Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum zdarzeń pozanaukowych

27 kwietnia 2009 r.

Laureatka "studenckiego Nobla" jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, tłumaczką "Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym" na język kaszubski dla MSWiA oraz tłumaczką literatury. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Bierze czynny udział w Dyktandzie Kaszubskim, kiedyś jako laureatka, obecnie jako jurorka. Od listopada 2008 roku występuje jako ekspert języka kaszubskiego w programie "Tedë jo", emitowanym przez TVP Gdańsk. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii języka oraz filozofii nauki i etyki badań naukowych, a przede wszystkim języka i kultury kaszubskiej. Fascynuje ją także literatura i poezja. Sama pisze wiersze, a dla relaksu słucha muzyki indiańskiej.

Wyświetleń: 5307
Ostatnio modyfikowane: 19.06.2009