Wydział Filologiczny - strona archiwalna Informacje dla Kandydatów

KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA
(LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE)

 

AMERYKANISTYKA
Specjalności:
 • I stopień: bez specjalności
 • II stopień: bez specjalności

ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA
Specjalności:

I stopień: nauczycielska, animacyjno-medialna


FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • I stopień: translatoryczna lub nauczycielska
 • II stopień: translatoryczna lub nauczycielska dwóch specjalizacjach: literaturoznawczej, językoznawczej

FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • I stopień: translatoryczna lub nauczycielska
 • II stopień: translatoryczna (planowana jest specjalność nauczycielska)

FILOLOGIA KLASYCZNA
Specjalności:
 • I stopień: cywilizacja śródziemnomorska; wiedza o literaturze, książce i teatrze; (planowane jest studium humanitatis - interdyscyplinarne studia humanistyczne)
 • II stopień: studia klasyczne, studia renesansowe, (planowana specjalność nauczycielska)

FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • I stopień: nauczycielska, edytorska, wiedza o filmie, publicystyczno-dziennikarska, wiedza o kulturze, zarządzanie informacją
 • II stopień: nauczycielska (kontynuacja studiów nauczycielskich I stopnia, wiedza o filmie, krytyka artystyczno-literacka, publicystyczno-dziennikarska, hermeneutyczna, retoryczna (public relations), profil uzupełniający

FILOLOGIA ROMAŃSKA
Specjalności:
 • I stopień: translatoryczna lub komunikacja kulturowa
 • II stopień: bez specjalności

FILOLOGIA ROSYJSKA
Specjalności:
 • I stopień: język biznesu i translatoryka; studia kulturowe-globalna komunikacja, nauczycielska
 • II stopień: lingwistyczna lub nauczycielska

IBERYSTYKA
Specjalności:
 • I stopień: translatoryczna, międzykulturowa

KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • I stopień (od II roku studiów trzy specjalności): performatyka, nauki o kulturze, animacja i upowszechnianie kultury
 • II stopień: audiowizualna, komunikacja kulturowa (specjalności przeznaczone wyłącznie dla absolwentów I stopnia kulturoznawstwa) oraz studia kulturowe (specjalność przeznaczona dla absolwentów I stopnia innych kierunków)

LINGWISTYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • I stopień: translatoryczna
 • II stopień: translatoryczna

LOGOPEDIA
Specjalności:
 • I stopień: nauczycielska
 • II stopień: neurologopedyczna lub wczesna interwencja logopedyczna

ROSJOZNAWSTWO
Specjalności:
 • I stopień: biznesowo-gospodarcza lub medioznawcza
 • II stopień: biznesowo-medioznawcza lub historyczna

SINOLOGIA


SKANDYNAWISTYKA
Specjalności:
 • I stopień dwie specjalności: komunikacja międzykulturowa lub media i społeczeństwo w krajach nordyckich
 • II stopień: translatoryczna lub studia regionalne

SLAWISTYKA
Specjalności:
 • I stopień: językoznawcza, literaturoznawcza, kulturoznawcza
 • II stopień: językoznawczo-translatoryczna lub literaturoznawczo-kulturoznawcza

WIEDZA O TEATRZE
Specjalności:
 • I stopień: bez specjalności

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI
Specjalności:
 • I stopień: menedżerska, sceniczno-menedżerska

NIEMCOZNAWSTWO (z Wydziałem Historycznym)


STUDIA NIESTACJONARNE

 

FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • I stopień: bez specjalności
 • II stopień: językoznawcza lub literaturoznawcza

 


FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • I stopień: specjalność translatoryczna
 • II stopień: specjalność translatoryczna (planowana jest specjalność nauczycielska)

FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • I stopień: nauczycielska, edytorska, publicystyczno-dziennikarska, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • II stopień: nauczycielska (kontynuacja studiów nauczycielskich I stopnia), wiedza o teatrze i filmie, krytyka artystyczno-literacka, publicystyczno-dziennikarska, hermeneutyczna, retoryczna (public relations), profil uzupełniający

FILOLOGIA ROMAŃSKA
Specjalności:
 • I stopień: translatoryczna lub komunikacja kulturowa

FILOLOGIA ROSYJSKA
Specjalności:
 • I stopień: translatoryka i język biznesu
 • I stopień: translatoryka i język biznesu

LINGWISTYKA STOSOWANA
Specjalność:
 • I stopień: nauczycielska

ROSJOZNAWSTWO
Specjalności:
 • I stopień: biznesowo-gospodarcza lub medioznawcza
 • II stopień: biznesowo-medioznawcza lub historyczna

 • e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl
 • tel. +48 58 523 25 31, +48 58 523 25 32, +48 58 523 23 28,+48 58 523 23 32,+48 58 523 23 26

 

Wyświetleń: 36469
Ostatnio modyfikowane: 18.02.2014