Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Kronika Wydziału

20 czerwca 2009 r.

 Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) - uczony, humanista zasłużony dla polskości Gdańska. Jego postać i działalność, nauczyciela języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim oraz kaznodziei gminy ewangelickiej przy kościele św. Anny w Gdańsku, nawiązuje do chlubnych tradycji akademickich naszego miasta. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz opracowywał liczne podręczniki i gramatyki języka polskiego oraz słowniki polsko-niemieckie. Zajmował się także dialektologią, zbieraniem pieśni kaszubskich i mazurskich oraz zabytków języka kaszubskiego na Pomorzu. Powstanie na naszym terenie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w 1558 roku, w którym na przełomie XVIII i XIX wieku Krzysztof Celestyn Mrongowiusz przez całe dziesięciolecia aż do swojej śmierci (a zmarł w wieku 91 lat) wykładał język polski, należy traktować jako genezę i zalążek dzisiejszej gdańskiej humanistyki – Wydziału Filologicznego oraz dzisiejszego ośrodka akademickiego - Uniwersytetu Gdańskiego.

Bibliofilska pasja Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza sprawiła, że zgromadził on liczący ponad tysiąc woluminów księgozbiór, który zawiera liczne XVI-XIX-wieczne polonica o treści historycznej, prawnej, religijnej, filozoficznej i pedagogicznej. Znajdujący się obecnie w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk księgozbiór stanowi dziedzictwo historyczne polskiego Gdańska oraz cenne źródło naukowe. Ten znakomity akademik był także członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Jego działalność, będąca zalążkiem wymiany myśli naukowej pomiędzy Pomorzem i światem, przysporzyła mu miano „europejskiego budowniczego mostów między narodami”. Idea, bliska Mrongowiuszowi, należy także do głównych priorytetów działalności naukowej humanistów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Nawiązując do głębokiej tradycji akademickiej Pomorza Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa ustanowił w 2007 roku Nagrodę im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Nagroda przyznawana jest najlepszym nauczycielom akademickim na Uniwersytecie Gdańskim. Nagroda – statuetka Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza Gienadija Jerszowa - wręczana jest corocznie podczas Święta Uniwersytetu Gdańskiego w rocznicę powołania uczelni - 20 marca. Stanowi ona wielkie wyróżnienie dla nauczycieli akademickich będących nie tylko znakomitymi naukowcami, ale przede wszystkim mistrzami w przekazywaniu wiedzy kolejnym pokoleniom studentów.
Umieszczenie pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego na placu przed Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego w pasie zieleni pomiędzy Wydziałami Filologicznym, Historycznym, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji podkreśla humanistyczny charakter naszej uczelni, której prężne wydziały humanistyczne stanowią poczesną część. Istnienie pomnika w przestrzeni Kampusu podnosi także rangę wspomnianej nagrody.
Pomnik ten ma na celu utrwalenie pamięci zasłużonego dla Pomorza pedagoga i uczonego Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, przybliżenie jego osoby i jego dokonań społeczności studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz nadanie nowego charakteru przestrzeni Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki nowopowstałym budynkom Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Kampus nabiera coraz bardziej rozbudowanego i nowoczesnego kształtu miasteczka uniwersyteckiego. Realizowany przez Uniwersytet projekt aranżacji zieleni: drzewa, klomby z kwiatami, ławki, staw zmienia tę przestrzeń w park naukowy w każdym tego słowa znaczeniu. Pomnik słynnego Pomorzanina jest tej przestrzeni ważnym dopełnieniem.
Tekst Anna Malcer-Zakrzacka
Wyświetleń: 5583
Ostatnio modyfikowane: 09.11.2009