Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

16 maja 2012

BETWEEN / POMIĘDZY

  • Termin: 17-19 maja 2012 r.
  • Miejsce: Sopot
  • Organizatorzy: Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański/Uniwersytet w Salzburgu
  • Organizatorzy: prof. David Malcolm, dr Tomasz Wiśniewski, dr Monika Szuba, dr Wolfgang Görtschacher.
  • English.
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w ramach międzynarodowego festiwalu literacko-teatralnego BETWEEN / POMIĘDZY. W tym roku oprócz rozważań nad twórczością Johna Bergera i brytyjskiego teatru Complicite skupimy się na podlegającym nieustannym zmianom relacjom między tekstem a sceną. Naszym zamiarem jest stworzenie dogodnych warunków do dyskusji na temat roli, jaką odgrywają dziś dramatopisarze, reżyserzy, producenci, aktorzy i scenografowie. Zastanowimy się zatem, w jaki sposób przedstawiciele tych grup wzajemnie się inspirują, ścierają, odrzucają i prowadzą polemikę. Chcemy także prześledzić zasady współpracy pisarzy z teatrem, teatru z pisarzami oraz analizować teksty dramatyczne. Chcielibyśmy przyjrzeć się relacjom MIĘDZY literaturą i dramatem. Interesują nas również pozadramatyczne elementy literackie w teatrze oraz wpływ samego teatru na literaturę.
Ze względu na temat przewodni festiwalu w roku 2012, przewidujemy osobne panele poświęcone twórczości Johna Bergera oraz spektaklom (Théâtre de) Complicité. Między kulturami. Między językami. Między pisarzem a czytelnikiem. Między sceną a publicznością. Między aktorami. POMIĘDZY.
Organizowany przez nas festiwal literacko-teatralny odbywać się będzie w Sopocie po raz trzeci. Dzięki warsztatom teatralnym, publicznym dyskusjom i spektaklom staramy się realizować jedno z głównych założeń festiwalu, jakim jest zmniejszenie dystansu między sztuką i jej akademickim opisem. Zależy nam na konfrontacji bliskiej nam perspektywy skoncentrowanej na tekście (neoformalizmu) z pozostałymi sposobami badania literatury i teatru.
Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Paul Allain (Uniwersytet w Kent, Canterbury) oraz prof. Dan Rebellato (Royal Holloway, Uniwersytet w Londynie).
Głównym językiem konferencji jest język angielski. Przewidujemy jednak, jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwość tłumaczenia panelu prowadzonego w języku polskim.
Wyświetleń: 5143
Ostatnio modyfikowane: 22.04.2013Pozostałe artykuły w tym dziale