Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

8-9 grudnia.2011

Konferencja Krew – substancja, symbole, mitologia jest kolejnym spotkaniem organizowanym przez Zakład Literatury Rosyjskiej (obecnie Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej) IFW UG. W tym roku poszerzamy zakres tematyczny o nowe płaszczyzny interpretacyjne i mamy nadzieję, że uniwersalny temat konferencji będzie inspiracją do
interdyscyplinarnej dyskusji. Krew to obiekt badań różnych dziedzin – i tych opartych na racjonalnych naukowych podstawach, by wspomnieć choćby o medycynie, i tych, w których funkcjonuje ona jako symbol ezoteryczny. Jej motyw pojawia się w religiach, mitologiach, filozofii, historii, antropologii, literaturze, malarstwie...
Ważnym aspektem symboliki krwi jest coincidentia oppositorum, czyli łączenie zjawisk tak przeciwstawnych jak życie i śmierć, duch i materia, zatem tematy wystąpień nie ograniczają się wyłącznie do literatury rosyjskiej, lecz obejmują także inne literatury oraz dziedziny sztuki i nauki.
Wyświetleń: 3820
Ostatnio modyfikowane: 14.11.2012Pozostałe artykuły w tym dziale