Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

SEMINARIUM METODYCZNE

PROGRAM SEMINARIUM
Przeszłość we współczesności - Ewa Andrzejewska (Instytut Filologii Germańskiej UG).
Źródła aktualnych koncepcji testowania umiejętności językowych sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Nauczanie języków obcych stało się wówczas jednym z priorytetów w edukacji. Organization for Economic Co-operation and Development oraz National Assessment of Educational Progress rozpoczęły w latach 60 prace nad określeniem standardów kształcenia oraz przygotowaniem instrumentów badania osiągnięć szkolnych. W latach 90 XX wieku OECD zainicjował program PISA. Historyczne spojrzenie na rozwój standaryzowanych testów  odsłania ważną dla zrozumienia współczesnych tendencji w testowaniu perspektywę.
 
Ocenianie w środowisku e-learningowym - Iwona Mokwa-Tarnowska (Centrum Języków Obcych PG)
Kursy e-learningowe oferują nauczycielom szeroki wachlarz procedur i narzędzi, które mogą oni wykorzystać do przeprowadzenia ewaluacji pracy ucznia w sposób tradycyjny i przy użyciu komputera. Pozwalają one na ocenianie postępów, monitorowanie aktywności oraz wprowadzanie zróżnicowanych typów wsparcia, które zwiększają zaangażowanie ucznia w pracę z materiałami e-learningowymi. Ocenianie komputerowe może mieć liczne efekty pozytywne, ale może też stwarzać różne problemy. W czasie prezentacji zostanie pokazane, jak można wykorzystać niektóre technologie internetowe do ocenienia postępów i zaangażowania ucznia.
Testowanie a osiągnięcia szkolne uczniów - Mariola Bogucka (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)
Sesja poświęcona jest prezentacji wyników badań empirycznych przeprowadzonych w krajach, które wcześniej niż Polska wprowadziły obowiązek przeprowadzania testów (USA, Anglia, Szkocja, Walia). Niewątpliwie silna presja na osiągnięcia uczniów powoduje nauczanie „pod testy”. Czy istnienie standaryzowanych testów na coraz niższych etapach edukacyjnych sprzyja dobremu nauczaniu? Czy testy motywują uczniów do nauki? Czy testowanie gwarantuje wzrost poziomu osiągnięć uczniów? Oto kilka kwestii, na które spojrzymy również z perspektywy polskich szkół.
Seminarium jest nieodpłatne. Po zakończeniu wydawane będą zaświadczenia uczestnictwa.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Wyświetleń: 4583
Ostatnio modyfikowane: 12.03.2014Pozostałe artykuły w tym dziale