Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Prezentacja Wydziału Filologicznego

OCENA PARAMETRYCZNA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzył wystąpienie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego kwestionujące prawidłowość dokonania oceny parametrycznej. W przypadku Wydziału Filologicznego wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Końcowy wskaźnik efektywności z uwzględnieniem krótszego okresu funkcjonowania jednostki sytuuje Wydział Filologiczny w 2 kategorii.

Wyświetleń: 5692
Ostatnio modyfikowane: 12.12.2011