoc, jaką Jubilatka zawsze służy. Życzliwość i dobroć to najbardziej rozpoznawalne cechy prof. dr hab. Ireny Kadulskiej – długoletniego pracownika Instytutu Filologii Polskiej.

    • DWIE KSIĄŻKI O JACKU KACZMARSKIM


  Galeria Jacka Kaczmarskiego


  Z wielką przyjemnością informujemy, że ukazała się właśnie książka Andrzeja Kasperka - pisarza i doktoranta Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego zatytułowana Galeria Jacka Kaczmarskiego. Skrzydło wschodnie.
  Autor zbioru opowiadań pt. Back in the DDR…, który znalazł się w finale Nagrody Literackiej Gdynia w 2011 roku, opublikował tom esejów, który ma na celu przybliżenie twórczości Jacka Kaczmarskiego a szczególnie tej jej części, którą stanowią utwory inspirowane dziełami sztuki, czyli tzw. ekfrazy. Zbyt często słucha się piosenek Kaczmarskiego powierzchownie, nie tak, jak na to zasługują. To nie tylko przypadek „Murów”. To po prostu zwykłe lenistwo, które sprawiało i sprawia nadal, że nazbyt często słuchacze prześlizgiwali się nad znaczeniami ukrytymi w jego tekstach i słyszeli to, co chcieli usłyszeć. Czasem po prostu ich wiedza nie nadążała za wiedzą i erudycją autora, który na kartce papieru potrafił zmieścić świetny opis obrazu, podać kontekst historyczny a nawet swe refleksje o kondycji Polaka, Rosjanina, człowieka…
  W tomie tym Kasperek skupił się na siedmiu piosenkach, które można potraktować jako głos w debacie o stosunkach polsko-rosyjskich, są to: Pikieta powstańcza według Maksymiliana Gierymskiego, Zesłanie studentów, Wigilia na Syberii, Zatruta studniaPowrót z Syberii według obrazów Jacka Malczewskiego  oraz Wiosna 1905 według Stanisława Masłowskiego. Pojawiają się w nich powstanie styczniowe, zsyłka na Sybir, rewolucja 1905 roku. Uzupełnieniem jest analiza Encore, jeszcze raz… według Pawła Fiedotowa.
  Na odbiorze twórczości Jacka Kaczmarskiego ciągle jeszcze ciąży etykietka poety politycznego. To bardzo zawęża recepcję - spłyca rozumienie jego bogatego pisarstwa. Książka Andrzeja Kasperka nie dotyczy wyłącznie sztuki malarskiej jako tematu zainteresowań poety. Kaczmarski był twórcą zaangażowanym w swój czas, tworzył swoją wizję polskiej historii jako nauczycielki współczesnego życia Polaków, przy czym historia ta jest opowiadana pędzlem wybitnych malarzy. Ten splot zagadnień stanowi oś tematyczną książki. Ujęcie Kasperka wyróżnia się rozległością kontekstu, na tle którego pojawia się interpretacja wierszy. Autor obok kontekstu z zakresu historii sztuki tworzy bardzo bogate tło literackie, obyczajowe i historyczne - to przesądza o walorach poznawczych książki.
  Andrzej Kasperek opublikuje w tym roku kolejny tom opowiadań, będzie on zatytułowany „Koronczarka”.
  Książka ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego, sfinansowana ramach grantu dla doktorantów i młodych naukowców. Jest do nabycia w księgarni internetowej wydawcy: http://kiw.ug.edu.pl/pl/literatura-i-kultura/479-galeria-jacka-kaczmarskiego-skrzydlo-wschodnie.html

  W Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka uczestnika Filologicznych Studiów Doktoranckich Marcin Romanowskiego Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim. Fragmenty biografii artystycznej.
  Pozornie niedorzeczne tytułowe przeciwstawienie nie tyle służy zaprzeczeniu truizmowi „Jacek Kaczmarski był bardem Solidarności”, ile raczej jego sproblematyzowaniu, postawieniu pytań: co to znaczy być bardem, gdzie są granice tej strategii artystycznej, wreszcie, czy będąc bardem, można pozostać Jackiem Kaczmarskim.
  Głównym wątkiem pracy jest ukazanie ewolucji rozumienia siebie jako artysty przez Jacka Kaczmarskiego. Autor ukazuje początki jego praktyki artystycznej, narodziny legendy „barda «Solidarności»" oraz walkę pieśniarza z tą legendą. Kaczmarski jawi się jako artysta zawieszony między potrzebą osobistej ekspresji a skłonnością do przyjmowania pozycji przywódcy czy wychowawcy. Jest też świadomy niebezpieczeństwa zawłaszczenia artysty (jego twórczości i biografii) przez publiczność.
  Ciekawy wątek autotematyczny nie wypełnia całej twórczości autora Muzeum. Miejsce w biografii artystycznej znajdują zapisy takich doświadczeń życiowych artysty jak emigracja, pochodzenie żydowskie, wyjazd do Australii czy choroba nowotworowa.   Przedstawiony został także stosunek Jacka Kaczmarskiego do polskiej historii i tradycji kulturowej, opisano, jak interpretuje on takie fenomeny jak polski romantyzm czy kulturę sarmacką. Autor analizuje też środki, jakich używa, tworząc swe reprezentacje historyczne.
  Na tym tle ukazuje wybrane, konsekwentnie powtarzające się w ciągu całej twórczości, figury wyobraźni, odsłaniające sposób pojmowania przez pieśniarza swej egzystencji, takie jak: koniec świata, pustynia-cmentarzysko, ruiny, człowiek jako homo devoratushomo devorans, życie jako umieranie, przestrzeń zamknięta, bezruch. To właśnie w tych wyobraźniowych przekrojach można znaleźć ślady Jacka Kaczmarskiego najbliższe jego osobistemu, prywatnemu doświadczeniu egzystencjalnemu, ślady podmiotowości artysty wolnego od obowiązków i więzów jakiegokolwiek barda.
  Książka została sfinansowana z działalności statutowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w ramach badań naukowych dla uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich.

    • INAUGURACJA KIERUNKU SINOLOGIA


  Język chiński umożliwia przyjaźnie na całym świecie

   

  Inauguracja Kierunku Sinologia odbyła się 4 października 2013 roku  się w Sali Rady Wydziału Filologicznego. Z nowym rokiem akademickim 2013/2014 36 studentów rozpoczęło studia na I roku sinologii na naszym Wydziale.
  Uroczystość inauguracji kierunku zaszczycił Jego Ekscelencja Xu Jian ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Pan Ambasador przekazał dary dla sinologii w postaci materiałów dydaktycznych: video, czasopism, albumów, książek oraz komputerów. Dzięki Hanban Confucious Institute Headquarters gdańska sinologia wzbogaciła się o 2000 tekstbooków.
  Podczas uroczystości dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa przestawił przyczyny wieloletnich dążeń Wydziału Filologicznego UG do otwarcia kierunku sinologia:
   - Nie możemy nie znać języka, którym mówi jedna piąta ludności na naszym globie, nie możemy nie znać jednej z najstarszych kultur świata ani jednej z największych potęg gospodarczych - mówił dziekan. - A więc względy kulturalne, ale także biznesowe skłoniły nas do kształcenia młodych ludzi w kierunku znajomości wspaniałego języka i kultury chińskiej.
  Dziekan Wydziału wyraził nadzieję, że znakomicie wykształconych absolwentów gdańskiej sinologii szybko wchłonie polski i chiński rynek pracy, życzył im bogatych relacji polsko-chińskich niezakończonych jednakże emigracją do Chin. Przy tej okazji rof. Andrzej Ceynowa przedstawił także kadrę nowego kierunku: prof. UG, dr Wu Lan, panie mgr Bi Wei, Lee Fulan oraz docenta Fu Haifeng.
  Następnie głos zabrał rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, który pogratulował władzom wydziału uporu i konsekwencji w dążeniu do utworzenia kierunku sinologia, a studentom życzył wytrwałości w nauce niezwykle trudnego języka chińskiego.
  Xu Jian ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w swoim przemówieniu na temat perspektyw absolwentów sinologii podkreślił, że język chiński jest kluczem do międzynarodowych przyjaźni kulturalnych i biznesowych na całym świecie.
  Na zakończenie bardzo syntetyczny oraz interesujący wykład zatytułowany Kultura w relacjach chińsko-polskich wygłosiła prof. UG, dr Wu Lan.
  Swoją obecnością inaugurację zaszczycili także: Pani dr Liu  Yuanyuan konsul generalna Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku oraz przedstawiciele biznesu, dyrektorzy zarządzający Oddziału Chipolbroku w Gdyni: XIE Ningjia i Andrzej Karnabal oraz dyrektor firmy COSCO Liu Xuanmin. Przy tej okazji gośćmi byli także przedstawiciele środowiska nauki i edukacji: Hanna Konczakowska-Makulec dyrektor IX Liceum w Gdańsku, które obrało chiński profil edukacji, oraz dr Kamil Zeidler dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej.
  Z okazji inauguracji kierunku sinologia Wydział Filologiczny otrzymał listy gratulacyjne od partnerów naukowych w Chinach: China Youth University For Political Science, Liaoning Normal University oraz Harbin Normal University.
  Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
  • Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej. • INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014


  Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 odbyła się na Wydziale Filologicznym 1 października 2013 roku pod znakiem otwarcia trzech nowych kierunków studiów: iberystyki, sinologii i zarządzania instytucjami artystycznymi. Dla licznie zgromadzonych studentów 1 roku przeżyciem była immatrykulacja - uroczyste włączenie do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Dwie osoby odebrały dyplomy habilitacyjne: dr hab. Małgorzata Jarmułowicz z Instytutu Filologii Polskiej i dr hab. Marta Koval z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski i Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa dokonali 11 promocji doktorskich. Wykład inauguracyjny zatytułowany O niezwykłym Tour de France słów parę…  wygłosił prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki.
  Po inauguracji wydziałowej w auli 1.47 odbyła się inauguracja kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi, podczas której wystąpili artyści Teatru Muzycznego w Gdyni.
  • Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.

    • O LEMIE W POLSKIM RADIU


  Maciej Michalski w Rozmowach o zmroku

   
  Prof. UG, dr hab. Maciej Michalski z Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym wziął udział w audycji radiowej Rozmowy po zmroku w Programie 2. Polskiego Radia. Audycja wyemitowana we wtorek 10 września 2013 dotyczyła Kongresu Futurologicznego Stanisława Lema:
  - Stanisław Lem bardzo podejrzliwie traktował próby ukrycia prawdziwej natury człowieka, ukrycia zła, zamiecenia go pod dywan - mówił w Dwójce prof. Michalski. - Myślę, że nie miałby nic przeciw temu, by zło było jawne; zarazem chciałby, żeby kanalizować je w taki sposób, jak to pokazał w Kongresie futurologicznym. To, co przerażało go najbardziej, to zło ukryte w podziemiu, zło, którego nie da się kontrolować.
  W piątek, 13 września 2013 na ekrany kin wchodzi film Kongres Ariego Folmana na podstawie prozy Stanisława Lema.
  Trzy lata temu w przedmiotem audycji Rozmowy o zmroku była książka habilitacyjna Macieja Michalskiego, będąca studium o twórczości trzech wielkich polskich filozofów 2. poł. XX w.: Barbary Skargi, Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera. Książka Filozof jako pisarz. Kołakowski – Skarga – Tischner skupia się na literaturoznawczym aspekcie tekstów filozoficznych.

  Posłuchaj: • KONFERENCJA: OBRAZ POMORZA


  Ogólnopolska Konferencja  z udziałem gości zagranicznych: Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś odbyła się 17 września 2013 roku w Gdańsku, w budynku Wydziału Filologicznego i Historycznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.

  Organizatorzy: KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO I KATEDRA POLONISTYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET GDAŃSKI, INSTYTUT  KASZUBSKI

    • NOWE STUDIA PODYPLOMOWE


  Zarządzanie projektami

  Wydział Filologiczny zaprasza na nowe studia podyplomowe "Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych".
  Studia adresowane są do pracowników szkół wyższych i innych instytucji naukowych oraz pracowników jednostek działających na rzecz nauki i edukacji.
  Absolwent studiów posiądzie wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami naukowymi i badawczymi jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych, pisania wniosków projektowych do instytucji krajowych i międzynarodowych, pozyskiwania różnych źródeł finansowania badań, zarządzania zespołem projektowym, zarządzania ryzykiem oraz orientowania się w aspektach prawnych i finansowych związanych z projektami. Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi do zarządzania projektami (MsProject).
  Kadrę dydaktyczną studiów tworzą wybitni specjaliści, pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego oraz osoby z zewnątrz: doświadczeni praktycy zajmujący się zarządzaniem projektami.
  Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych" realizowane są w formie studiów niestacjonarnych i trwają 2 semestry.
  Warunki rekrutacji: Rekrutacja na studia odbywa się na 1 semestr roku akademickiego 2013/2014. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
  Liczba uczestników: 30 osób.
  Termin składania dokumentów: 30 września 2013 roku.
  Opłaty: 2000 zł za semestr, łącznie 4000 zł.


 • BADANIA NAUKOWE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO MOZAIKA


  Kultura Saami

  W ostatnich dniach lipca 2013 zakończyły się studenckie badania naukowe prowadzone w rejonie Sapmi – tradycyjnym regionie Skandynawii zamieszkanym przez Saami (błędnie nazywanych Lapończykami).
  Podczas podróży po Szwecji i Norwegii studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Mozaika działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa UG miały okazję rozmawiać z młodymi Saami. Badania dotyczyły ich stosunku do tradycyjnego rękodzieła oraz planów na przyszłość.
  W ciągu trzech tygodni studentki odwiedziły siedem wiosek zamieszkanych przez Saami i zebrały dużo ważnych informacji zarówno na temat kultury Saami, jak i problemów z jakimi lud ten boryka się współcześnie.
  Badania były prowadzone pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UG, prof. dr. hab. Bernarda Lammka oraz pod patronatem medialnym czasopism „Poznaj Świat” i „Zew Północy”. Z ramienia Katedry Kulturoznawstwa badania kierowane były przez dr Aleksandrę Wierucką. W Skandynawii pomocą służył Andrzej Garski (autor przewodnika po parkach narodowych półwyspu).
  Na pełną relację z badań zapraszamy na początku listopada.
  • Blog prowadzony podczas wyjazdu: http://www.sapmi2013.blogspot.com/
  • Profil na Facebook: https://www.facebook.com/pages/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Mozaika/145834192182538?ref=ts&fref=ts
  • Galeria zdjęć z wyprawy. Kliknij zdjęcie poniżej. • LAURY


  Nagroda literacka dla profesora Kazimierza Nowosielskiego

   

  Najnowszy tom wierszy prof. dr. hab. Kazimierza Nowosielskiego Okno od północy promowany z początkiem roku akademickiego (2 października 2012) w Nadbałtyckim Centrum Kultury, otrzymał właśnie Nagrodę Literacką im. Księdza Jana Twardowskiego.
  Okno od północy to jedenasta, nie licząc trzech tomów wyborów wierszy, poetycka książ­­ka prof. Kazimierza Nowosielskiego. Zawarte w niej utwory poprzedza motto zaczerpnięte z jednego z listów Norwida: „obywatelską i miłości – rzecz robię”. Zdanie to zdaje się streszcz­ać najważniejszy zamysł oraz problemowo-artystyczną istotę tego tomu.
  Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!


 • ŚWIĘTO WYDZIAŁU 2013


  Naszą koroną są badania naukowe

   

  Uroczystość Święta Wydziału połączona wręczeniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych odbyła się w sobotę 15 czerwca 2013 rok o godz. 10.00 w auli Wydziału Filologicznego 1.43. Podczas uroczystości odbyło się 13 promocji doktorskich, 8 osób odebrało dyplomy habilitacyjne:
  - Naszą koroną są badania naukowe i związane z tym coraz wyższe i powszechniejsze na naszym wydziale stopnie i tytuły profesorskie. W ostatnim roku cztery osoby zdobyły tytuły profesorskie. Są to: prof. Stefan Chwin, prof. Kazimierz Nowosielski, prof. David Malcolm i prof. Mirosław Ossowski. Dziewięcioro kolegów i koleżanek uzyskało stopień doktora habilitowanego, dwudziestu słuchaczy naszych Filologicznych Studiów Doktoranckich zdobyło stopień doktora. Jeśli do tego dodać fakt, że dalszych siedem wniosków profesorskich jest w opracowaniu, a osiemnaście wniosków habilitacyjnych jest aktualnie procedowanych, to opinia o nas, jako wydziale, gdzie praca naukowa wre, jest ze wszech miar słuszna. Obecnie czekamy z niecierpliwością na wiadomość o wynikach postępowania parametryzacyjnego, które, jestem o tym przekonany, potwierdzi naszą wysoką pozycję wśród wydziałów filologicznych w Polsce. Mamy duże szanse na podwyższenie naszej kategorii nawet do kategorii A. Ale czy tak się stanie, dowiemy się za niecały miesiąc - mówił w przemówieniu Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa.
  Po oficjalnej części uroczystości odbył się tradycyjny piknik pod pomnikiem Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
  • Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • SUKCESY STUDENTEK NASZEJ ANGLISTYKI


   
  Martyna Sajko, studentka I roku studiów magisterskich w Katedrze Translatoryki (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki), zakwalifikowała się na staż w Polskim Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Podczas pięciotygodniowego stażu m.in. tłumaczyła materiały informacyjne KE z języka angielskiego na polski, teksty urzędowe z języka polskiego na angielski i przygotowywała materiały pokonferencyjne na stronę internetową Komisji, wykazując się, jak podkreślił Zbigniew Gniatkowski, Kierownik Wydziału Prasy Przedstawicielstwa, „doskonałą umiejętnością pozyskiwania informacji, świetną znajomością języka angielskiego oraz wysokim poziomem umiejętności translatorskich”.

  Lidia Zdzitowiecka, studentka III roku filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym UG dostała się na staż do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, który odbyła w dniach 8.04.-10.05.2013. Do jej obowiązków należały tłumaczenia raportów i uczestniczenie w spotkaniach grup ITRE, ECR i wielu innych. Więcej informacji na temat drugiej stypendystki można przeczytać pod adresem: http://dzielo.pl/pl/aktualnosci/225/staz-w-parlamencie-europejskim • ROZSTRZYGNIĘCIE IV KONKURSU TRANSLATORYCZNEGO


  28 maja 2013 r. ogłoszono zwycięzców IV Konkursu Translatorycznego organizowanego przez Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki przy udziale Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i Rosyjskiego Uniwersytetu Federalnego im. Kanta. Zostali nimi:

  w kategorii TEKST LITERACKI:
  • Alicja Spietelun, III rok I stopnia
  • Katarzyna Drewek, III rok I stopnia
  • Julia Narwojsz, II rok I stopnia
  • Zuzanna Kalicka-Karpowicz, II rok I stopnia
  w kategorii TEKST PUBLICYSTYCZNY:
  • Kamila Pączek, I rok II stopnia
  • Agnieszka Niedbalska, III rok I stopnia
  • Kiriłł Dermanowski, II rok II stopnia

   

  Laureatom gratulujemy! • SPOTKANIE


  Niemiecki oficer, który uratował Szpilmana

   
  We wtorek 4.06.2013 gościem Instytutu Filologii Germańskiej była dr Jorinde Krejci, lekarz, dziennikarka, córka Wilma Hosenfelda, oficera niemieckiego, który uratował Władysława Szpilmana. Postępowanie Hosenfelda zostało sugestywnie przedstawione w filmie Romana Polańskiego "Pianista". Spotkanie dotyczyło jego dziennika i listów wydanych w polskim przekładzie pod tytułem "Staram się ratować każdego. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach". Inicjatorem spotkania był Falk Altenberger z Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.


 • AUDYCJA O WAGNERZE W II PROGRAMIE POLSKIEGO RADIA


  Z UDZIAŁEM PROF. DR. HAB. MICHAŁA PIOTRA MROZOWICKIEGO
   
  Autor niedawno opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego monografii pt. Richard Wagner et sa réception en France – Première partie: Le musicien de l’avenir, prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki, kierownik Katedry Literatur Romańskich na Wydziale Filologicznym UG, wziął udział w audycji II Programu Polskiego Radia „W kontrapunkcie, czyli za i przeciw” pod redakcją Marcina Majchrowskiego i Piotra Matwiejczuka. Audycja, wyemitowana 2 czerwca 2013 roku, poświęcona była fenomenowi Ryszarda Wagnera. Czterdziestominutowa wypowiedź, przygotowana przez prof. Mrozowickiego dla tej godzinnej audycji, nie mogła zmieścić się w niej w całości, ze względu na udział w programie również innych dyskutantów: red. Doroty Kozińskiej z „Ruchu Muzycznego”, samych autorów audycji, a także radiosłuchaczy, którzy włączali się do dyskusji telefonicznie. W audycji zaprezentowano więc tylko trzy fragmenty wypowiedzi gdańskiego romanisty. Za zgodą red. Marcina Majchrowskiego jej całość zamieszczona jest w formie tekstowej na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG.


 • WIZYTA AMBASADORA SERBII NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM


  Ożywiona współpraca Serbii z Katedrą Slawistyki
   

  Ambasador Serbii w Polsce, Radojko Bogojević, złożył wizytę na Uniwersytecie Gdańskim. Spotkał się m.in. z Prorektorem ds. Rozwoju i Finansów UG, prof. Mirosławem Szrederem oraz z Prodziekanem Wydziału Filologicznego ds. Nauki, prof. Stanisławem Rośkiem.
  Przedmiotem rozmów gościa była współpraca pomiędzy stroną serbską a Uniwersytetem Gdańskim. W ostatnim czasie kontakty Polski z Serbią ożywiły się, a premier Serbii złożył oficjalną wizytę w naszym kraju, zainteresowanie Ambasadora kontaktem z uczelnią i regionem pomorskim wpisuje się w ten klimat.
  Tego dnia Ambasador spotkał się również ze studentami i pracownikami Katedry Slawistyki na Wydziale Filologicznym. Katedra Slawistyki, kierowana przez prof. UG, dr hab. Halinę Wątróbską, w roku bieżącym obchodzi 15-lecie istnienia, a język serbski, literatura i kultura Serbii to (obok chorwackiego) podstawowa linia studiów slawistycznych. Studenci Katedry co roku korzystają z możliwości międzynarodowej wymiany studentów wyjeżdżając do Serbii.
  W 2010 r. Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa, wystąpił z wnioskiem o przyznanie Medalu Uniwersytetu Gdańskiego Ivanie Nikolić, głównemu bibliotekarzowi Serbskiej Biblioteki Narodowej w Belgradzie, za stałe przekazywanie Katedrze Slawistyki (Bibliotece UG) darów w postaci ponad 6 tysięcy woluminów. Medal wręczono w czasie uroczystości 40-lecia UG.
  Katedra Slawistyki gościła już wiele postaci serbskiego życia naukowego, twórców literatury i kultury. Wizyta ambasadora Serbii powinna wnieść konstruktywny klimat dla dalszych kontaktów naukowo-kulturowych, służących studentom i pracownikom katedry oraz uczelni i regionowi.
  Tekst: Krzysztof Klinkosz Biuro Prasowe UG

    • SESJA Z CYKLU BESTIARIUM
 • KONFERENCJA BIBLIJNA


  Biblia w literaturze polskiej XIX wieku

  20 maja 2013 r. na naszym Wydziale odbyła się już druga konferencja zatytułowana BibliA w literaturze polskiej XIX wieku. Tym razem tematyka zawężona została do wątków starotestamentowych. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Pracownia Badań Nad Biblią I Religią W Literaturze Polskiej XIX I Początku XX Wieku.
  Referaty wygłosiło 22 autorów z dziesięciu ośrodków akademickich w kraju. Udział wziął ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, wybitny patrolog, historyk i specjalista w zakresie literatury wczesnochrześcijańskiej i apokryficznej.
  Uczestnikom sesji zaprezentowana została książka Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska pod redakcją profesorów: Edwarda Jakiela oraz Janusza Mosakowskiego, w której opublikowano referaty, wygłoszone podczas ubiegłorocznej sesji, która odbyła się w październiku 2012.
  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERATURY I TEATRU


  Tegoroczna edycja Between/Pomiędzy poświęcona została literaturze współczesnej i znaczącemu w literaturze światowej rokowi 1983:  „Można powiedzieć, że był to dobry rok. J. M. Coetzee wydaje "Życie i czasy Michaela K", w księgarniach pojawia się "Kraina wód" Grahama Swifta, a opowiadanie Johna Bergera „Borys kupuje konie” (kluczowy tekst trylogii Into the Labours) ukazuje się w magazynie literackim Granta. Co więcej, powstaje Théâtre de Complicité, na scenie pojawia się Co gdzie Becketta, ukazuje się zbiór Davida Constantine’a Watching for Dolphins, Night in the Iron Hotel Michaela Hoffmanna, Mała doboszka Johna le Carrégo, a William Golding dostaje Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Wychodzą ważne dzieła Fleura Adcocka, Geoffreya Hilla i Jamesa Fentona. I nie tylko…”.
  Trzydniowa konferencja została zorganizowana przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego UG i rzeszę partnerów. Towarzyszyły jej warsztaty teatralne, prezentacje słuchowisk i spektakle Teatru Wierszalin.
  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej:
   
   


 • IX STUDENCKA KONFERENCJA STAROŻYTNICZA W GDAŃSKU


  MŁODZI STAROŻYTNICY DYSKUTOWALI O ROLI MORZA W ANTYKU

   

  „Navigare necesse. Morze – podróż – przejdzie – przemiana” to hasło dziewiątej edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej, która odbyła się w dniach 10 – 12 maja 2013 w Gdańsku. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów Uniwersytetu Gdańskiego, ale w działaniach organizacyjnych pomagali także studenci zajmujący się szeroko pojętym Antykiem z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju: Koło Starożytnicze Uniwersytetu Warszawskiego, Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego „Oikumene” z Uniwersytetu Wrocławskiego, Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności tegoż samego uniwersytetu, Koło Naukowe Klasyków z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Koło Naukowe Filologów Klasycznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Antycznej Translatoryki Uniwersytetu Łódzkiego, Koło Starożytnicze Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Obrady miały miejsce w budynku Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
  W piątkowe popołudnie (10 maja) przybyłych gości powitał Damian Domański, prezes Studenckiego Koła Naukowego Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG, a uroczystego otwarcia dokonał opiekun naukowy tej organizacji studenckiej, dr Grzegorz Kotłowski. Wykład inauguracyjnych pt. „Grecy na morzach południowych” wygłosił dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Gościwit Malinowski, zaś w sobotnie popołudnie (11 maja) można było wysłuchać prelekcji prof. Nicholasa V. Sekundy, wybitnego archeologa starożytności z Uniwersytetu Gdańskiego, nt. „Piractwo i marynarka wojenna na Krecie okresu hellenistycznego”. Całość konferencji uświetnił piątkowy koncert inauguracyjny pt. „Navigare necesse est” w wykonaniu Chóru Sceny Muzycznej Gdańsk pod dyr. Beaty Śnieg, na który przybyli  uczestnicy konferencji oraz gdańszczanie. Dzięki gościnności OO. Kapucynów miał on miejsce w kościele rektorskim św. Jakuba przy ul. Wałowej w Gdańsku.
  Damian Domański


 • SUKCES STUDENTA ROSJOZNAWSTWA W TALENT SHOW


  Student rosjoznawstwa wygrał Got to dance

  Maciej „Sheva” Mołdoch – student III roku Rosjoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim zdobył nagrodę jury w finale Got to dance 3. Tylko taniec 3. Maciej tańczy popping – jeden ze stylów hip-hopu. Gratulujemy! • SPLENDOR GEDANDENSIS DLA CHWINÓW ZA DWA TOMY O MIŁOSZU


  Świadectwa, interpretacje i gdańskie tropy

   
  Prof. dr hab. Stefan Chwin i Krystyna Chwin otrzymali Nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis za dwa, stanowiące całość tomy: "Miłosz. Interpretacje i świadectwa" autorstwa Stefana Chwina oraz "Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje - Dokumenty - Głosy", pod redakcją Krystyny Chwin i Stefana Chwina.
  Nagroda przyznawana jest "osobom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury za rok poprzedzający rok przyznania Nagrody". Od 1999 roku przyznawane są corocznie trzy równorzędne wyróżnienia oraz równolegle z nimi - jeden Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska. Nagrodę oraz Tytuł przyznaje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Kapituły Nagrody i Tytułu, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, mediów oraz twórcy i laureaci Nagrody za rok poprzedni.
  Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis po raz pierwszy została wręczona 4 sierpnia 1973 roku. Jest najstarszym i najistotniejszym wyróżnieniem gdańskim w dziedzinie kultury. W tym roku laureatów wybrano spośród 26 kandydatów. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 15 marca 2013 roku w Teatrze Wybrzeże.
  Laureatom, wybitnym interpretatorom i dokumentalistom śladów Czesława Miłosza w Trójmieście, serdecznie gratulujemy!

  Promocja dwutomowej publikacji prof. Stefana Chwina: Miłosz. Interpretacje i świadectwa oraz Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje. Dokumenty. Głosy, pod redakcją Krystyny Chwin i Stefana Chwina odbyła się 18 grudnia 2012 w Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Książka Stefana Chwina pt. „Miłosz. Interpretacje i świadectwa” zawiera historycznoliterackie interpretacje wybranych problemów twórczości Miłosza, które dotąd nie przyciągnęły uwagi badaczy w stopniu, na jaki zasługują, to znaczy nawet jeśli się nimi zajmowano, nie poświęcono im osobnych studiów. W zbiorze znajdują się między innymi teksty poświęcone kwestii stosunku Miłosza do teorii Darwina, postawie pisarza wobec Powstania Warszawskiego oraz o istocie burzliwego sporu pomiędzy Miłoszem i Herbertem. Druga część książki – zatytułowana „Miłosz i pomnik” – zawiera teksty będące próbą zrekonstruowania zawiłej historii związków pisarza ze słynnym gdańskim Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.
  Tom „Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje – Dokumenty – Głosy”, pod redakcją Krystyny Chwin i Stefana Chwina, zawiera świadectwa obecności noblisty w Gdańsku. Czesław Miłosz odwiedzał Gdańsk i okolice parokrotnie – wizyty miały charakter zarówno osobisty, jak i zawodowy a nawet ściśle literacki. Uwagi i komentarze dotyczące tych spraw są rozproszone w całej twórczości pisarza. Redaktorzy publikacji zebrali te materiały, by ułożyły się w całość, objaśniającą zakres i treści gdańsko-pomorskiego doświadczenia poety.
  Rozmowę z Krystyną i Stefanem Chwinami poprowadził Remigiusz Grzela. Książki opublikowało Wydawnictwo Tytuł. Ukazały się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Gdańska.


 • FILM STUDENTKI SLAWISTYKI NA FESTIWALU FILMOWYM W CANNES


  Elżbieta Benkowska, studentka slawistyki na Wydziale Filologicznym (II rok II stopień), która jest również absolwentką Gdyńskiej Szkoły Filmowej, została zakwalifikowana ze swoim filmem dyplomowym "Olena" do konkursu fabularnych filmów krótkometrażowych na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Film jest jednym z dziewięciu kandydatów do Złotej Palmy wybranym spośród 3 500 filmów zgłoszonych z całego świata. Po raz pierwszy w historii polski fabularny film krótkometrażowy walczyć będzie o najwyższą nagrodę Festiwalu - Złotą Palmę.
  Festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 15-26 maja 2013. Zwycięzcę konkursu krótkich metraży wybierze międzynarodowe jury pod przewodnictwem znakomitej reżyserki, laureatki Złotej Palmy i Oscara - Jane Campion. Laureat  zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali zamknięcia festiwalu.
  Na stronie festiwalu w Cannes, film Elżbiety Benkowskiej znajduje się na szóstej pozycji: http://www.festival-cannes.fr/en/article/59658.html
  Naszej studentce gratulujemy i życzymy Złotej Palmy!


 • LARUEACI MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO, LITERATURY I KULTURY


  12.04.2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom I etapu

  II Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury

  organizowanej przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.
   
  W I etapie Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury udział wzięło ponad 400 studentów z Uniwersytetów z Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Grecji i Polski. Czterech studentów Uniwersytetu Gdańskiego uzyskało świetne wyniki w I etapie, dzięki czemu będą oni reprezentowali nasz Uniwersytet w II etapie Olimpiady, który odbędzie się 16-17 maja w Kaliningradzie. Są to: Paulina Burchanowa, Michał Górniak, Paulina Siegień i Aleksandra Wrzosek.


 • DYKTANDO JĘZYKA ROSYJSKIEGO


  DYKTANDO JĘZYKA ROSYJSKIEGO odbyło się 26 marca 2013 roku o godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym UG, ul. Wita Stwosza 55. Konkurs jest organizowany przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie.


 • OBCHODY DWUSETNEJ ROCZNICY URODZIN RYSZARDA WAGNERA


  Książka i wydziałowy wykład monograficzny

  prof. Michała Piotra Mrozowickiego

  Instytut Filologii Romańskiej UG uczestniczy w obchodach dwusetnej rocznicy urodzin Ryszarda Wagnera. Prof. Michał Piotr Mrozowicki, kierownik Katedry Literatur Romańskich, opublikował z tej okazji w Wydawnictwie UG pierwszą część monografii Richard Wagner et sa réception en France, zatytułowaną Le musicien de l’avenir (448 stron, in-octavo). Książka będzie skierowana do wybranych księgarń i dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa UG (http://kiw.ug.edu.pl/pl/) począwszy od drugiej połowy lutego 2013 roku.

  Tematykę książki – historię niełatwych relacji „wagnerowsko-francuskich” w latach 1839-1883 prof. Michał Piotr Mrozowicki, przedstawi ponadto w formie dwujęzycznej (francusko – i polskojęzycznej) prezentacji multimedialnej obficie ilustrowanej cytatami muzycznymi w trakcie wydziałowego wykładu monograficznego w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. Wykład dwa razy w tygodniu: w poniedziałki (godz. 13.15-14.45) i środy (godz. 15.00-16.30) odbywać się będzie w siedzibie gdańskiej romanistyki, w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 238a (w poniedziałki w sali 50 i w środy w auli 45). Wszystkich zainteresowanych, nie tylko romanistów, serdecznie zapraszamy. Pierwszy wykład odbędzie się 3 kwietnia 2013 roku. • WYKŁAD MISTRZOWSKI


  Język zwornikiem nauk humanistycznych

  W ramach cyklu Wykładów Mistrzowskich 20 lutego 2013 odbył się wykład prof. dr. hab. Wojciecha Chlebdy znakomitego językoznawcy, frazeologa i rusycysty z Uniwersytetu Opolskiego. Profesor wygłosił otwarty ogólnohumanistyczny wykład zatytułowany Językoznawca na rozdrożu – czy na pograniczu nauk? W poszukiwaniu zwornika dyscyplin humanistycznych. Dzień później już tylko do językoznawców i studentów filologii rosyjskiej prof. Wojciech Chleba mówił o internetowych ścieżkach frazeologa. Wykład nosił tytuł Frazeolog a Intenet. Nieco o teorii i nieco o praktyce relacji wzajemnych.
  • Galeria zdjęć z wykładu. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • BIBLIOTEKA PROF. DR HAB. ALINY WITKOWSKIEJ NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM


  Księgozbiór ponad 2 tys. książek należących do prof. dr hab. Aliny Witkowskiej (1928-2011) przekazała Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Gdańskiego Halina Pawłowska, siostrzenica Pani Profesor. Decyzją Dziekana i Rady Wydziału biblioteka wybitnej badaczki i znawczyni literatury polskiej XIX wieku, a w szczególności literatury romantyzmu, wzbogaci bibliotekę humanistyczną w nowym budynku neofilologii naszego wydziału. Profesor Witkowska była pracownikiem i współtwórczynią Pracowni Literatury Romantyzmu Instytutu Badań Literackich PAN, a od 1998 członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Była także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego Pen-Clubu. Napisała wiele monografii, m.in. Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia (1962), Sławianie, my lubim sielanki… (1972), Mickiewicz. Słowo i czyn (1975), Literatura romantyzmu (1986), Towiańczycy (1989), Romantyzm (1996 – z Ryszardem Przybylskim), Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków (1997). Opracowała także wiele edycji dzieł polskiego romantyzmu w serii Biblioteka Narodowa. Była laureatką m.in. Nagrody Kościelskich.
  Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w styczniu 2012 postanowiła pozostawić bibliotekę prof. dr hab. Aliny Witkowskiej jako integralny, wydzielony zbiór biblioteki humanistycznej pod nazwą Vitkovianum. Warto dodać, że Pani Profesor miała wkład w kształcenie gdańskich humanistów. Jej doktorantami byli profesorowie: Marek Adamiec i Hieronim Chojnacki, współpracowała także z prof. dr. hab. Józefem Bachórzem.
  Ofiarodawczyni biblioteki prof. Aliny Witkowskiej Pani Halina Pawłowska napisała, iż ma nadzieję, że księgozbiór będzie dobrze służył studentom i pracownikom naukowym. W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego dziękujemy ofiarodawczyni i jej małżonkowi Panu Wojciechowi Pawłowskiemu.
  Tekst Anna Malcer-Zakrzacka


 • UWOLNIJ KSIĄŻKĘ


  Za sprawą Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego pod koniec stycznia stanęły regały z książkami i czasopismami, dostępnymi w ramach idei bookcrossingu czyli wędrującej z rąk do rąk książki. Oznacza to swobodny dostęp do książek i czasopism, z tą jednak różnicą, że ich cyrkulacja odbywa się jedynie pomiędzy regałami rozlokowanymi na wydziałach UG. Na Wydziale Filologicznym i Historycznym (regał umieszczony jest na prawo od wejścia za szatnią).

  Studencie! Książki z regałów możesz śmiało zabierać ze sobą do domu (nie dotyczy to czasopism, z których korzystamy na miejscu) i używać bez ograniczenia czasowego. Po przeczytaniu, zwróć je na regał któregokolwiek z wydziałów, by książka miała szansę krążyć z rąk do rąk.
  Czy na Twojej domowej półce kurzą się bezczynnie książki lub czasopisma? Miej gest – dołóż je na regał! Dodawane książki opatrz wlepką, którą znajdziesz w plastikowej kieszeni na regale (jeśli ich zabrakło – daj nam o tym znać: czytelnia@nzsug.pl). Dzięki temu będzie wiadomo, że uczestniczą one w Czytelni. Czasopisma nie wymagają naklejania wlepek.
  Razem wskrzeszajmy ducha czytelnictwa!
  Więcej informacji na stronie: www.nzsug.pl