Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

14 grudnia 2011

Hanna Makurat, tłumaczka:
Zaczekawił mie w slédnym czasu filozoficzny problem jintertekstualnëch ùprocëmnieniów w dolmaczënkù i „Zdënk” Gómbrowicza òkôzôł sã jidealnym materiałã, cobë pòkazac mòżlëwòtã przedolmaczeniô na kaszëbsczi jãzëk skòmplikòwónëch jintertekstualnëch ùprocëmnieniów. Kaszëbizna zjiscyła swòje zadanié i ùdało sã òddac w kaszëbsczim jãzëkù wielënã jãzëkòwëch grów, òbecnëch w dramace Gómbrowicza. Równoczasno translacjô „Zdënkù” to pòkôzanié w kaszëbsczim jãzëkù lëteraturë jiny jak realisticznô i wskôzanié dlô kaszëbsczich pisarzów, cobë w swòjim gwôsnym ùtwórstwie wëlezlë bùten krãgù realiznë.
Wyświetleń: 3707
Ostatnio modyfikowane: 11.01.2013Pozostałe artykuły w tym dziale