Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

SPLENDOR GEDANDENSIS DLA CHWINÓW ZA DWA TOMY O MIŁOSZU

Świadectwa, interpretacje i gdańskie tropy

 
Prof. dr hab. Stefan Chwin i Krystyna Chwin otrzymali Nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis za dwa, stanowiące całość tomy: "Miłosz. Interpretacje i świadectwa" autorstwa Stefana Chwina oraz "Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje - Dokumenty - Głosy", pod redakcją Krystyny Chwin i Stefana Chwina.
Nagroda przyznawana jest "osobom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury za rok poprzedzający rok przyznania Nagrody". Od 1999 roku przyznawane są corocznie trzy równorzędne wyróżnienia oraz równolegle z nimi - jeden Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska. Nagrodę oraz Tytuł przyznaje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Kapituły Nagrody i Tytułu, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, mediów oraz twórcy i laureaci Nagrody za rok poprzedni.
Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis po raz pierwszy została wręczona 4 sierpnia 1973 roku. Jest najstarszym i najistotniejszym wyróżnieniem gdańskim w dziedzinie kultury. W tym roku laureatów wybrano spośród 26 kandydatów. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 15 marca 2013 roku w Teatrze Wybrzeże.
Laureatom, wybitnym interpretatorom i dokumentalistom śladów Czesława Miłosza w Trójmieście, serdecznie gratulujemy!

Promocja dwutomowej publikacji prof. Stefana Chwina: Miłosz. Interpretacje i świadectwa oraz Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje. Dokumenty. Głosy, pod redakcją Krystyny Chwin i Stefana Chwina odbyła się 18 grudnia 2012 w Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Książka Stefana Chwina pt. „Miłosz. Interpretacje i świadectwa” zawiera historycznoliterackie interpretacje wybranych problemów twórczości Miłosza, które dotąd nie przyciągnęły uwagi badaczy w stopniu, na jaki zasługują, to znaczy nawet jeśli się nimi zajmowano, nie poświęcono im osobnych studiów. W zbiorze znajdują się między innymi teksty poświęcone kwestii stosunku Miłosza do teorii Darwina, postawie pisarza wobec Powstania Warszawskiego oraz o istocie burzliwego sporu pomiędzy Miłoszem i Herbertem. Druga część książki – zatytułowana „Miłosz i pomnik” – zawiera teksty będące próbą zrekonstruowania zawiłej historii związków pisarza ze słynnym gdańskim Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.
Tom „Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje – Dokumenty – Głosy”, pod redakcją Krystyny Chwin i Stefana Chwina, zawiera świadectwa obecności noblisty w Gdańsku. Czesław Miłosz odwiedzał Gdańsk i okolice parokrotnie – wizyty miały charakter zarówno osobisty, jak i zawodowy a nawet ściśle literacki. Uwagi i komentarze dotyczące tych spraw są rozproszone w całej twórczości pisarza. Redaktorzy publikacji zebrali te materiały, by ułożyły się w całość, objaśniającą zakres i treści gdańsko-pomorskiego doświadczenia poety.
Rozmowę z Krystyną i Stefanem Chwinami poprowadził Remigiusz Grzela. Książki opublikowało Wydawnictwo Tytuł. Ukazały się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Gdańska.
Wyświetleń: 2825
Ostatnio modyfikowane: 25.04.2013Pozostałe artykuły w tym dziale