Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie projektami

Wydział Filologiczny zaprasza na nowe studia podyplomowe "Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych".
Studia adresowane są do pracowników szkół wyższych i innych instytucji naukowych oraz pracowników jednostek działających na rzecz nauki i edukacji.
Absolwent studiów posiądzie wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami naukowymi i badawczymi jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych, pisania wniosków projektowych do instytucji krajowych i międzynarodowych, pozyskiwania różnych źródeł finansowania badań, zarządzania zespołem projektowym, zarządzania ryzykiem oraz orientowania się w aspektach prawnych i finansowych związanych z projektami. Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi do zarządzania projektami (MsProject).
Kadrę dydaktyczną studiów tworzą wybitni specjaliści, pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego oraz osoby z zewnątrz: doświadczeni praktycy zajmujący się zarządzaniem projektami.
Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych" realizowane są w formie studiów niestacjonarnych i trwają 2 semestry.
Warunki rekrutacji: Rekrutacja na studia odbywa się na 1 semestr roku akademickiego 2013/2014. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba uczestników: 30 osób.
Termin składania dokumentów: 30 września 2013 roku.
Opłaty: 2000 zł za semestr, łącznie 4000 zł.
Wyświetleń: 2340
Ostatnio modyfikowane: 06.08.2013Pozostałe artykuły w tym dziale