Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Kronika Wydziału

1 października 2010 r.

Program uroczystości:

 • Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Filologicznego UG, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowy
 • Wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • Immatrykulacja studentów
 • Wręczenie indeksów najlepszym studentom
 • Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego
 • Wręczenie nagród Rektora UG
 • Promocje doktorskie
 • Gaude, Mater Polonia
 • Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • Gaudeamus igitur
Wyświetleń: 8688
Ostatnio modyfikowane: 07.04.2011