Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ Wydarzenia, seminaria, konferencje

KONKURS TRANSLATORYCZNY

Co roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbywają się konkursy translatoryczne, wcześniej - w ramach Zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej, obecnie - w ramach Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki. W roku 2011-2012 zorganizowano III konkurs z tej serii. Młodym adeptom sztuki przekładu zaproponowano teksty w trzech kategoriach: tekst naukowy (artykuł L.W. Szczerby „O trojakom aspiektie jazkowych jawlenij i ob. ekspierimientie w jazykoznanii”), tekst literacki (fragment powieści Wł. Nowikowa „Roman z jazykom”) i publicystyczny (artykuł A. Kolesnikowa „Iditie Siuda, bander logi”). W Konkursie wzięło udział 20 studentów, w tym spoza Uniwersytetu Gdańskiego. Jury w składzie prof. UG, dr hab. Zoi Nowożenowej, prof. UG, dr hab. Alicji Pstygi i dr Tatiana Siniawskiej-Sujkowskiej wyłoniło następujących zwycięzców:
w kategorii przekład tekstów publicystycznych:
1. Kiriłł Dermanowski, 1 rok II st.
2. Jolanta Piaseczna z Poznania
3. Agnieszka Niedbalska, 2 rok I st.
w kategorii przekład tekstów naukowych:
1. Jolanta Szymańska, 1 rok II st.
2. Marlena Szwichtenberg, 2 rok II st.
3. Monika Kieloch, 2 rok II st.
w kategorii przekład tekstów literackich:
1. Alicja Spietelun, 2 rok I st.
2. Magdalena Leksztan, 2 rok I st.
3. Radosław Janczak, 2 rok II st.
Fundatorami nagród w Konkursie były jak co roku Rosyjski Uniwersytet Federalny im. E. Kanta w Kaliningradzie oraz Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku. Główną nagrodą w Konkursie był wyjazd zwycięzców do Kaliningradu.
Wyświetleń: 1126
Ostatnio modyfikowane: 05.11.2012