Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum zdarzeń pozanaukowych

22 marca 2010 r.

mgr Ivana Nikolić – główny bibliotekarz Serbskiej Biblioteki Narodowej w Belgradzie, inicjatorka rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy Katedrą Slawistyki na Wydziale Filologicznym UG, a Serbską Biblioteką Narodową w Belgradzie.
Pani mgr Ivana Nikolić wspiera gdańską Katedrę Slawistyki niemal od czasu jej powstania, a mianowicie od 1998 roku. Regularnie, co kwartał, wysyła pracownikom Katedry listę książek serbskich, wśród których naukowcy wskazują pozycje potrzebne im do studiów slawistycznych – prac naukowych i dydaktyki. Wybrane przez nich tytuły Pani Ivana Nikolić wysyła w darze do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki niej gdańska slawistka zgromadziła księgozbiór slawistyczny, który składa się już z około 5 000 tysięcy egzemplarzy (przekazanych Bibliotece UG bezpłatnie).
Pani mgr Ivana Nikolić od lat wspiera także kwerendy pracowników i studentów Katedry Slawistyki w Bibliotece Narodowej w Belgradzie. Na wyjeżdżających do Belgradu w Bibliotece Narodowej czekają zamówione wcześniej publikacje, co niezwykle usprawnia prace badawcze.
Co więcej Pani Ivana Nikolić udziela naukowego wsparcia gdańskim slawistom, niejednokrotnie pomagając w zorganizowaniu pobytu oraz udzielając bezinteresownej pomocy w poruszaniu się po Bibliotece Narodowej i po samym Belgradzie. Pośredniczy także w nawiązywaniu naukowych kontaktów pracowników Katedry Slawistyki z serbskimi badaczami. Ponadto Pani Nikolić promuje literaturę polską i kaszubską wśród czytelników serbskich.
Wyświetleń: 6116
Ostatnio modyfikowane: 07.10.2010