Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

NAJLEPSZA PRACA MAGISTERSKA

Absolwentka kulturoznawstwa Bogna Kociumbas z Wydziału Filologicznego UG zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Była to jego III edycja. Wręczenie nagród obyło się 18 grudnia, w Pomorskim Ośrodku Kompetencji. Zwycięska praca magisterska pt. „Zawód: kulturoznawca? Analiza zawodowych losów absolwentów studiów kulturoznawczych Uniwersytetu Gdańskiego w kontekście obranej ścieżki kształcenia i realiów rynku pracy” została napisana w Katedrze Kulturoznawstwa, pod kierunkiem dr Moniki Białek. Jak napisano w uzasadnieniu, nagrodę przyznano za ciekawą i wnikliwą analizę losów zawodowych absolwentów kierunku kulturoznawstwa, która może stanowić wzorzec prac badawczych nad losami absolwentów innych niszowych kierunków studiów.

Kolejne dwie nagrody powędrowały także do absolwentek Uniwersytetu Gdańskiego. II nagrodę otrzymała Dorota Karc za pracę pt. Losy zawodowe absolwentów socjologii i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w ponowoczesnym społeczeństwie napisaną pod kierunkiem prof. Jarosława Załęckiego. III nagrodę przyznano Kamili Salamonik za pracę magisterską pt. Poczucie sprawiedliwości proceduralnej a zaangażowanie organizacyjne napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Niesiobędzkiej.

Przy ocenie prac magisterskich Komisja brała  pod uwagę jakość i poprawność przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków; dobór i sposób wykorzystania źródeł; stopień, w jakim praca stanowiła nowe ujęcie problemu; podejście metodologiczne; poziom redakcyjny i edytorski pracy; walory aplikacyjne pracy. Komisja wzięła także pod uwagę spójność i logiczność wywodu w aspekcie całości pracy. Wszystkie nagrodzone prace zostały ocenione jako niezwykle ciekawe i wpisujące się w trend badań szeroko rozumianego rynku pracy.

Wyświetleń: 5028
Ostatnio modyfikowane: 07.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale