Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum zdarzeń pozanaukowych

9 stycznia 2009

Biogram i osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Marka Jaroszewskiego

 
 
1 stycznia 1944
Marek Jaroszewski
przychodzi na świat w Otwocku k. Warszawy
w rodzinie lekarza pediatry
 
1957-1961
uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego nr 33 w Otwocku do klasy o rozszerzonym profilu językowym
 
1961-1966
studiuje w Katedrze Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UW pod okiem doc. dr. hab. Emila Adlera, dr. Jana Czochralskiego, doc. dr hab. Elidy Marii Szaroty, dr Eugenii Sowińskiej, doc. dr. Floriana Witczuka
 
lipiec 1966
broni z wyróżnieniem pracy magisterskiej na temat teorii noweli i praktyki nowelistycznej J. W. Goethego, Ludwicka Tiecka i Henryka Kleista;
promotor: doc. dr hab. Elida Maria Szarota
 
1966
pracuje na stanowisku starszego asystenta w PWN przy opracowywaniu niemieckiej wersji Encyklopedii Wiedzy o Polsce
 
od października 1966
obejmuje stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Germańskiej UW
 
marzec 1975
nadany zostaje mu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej
pt. „Powieść E.T.A. Hoffmanna ‘Lebensansichten des Katers Murr’ – struktura i problematyka utworu”
 
wrzesień 1975
awansuje na stanowisko adiunkta
w Instytucie Germanistyki UW
 
1991
kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy
„Der Novemberaufstand in der zeitgenössischen deutschen Literatur und Historiographie”
 
od października 1993
obejmuje drugi etat
w Katedrze Filologii Germańskiej UG
 
od października 1994
UG staje się podstawowym miejscem pracy
prof. Marka Jaroszewskiego
 
1994-1999
kontynuuje pracę na UW na pół etatu
 
1993-1996
pełni funkcję
Przewodniczącego Rady Instytutu Germanistyki UW
 
1996-1997
piastuje funkcję
Kierownika Katedry Filologii Germańskiej UG
 
1997-2002
po przekształceniu dzięki jego staraniom
katedry w instytut, sprawuje funkcję
Kierownika Instytutu Filologii Germańskiej UG
 
 jest redaktorem naukowym periodyku
„Studia Germanica Gedanensia”
 
1996-2002
kieruje Zakładem Literatury Niemieckiej w IFG UG
 
od października 2002
obejmuje Zakład Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku w IFG UG
 
październik 2007
otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
 
czerwiec 2008
otrzymuje stanowisko profesora zwyczajnego
 
zainteresowania badawcze Profesora obejmują następujące kręgi tematyczne:
· literatura niemiecka I poł. XIX w.,
zwłaszcza literatura późnego romantyzmu i okresu Młodych Niemiec,
· współczesna literatura niemiecka
· związki niemiecko-polskie w literaturze,
historii i kulturze XIX i XX wieku
· recepcja literatury niemieckiej w Polsce
 
autor 5 publikacji książkowych, ponad 100 artykułów naukowych i 140 haseł
z zakresu literatury niemieckiej w Wielkiej Encyklopedii PWN (2001-2005)
 
członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich,
Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku,
E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft e.V.,
Harro-Harring-Gesellschaft e.V.,
Internationale Novalis-Gesellschaft e.V.
 
wykształcił ponad 100 magistrów, wypromował 3 doktorów
 
 
 
oprac. M. Borzyszkowska-Szewczyk
na podstawie Lech Kolago, Biografia naukowa Profesora dr. hab. Marka Jaroszewskiego,
[w:] Die Natur und andere Orte. Festschrift für Prof. Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag,
pod red. M. Brandt, A. Kątnego, Gdańsk 2008, s. 9-12.
Wyświetleń: 6659
Ostatnio modyfikowane: 13.06.2011