Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum zdarzeń pozanaukowych

27 listopada 2009

Prof. dr hab. Józef Bachórz jest wybitnym znawcą i badaczem literatury XIX wieku. W pracach badawczych koncentruje się na romantyzmie i pozytywizmie, zwłaszcza twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Autor ponad 240 prac naukowych i książek - m.in. tak znanych jak „Poszukiwanie realizmu”, „Realizm bez chmurnej jazdy”, „Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie”, „ Złączyć się burzą. Tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki”, „Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku”. Jest też autorem podręcznika: „Pozytywizm”, uznawanego za podstawowy kanon wiedzy o pozytywizmie. Współredagował m.in. „Słownik literatury polskiej XIX wieku”. Jest edytorem kilku tomów znanej serii Biblioteki Narodowej: m.in. „Lalki” Bolesława Prusa i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej z obszernym wstępem i komentarzem oraz członkiem rady programowej tej serii. W kręgu zainteresowań Pana Profesora znajdują się również: problematyka morska i pomorsko-gdańska (poezja Fenikowskiego, twórczość Róży Ostrowskiej) oraz literatura popularna (prace z zakresu tzw. powieści tajemnic w XIX i XX wieku).

Laureat Naukowej Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych, „Sopockiej Muzy”, Medalu Mściwoja II, wielu nagród Ministra Edukacji Narodowej. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi: m.in. Uniwersytetem Grodzieńskim. Przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, jest członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Z Uniwersytetem Gdańskim związany od początku jego istnienia; wieloletni pracownik Zakładu Historii Literatury Polskiej XIX wieku na Wydziale Filologicznym UG, obecnie emerytowany.

Biogram zredagowała Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Program uroczystości:

  • Kilka słów na powitanie (prof. UG, dr hab. Jan Data)
  • Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego (prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa)
  • Wystąpienie Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej (prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk)
  • Kilka słów o Księdze (Redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego Kazimierz Orzechowski)
  • Wręczenie Księgi Jubileuszowej (Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek)
  • Słowo Dostojnego Jubilata
  • Wystąpienia gości
Wyświetleń: 5896
Ostatnio modyfikowane: 30.08.2010