Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

MISTRZOWSKIE WYKŁADY JĘZYKOZNAWCZE

"Miodkofilia" na Wydziale Filologicznym

 

Wykład mistrzowski prof. dr. hab. Jana Miodka  zatytułowany Polszczyzna po roku 1989 – konflikt pokoleń? zgromadził tłum miłośników języka polskiego, złożony głównie z przedstawicieli młodego pokolenia. Profesor Miodek mówił o elastycznej stabilności języka, który dąży jednak w kierunku dopełniania  się przeciwieństw. Coraz śmielej język współczesny czerpie inspiracje z rzeczywistości nowych mediów: komputerów, Internetu, telefonii komórkowej. Elektroniczne czy komputerowe słownictwo wstrzeliło się w leksykalną lukę, co jest, zdaniem profesora Miodka, dowodem na normalnienie Polski, na jej nowoczesność. W swoim wykładzie profesor Miodek podkreślał także nieprzerwane zanurzenie naszego języka w indoeuropejszczyznie.
Czy Profesor widzi konflikt pokoleń w polszczyźnie po 1989 roku? Raczej nie. Wszystkie skrótowce typu: nara, do zoba, spoko, sorki, sorewicz czy łał, a także produktywność cząstek e-/cyber-/euro- wcale go nie oburza. Podobnie rzecz ma się z makaronizmami, które, jego zdaniem, nadają językowi ekspresyjności.
Co zatem zaleca obrońcom i świadomym użytkownikom języka polskiego - rozsądną terapię prowadzącą do rugowania wulgaryzmów czy groteskowej hiperpoprawności, której przykładem jest zasłyszane przez niego wyrażenie o walce Dejvida z Goliatem.
Wykład świadczący o "Miodkofilii", "Miodkomanii" czy "Filomiodkizmie" w gdańskim środowisku studenckim i językoznawczym odbył się środę 19.02.2014 na Wydziale Filologicznym UG. Szacownego gościa powitała i przedstawiła prof. UG, dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany.
W czwartek 20.02.2014 prof. Jan Miodek wygłosił znakomity, zakorzeniony w historii języka polskiego wykład zatytułowany Śląsk w moim życiu prywatnym i zawodowym, stanowiący 1000. wykład w powojennych dziejach Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Oddział Gdański TMJP powstał w Wolnym Mieście Gdańsku 7 II 1925 r., lecz jego działalność przerwała II wojna światowa. Został reaktywowany 6 XI 1959 r. odczytem prof. Zenona Klemensiewicza, poświęconym językowi poetyckiemu Juliusza Słowackiego. Spośród 999 prelekcji wysłuchanych w latach 1959–2014 przez członków i sympatyków TMJP siedem wygłosił prof. Jan Miodek, często goszczący w Gdańsku w latach 90. ubiegłego wieku na zaproszenie śp. Profesora Bogusława Krei. Czwartkowy, ósmy wykład prof. Miodka w ramach spotkań TMJP również zgromadził bardzo liczną publiczność i spotkał się z jej entuzjastycznym przyjęciem.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
Wyświetleń: 6422
Ostatnio modyfikowane: 25.02.2014Pozostałe artykuły w tym dziale