Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Kronika Wydziału

8 listopada 2010 r.

Rozbudowany system urządzeń audio pozwala studentom na pracę w warunkach imitujących realia pracy tłumacza ustnego; oprócz zaznajamiania studentów z tajnikami pracy z mikrofonem, prowadzący może na przykład wprowadzać zakłócenia imitujące dźwięki, z jakimi tłumacz styka się wykonując tłumaczenie konsekutywne lub towarzyszące w zakładach produkcyjnych.
Materiały audio wideo są wyświetlane na dotykowej tablicy interaktywnej, która jest ponadto wykorzystywana do nauczania systemów notacji konsekutywnej, przekładu a vista oraz umożliwia wprowadzanie bieżących zapisków do wyświetlanych tekstów czy prezentacji.
Ćwiczenie notacji i przekładu a vista w czasie rzeczywistym wspomagane jest także użyciem tabletu, z którego obraz wyświetlany jest przez projektor multimedialny na tablicy interaktywnej, umożliwiając grupową analizę rozwiązań notacyjnych wprowadzanych przez jednego ze studentów w danej chwili.
Dzięki kamerze cyfrowej dostępnej w laboratorium studenci mają możliwość analizowania zarejestrowanych prób wykonanego przez siebie tłumaczenia konsekutywnego tak w warstwie słownej, jak i pozawerbalnej.
Dodatkowo, ergonomię laboratorium podnosi duży stół konferencyjny, wykorzystywany m.in. do symulowania negocjacji i innych form spotkań, a także kopiarka wielofunkcyjna, ułatwiająca elastyczne wprowadzanie do programu zajęć przyniesionych przez uczestników lub prowadzących. materiałów prasowych. Także przyjazna kolorystyka i staranne wykonanie elementów wyposażenia współtworzą przyjazny klimat w laboratorium.
Wyświetleń: 5726
Ostatnio modyfikowane: 10.05.2011