Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

18 maja 2011

 
Doktor Beata Nowacka i profesor Zygmunt Ziątek są autorami książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza wydanej przez Znak” w 2008 roku. Ostatnio ukazał się hiszpański przekład publikacji - Kapuściński. Una biografia literaria, tłum. Francisco Javier Villaverde, Madrid, Bibliopolis, 2010.

Dr Beata Nowacka:
Interesuje się problematyką reportażu, tematyką familiologiczną i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka m.in. książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków (Katowice, 2004 i 2006). Niedawno dla Biblioteki Narodowej przygotowała wstęp i opracowanie redakcyjne Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.
Książki:
 • "Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków", Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2004, 2006 (2 wyd.).
 • wraz z Zygmuntem Ziątkiem, "Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza" Kraków: Znak, 2008.
Najnowsze publikacje:
 • Ree-SHA-rd Kah-poosh-CIN-skee. Kapuściński po angielsku, "Pamiętnik Literacki", nr 3, 2007.
 • Ryszarda Kapuścińskiego reportaż intymny, w: "Życie jest z przenikania." Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, red. B. Wróblewski, posłowie: A. Kapuścińska, Warszawa: PIW 2008.
 • "Do końca życia będę reporterem", posłowie do: R. Kapuściński: Lapidaria I-III. T VI, red. B. Dudko, M. Szczygieł, Warszawa: AGORA, 2008.
 • Gdy Inny staje się Obcym. O dylematach spotkania na przykładzie "Szachinszacha" Ryszarda Kapuścińskiego, w: Spotkanie w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Materiały z debat III Festiwalu Kultur Świata, red. nauk. M. Horodecka, wstęp: Alicja Kapuścińska, Gdańsk 2009.
 • Mit Kanady w powieści i biografii Melchiora Wańkowicza. W: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. Red. B. Szałasta-Rogowska. Katowice: Uniwersytet Śląski, Oficyna WW 2010.

Prof. Zygmunt Ziątek:
Badacz literatury reportażowej, relacji między pisarstwem dokumentarnym i prozą beletrystyczną. Interesuje się  związkami literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku. Autor m.in. takich prac jak: Ksawery Pruszyński (Warszawa, 1972) oraz Wiek dokumentu: inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej (Warszawa, 1999).
Najnowsze publikacje:
 • Nowy widnokrąg (O W. Myśliwskim), w: „Teksty Drugie" 1997 nr 5.
 • Trzecie miasto Adama Zagajewskiego, w: „Teksty Drugie" 1999 nr 4.
 • Erotyka i lokalność (O Z. Nienackim) [w:] Krytyka feministyczna, siostra teorii i historii literatury, Warszawa 2000.
 • Borowski i Buczkowski jako pisarze zagłady [w:] Literatura polska wobec Zagłady, Warszawa 2000.
 • Przestrzeń i pamięć (O A. Stasiuku) [w:] Maski współczesności. Warszawa 2001.
 • Odkrywanie „małych obczyzn". (Młodsza proza lat dziewięćdziesiątych...), „Przegląd Humanistyczny" 2002 nr 4.
 • Misja odnowienia polskiej prozy (O krytyce Henryka Berezy) [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Warszawa 2003;
 • Chłopska przygoda z historią i literaturą (Adam Bień i inni) [w:] Dwudziestowieczność. Warszawa 2004.
 • Wrzos, Pruszyński, Wańkowicz. Rola wielkich indywidualności w narodzinach i rozwoju polskiego reportażu [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Lublin 2004.
 • Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków 2008.
 
Wyświetleń: 4481
Ostatnio modyfikowane: 16.03.2012Pozostałe artykuły w tym dziale