Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

KONFERENCJA POŚWIĘCONA STUDIOM POSTZALEŻNOŚCIOWYM

W tym roku Uniwersytet Gdański jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji poświęconej studiom postzależnościowym. Będzie to już piąta odsłona projektu, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych – sieć naukowa, skupiająca badaczy z ośrodków uniwersyteckich z Warszawy, Gdańska, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Krakowa. Polem zainteresowań Centrum jest problematyka dyskursów postzależnościowych obecnych w literaturze, innych tekstach kultury, komunikacji społecznej; poszukiwanie i wypracowanie „adekwatnego języka akademickiego opisu różnorodnych form, jakie przybierają procesy emancypowania się podporządkowanych: współczesnych mniejszości, grup marginalizowanych bądź zdominowanych, odmienności seksualnych, fenomenu tożsamości nienormatywnych i in. oraz wzajemnego nakładania się na siebie i krzyżowania efektów tych zjawisk/procesów”.
Dotychczas odbyły się cztery konferencje naukowe oraz opublikowano trzy tomy z serii, wydane przez Universitas - Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy - konteksty i perspektywy badawcze, red. Ryszard Nycz; Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Hanna Gosk; (Po) zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. Hanna Gosk, Ewa Kraskowska.
Wyświetleń: 7658
Ostatnio modyfikowane: 28.02.2014Pozostałe artykuły w tym dziale