Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum zdarzeń pozanaukowych

27 listopada 2008 r.

Stypendystki Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przyznała stypendia w Konkursie Stypendialnym dla wyróżniających się doktorantów i młodych pracowników. Stypendystką FRUG z Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2008/2009 została:

 

  • dr Magdalena Horodecka z Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niefikcjonalnej (reportaż, eseistyka, pamiętniki, dzienniki, epistolografia) oraz teorii literatury – zagadnień genologii, narracji, antropologii literackiej; hermeneutyki; komparatystyki; literatury w perspektywie badań postkolonialnych, a także literatury jako zapis dialogu międzykulturowego. Laureatka interesuje się twórczością: Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Andrzeja Stasiuka, Wojciecha Tochmana, Wojciecha Jagielskiego.

 

Laureatkami stypendium FRUG zostały także doktorantki naszego Wydziału:

  • Anna Śliwa, która przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Sztuka - percepcja - język. Sfera wizualna w twórczości Mirona Białoszewskiego" pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Nowosielskiego. W swojej pracy badawczej podejmuje się rozpoznania znaczenia sfery wizualnej w twórczości autora powszechnie odbieranego jako słuchowca. Szczególnie interesuje się sposobem, w jaki wizualność zostaje przetransponowana w materię języka, sposobem, w jaki poeta oddaje rzeczy, ich kształty, przestrzenność, kolory. Pytania o sferę wizualną to z jednej strony pytania o Białoszewskiego sposoby percepcji rzeczywistości, dzieł sztuki, architektury, urbanistyki, ale zarazem to także pytania o to, jak wizualność (media i sztuka, z jaką się stykał) oddziaływały na poetę i jego sposób patrzenia.
  • Joanna Wrycza-Bekier, zajmuje się wpływem nowych technologii na ewolucję tekstu, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: literatura w Internecie, zależności pomiędzy hipertekstem a tekstem drukowanym, przemiany książki pod wpływem mediów elektronicznych, świat blogosfery, język komunikacji internetowej oraz zjawisk takich jak: remediacja i konwergencja mediów, a także zastosowanie nowych mediów w nauczaniu. 
Stypendystkom gratulujemy!
 
Stypendia dwudziestu dwóm osobom, w tym trzem stypendystkom z Wydziału Filologicznego, wręczyli prof. dr hab. Maria Mendel, Prorektor ds. Kształcenia oraz prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior i członek Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w czwartek 27 listopada 2008 r. podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w Bibliotece UG. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wyróżniła młodych doktorów i doktorantów już po raz ósmy.
 

 

Wyświetleń: 7902
Ostatnio modyfikowane: 08.05.2009