Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Kronika Wydziału

26 marca 2010 r.

26 marca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, reprezentowanym przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka oraz Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd w osobach Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego – Pana Wiesława Byczkowskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych.
W uroczystym podpisaniu umowy ze strony Uniwersytetu Gdańskiego udział wzięli JM Rektor UG prof. Bernard Lammek oraz Kanclerz UG dr Jerzy Gwizdała.
Nowy gmach neofilologii o powierzchni użytkowej około 11 tysięcy m2 to budynek przeznaczony dla Wydziału Filologicznego; będzie to obiekt dwufunkcyjny z wydzielonymi częściami: neofilologiczną i administracyjno-rektorską. W czterokondygnacyjnej części budynku, przeznaczonej dla neofilologii, będą się mieściły m.in.: Instytut Anglistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Skandynawistyki oraz Katedra Slawistyki. Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna. 
Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przełom roku 2010/2011, zakończenie do końca roku 2013.
Inwestycja powstaje w ramach projektu UG – Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Bałtyckiego Kampusu zaplanowano budowę obok już istniejących – rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biblioteki Głównej UG, nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii – kolejnych nowych budynków wydziałów: Biologii (budowa już się rozpoczęła), Chemii, budynku informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, nowego gmachu neofilologii dla Wydziału Filologicznego, a także Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz domu studenckiego na około 240 miejsc (drugi powstanie w kampusie sopockim). Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2007-2013). Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości ponad 236 milionów złotych.
 
Nowy budynek neofilologii dla Wydziału Filologicznego – wybrane dane parametryczne
  • powierzchnia całkowita – ponad 14 000 m2
  • 13 sal wykładowych
  • 55 sal seminaryjno-ćwiczeniowych
  • 2 sale audytoryjno-teatralne
  • 2 laboratoria
  • czytelnia
  • pokoje dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dla doktorantów
  • pomieszczenia administracyjne 
Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna.
Tekst: Beata Czechowska-Derkacz,
rzecznik prasowy UG
Wyświetleń: 6337
Ostatnio modyfikowane: 07.10.2010