Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

BIBLIOTEKA PROF. DR HAB. ALINY WITKOWSKIEJ NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Księgozbiór ponad 2 tys. książek należących do prof. dr hab. Aliny Witkowskiej (1928-2011) przekazała Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Gdańskiego Halina Pawłowska, siostrzenica Pani Profesor. Decyzją Dziekana i Rady Wydziału biblioteka wybitnej badaczki i znawczyni literatury polskiej XIX wieku, a w szczególności literatury romantyzmu, wzbogaci bibliotekę humanistyczną w nowym budynku neofilologii naszego wydziału. Profesor Witkowska była pracownikiem i współtwórczynią Pracowni Literatury Romantyzmu Instytutu Badań Literackich PAN, a od 1998 członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Była także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego Pen-Clubu. Napisała wiele monografii, m.in. Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia (1962), Sławianie, my lubim sielanki… (1972), Mickiewicz. Słowo i czyn (1975), Literatura romantyzmu (1986), Towiańczycy (1989), Romantyzm (1996 – z Ryszardem Przybylskim), Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków (1997). Opracowała także wiele edycji dzieł polskiego romantyzmu w serii Biblioteka Narodowa. Była laureatką m.in. Nagrody Kościelskich.
Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w styczniu 2012 postanowiła pozostawić bibliotekę prof. dr hab. Aliny Witkowskiej jako integralny, wydzielony zbiór biblioteki humanistycznej pod nazwą Vitkovianum. Warto dodać, że Pani Profesor miała wkład w kształcenie gdańskich humanistów. Jej doktorantami byli profesorowie: Marek Adamiec i Hieronim Chojnacki, współpracowała także z prof. dr. hab. Józefem Bachórzem.
Ofiarodawczyni biblioteki prof. Aliny Witkowskiej Pani Halina Pawłowska napisała, iż ma nadzieję, że księgozbiór będzie dobrze służył studentom i pracownikom naukowym. W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego dziękujemy ofiarodawczyni i jej małżonkowi Panu Wojciechowi Pawłowskiemu.
Tekst Anna Malcer-Zakrzacka
Wyświetleń: 3613
Ostatnio modyfikowane: 22.02.2012Pozostałe artykuły w tym dziale