Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

HEWELIUSZ DLA PROFESORA STEFANA CHWINA

Humanistyka dzisiaj

 

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Gdańska, w składzie której znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Gdańska, Prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Prezes Oddziału Gdańskiego PAN, przyznała prof. dr. hab. Stefanowi Chwinowi Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2013 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. To najważniejsza  nagroda naukowa na Pomorzu, nazywana także Pomorskim Noblem, przyznawana od 1987 roku wybitnym przedstawicielom gdańskiego środowiska naukowego za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i twórcze.
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła 28 stycznia 2014 roku o godz. 12.00 w Ratuszu Głównego Miasta. Laudację naszego znakomitego Laureata wygłosił  Prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Jerzy Błażejowski. Profesor Stefan Chwin w swoim przemówieniu zabrał głos w sprawie roli humanistyki we współczesnym korporacyjnym świecie i jej, ulegającej zewnętrznej degradacji, pozycji w świecie naukowym. Wyraził obawę, że system, w jakim się znaleźliśmy, który wymaga walki o życie o przetrwanie, o sukces, walki z wrogiem, stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla człowieczeństwa. Nawoływał do głębszego zastanowienia się nad tym, jakiego człowieka ten system produkuje i wyraził nadzieję, że humanistyka ma szansę przynajmniej łagodzić obyczaje naszego świata, co zdaniem Profesora Chwina, co należy do spraw najważniejszych:
 - Znajomość mechanizmów przemiany państwa demokratycznego w państwo totalitarne powinna być elementarną wiedzą nie tylko każdego człowieka wykształconego, lecz i każdego licealisty, a nawet robotnika, podobnie jak znajomość mechanizmów przemiany ciał ciekłych w ciała stałe i odwrotnie - mówił Laureat. Zapraszamy do lektury całego przemówienia zatytułowanego Humanistyka dzisiaj.
Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk z PAN.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć naukowych
oraz wielkiej satysfakcji z dotychczasowych dokonań twórczych.
 

Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka

Wyświetleń: 4263
Ostatnio modyfikowane: 13.02.2014Pozostałe artykuły w tym dziale