Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

DRUGA ODSŁONA NOWATORSKIEGO PRZEDMIOTU AKADEMIA PLANETE+ DOC

Dziś ostatni dzień zapisów!

Oblicza globalizmu w filmie

Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych

  • W roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków, nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia PLANETE+ DOC.
  • W semestrze letnim zatytułowanym „Oblicza globalizmu w filmie” na program zajęć (projekcji i dyskusji) składać się będą filmy ukazujące różne wymiary globalizacji na świecie: ekonomiczny, etyczny, ekologiczny, problemy władzy, mediów itd. Są to głównie filmy dokumentalne, ale nie tylko. Celem cyklu jest wyjście poza abstrakcyjne uniwersyteckie rozważania i ukazanie konkretnych miejsc i ludzi, których problemy globalizacji bezpośrednio dotykają i dopiero wówczas stosowanie do analizy teorii i modeli. W programie znalazły się filmy o tematyce obejmującej jak najwięcej kontekstów związanych z globalną wymianą, dotykającą jednostki i społeczności w wielu zakątkach globu.
  • Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu AKADEMIA PLANETE+ DOC przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi oraz specjalistami poruszanej w filmie tematyki. Zajęcia poprowadzi Marcin Borchardt. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45.
  • Celem Akademii PLANETE+ DOC jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi i wybitnymi filmami fabularnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie aktywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji.Filmy dokumentalne pokazywane w ramach akademii pochodzą z festiwalu PLANETE+ DOC.
  • Akademia ma być w założeniu rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy, zaskakujące zarówno formą artystyczną, jak i użytym w nich językiem filmowym, mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często nieznanych, obszarów i zagadnień współczesnego świata.
  • Program został głównie oparty na filmach dokumentalnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu PLANETE+ DOC zostały wybrane filmy, które  stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętą współczesność. Filmy fabularne to wybitne poruszające dzieła, triumfujące na najważniejszych światowych festiwalach filmowych.
  • Studenci Wydziału Filologicznego będą mogli zapisać się na zajęcia w portalu studenta od 10 lutego. Zapisy dla studentów innych Wydziałów u p. Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@planetedocoff.pl. Należy podać imię, nazwisko, a w tytule „fakultet II UG”. Przedmiot posiada punktów 6 ECTS. Karnet na projekcje filmowekosztuje 150 zł za semestr. O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT. Uwaga! STUDENCI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO – cena karnetu: 110 zł. Szczegółowy program na: http://akademia.planetedocff.pl/szkoly-wyzsze/ug/
  • Festiwal PLANETE+ DOC to wydarzenie, które kształtuje opinie i inspiruje do głębszej refleksji nad kondycją świata. W 2013 w warszawskiej Kinotece imprezę odwiedziło ponad 30000 widzów, co plasuje festiwal na 3. miejscu pod względem popularności wśród europejskich festiwali filmów dokumentalnych planetedocff.pl
Wyświetleń: 7098
Ostatnio modyfikowane: 26.02.2014Pozostałe artykuły w tym dziale