Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Kronika Wydziału

22 listopada 2008 r.

 Program uroczystości:

 
 • Gaudeamus igitur
 • Powitanie gości przez Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowę
 • Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowy
 • Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammka
 • Wręczenie dyplomów habilitacyjnych
 • Promocje doktorskie
 • Wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich
 • Wykład prof. Bogusława Żyłko
 • Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka
 • Gaude, Mater Polonia

 

Podczas uroczystości na stopień doktora habilitowanego promowani zostali:

 

Daniel Kalinowski, Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Praca pt: Świat Franza Kafki. Sekwencja polska.
 
Marek Mosakowski, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Romańskiej. Praca pt.: Strategie wymazywania. Kobiece bohaterki w męskich tekstach francuskiego Oświecenia

Danuta Olszewska, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Germańskiej. Praca pt.: Metatexteme In den Geisteswissenschaften
 
Wojciech Owczarski, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schultza i Kantora.
 
Wojciech Piotrowski, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim, Insytut Filologii Polskiej. Praca pt: Życie umysłowe Krzemieńca w latach 1805-1832.
 
Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt: Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu”.
 
Feliks Tomaszewski, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Drogi i stacje wygnania
 
Aleksandra Ubertowska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Świadectwo – Trauma – Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu
 
Jadwiga Węgrodzka, Uniwersytet Gdański Instytut Anglistyki. Praca pt.: Patterns of enchantment: E. Nesbit and the traditions of childrens literature.
 
Barbara Zwolińska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej.
 

Podczas uroczystości odbyły się promocje doktorskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymali:

 •   w zakresie literaturoznawstwa:
 
DOKTOR
PROMOTOR
TYTUŁ PRACY
Niwińska-Lipińska Ewa
prof. dr hab. Józef Bachórz
O powieściach Walerego Łozińskiego. Zarys monograficzny
Zając Aleksandra
prof. dr hab. Michał Błażejewski
50 lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2008. Próba monografii
Karpowicz-Słowikowska Sylwia
prof. UG, dr hab. Jan Data
Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa
Majer-Szreder Wioletta
prof. UG, dr hab. Jan Data
O powieściach współczesnych Jana Zachariasiewicza
Mosakowski Janusz
prof. UG, dr hab. Jan Data
Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku
Wyszogrodzka-Liberadzka Natalia
prof. Maria Dąbrowska-Partyka
Generacja „Krugovców” – próba charakterystyki pokolenia literackiego
Reglińska-Jemioł Anna
prof. dr hab. Irena Kadulska
Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku
Staniszewski Tomasz
prof. dr hab. Tadeusz Linkner
Gnostycyzm w literaturze Młodej Polski
Nowaczewski Artur
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku
Duroł Renata
prof. dr hab. Anna Martuszewska
Echa powieści gotyckiej w literaturze współczesnej
Misterek Daniel
prof. dr hab. Anna Martuszewska
Gry w mistyfikację w literaturze współczesnej
Kotowska Katarzyna
prof. dr hab. Michał Mrozowicki
La théorie de l’abjection dans les recherches sur la correspondence des art sur l’exemple de l’écriture féminine en France de la charnière du XXe et XXIe siècles (Teoria odrzucenia w badaniach nad powinowactwem sztuk na przykładzie literatury kobiecej we Francji przełomu XX i XXI wieku)
Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Etos pruski a kultura pamięci. Literatura wspomnieniowa potoków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 r.
Supady Grzegorz
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796). Królewiecki pisarz i myśliciel z kręgu Immanuela Kanta
Wróblewska Barbara
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Enthaltsamkeit als Form der Entsagung im Literarischen Schaffen Adalbert Stifters (Wstrzemięźliwość jako forma wyrzeczenia w literackiej twórczości Adalberta Stiftera)
Konefał Sebastian
prof. AP, dr hab. Mirosław Przylipiak
Antynomie cielesności w amerykańskim kinie science fiction oraz horrorze po roku 1960
Lentas Beata
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Tadeusz Peiper w Hiszpanii
Rojek Lucyna
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Pisarze Pustelnicy. Karpiński, Fredro, Peiper, Białoszewski

 • w zakresie językoznawstwa:
 
DOKTOR
PROMOTOR
TYTUŁ PRACY
Simon Maria
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Przekład uwierzytelniony polskich i niemieckich dokumentów metrykalnych i administracyjnych. Problemy ekwiwalencji tłumaczeniowej.
Turska Marta
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und der Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich (Internacjonalizmy w języku specjalistycznym w zakresie gastronomii i sztuki kulinarnej w ujęciu pięciojęzycznym)
Zawada Anna
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego we współczesnym języku rosyjskim
Żurawlew Tomasz
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Poetyka ironii w twórczości Wisławy Szymborskiej w oryginale oraz w przekładach Karla Dedeciusa
Najbar Anna
dr hab. Jan Kortas
Le langage des musiciens: étude sociolingiustique (Język środowisk muzycznych we Francji: studium socjolingwistyczne)
Borodo Michał
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
Between the Global and the Local: Translation for Children in Poland at the Turn of the 21st Century
Grzegorczyk Grzegorz
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
Problems of translating humorous texts: Polish rendering of sketches from Monty Python’s Flying Circus
Banaszkiewicz Agnieszka
prof. dr hab. Edward Łuczyński
Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich
Witkowska Magdalena
prof. dr hab. Edward Łuczyński
System interpunkcyjny polszczyzny XIX wieku
Parysek Ewelina
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Językowy obraz konfliktu bałkańskiego (1991-1999) na podstawie prasy polskiej, serbskiej, chorwackiej i bośniackiej)
Twardowska Aleksandra
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Antroponimia sarajewskich Żydów sefardyjskich w latach 1905-1941
Wojda Katarzyna
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Obraz flory i fauny w dwóch izbornikach z XI wieku na tle kultury Rusi
Zdrojewska Joanna
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
Fremdsprachliche Schülerinteraktionen von Dialogen zu Polylogen (Uczący się i ich obcojęzyczna interpretacja od dialogów do polilogów)
Żółtowska-Milewska Agnieszka
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
Zur Bedeutung der landeskundlischen Inhalte in den Lehr-Lernwerken für Deutsch als Fremdsprache im Lichte der Fremdwahrnehmung (Znaczenie treści krajoznawczych w podręcznikach do nauczania i uczenia się języka niemieckiego jako obcego w świetle postrzegania obcości)
 

 

Wyświetleń: 8106
Ostatnio modyfikowane: 08.01.2009