Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

 • 5 grudnia 2012


  WYKŁAD I SEMINARIUM MISTRZOWSKIE

  W ramach cyklu Wykładów Mistrzowskich 5 grudnia 2012 na Wydziale Filologicznym odbył się wykład prof. dr. hab. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego zatytułowany "Gdzie? Rozważania ojkologiczne". Po wykładzie w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki się seminarium otwarte dla doktorantów w oparciu o lekturę trzech wierszy e.e. cummingsa. Wprowadzenia do wykładu dokonał prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.


 • 26 listopada 2012


  KONFERENCJA Z OKAZJI JUBILEUSZU PROF. JERZEGO TREDERA

  Konferencja językoznawcza z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Jerzego Tredera pod nazwą JĘZYK – TRADYCJA – TOŻSAMOŚĆ odbyła się 26 listopada 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Jerzy Treder jest związany z gdańską polonistyką od czasów Wyższej Szkoły Humanistycznej, poprzez Wydział Humanistyczny, Filologiczno-Historyczny, aż po Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Przez wiele lat zabiegał o stworzenie kaszubistyki na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszym efektem tych starań było powstanie specjalności kaszubskiej na kierunki filologia polska. Jednakże zwieńczeniem działań profesora Tredera i jego współpracowników jest powstanie odrębnego kierunku studiów pod nazwą etnofilologia kaszubska.
  W ciągu kilkudziesięciu lat pracy na gdańskiej polonistyce w wyniku imponującej pracy naukowej profesora Tredera powstała ogromna i pionierska bibliografia (co najmniej 370 pozycji, w tym 18 książek własnych i współautorskich), dotycząca m.in. onomastyki, toponimii Pomorza, dialektologii i kaszubologii, a przede wszystkim rozwoju kaszubszczyzny literackiej, która stanowi i stanowić będzie podstawę nauczania na specjalności kaszubskiej oraz na etnofilologii kaszubska. Praca dydaktyczna Profesora zaowocowała wypromowaniem ogromnej rzeszy uczniów, kontynuatorów badań i studiów w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa kaszubskiego. Wszyscy uczniowie byli obecni i wygłosili referaty podczas konferencji zatytułowanej Język-Tradycja-Tożsamość. Konferencję zorganizowały Katedra Języka Polskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
  Wśród wielu innych funkcji prof. Jerzy Treder był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownikiem Podyplomowego Studium Wiedzy o Pomorzu.

   

  • Galeria zdjęć z konferencji i jubileuszu. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • 28 listopada 2012


  WYKŁAD OTWARTY

  Sztuka – sacrum – język obcy

  28 listopada 2012 w ramach wykładu monograficznego Na styku dyscyplin. Ile sztuki potrzebuje glottodydaktyka? odbył się wykład ks. dr Krzysztofa Niedałtowskiego zatytułowany Sztuka i sacrum – pola napięć i potencjał rozwoju. Myślą przewodnią wykładu ks. dr Krzysztofa Niedałtowskiego było przedstawienie roli, jaką w poznawaniu rzeczywistości odgrywa sztuka i sacrum. I nie chodzi tu tylko o poznawanie tej rzeczywistości wokół nas, lecz również o inną – nam zupełnie obcą – rzeczywistość interkulturową. Podkreślając ten aspekt poznawczy sztuki i sacrum, zwrócił ks. dr Krzysztof Niedałtowski uwagę na znajomość języków obcych jako czynnika, pozwalającego wniknąć w tajemnicze i nieprzeniknione obszary kulturowe, o których trudno byłoby myśleć nie posługując się właśnie językiem obcym.
  Wprowadzenie wygłosiła dr Magdalena Rozenberg (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu).


 • 21 listopada 2012


  LITERATURA: LITERY LEKTURA

  21 listopada 2012 w ramach cyklu Wykłady Mistrzowskie na Wydziale Filologicznym odbył się wykład i konwersatorium prof. dr. hab. Ryszarda Nycza z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Literatura: litery lektura. W wykładzie prof. dr hab. Ryszard Nycz przedstawił najpierw zarys pewnej koncepcji rozumienia tekstu literackiego oraz sposobu konstytuowania się jego znaczenia, a następnie zaproponował teorię jego pojmowania – poprzez wskazanie (w całości praktyk i procedur jego poznawania) trzech, osobnych a wartych rozróżnienia, czynności: spontanicznego rozumienia, zrygoryzowanego intelektualnie interpretowania oraz doświadczenia czytania.
  Wprowadzenie do wykładu prof. Ryszarda Nycza wygłosiła prof. Małgorzata Czermińska.
   


 • 19-20 listopada 2012


  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

  Dramaturgia Janusza GŁOWACKIEGO – trochę teatru (próba całości)

   

  Katedra Kultury i Sztuki na Wydziale Filologicznym UG zorganizowała w ramach imprez towarzyszących kolejnemu R@Portowi, czyli Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych - ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru (próba całości). Konferencja, obliczona na tuzin wystąpień/referatów odbyła się w dniach 19-20 listopada 2012 roku w gmachu Biblioteki Głównej UG oraz Teatrze Miejskim w Gdyni. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy Janusz Głowacki Warszawa - Nowy Jork, którą można oglądać w BUG.

   

  • Galeria zdjęć z konferencji i wernisażu wystawy. Kliknij zdjęcie poniżej.

    • 7 listopada 2012


  MISTYKA I MESJANIZM ŻYDOWSKI

  7 listopada 2012 w ramach wykładów mistrzowskich na Wydziale Filologicznym odbył się wykład prof. dr hab. Agaty Bielik-Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, University of Nottingham) zatytułowany Powrót mesjańskiej obietnicy, czyli o postsekularyzmie w sensie ścisłym. Wprowadzenie wygłosił prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda. Następnego dnia można było posłuchać wykładu Pani Profesor na temat Mistyka żydowska. Wykład odbył się w Bibliotece Gdańskiej PAN w ramach jesiennych wykładów organizowanych przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w ramach cyklu "Dialog międzyreligijny, postsekularyzm i mistyka". • 25-27 października 2012


  VI SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA

  „Historia – Polityka – Kultura” 2012

   

  W dniach 25-27 października 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna, VI już edycja Szkoły Polsko-Rosyjskiej „Historia – Polityka –Kultura”, której współorganizatorami byli: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnikami Szkoły Polsko-Rosyjskiej są rosyjscy i polscy doktoranci, młodzi badacze (studenci) zajmujący się naukowo szeroko rozumianą problematyką polsko-rosyjską. Program Szkoły przewiduje udział w wykładach i seminariach, wizyty w instytucjach państwowych, naukowych i organizacjach pozarządowych. Gdańska część tegorocznej edycji Szkoły Polsko-Rosyjskiej przebiegała pod hasłem „Gospodarka i dyplomacja”. W ramach przedsięwzięcia na Wydziale Filologicznym UG zostały wygłoszone wykłady otwarte przeznaczone dla uczestników Szkoły Polsko-Rosyjskiej, a także studentów, doktorantów i pracowników UG: wykład prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński) pt. „Z historii projektów polsko-rosyjskiej zgody (XVI-XXI w.)” i wykład prof. Franciszka Nowińskiego (Uniwersytet Gdański) pt. „Dyplomacja przełomu. Gorbaczow-Jelcyn”. W dniu 26.10.2012 r. w Bibliotece Głównej UG odbył się Okrągły Stół  poświęcony stosunkom dyplomatyczno-gospodarczym między Polską a Rosją „Spór o politykę – Polityka sporu”. W dyskusji udział wzięli: Marek Gołkowski (Konsul Generalny RP w Kaliningradzie), Siergiej Puczkow (Konsul Generalny FR w Gdańsku), prof. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Adam Hlebowicz (Dyrektor Radia Plus Gdańsk). Zarówno wykłady otwarte, jak i Okrągły Stół były tłumaczone symultanicznie na język rosyjski. Dodatkowo rosyjscy i polscy uczestnicy Szkoły spotkali się ze studentami UG – członkami studenckich kół naukowych działających w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (Kołem Naukowym Wiedzy o Dyplomacji Rosji) i w Instytucie Politologii (Kołem Naukowym „Kratos”). Spotkanie pod nazwą „Być Rosjaninem w III RP. Mission possible” odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych. Kolejna, VI Szkoła Polsko-Rosyjska, jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

  Ze strony UG w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia był zaangażowany Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. A. Ceynowa, a także dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej: prof. UG, dr hab. M. Grabska, prof. UG, dr hab. I. Fijałkowska-Janiak, dr W. Stec, mgr K. Rutecka.

   

   

   

   

   

   

    • 26-27 października 2012


  Konferencja młodych naukowców
   

  Furia
  (literatura, kultura, język, translatoryka)

   

  odbyła się 26-27 października 2012 Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.


 • 26 października 2012


  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

  Biblia w literaturze XIX wieku

   

  26 października 2012 roku na naszym Wydziale odbyła się ogólnopolska konferencja na temat Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Zorganizowała ją Pracownia Badań na d Biblia i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX w., funkcjonująca w Katerze Historii Literatury (Instytut Filologii Polskiej).
  W trakcie obrad plenarnych, które prowadziła prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska z Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezentowano różne konteksty literackich recepcji Biblii w trzech epokach literackich. Stąd wystąpienie dotyczące polskiej biblistyki dziewiętnastowiecznej na tle szkół europejskich (o. dr Piotr Włodyga OSB), obecność Biblii w piśmiennictwie mazurskim (prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski), obecność Modlitwy Pańskiej w polskiej kulturze literackiej XIX wieku (dr Jan Choroszy) oraz wykład piszącego te słowa na temat eisegetyczności utworów literackich w odniesieniu do twórczości młodopolan.
  Obrady popołudniowe przebiegały w czterech sekcjach. Osobno referaty skoncentrowane były na twórczości romantyków, pozytywistów i młodopolan. Tematyka czwartej sekcji wychodziła poza kwestie historycznoliterackie, dając ciekawy obraz kontekstów polskiej literatury dziewiętnastowiecznej.
  Obradom towarzyszyła bogata w treści dyskusja. Efektem tej sesji będzie księga pokonferencyjna.

  Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej. • 22 października 2012


  Instytut Filologii Polskiej UG oraz Koło Naukowe Polonistów
  zorganizowały

  Seminarium Naukowe Edukacja a Ekonomia

  w ramach Wściekli i oburzeni – odsłona trzecia
  dnia 22.10.2012 o godz. 16:30 na Wydziale Filologicznym w sali 1.45.
   
  Wprowadzenie do seminarium:
  • Prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (pedagog)
  • Prof. dr hab. Marian Turek (ekonomista)
  • Prof. dr hab. Piotr Dominiak (ekonomista)
  Seminarium poprowadziła prof. dr hab. Ewa Nawrocka.

    • 25-26 października 2012


  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

  JESTEM – WIĘC MÓWIĘ

  MIĘDZY NIEBYTEM A FORMAMI ISTNIENIA

  Katedra Polonistyki Stosowanej IFP UG
   Gdańsk, 25-26 X 2012 r.
  Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 55, sala 1.45. • 6 listopada 2012


  BADANIA STUDENCKIE W EKWADORZE

  W dniu 6 listopada 2012 studentki kulturoznawstwa przedstawią relację ze Studenckich Badań Naukowych Ekwador 2012. Spotkanie odbędzie się w auli 1.47, na Wydziale Filologicznym UG, od godziny 16.45.
  W sierpniu i wrześniu br. grupa studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, wzięła udział w badaniach nad wpływem globalizacji na tradycje rękodzielniczych na terenie Amazonii ekwadorskiej.
  Podczas spotkania 6 listopada uczestniczki wyprawy podzielą się wrażeniami i doświadczeniami oraz przedstawią wstępne wyniki badań.
  Goście będą również mieli okazję spróbowania specjałów kuchni amazońskiej.
  Serdecznie zapraszamy!
   

    • 20-12 września 2012


   MIĘDZYNARODOWA INTERDYCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

  Solidarity, Memory and Identity

  Uniwersytet Gdański, 20-21 września 2012

   
  Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Solidarity, Memory and Identity”, zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Federal University of Paraná (Brazylia) oraz Gdański Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, odbyła się w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 20-21 września 2012 roku. Konferencja poświęcona była solidarności w jej najróżnorodniejszych aspektach i w szerokich – historycznych, kulturowych, artystycznych, filozoficznych – kontekstach.
  W konferencji udział wzięło niemal 120 uczestników z całego świata. Gościliśmy badaczy i naukowców z Europy, obu Ameryk, Azji i Australii, reprezentujących wielorakie dziedziny nauki, między innymi antropologię, socjologię, filozofię, historię, psychologię, historię literatury, filmu i teatru. Językiem konferencji był język angielski.
  Organizatorami kongresu byli prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Maria Virginia Filomena Cremasco z Federal University of Paraná.
  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • 6 lipca 2012


  MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

  Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego  Międzynarodowe Seminarium Naukowe Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego (1747-1822) odbyło się 6 lipca 2012 w zrekonstruowanym dworku Wybickiego w Będominie, gdzie mieści się obecnie Muzeum Hymnu Narodowego. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Filologiczny - Instytut Filologii Polskiej UG i Wydział Historyczny - Instytut Historii UG dla uczczenia 215. rocznicy powstania Hymnu Narodowego i 190. rocznicy śmierci jego Autora. Zebranych powitała kustosz Aniela Wawrzyk. Obrady otworzył profesor Józef Włodarski prorektor Uniwersytetu Gdańskiego. Gościem konferencji był dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, Wojciech Bonisławski.
  Wśród referentów znaleźli się profesorowie z Uniwersytetu Wileńskiego, Pekińskiej Wyższej Szkoły Dyplomacji oraz przedstawiciele instytucji i uczelni krajowych: Instytutu Badań Literackich PAN, Muzeum Hymnu Narodowego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz studenci - absolwenci filologii polskiej tworzący zespół edytorów dramatów Józefa Wybickiego. Obrady toczyły się wokół szeroko rozumianej problematyki wolności i niepodległości. W toku dyskusji padła propozycja powołania Instytutu Hymnu Narodowego.
  W czasie przerwy sponsor - B. Raszczyk zaprosił uczestników na tort w kształcie jubileuszowej księgi z napisem "Józef Wybicki". Warto także dodać, że obradom przysłuchiwało się liczne grono gości przybyłych z ośrodków krajowych, młodzież szkolna i miłośnicy twórczości Józefa Wybickiego.


 • 30 czerwca 2012


  MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY LETNIE GÜNTERA GRASSA

  Gdański pisarz i noblista Günter Grass był gościem Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego 30 czerwca 2012. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego wziął udział w spotkaniu z doktorantami - uczestnikami Międzynarodowych Warsztatów Letnich zatytułowanych "Günter Grass. Twórczość i recepcja", a zorganizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania pisarz przeczytał fragment z książki "Słowa Grimmów", a następnie odpowiadał na pytania zadawane z sali.
  W Warsztatach odbywających się w dniach 27.06.-1.07.2012 r. uczestniczyło dziesięciu doktorantów i dwie studentki z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Rosji, Austrii i Chorwacji oraz prowadzący wykłady i seminaria profesorowie z Polski, Niemiec i Danii.

  • Galeria zdjęć. Kliknij zdjęcie poniżej. • 27 maja 2013


  REGIONALIA. TRADYCJA KONTRA RZECZYWISTOŚĆ GLOBALNA • 13 maja 2013


  VI KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA
  Z CYKLU „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ”
  POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI
  pt.

  Słowotwórstwo

  dawne i współczesne

   
  Gdańsk, 13 maja 2013 r.
  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,
  ul. Wita Stwosza 55.


 • 10 czerwca 2012


  STUDIA PODYPLOMOWE "TRANSLATORYKA" I "TŁUMACZENIA USTNE"

  Zakończenie roku akademickiego

   

  Uroczyste zakończenie roku akademickiego na Studiach Podyplomowych „Translatoryka” – specjalność „Przekład literacki” oraz na Studiach Podyplomowych „Tłumaczenia ustne”
  10 czerwca 2012 roku sukcesem zakończyliśmy kolejną edycję Studiów Podyplomowych „Translatoryka”. W sali Rady Wydziału odbyło się wręczenie świadectw ukończenia studiów, podczas którego kierownicy i koordynatorzy programów podsumowali miesiące wspólnej pracy, jej owoce i plany na przyszłość. Wśród wyróżnionych za najlepsze tłumaczenia dyplomowe z przekładu literackiego znalazły się: Anna Gołębiowska, Magdalena Jaroszewska, Joanna Kamrowska i Aleksandra Kubera. Pani Marta Skibińska i pan Tomasz Data otrzymali szczególne wyróżnienie za najlepsze wyniki egzaminu dyplomowego programu dla tłumaczy ustnych.
  Wszystkim absolwentom dziękujemy za wspólny rok, gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w zawodzie tłumacza.
  Zespół Centrum Translatorycznego
   
  Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • 4 czerwca 2012


  WCIĄŻ WŚCIEKLI I OBURZENI

  Uniwersytet XXI wieku

  Kilkudziesięciu studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, w tym profesorów z kilku wydziałów, wzięło udział w debacie poświęconej przyszłości i teraźniejszości: tokowi studiów, zasadom awansów, finansom, możliwościom rozwoju i badań naukowych, reformie szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza perspektywom absolwentów uniwersytetu naszych czasów. Debata będąca owocem konferencji "Wściekli i oburzeni", na której wszyscy mogli wyrazić swoje oburzenie na najbardziej denerwujące ich zjawiska z życia społecznego i kulturalnego, odbyła się w rocznicę pierwszych wolnych wyborów w wolnej Polsce, 4 czerwca 2012 roku na Wydziale Filologicznym. Podczas pierwszej edycji "Wściekłych..." okazało się bowiem, że kondycja uniwersytetu to jedna z najbardziej palących i drążących społeczność akademicką kwestii. Wiele wystąpień było odpowiedzią na legendarną wypowiedź prof. UG, dr hab. Ewy Nawrockiej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zatytułowaną "Wszyscy jesteśmy przestępcami", która odbiła się szerokim echem w środowisku akademickim w Polsce. W dyskusji na temat formuły uniwersytetu XXI wieku pojawiły się natomiast dwa sprzeczne nurty i kierunki, jeden kierunek to masowość i upowszechnienie nauki, drugi to elitaryzm i konieczność zaniechania praktyki równania w dół.

  • Galeria zdjęć z debaty. Kliknij zdjęcie poniżej. • 1 czerwca 2012


  SEMINARIUM SŁOWOTWÓRSTWA I SŁOWNICTWA ŁUŻYCKIEGO

  IV Seminarium Słowotwórstwa i Słownictwa Łużyckiego, które odbyło się 31 maja – 1 czerwca 2012 r. na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszego dnia były obrady, a drugiego wycieczka na Kaszuby do Będomina i Szymbarka.
  • Galeria zdjęć. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • 28 maja 2012


  Dwa numery specjalne Biuletynu Koła Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA

   
  Informujemy, że 28 maja 2012 ukazały się dwa numery specjalne Biuletynu Koła Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA działającego przy Katedrze Translatoryki:

   

  Zapraszamy do lektury!
  Biuletyny dostępne są na półce na korytarzu niedaleko sali 3.4, w sekretariacie Instytutu Anglistyki, a także w Bibliotece Głównej UG. Można je także pobrać w wersji elektronicznej z podstrony Linguany.
  Życzymy przyjemnej lektury! Koło Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA.


 • 16 maja 2012


  MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERATURY I TEATRU Between/Pomiędzy

  Trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Between/Pomiędzy poświęcona jest relacjom pomiędzy szeroko rozumianym tekstem a przedstawieniem teatralnym, szczególnie w odniesieniu do twórczości wybitnych artystów brytyjskich: teatru Complicite i Johna Bergera, a także polskich: Teatru Wierszalin i Brunona Schulza. "Konteksty Schulzowskie" to temat przewodni refleksji naukowej. Sesja poświęcona twórczości tego niezwykle żywego w odbiorze czytelniczym pisarza, odbyła się w środę 16 maja 2012 w Dworku Sierakowskich w Sopocie. Udział wzięli: prof. University of Georgia Katarzyna Jerzak, profesorowie UG: Stanisław Rosiek, Marek Wilczyński, także nasz dr Piotr Millati oraz dr Żaneta Nalewajk z Uniwersytetu Warszawskiego. O ukraińskich kontekstach twórczości i recepcji Bruno Schulza mówili politolog i historyk Taras Wozniak i Andrzej Pawliszyn, drugi z Uniwersytetu Lwowskiego. Sesję zakończyło spotkanie autorskie z polskim pisarzem Holocaustu Henrykiem Grynbergiem zatytułowane Drohobycz, Drohobycz.
  Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
  • Program krótki.
  • Plakat.
  • Galeria zdjęć z sesji "Konteksty Schulzowskie" w Dworku Sierakowskich w Sopocie. Kliknij zdjęcie poniżej.

    • 10 maja 2012


  RODZINA CZESŁAWA MIŁOSZA NA ŻUŁAWACH

  Epizod z biografii noblisty

  10 maja 2012 r. na terenie Drewnicy (gm. Stegna) i Nowego Dworu Gdańskiego miała miejsce uroczystość, upamiętniająca związki Czesława Miłosza i jego rodziny z Żuławami. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia, zrealizowanego przy współpracy Nadbałtyckiego Centrum Kultury ze Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego „Klub Nowodworski”, była prof. Małgorzata Czermińska.
  Wydarzenie zainaugurowało odsłonięcie kamienia upamiętniającego matkę Czesława Miłosza, przy domu 115 w Drewnicy, w którym zmarła pielęgnując chorą na tyfus Niemkę. Następnie, w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, została otwarta stała ekspozycja dokumentująca związki Miłosza z Żuławami. Chwilę później rozpoczęła się sesja popularnonaukowa, podczas której wystąpili znawcy biografii noblisty oraz historycy: prof. dr hab. Aleksander Fiut (prof. Fiut powodu choroby nie mógł uczestniczyć w sesji, jego referat odczytał dr Zbigniew Kaźmierczyk), znakomity biograf Miłosza dr Andrzej Franaszek, Andrzej Kasperek, Krzysztof Czyżewski. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Arkadiusz Wełniak, dr Henryk Horbaczewski. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Samorządu Województwa Pomorskiego oraz władze lokalne.
  Partnerami wydarzenia byli Żuławski Park Historyczny oraz Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, a Samorząd Województwa Pomorskiego udzielił wsparcia finansowego.
  Tekst i zdjęcia Katarzyna Banucha NCK
  • Program.
  • Galeria. Kliknij zdjęcie poniżej.
   


 • 15 maja 2012


  WYKŁAD NA KULTUROZNAWSTWIE

  Przywrócenie miast ludziom

  Gościnny wykład w Katedrze Kulturoznawstwa poświęcony antropologii miasta wygłosiła 15 maja 2012 dr inż. arch. Gabriela Rembarz. Na co dzień pani doktor pracuje w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się także doradztwem w dziedzinie planowania przestrzennego oraz projektowaniem. W zeszłym roku, wraz z kilkuosobowym zespołem, wygrała konkurs na ideową koncepcję architektoniczną przystanków Kolei Metropolitalnej.
  Swój wykład w Katedrze Kulturoznawstwa zatytułowała – Jakość życia. Przestrzeń, miasto, mieszkanie. Przedstawiła w nim kierunki przemian przestrzeni miejskich w Europie. Zwróciła uwagę, iż na przestrzeni wieków sposób rozumienia jakości życia ulegał zmianom warunkowanym przez kulturę. Nowe (choć nie tak zupełnie nowe) tendencje odchodzą od koncepcji „miasta-maszyny” i zmierzają do przywrócenia miast ludziom.
  Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest wypychanie samochodów ze śródmieść europejskich miast na obrzeża. Buduje się dla nich parkingi w węzłach przesiadkowych na środki komunikacji miejskiej, takich jak autobusy, metro, tramwaje szynowe i tramwaje wodne (te ostatnie tam, gdzie jest woda). W ścisłych centrach komunikacja odbywać ma się głównie poprzez komunikację publiczną, rowery oraz… pieszo. Ułatwić to mają ciągi piesze, deptaki oraz ścieżki rowerowe.
  Innym sposobem zmian oblicza miast jest odchodzenie od corbusierowskiej koncepcji „miast ogrodów” i przywracanie, przynajmniej w centrach, zwartej zabudowy. Dąży się też do ogranicza wysokości domów. Winna ona być ludzka, tzn. taka, by pieszy spacerując po mieście nie miał wrażenia, że chodzi po dnie kanionu, a mieszkaniec ogarniał przestrzeń z „ludzkiej” wysokości swojego locum.
  Trzecim wreszcie sposobem przywracania miast mieszkańcom jest przeznaczanie niektórych parkingów i chodnikowych miejsc postojowych na placyki (gdzie rozłożyć się mogą kawiarnie i małe bary) i skwery (gdzie pielęgnuje się trawę, stawia ławki i montuje fontanny).
  Te wszystkie zabiegi, zdaniem prelegentki, mają pomóc odtwarzać przestrzeń wspólną, przestrzeń gdzie łatwiejsze będzie spotkanie człowieka z człowiekiem.
  Tekst i zdjęcie dr Zbyszek Dymarski


 • 18 kwietnia 2012


  KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA

  Nasz język w przyszłości

  18 kwietnia 2012 roku odbyła się na zamku w Gniewie II konferencja językoznawcza z cyklu „Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku”, zorganizowana przez Katedrę Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Fundację Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew oraz Gdański Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej. • 26–27 kwietnia 2012


  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  oraz Koło Naukowe Teoretyków Literatury UG
  zorganizował
  w interdyscyplinarną konferencję naukową:

  (NIE)PRAWDA?,

  która odbyła się na Wydziale Filologicznym UG w dniach 26–27 kwietnia 2012 roku.

   

  Spójrzmy Prawdzie w oczy. Jakie oblicze prawdy wówczas zobaczymy? Czy w XXI wieku ten termin ma jeszcze rację bytu? Czy istnieje jedna Prawda, czy wiele prawd? Co jest jej przeciwieństwem – kłamstwo, fikcja, a może nieprawda? Jak badać prawdę – czy potrafimy ocenić, co jest, a co nie jest prawdziwe? Czy możemy mówić prawdę o świecie i sobie samych, czy potrafimy mówić o prawdzie? Czy chcemy jeszcze o niej słuchać? Jaką rolę prawda pełni we współczesnej sztuce, mediach i w przestrzeni społecznej?
  „(NIE)PRAWDA?” to piąta konferencja interdyscyplinarna organizowana przez Koło Teoretyków Literatury UG. Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku wieloznaczny temat naszej konferencji uczyniliśmy inspiracją dla reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych i odmiennych perspektyw badawczych: filologów, historyków, psychologów, socjologów, medioznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów i politologów.


 • 19 kwietnia 2012


  SPOTKANIA Z TOMASEM VENCLOVĄ DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

  Syzyfowe prace

  Znakomity wykład nawołujący do porzucenia nacjonalizmów: polskiego i litewskiego wygłosił prof. Tomas Venclova, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład drążący historyczne i współczesne źródła konfliktu polsko-litewskiego zatytułowany Syzyfowe prace, albo z doświadczeń Młodolitwina odbył się w czwartek 19 kwietnia 2012 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją intelektualną pracę nad procesem pojednania prof. Tomas Venclova porównał do pracy mitologicznego Syzyfa. Przywołał także dziedzictwo swoich poprzedników dążących do rozwoju idei polsko-litewskiego pojednania opartego na rozsądku i pragmatyzmie: Jerzego Giedroycia i Czesława Miłosza, których nazwał wielkimi Syzyfami.

  • Galeria zdjęć ze spotkania. Kliknij zdjęcie poniżej.

    • 17-18 kwietnia 2012 r


  WŚCIEKŁOŚĆ I OBURZENIE

  Co nas wkurza?

  Wielce symptomatyczną konferencję "Wściekłość i oburzenie. Obrazy rewolty w kulturze współczesnej" nawiązującą do idei, z których zrodziły się ruchy oburzonych w Europie i na świecie, zorganizowali naukowcy z Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej oraz studenci z Koła Naukowe Polonistów Uniwersytetu Gdańskiego. Różne twarze społecznego, literackiego i uniwersyteckiego buntu objawiły się na Wydziale Filologicznym we wtorek i w środę 17-18 kwietnia 2012 r.
  Najbardziej uderzające i symptomatyczne były wystąpienia dwojga profesorów, inicjujących kolejne dwa dni konferencji. Pierwszego dnia wystąpił prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski z referatem zatytułowanym: Co mnie wkurwia? - cytuję dosłownie. Profesor wymienił długą listę najbardziej "niewściekających" i "nieoburzających" go rzeczy oraz zjawisk społecznych i wydziałowych. Prezentując ją zadeklarował, że to wszystko go nie wk..., bo on ma to w d... W tym momencie poddając się nastrojom rewolucyjnym zdałam sobie sprawę, że choć tekst ów był prowokacją, mnie osobiście do obezwładniającej słabości doprowadza fakt, że wszyscy wszystko, oprócz własnych żywotnych interesów, mają gdzieś... Może zatem kolejnym krokiem powinno być jednak postawienie pytania: Jak nie mieć gdzieś?
  Drugi dzień konferencji rozpoczął się chyba jeszcze mocniejszym wystąpieniem. Czarę goryczy kazała nam wypić prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka poruszając temat stanu szkolnictwa wyższego w Polsce i stanu naszej uczelni. Profesor Nawrocka ogłosiła alarm dla Uniwersytetu i diagnozowała wady systemu dotykające wszystkich bez wyjątku i pracowników naukowych, i studentów:
  - Uniwersytet jest anachroniczny i nie spełnia swojej roli, którą powinna być wymiana myśli. Bez was nie ma uniwersytetu i bez was my nie jesteśmy potrzebni – mówiła nawołując studentów do buntu i do podejmowania inicjatyw, które nazwałabym uniwersytetotwórczymi, a także do czynnego sprzeciwu wobec tego, co narusza ich studenckie interesy.
  W konferencji pojawiło się wiele ważnych głosów na temat braku zaufania, braku solidarności i odpowiedzialności społecznej, wiele głosów na temat siły Internetu w walce o wolność słowa i wolność dostępu do kultury, na temat rewolucji w języku i popkulturze oraz ruchów społecznych (organizujących takie przedsięwzięcia, jak Marsz Puszczalskich czyli inicjatywę wyśmiewającą seksistowskie uprzedzenia dotykające ofiar przemocy seksualnej). Najmniej miejsca poświęcono tematowi buntu w literaturze, co staje się pewnego rodzaju znakiem naszej współczesności.
  W podsumowaniu konferencji prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk zasugerowała, że takie spotkania pozostające w klimacie oburzenia powinny odbywać się na naszym wydziale cyklicznie. Natomiast Maria Klaman, szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście zasugerowała, aby kolejna konferencja poświęcona była roli uniwersytetu.
  Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka

   

  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • 26-27 marca 2012


  Konferencja August Strindberg: wszechstronny wizjoner

  W związku z setną rocznicą śmierci wybitnego szwedzkiego artysty, Augusta Strindberga, Katedra Skandynawistyki zorganizowała konferencję poświęconą jego życiu i twórczości, która odbyła się w dniach 26-27 marca 2012 na Wydziale Filologicznym UG. Wydarzenie było wyjątkowe nie tylko ze względu na wspomnianą okrągłą rocznicę, ale przede wszystkim ze względu na udział w nim znawców Strindberga zarówno z Polski, jak i ze Skandynawii.
  Poza prelekcjami dotyczącymi biografii szwedzkiego pisarza, jego dzieł literackich czy interpretacji nieznanych szerszej publiczności jego obrazów, w czasie konferencji można było również posłuchać muzycznych interpretacji strindbergowskich wierszy, a także obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu szwedzkojęzycznego teatru SKAND-al.
  • Program.
  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej. • 6 marca 2012


  SESJA Z CYKLU BESTIARIUM

  Ptaszarnia

  W nawiązaniu wielowiekowej tradycji Bestiarium czyli średniowiecznego zbioru utworów osnutych na motywach zwierzęcych 6 marca 2012 roku na Wydziale Filologicznym odbyła się druga z cyklu, po zeszłorocznej konferencji o kotach, konferencja zatytułowana Ptaszarnia. W konferencji udział wzięli studenci, doktoranci i wykładowcy naszego wydziału. Referaty poświęcone były ptakom w aspektach, m.in. kulturowym, społecznym, biologicznym, a także ich obecności w literaturze, języku, filozofii, religii, a także w życiu prywatnym pisarzy i polityków.

  • Konferencję zorganizowało Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD działające na Wydziale Filologicznym UG.
  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej. • TOM POKONFERENCYJNY


  Czesława Miłosza „północna strona”

  Nakładem Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku ukazała się książka Czesława Miłosza „północna strona” pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej i Katarzyny Szalewskiej z Instytutu Filologii Polskiej. Publikacja jest efektem zorganizowanej w marcu tego roku przez Uniwersytet Gdański oraz NCK międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się pod tym samym hasłem. W trzydziestu szkicach znawcy twórczości Miłosza (z kraju i zagranicy) kreślą mapę przestrzeni utrwalonych w twórczości poety, przy czym termin „północna strona” odnosi się tutaj do obszernego kompleksu zagadnień związanych zarówno z biografią, jak i twórczością (poetycką, eseistyczną i epicką) noblisty, których wspólnym mianownikiem pozostaje kulturowa przestrzeń Północy obejmująca miejsca tak różne, jak Litwa, Polska, Rosja, Francja, Skandynawia czy Kalifornia. Zebrane w monografii studia z powodzeniem zmierzają do rekonstrukcji Miłoszowych narracji topograficznych w kategoriach geografii humanistycznej i geopoetyki, przez co Czesława Miłosza „północna strona” ma szansę stać się ważną propozycją dla badań nad twórczością noblisty oraz tematyką przestrzenną w literaturze współczesnej.
  Wśród autorów m.in. Tomas Venclova, Aleksander Fiut, Tadeusz Bujnicki, Rolph Fieguth, Hans-Christian Trepte, Michał Masłowski, Marek Tomaszewski, Renata Gorczyńska, Agnieszka Kosińska. Zapraszamy do lektury!

  Tekst: dr Katarzyna Szalewska


 • "PRZEGLĄD POLITYCZNY" Z HYDENEM WHITE'M


  W "Przeglądzie Politycznym" 2011, nr 109/110, który ukazał się pod tytułem PRZESZŁOŚĆ TO OBCY KRAJ, opublikowano artykuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Hydena White'a zatytułowany Sfera wyobraźni historycznej a polityka historii. Dodatkowo w numerze można przeczytać recenzje recenzentów doktoratu honorowego: prof. Ewy Domańskiej UAM, prof. Ryszarda Nycza UJ i prof. Marka Wilczyńskiego UG, a także laudację promotora Davida Malcolma UG. Zachęcamy do lektury!


 • 14 grudnia 2011


  PROMOCJA ŚLUBU PO KASZUBSKU

  „Zdënk” Witolda Gómbrowicza

  Promocja kaszubskiego przekładu „Ślubu”/„Zdënku” Witolda Gombrowicza, którego dokonała doktorantka UG Hanna Makurat pod opieką naukową wybitnego kaszubisty prof. dr. hab. Jerzego Tredera odbyła się 14 grudnia 2011 roku na Wydziale Filologicznym UG. Hanna Makurat, która za tydzień broni pierwszego na Uniwersytecie Gdańskim, a zapewne i w Polsce doktoratu po kaszubsku, jest tłumaczką na kaszubski dramatów Lecha Bądkowskiego i autorką dwóch tomów wierszy w tym języku. Podczas spotkania mówiła o swoich zmaganiach translatorskich. Największą trudność sprawiły tłumaczce regionalizmy które ze względu na wciąż krystalizującą się normę kaszubską były trudne do przekazania w przekładzie. Strategia tłumaczki polegała na ogół na rezygnacji z tych smaczków oryginału. O motywie podjęcia tłumaczenia "Ślubu" mówiła:
  - Zainteresował mnie filozoficzny problem relacji intertekstualnych obecnych w przekładzie i „Ślub” Gombrowicza okazał się idealnym materiałem, by pokazać możliwość przetłumaczenia na język kaszubski skomplikowanych zależności intertekstualnych. Kaszubszczyzna spełniła swoje zadanie i udało się oddać w języku kaszubskim mnogość gier językowych, obecnych w dramacie Gombrowicza. Jednocześnie tłumaczenie „Ślubu” to pokazanie w kaszubskim języku literatury innej niż realistyczna i wskazówka dla pisarzy tego regionu, aby we własnej twórczości wyszli poza krąg realizmu.
  W spotkaniu wzięli udział twórcy członkowie Koła Naukowego Pomerania, którzy przedstawili teatr lektury dramatu Gombrowicza w tłumaczeniu na kaszubski.
  W tematykę inscenizacji teatralnych i tłumaczeń arcydramatu Witolda Gombrowicza wprowadził uczestników promocji teatrolog, prof. dr hab. Jan Ciechowicz. Ciekawa jest chronologia dramatu napisanego w latach 1944-47 w Paryżu, wydanego po raz pierwszy w 1953 w Instytucie Literackim i 1957 roku na fali odwilży w Polsce nakładem wydawnictwa Czytelnik. Prapremiera "Ślubu" odbyła się dopiero w 1974 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w reżyserii Jerzego Jarockiego. Intencją samego Gombrowicza było, aby dramat miał prapremierę stolicy. Pisarz o intencji Zbigniewa Herberta (o dekadę wcześniejszej niż prapremiera) wystawienia "Ślubu" w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pisał: - Bomba nie jest po to, aby wybuchała na peryferiach!
  W kwestii przekładów prof. Jan Ciechowicz naliczył ich 11.
  Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Jantar” UG. „Zdënk” ukazał się nakładem Gdańskiego Towarzystwa Promocji Kultury Akademickiej. Tom dofinansowany został ze środków ACK UG „Alternator” oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cały nakład (1000 egzemplarzy) będzie dystrybuowany bezpłatnie wśród kaszubskich instytucji kulturalnych i prywatnych czytelników. Podczas spotkania promocyjnego na Wydziale Filologicznym wszyscy zainteresowani otrzymali własny egzemplarz książki.
  Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
  • Organizatorzy: Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Gdańsku.


 • 21 listopada 2011


  200. ROCZNICA ŚMIERCI HEINRICHA VON KLEISTA

  21 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w auli Wydziału Filologicznego Marlen Pelny poetka i muzyczka z Berlina recytowała fragmenty listów niemieckiego pisarza Heinricha von Kleista (1777-1811) w autorskim opracowaniu muzycznym. Spotkanie zorganizował Instytut Filologii Germańskiej. Odbyło się w ramach world ride reading z okazji obchodów dwusetnej rocznicy tragicznej śmierci pisarza. Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Heinricha Kleista (Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft) i Międzynarodowy Festiwal Literatury w Berlinie (internationales literaturfestival berlin). Wprowadzenie na temat życia i twórczości pisarza przedstawił prof. Mirosław Ossowski (IFG).
  Lutz Hagestedt pisze: Listy Heinricha von Kleista – wciągasz głęboko powietrze i czytasz ciągiem do końca! (…) Zanurzenie w falach uczuć (…), poruszające i pouczające. Czytelnik siedzi nad tą epistolografią raz po raz zgrzytając zębami, to znów wprawia go ona w wesołość, często w głęboki podziw.
  Spotkanie odbyło się przy wsparciu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD i Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
  Tekst: dr Anastasia Telaak
  tłum. dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
  • Biogram Heinricha von Kleista oraz informacje o twórczości Marlen Pelny. Patrz więcej


 • 7 – 9 grudnia 2011


  SACRUM W KINIE – DEKADĘ PÓŹNIEJ

  Przed dekadą spotkali się w Uniwersytecie Gdańskim filmoznawcy oraz kulturoznawcy, by zastanowić się nad formami obecności sacrum i tematyki religijnej w kinie. Efektem była wydana w 2002 roku publikacja pt. „Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie” zawierająca blisko 20 tekstów. Tom pokonferencyjny stał się jednym z najistotniejszych osiągnięć badawczych polskiego filmoznawstwa w dziedzinie związków kina i sacrum. W dniach 7 – 9 grudnia 2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się trzydniowa konferencja "Sacrum w kinie - dekadę później", w której udział wzięło 34 prelegentów z całej Polski. W referatach analizujących tematykę sacrum w kinie współczesnym mowa była, m.in. o próbie uchwycenia rzeczywistości religijnej w erze ponowoczesnej, sacrum w świecie po dekonstrukcji.
  O różnicy między sacrum a sanctum, o religii jako sposobie udzielania sacrum, o sacrum jako o konstrukcie pomocnym w opisie przeżycia religijnego, o tym, że człowiek religijny czyta świat czyli morfologii sacrum, tu za Mircea Eliade, mówił filozof, dr Zbyszek Dymarski z Katedry Kulturoznawstwa UG. Ks. dr hab. Marek Lis z Opola zastanawiał się nad epifanią i instrumentalizacją Boga w kinie współczesnym. W swoim referacie przekreślił związek między religijnością twórcy a epifanią Boga w filmie. Nawiązał do słów św. Jana, mówiących o tym, że Boga nikt nigdy nie widział, a więc jest on niewidzialny. W tym punkcie rodzi się, zdaniem prelegenta, problem czy paradoks w filmowych prób jego przedstawienia:
  - Bóg ginie w efektach specjalnych, tam często następuje próba jego instrumentalizacji - mówił ks. prof. Marek Lis, współautor "Światowej encyklopedii filmu religijnego".
  Na kwestii rozpięcia kina religijnego między medytacją a dramatem, m.in. w filmie "Drzewo życia" mówiła dr Mariola Marczak. Pewnego rodzaju epifanią był natomiast referat dr Joanny Sarbiewskiej zatytułowany "Po dekonstrukcji - doświadczenie kenotyczne w kinie w świetle teologii negatywnej i mistycznej nocy ciemnej". Mówiła ona m.in. o nowoczesnym doświadczeniu pustyni, o istotowym ogołoceniu człowieka do nicości w filmach o samobójstwie, m.in. w filmie opartym na opowiadaniu osoby, która zagłodziła się na śmierć, zatytułowanym "Odgłosy robaków - zapiski mumii" w reż. Petera Liechti'ego oraz o pewnego rodzaju parareli doświadczenia samobójczego filmowego bohatera do doświadczenia mistyków chrześcijańskich. Doświadczenie epoki śmierci Boga czy też doświadczenie mistycznej "nocy ciemnej" w kinie prelegentka przełożyła bardzo sugestywnie na współczesny czas historyczny, nazywając go czasem Wielkiej Soboty, przytaczając jednakże słowa Jacquesa Derridy, że chrześcijaństwo nie wyczerpało wszystkich swoich możliwości.
  Kolejne części pierwszego dnia konferencji poświęcone były kinu autorskiemu: Pawła Ługina, Andrieja Tarkowskiego, Andrieja Zwiagincewa, Jessiki Hausner oraz Bruno Dumonta.
  Drugi dzień konferencji rozpoczęła sekwencja na temat polskiego filmu dokumentalnego. Prof. dr. hab. Mirosław Przylipiak wygłosił krótki i usystematyzowany przekrój przez polskie filmy dokumentalne o katastrofie smoleńskiej, zastanawiając się przy okazji nad obiektywizmem w kinie dokumentalnym. Konstatacja prof. Przylipiaka brzmiała, że filmy te choć nieobiektywne uchwyciły i ukazały fundamentalne rysy psychospołecznego obrazu współczesnej Polski. Następnie mgr Michał Piepiórka poruszył problem indywidualizmu wiary, akościelności czy hipokryzji wśród dzisiejszych polskich katolików w autobiograficznym dokumencie Macieja Cuske "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Trzeci dzień konferencji był m.in. wyjściem poza chrześcijaństwo w doświadczaniu sacrum w kinie współczesnych.
  Organizatorami byli: Instytut Filologii Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa, Naukowe Koło Filmoznawców UG, Interdyscyplinarne Koło Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
  Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka
  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • grudzień 2011


  SZTUKA I RELIGIA AFRYKI

  Symbolika masek

  W połowie grudnia 2011 w Katedrze Kulturoznawstwa gościł ksiądz doktor Krzysztof Niedałtowski. Jest on znany głównie jako spiritus movens Gdańskich Areopagów oraz twórca Fundacji Pro Arte Sacra a także współautor Karty Powinności Człowieka. Ale na grudniowym spotkaniu w Katedrze Kulturoznawstwa opowiadał studentom o swej antropologicznej pasji. Licznie zgromadzonym studentom przybliżał sztukę i religijność ludów zachodniej Afryki.
  Afryka to olbrzymi kontynent, zamieszkały przez ponad tysiąc wspólnot religijnych. Mimo intensywnej islamizacji (głównie na północy) oraz działalności chrześcijańskich misjonarzy, zachowało się jeszcze wiele wspólnot wyznających animizm i kult przodków. A i te, które uległy chrystianizacji lub islamizacji zachowują jeszcze w znacznym stopniu wierzenia przodków.
  Zdaniem prelegenta, bardzo ważną rolę w życiu i obrzędach tych ludów zamieszkujących Afrykę odgrywają maski. Są one ważne ze względu na funkcję jaka pełnią a nie ze względów estetycznych. Maski afrykańskie nie jest to sztuka w znaczeniu europejskim. Ich twórcom nie chodzi o oryginalność, ale o… skuteczność. Chodzi o to, by powtórzyć tę maskę, która ma opinię najskuteczniejszej w spełnianiu czarów…
  Zdaniem księdza Niedałtowskiego na zachodzie Europy sztuka afrykańska cieszy się dużym zainteresowaniem. W wielkich miastach funkcjonują galerie tylko z tego rodzaju dziełami. W Polsce natomiast niewielu jest pasjonatów sztuki afrykańskiej. I w tej dziedzinie mamy jeszcze sporo do odkrycia. W końcowej części spotkania ksiądz doktor wyjaśnił znaczenie symboliki masek, które ze sobą zabrał oraz odpowiadał na liczne pytania.
  Tekst: dr Zbyszek Dymarski • 29 listopada 2011


  SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM BABICKIM

  Od Kordiana do Zemsty

  Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zorganizowało spotkanie z nowym dyrektorem Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, niegdysiejszym reżyserem Teatru Wybrzeże w Gdańsku, absolwentem polonistyki UG i krakowskiej PWST, Krzysztofem Babickim zatytułowane Moje zmagania z polskim romantyzmem. W narzuconym przez prowadzącego prof. Jana Ciechowicza kluczu chronologicznym Krzysztof Babicki opowiadał o swoich przedstawieniach: Kordianie z 1982 w Teatrze Wybrzeże, Irydionie z 1984 i 1986 - drugie przedstawienie także w Wybrzeżu, Nie-boskiej komedii z 1996, Dziadach lubelskich w 2001 i śląskich 2011 oraz Zemście 2011:
  - Kiedy jako 26 latek zaczynałem reżyserować w Teatrze Wybrzeże Kordiana miałem tyle lat, co Słowacki, kiedy go napisał. Romantyzm był wówczas w Polsce początkiem i końcem świata, kluczem do rozumienia rzeczywistości - mówił Krzysztof Babicki. - We współczesnym teatrze postdramatycznym warto byłoby się zastanowić czy reżyser rozmawia jeszcze z autorem dramatu czy tylko lansuje się za jego pomocą.
  Na początku lat 80. było trochę inaczej, udawaliśmy niejako na emigrację wewnętrzną. Przejąłem się pewnym aspektem Tischnerowskiej filozofii po góralsku (ks. Józef Tischner wykładał na PWST w Krakowie), który przywoływał jej założenia: - Ten komunizm będzie trwał tak długo, jak długo będziemy się nim przejmować. Filozofię tę starałem się także przełożyć w pewnym sensie na mój ówczesny teatr romantyczny.
  Na zakończenie dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni zdradził także założenia repertuarowe tej sceny. W tym roku repertuarowym czekają nas premiery sztuk Jasminy Rezy, Woody'ego Allena, a także Antygona w reżyserii Leszka Mądzika.
  Spotkanie odbyło się we wtorek 29 listopada 2011 w sali Rady Wydziału Filologicznego UG.
  Tekst: Anna Malcer-Zakrzacka • 8-9 grudnia.2011


   

  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA

  Krew- substancja, symbole, mitologia

  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową KREW – SUBSTANCJA, SYMBOLE, MITOLOGIA/ КРОВЬ – СУБСТАНЦИЯ, СИМВОЛЫ, МИФОЛОГИЯ, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2011.Język roboczy konferencji: polski i rosyjski.
   


 • 25 listopada 2011


  Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku


  Konferencja naukowa Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku odbyła się w piątek 25 listopada 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Taniec należy do najstarszych elementów kultury, dotyczy losów i życia zbiorowości, odwzorowywał podziały wewnątrz społeczeństwa, umożliwiał kontakt z przodkami rodu (tańce totemiczne) lub ze światem nadzmysłowym (tańce ekstatyczne). Z biegiem czasu, w wyniku desakralizacji świata stał się rozrywką, zabawą we dwoje. Ale nie zatracił swojego związku z dawnością, potrafił uruchomić potężne pierwotne siły (np. motyw niekontrolowanego usamodzielnienia się tańca w bajkach). Literatura XIX wieku utrwaliła to wszechstronne i trwałe zafascynowanie tańcem. Poprzez refleksje na jego temat starano się dociec swoistości charakteru narodowego (np. K. Brodziński, C. Norwid). Posługiwano się nim jako metaforą, by odkryć w inny sposób nierozpoznany aspekt różnych zachowań zbiorowych, np. bitwy (Pan Tadeusz), życia wielkiego miasta (Ziemia obiecana). Stanowił również ważny składnik komunikacji społecznej, każdemu z tańców odpowiadały przypisane mu emocje, ustalone znaczenia i style zachowań.
  Tekst: dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska • 6-8 października 2011


  FUTBOL W ŚWIECIE SZTUKI

  Monumentalną konferencję poświęconą futbolowi zatytułowaną Futbol w świecie sztuki wymyślił znany gdański teatrolog, specjalista od widowisk i kibic Arki Gdynia prof. dr hab. Jan Ciechowicz. W trzydniowej refleksji nad futbolem udział wzięło 44 prelegentów: naukowców, dziennikarzy, artystów i filmowców. Jedną z sesji poprowadził Janusz Zaorski twórca filmu Piłkarski poker. Projekcja tego filmu, wystawa zatytułowana Futbol w książce, która została otwarta i zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, oraz zwiedzanie stadionu Ergo Arena w Gdańsku to imprezy towarzyszące głównemu nurtowi konferencji. Nikt oprócz prof. Jana Ciechowicza, rzecz jasna, nie przypuszczał, że futbol może wzbudzić tak bogatą interdyscyplinarną refleksję naukową. Refleksji krytycznej poddano m.in. piłkę nożną w polskim filmie fabularnym, przyśpiewki drużyn Lechii Gdańsk i Arki Gdynia, mundialowe hymny polskiej reprezentacji, piłkę nożną w wersji komiksowej i w filmie animowanym, a nawet w balecie. Ponadto analizowano arcydzieła światowego malarstwa inspirowane futbolem, fenomen gwiazdorstwa, futbol jak męski rytuał, a nawet melancholię Zidane'a. Najwięcej miejsca zajął namysł nad związkami futbolu z literaturą. Co najmniej dziwi skoro redaktorem naczelnym pierwszej polskiej gazety sportowej "Przeglądu Sportowego", wydawanego w Krakowie był poeta Kazimierz Wierzyński.
  Fascynująco zapowiada się zatem tom pokonferencyjny którego wydanie planowane jest na dwa miesiące przed finałami Euro 2012 w wydawnictwie słowo/obraz terytoria.
  Organizatorami konferencji byli: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
  Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka • 6-8 października 2011


  V SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

  Spór o stereotypy – Stereotypy sporu

  V SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA pod hasłem „Historia – Polityka – Kultura” odbyła się w dniach 6-8 października 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W jej ramach można było wysłuchać cyklu wykładów oraz dyskusji - okrągłego stołu zatytułowanego Spór o stereotypy – Stereotypy sporu, w którym udział wzięli dyr. Jan Malicki (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Dmitri Strovsky (Uniwersytet Uralski).
  Pierwszego dnia wykład otwarty zatytułowany Juliusz Mieroszewski i jego wizja relacji między Polską a Rosją wyglosił dr Sławomir Dębski, dyrektor centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ostatniego dnia wykład Marian Zdziechowski – świadek epoki i tłumacz Rosji wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Opacki, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
  Szkoła Polsko-Rosyjska zorganizowana została przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.


 • 22-23 września 2011


  KONFERENCJA GÓRNOWICZOWSKA

  Ogólnopolska Konferencja pn. „Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”, która odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego 22 i 23 września 2011 r., stanowi kontynuację Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego „Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś”, organizowanego od 1986 r. (co dwa lata) przez Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego dla uczczenia prof. dr hab. Huberta Górnowicza (1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego z twórców gdańskiego środowiska językoznawczego. Tegoroczna konferencja, współorganizowana przez Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski stanowiła już 13. spotkanie z cyklu Konferencji Górnowiczowskich. Jej tematyka dotyczyła zagadnień związanych z językowym obrazem Kaszub i innych regionów Pomorza w czasach dawnych i obecnych. Podczas konferencji wygłoszono 30 referatów.

  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie. • Wrzesień 2011


  RE-WIZJE AMERYKI POŁUDNIOWEJ

  Latem tego roku ukazała się książka „Re-wizje Ameryki Południowej”, która jest efektem studenckich badan naukowych przeprowadzonych przez studentów kulturoznawstwa UG w Ekwadorze.
  Ośmioro studentów kulturoznawstwa pojechało we wrześniu 2009 roku na badania naukowe do Ekwadoru. Przy współpracy ekwadorskiej fundacji Sumak Allpa prowadzili oni badania współczesnej sytuacji Indian Quichua z ekwadorskiej części Amazonii. Po powrocie studenci napisali artykuły, które pod redakcją dr Aleksandry Wieruckiej zostały zawarte w książce, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Projekt badawczy był objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UG, prof. Bernarda Lammka, a publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych przez Prorektora ds. Nauki, prof. Grzegorza Węgrzyna, Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. Andrzeja Ceynowę oraz kierownika Katedry Kulturoznawstwa, prof. Michała Błażejewskiego.


 • 18 czerwca 2011


  NAGRODA LITERACKA GDYNIA DLA STEFANA CHWINA

  Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni

  Stefan Chwin, profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, został pierwszym pomorskim autorem, który zdobył Nagrodę Literacką Gdynia 2011. Laury profesorowi Stefanowi Chwinowi, naszemu wybitnemu literaturoznawcy i pisarzowi przyniósł I tom książki profesorskie zatytułowanej Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (Wydawnictwo Tytuł). Książka to cykl wykładów, plon pracy naukowej i dydaktycznej profesora w Instytucie Filologii Polskiej naszego Wydziału. Jest to imponujących rozmiarów esej, i w takiej kategorii został nagrodzony o literackich i malarskich obrazach samobójstwa i samobójców od antyku do współczesności:
  - Nie zajmuję się w swojej książce samobójstwem od strony medycznej czy klinicznej, interesuje mnie sposób, w jaki mówi o tym sztuka. To paradoks, że życie zajmuje się śmiercią, że potrafi tworzyć niezwykle piękne dzieła sztuki jej poświęcone. Książka została nagrodzona, ale wydawca nie ma już ani jednej jej egzemplarza. Może z czytelnictwem w Polsce nie jest wcale tak źle? Kończę właśnie pracę nad drugim tomem. W pierwszym skupiłem się na sztukach wizualnym, w drugim zajmuję się literackim obrazem samobójstwa. Zaglądam do literatury z bardzo dawnych czasów, aż do II połowy XX wieku. Książka powinna ukazać się w najbliższych miesiącach - powiedział autor w dniu otrzymania nagrody "Gazecie Wyborczej. Trójmiasto".
  Bohaterami książki są m.in. Jerzy Kosiński, Aleksander Wat, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Rafał Wojaczek, ale także Judasz, Sokrates, Lukrecja, Sylwia Plath i Mishima.

  Znakomitemu Laureatowi serdecznie gratulujemy! • 10-11 czerwca 2011


  KONFERENCJA NAUKOWA

  JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

  VII ogólnopolska konferencja naukowa pn. JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie, odbyła się 10-11 czerwca 2011 r. w Pelplinie.
  Jej tematyka dotyczyła zagadnień związanych z językiem, szkołą i religią oraz szeroko rozumianym dialogiem, takich jak m.in. język a budowanie wspólnoty, język tekstów religijnych a kompetencje odbiorcze, dialog jako sposób poznania siebie i drugiego człowieka.
  W konferencji wzięli udział przedstawiciele Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytutu Slawistyki PAN, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy wygłosili 30 referatów.
  Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie. • 31 maja 2011


  SPOTKANIE AUTORSKIE

  Niepokój Czesława Miłosza

  Spotkanie z redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, autorem książki MIŁOSZ. Biografia (Znak 2011) Andrzejem FRANASZKIEM zatytułowane NIEPOKÓJ CZESŁAWA MIŁOSZA odbyło się we wtorek 31 maja 2011 r.o godz. 12.00 (w samo południe) na Wydziale Filologicznym UG, ul. Wita Stwosza 55. Spotkanie zorganizowało TOWARZYSTWO LITERACKIE im. A. Mickiewicza oraz STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW UG. Tego samego dnia wieczorem w Nadbałtyckim Centrum Kultury odbyła się promocja tej długo oczekiwanej biografii Czesława Miłosza. Rozmowę z Andrzejem Franaszkiem poprowadzili Krystyna i Stefan Chwinowie.

  Miłosz. Biografia.

  Opis biografii i sylwetka autora. Patrz więcej. • 26-27 maja 2011


  DNI ARKTYCZNE W KATEDRZE SKANDYNAWISTYKI

  Podczas pierwszego dnia przybliżono wybrane zjawiska we współczesnej kulturze Saamów, które świadczą o twórczym dialogu między tradycyjną sztuką saamskich nomadów a sztuką Zachodu (działalność teatru w Kautokeino i współcześni muzycy saamscy). Ponadto członkowie koła tłumaczy przedstawili teksty z przygotowanej przez nich antologii bajek saamskich, zaczerpniętych ze zbiorów folklorystów norweskich. Wprowadzeniem do prezentacji tłumaczy było wystąpienie dr Marii Sibińskiej pt. Ze zbiorów Justa Qvigstada. O bajkach i podaniach saamskich. Dzień poświęcony kulturze Saamów kończyła projekcja filmu fabularnego pt. „Bunt w Kautokeino”, poprzedzona prelekcją na temat historycznego kontekstu przedstawianych w filmie wydarzeń.
  Pokaz filmowy był możliwy dzięki pomocy Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, która uzyskała od producenta pozwolenie na projekcję w ramach festiwalu. Pokaz odbywał się we współpracy z DKF UG Miłość Blondynki.
  Drugi dzień, poświęcony Grenlandii, otworzyła mgr Agata Lubowicka, mówiąc o Grenlandii jako o atrakcyjnym temacie badań naukowych. Kolejne prelekcje poświęcone były analizom literatury związanej z Grenlandią z wykorzystaniem teorii postkolonialnej oraz teorii gender. Członkowie Koła Tłumaczy sekcji duńskiej zaprezentowali bajki grenlandzkie w swoim przekładzie, pochodzące ze zbioru Knuda Rasmussena „Mity i podania z Grenlandii”. Dzień zakończył pokaz filmu „Eksperyment”, poprzedzony prelekcją na temat warunków społeczno-historycznych Grenlandii w latach pięćdziesiątych XX wieku.
  Pokaz filmowy zorganizowano dzięki współpracy z Ambasadą Królestwa Danii w Warszawie, Duńskim Instytutem Kultury, Duńskim Instytutem Filmowym w Kopenhadze oraz DKF UG Miłość Blondynki. Już dzisiaj możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych Arktyką na przyszły rok.
  Organizatorzy Dni Arktycznych:
  dr Maria Sibińska i mgr Agata Lubowicka • 18 maja 2011


  SEMINARIUM TEORETYCZNOLITERACKIE

  Biografizm z badaniach literackich

  Seminarium teoretycznoliterackie zatytułowane BIOGRAFIZM W BADANIACH LITERACKICH, którego gośćmi byli dr Beata Nowacka (UŚ) i prof. dr hab. Zygmunt Ziątek (IBL PAN) odbyło się w środę 18 maja 2011 r. na Wydziale Filologicznym. Jego uczestnicy mogli wysłuchać dwóch prelekcji: dr Beaty Nowackiej pt. Jak czytaliśmy reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, pisząc jego biografię oraz prof. dr hab. Zygmunta Ziątka pt. Biografia pisarza jako możliwość (ostatnia szansa?) historii literatury XX wieku. Następnie ów duet naukowców i autorów książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza odpowiadał na grad pytań studentów i doktorantów związanych z biografizmem, związkami biografii z gatunkiem literackim obranym przez pisarza, z teorią reportażu i w końcu z bohaterem napisanej przez nich biografii Ryszardem Kapuścińskim.
  Seminarium poprowadziła dr Magdalena Horodecka z Zakładu Teorii Literatury Filologii Polskiej. Współorganizatorami spotkania były koła naukowe: Teoretyków Literatury i Polonistów.
  • Sylwetki i dorobek prelegentów. Patrz więcej.


 • 16-17 maja 2011


  KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA

  Słowotwórstwo w różnych odmianach języka

  Konferencja Językoznawcza pn. „Słowotwórstwo w różnych odmianach języka” odbyła się 16–17 maja 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Była to już piąta z cyklu ogólnopolskich konferencji „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ” poświęconych pamięci Profesora Bogusława Krei (1931–2002), jednego z twórców gdańskiego językoznawstwa polonistycznego.
  Organizatorami konferencji byli Zakład Współczesnego Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej UG), Zakład Języka Mediów (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG) i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
  Referenci – poloniści oraz slawiści i germaniści – omawiali zjawiska słowotwórcze występujące w różnych odmianach języka: w odmianach środowiskowych, stylistycznych i terytorialnych. Najwięcej wystąpień poświęcono zagadnieniom najnowszej polszczyzny: językowi potocznemu, językowi w Internetowi, slangowi studenckiemu, żargonowi młodzieżowemu („najmłodszej polszczyźnie”). Poddano analizie różne zjawiska słowotwórcze: grafosłowotwórstwo, neologizmy tekstowe, derywaty o funkcji perswazyjnej w publicystyce i reklamie. Obiektem zainteresowani uczestników konferencji było też pogranicze słowotwórstwa i innych działów językoznawstwa, zwłaszcza onomastyka (imiona, w tym formy pochodne od imion psów, nazwiska, nazwy miejscowe), a także pogranicza polszczyzny i innych języków, zwłaszcza języka angielskiego, ponadto zjawiska słowotwórcze w innych językach (niemieckim, kaszubskim i górnołużyckim).

  • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej:


 • 28 kwietnia 2011


  KONFERENCJA CHOPINOWSKA

  Interdyscyplinarna konferencja pt. "Chopinowskie rezonanse" odbyła się 28 kwietnia 2011 roku na Wydziale Filologicznym UG. Konferencję zorganizowały: Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Teoretyków Literatury. • 19 kwietnia 2011


  WYKŁADY PROF. BORISA USPIENSKIEGO

  Legenda światowej humanistyki, autor naszych filologiczynch lektur prof. Boris Uspienski, słynny rosyjski filolog i semiotyk kultury, jeden z współtwórców, obok m.in. Jurija Łotmana, Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotyki wygłosił wygłosił 19 kwietnia 2011 r. dwa wykłady na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszy wygłoszony w języku rosyjskim zatytułowany Prawo i religia w Rusi Moskiewskiej poświęcony był zasadom obowiązywania w Rusi prawa cerkiewnego i prawa świeckiego. Boris Uspienski mówił o zasadach funkcjonowania różnych grup społecznych m.in. wiedźm, kałdunów w społeczności dawnej Rusi. Podkreślił, że na wschodzie w odróżnieniu od zachodu Europy nie odbywały się sądy ani polowania na czarownice. Wiedźmy były kimś w rodzaju znachorek czy medyków i ich status społeczny był prawnie usankcjonowany. Boris Uspienski mówił także o różnicach między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem m.in. w znaczeniu naszego losu i wschodniej sudźby, która oznacza przeznaczenie podporządkowane w całości woli bożej.

  Drugi wykład zatytułowany Europa: Metafora czy metonimia, wygłoszony w języku angielskim, poświęcony był toponimii miast i regionów Rosji i świata, w której niezwykłą popularność zdobyły metaforyczne człony stary i nowy np. Stary i Nowy Kontynent oraz metonimiczne wielki i mały, jak: Wielka i Mała Ruś, Małopolska i Wielkopolska. W tym kontekście prof. Uspienski mówił także o znaczeniu europeizacji Rosji na dworze cara Piotra I:

  - Paradoksem jest, że próba europeizacji carskiej Rosji, która miała sztuczny, maskaradowy charakter, doprowadziła do jej upadku.

  • Biogram prof. Borisa Uspienskiego. Patrz więcej. • 14 kwietnia 2011


  WYKŁADY I WARSZTATY PROF. KENNETHA PICKERINGA

  Kenneth Pickering, profesor honorowy na Uniwersytecie Kent w Canterbury, praktyk i teoretyk teatru, reżyser sztuk misteryjnych wystawianych wielu brytyjskich katedrach, autor cenionej książki Drama in the Cathedral (Dramat w Katedrze) i aktor wygłosił dwa wykłady i poprowadził warsztaty na Uniwersytecie Gdańskim. W czwartek 14 kwietnia wygłosił wykład: SO THIS IS THEATRE / OTO CZYM JEST TEATR, a następnie poprowadził warsztaty teatralne FINDING A VOICE / SZUKAJĄC GŁOSU, w piątek zaś 15 kwietnia studenci wysłuchali wykładu zatytułowanego A SPACE FOR POETRY / PRZESTRZEŃ DLA POEZJI. • 13-14 października 2011


  Translacja pośród zwrotów kulturowych/

  Translation im Spannungsfeld der cultural turns /

  Translation Among Cultural Turns

   

  W dniach 13-14 października 2011 Instytut Filologii Germańskiej odbyła się konferencja zatytułowana Translacja pośród zwrotów kulturowych. Temat konferencji nawiązywał do dyskursu, który we współczesnej humanistyce utożsamia filologię z kulturoznawstwem i podkreśla znaczenie tzw. zwrotów kulturowych, które doprowadziły w obrębie filologii do przewartościowań i zmian perspektywy. Począwszy od zwrotu interpretacyjnego z jego wyobrażeniem kultury jako tekstu, poprzez zwrot performatywny, retoryczny, postkolonialny i przestrzenny, skończywszy na zwrocie ikonicznym oraz społecznym kolejne zmiany paradygmatu dają filologom możliwość nowego przemyślenia i poszerzenia pola refleksji oraz własnych metod badawczych.
  W obrębie kulturoznawstwa szczególne miejsce zajmuje pojęcie translacji. Termin ten nie ogranicza się dziś do przekładu językowego (interlingwalnego), ale obejmuje zjawiska „przekładopodobne” (np. przekład intersemiotyczny), a także – w znaczeniu metaforycznym – wszelkie formy kontaktów międzykulturowych oraz liczne procesy i działania antropologiczne, filozoficzne czy też medialne. Tak rozumiana translacja uruchomiła w kulturoznawstwie zwrot translacyjny, który także filologów uwrażliwił na takie zjawiska, jak: translacyjny status kultury, odwrót od wyobrażenia jednoznacznie zarysowanej tożsamości, hybrydyczność, strategie reprezentacji i konstruowania Innego.
  Obrady odbywały się językach niemieckim, angielskim i polskim.
  Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.

    • 13 kwietnia 2011 r.


  WYKŁAD PROF. WERNERA SOLLORSA

  Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi...

  Wykład prof. Wernera Sollorsa z Harvard University zatytułowany Dedicated to a Proposition: 'All Men Are Created Equal' in American Culture (Oddani idei: Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi w kulturze amerykańskiej) zgromadził ogromną rzeszę studentów anglistyki i nie tylko. Profesor Sollors mówił o społecznym i literackim znaczeniu najbardziej znanego cytatu z Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1776, mówiącego o tym, że "wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi". Profesor Werner Sollors wskazał na społeczne skutki deklaracji prowadzące z czasem do zniesienia niewolnictwa oraz nawiązał do literackich, filmowych, muzycznych, a nawet musicalowych dzieł inspirowanych tym najbardziej znanym dokumentem w historii Stanów Zjednoczonych. Spotkanie z profesorem poprowadził prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński amerykanista z Instytutu Anglistyki. Wykład odbył się 13 kwietnia 2011 r. na Wydziale Filologicznym.
  Galeria zdjęć z wykładu. Kliknij zdjęcie.
  Biogram prof. Wernera Sollorsa oraz anglojęzyczny opis wykładu. Patrz więcej.

    • 21-22 marca 2011 r.


  CZESŁAWA MIŁOSZA „PÓŁNOCNA STRONA”

  Miłosz jest jak świat

  Czesława Miłosza „Północna Strona” pod takim tytułem odbyła się w dniach 21-22 marca 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana z okazji stulecia urodzin poety i obchodów Roku Miłosza. Gościem honorowym konferencji był litewski pisarz Tomas Venclova, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Referaty i dyskusje wokół polskiego noblisty zebrane zostały w sześć bloków tematycznych: Litwa i Wilno, Prowincje północno-wschodnie, Wobec Rosji, Wobec Ameryki, Dwaj Miłoszowie – Oskar i Czesław oraz ostatni zatytułowany Swedenborg, Blake, Kirkegaard. W konferencji wzięło udział ponad 30 prelegentów z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz gości zagranicznych.
  Pisarz obojga narodów
  – Miłosz pochodził z rdzennej Litwy, ale zdziwiłby się, gdyby ktoś nazwał go Litwinem. Był pisarzem pogranicza kultur, miał, jak Mickiewicz, status poety obojga narodów – mówił w wykładzie inauguracyjnym Tomas Venclova. – Byłto poeta zmysłowy, jak Kochanowski i Mickiewicz, raczej daleki od abstrakcji Norwida, od surrealistycznej wyobraźni Słowackiego, od zaświatów Leśmiana. Sensem istnienia według niego była kontemplacja słowa "jest"(jedynego słowa, które definiuje Boga). Był tym, który ustanawia hierarchie rzeczy i zjawisk, nie tylko poetą, ale i filozofem, socjologiem, w końcu teologiem i mistykiem, odnowicielem wyobraźni religijnej. Przebywał na wygnaniu jak Edyp, pokutował jak Orestes, wrócił do ojczyzny jak Odyseusz.
  Prowincjonalizm i pogaństwo
  O prowincjonalnym Wilnie Miłosza mówił prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki z UW, o trzech miastach, z którymi poeta związał część życia i twórczości: Wilnie, Paryżu i Berkeley prof. dr Michał Masłowski z Uniwersytetu Paris IV Sorbonne, zaś o „geografii humanistycznej” i geopoetyce w referacie Homo geographicus. Miłosza autobio-geo-grefie dr Elżbieta Rybicka z UJ. Pogańską stronę wielokulturowej duszy Czesława Miłosza odkrywali prof. UJ, dr hab. Krzysztof Zajas i prof. dr hab. Marek Tomaszewski z INALCO w Paryżu:
  – Duchowość pogańska jako przemilczana sfera duchowości znalazła miejsce w twórczości Miłosza – mówił Krzysztof Zajas. – Pogaństwo, pogański mistycyzm było dla niego ucieczką przed narodowym katolicyzmem, było poszerzeniem i poszukiwaniem własnej tożsamości, a przede wszystkim fundamentem jego poetyckiej wyobraźni.
  Geopoetyka i mistycyzm Miłosza
  Drugi dzień konferencji poświęcony miłoszowskim kierunkom: geograficznym i filozoficznym. W pierwszej części mówiono o jego stosunku do Rosji i Ameryki:
  – Sześciolatek, który przeżył rewolucję rosyjską odczuwał zarówno nieufność, jak i fascynację wobec narodu rosyjskiego, miał poczucie własnej inności, ale nigdy nie zaraził się pogardą – mówiła prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk. Zasadniczym tekstem literatury rosyjskiej dla Czesława Miłosza był Fiodor Dostojewski, który jak twierdził „starcza za cały wiek literatury”. O Miłoszu i „herezjach” Dostojewskiego mówił prof. APS, dr hab. Tadeusz Sucharski:
  – Mistycyzm i historyzm to dwa bieguny badań Miłosza nad Dostojewskim, z którym poeta odczuwał mentalną obcość historyczną, ale metafizyczną bliskość. Źródło owej obcości czy nieufność tkwiło w rosyjskim narodowym mesjanizmie.
  Filozofia i poezja Północy
  O miłoszowskiej Ameryce dyplomacji i Ameryce imigracji opowiadała Renata Gorczyńska, asystentka i sekretarka poety w latach 1980-84:
  – Wygnanie stanowiło oś twórczości poety. Ameryka była dlań nieprzetłumaczalna i podszyta nicością – mówiła Gorczyńska. – Jego decyzja o emigracji stanowiła akt samozniszczenia, który przekuł jednakże w wielki akt twórczy. Obrady sfinalizowane zostały blokiem referatów o związkach poety z Oskarem Miłoszem oraz rozważaniami o jego inspiracjach filozofią i poezją północy: szwedzkim mistykiem Emanuelem Swedenborgiem, angielskim „poetą wyklętym” Williamem Blakiem oraz „Sokratesem Północy”, duńskim filozofem Sørenem Kierkegaardem. W tej części referaty wygłosili profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego m.in.: Hieronim Chojnacki, Zbigniew Kazimierczyk oraz Grażyna i Feliks Tomaszewscy.
  Miłosz jest jak świat, ta panteistyczna definicja Jana Błońskiego, była wielokrotnie przywoływana podczas obrad konferencji miłoszowskiej na Uniwersytecie Gdańskim, którą zorganizowały: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Nadbałtyckie Centrum Kultury. Kuratorką całości była prof. dr hab. Małgorzata Czermińska z UG.
  Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka

  Galeria zdjęć z inauguracji konferencji Czesława Miłosza "Północna Strona". Kliknij zdjęcie poniżej.


 • 17 stycznia 2011


  Książki naszych doktorów

  Szymanowski, Kijowski i Kapuściński

  Promocja trzech znakomitych książek, opublikowanych właśnie rozpraw doktorskich: dr Magdaleny Horodeckiej Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, dr Agnieszki Tomasik (Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie "Dziennika" w twórczości Andrzeja Kijowskiego oraz dr. Bartosza Dąbrowskiego Szymanowski. Muzyka jako autobiografia, odbyła się 17 stycznia w sali Rady Wydziału Filologicznego. Wszystkie doktoraty napisane zostały pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej na Filologicznych Studiach Doktoranckich na Wydziale Filologicznym UG, a wydane przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

  Rozmowy z autorami skupiły się wokół bohaterów promowanych książek. Bartosz Dąbrowski w rozmowie z prof. dr hab. Ewą Graczyk opowiadał o wielkiej przemianie, niemożliwym autobiograficznym spektaklu Karola Szymanowskiego, który z dziecka-młodzieńca, outsidera naznaczonego poczuciem winy, związanym z własnym homoseksualizmem, staje się egocentrycznym, samoświadomym, narcystycznym artystą. Książka Bartosza Dąbrowskiego jest próbą zdania sprawy z biografii wewnętrznej, która przenika w muzyczne i literackie dzieło tego kompozytora. Agnieszka Tomasik mówiła o Dzienniku Andrzeja Kijowskiego i zawartym w nim marzeniu pisarza o wielkiej nienapisanej powieści-arcydziele: – Zmysłem krytyka Kijowski gorączkowo poszukiwał „przepisów” na arcydzieło w literaturze już istniejącej – „zamawiał” jako krytyk powieść i jako krytyk pisał, co pragnąłby przeczytać – twierdzi autorka książki. – Ujście tego niespełnienia znajdował w pisaniu Dziennika, który stał się paradoksalnie jego najważniejszą książką. Magdalena Horodecka swoje studium zatytułowane Zbieranie głosów poświęciła strategiom narracyjnym, konwencjom literackim, z których zbudowany jest artyzm reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Rozmowa z autorką poświęcona była kategoriom fikcjonalności i niefikcjonalności, wielogłosowości i antropologicznemu namysłowi zawartemu w dziełach reportera oraz ich mistrzowskiemu uniwersalizmowi.
  Anna Malcer-Zakrzacka • 15-16 stycznia 2011


  POLSKA LITERATURA EMIGRACYJNA

  W BERLINIE I SZTOKHOLMIE PO ROKU 1890

   

   
  Konferencja naukowa pod tytułem: „Polska literatura emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie po 1980 roku” odbyła się 15-16 stycznia 2011 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W konferencji odczyty wygłosiło 11 naukowców z Polski (m.in. takich ośrodków naukowych, jak Poznań, Słupsk, Gdańsk), z Niemiec (Lipsk, Berlin) oraz ze Szwecji (Sztokholm, Lund). Obok referatów teoretycznych, dotyczących chociażby samego problemu definiowania pojęcia emigracji (prof. Ewa Teodorowicz-Hellman) oraz przekrojowych, dotyczących wzajemnej recepcji pisarzy polskich i niemieckich (prof. Marion Brandt), zmian w stosunkach pisarzy do historii i polityki po 1989 roku (prof. Hans-Christian Trepte), tożsamości pisarzy emigracyjnych (dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz), obrazu Berlina w literaturze migracyjnej (dr Joanna Flinik) czy polskiego środowiska literackiego w Berlinie (Aleksandra Wrona), wiele referatów dotyczyło twórczości konkretnych pisarzy i publicystów zamieszkałych w Berlinie i Szwecji (prof. Hieronim Chojnacki, prof. Brigitta Helbig-Mischewski, dr Dorota Tubielewicz-Mattsson, dr Janina Gesche). Pewnego rodzaju uzupełnienie czy poszerzenie spektrum rozważań stanowiło wystąpienie dotyczące teatru polskiego w Berlinie (dr Eliza Szymańska). Ponieważ prelegenci reprezentowali różne dziedziny naukowe (germaniści z Polski oraz Niemiec, skandynawiści z Polski, slawiści z Niemiec i Szwecji) znalazło to swoje odzwierciedlenie w niezwykle ciekawych i owocnych dyskusjach, towarzyszących każdemu referatowi. Dodatkowym punktem programu było spotkanie autorskie z Iwoną Mickiewicz i Brygidą Helbig-Mischewski, pisarkami emigracyjnymi z Berlina, które odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku przy ul. Mariackiej. Poza zapoznaniem się z twórczością obu pisarek spotkanie przybrało formę dyskusji nad zagadnieniem tożsamości narodowej pisarzy emigracyjnych. W maju 2012 roku planowana jest kontynuacja konferencji w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Sztokholmie.
  Organizatorzy: Zakład Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej UG oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Sztokholmie.
  Relacja dr Eliza Szymańska

    • 21 stycznia 2011 r.


  Koło Naukowe Doktorantów "Epicus Furor"
  oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  zorganizowało konferencję naukową

  Konfrontacje w języku i literaturze

  która odbyła się na Wydziale Filologicznym UG.
  21 stycznia 2011 roku.

  Sympozjum skierowane było do doktorantów, pracowników uczelni wyższych, studentów oraz osób, które na co dzień zajmują się i pasjonują językoznawstwem, literaturoznawstwem, a także subdyscyplinami danych dziedzin. Tytułowe konfrontacje miały za zadanie ukazać występowanie określonych zjawisk w literaturze oraz języku, które ścierają się ze sobą, a jednocześnie wzajemnie się przenikają. Często łączenie ze sobą różnorodnych zjawisk, dyscyplin wskazywało na nowe aspekty badań języka i literatury, co w efekcie odzwierciedlało współczesne tendencje językowe i literackie i podkreślało ich dynamiczny charakter. Szeroka formuła tematyczna stworzyła możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, oraz zaprezentowania aktualnych problemów językowych i literackich na płaszczyźnie konfrontacji z ich subdyscyplinami bądź pozostałymi dyscyplinami.
  Podczas jednodniowej konferencji odbyły się będą wykłady, a także panele dyskusyjne.

  • Program konferencji.
  • Opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner
  • Organizatorzy konferencji: mgr Ewelina Mendala, mgr Barbara Pestka przy współpracy z prezesem Koła „Epicus Furor” mgr Katarzyną Eremus.


 • 13-14 grudnia 2010


  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

  POLSKA JAKO TEKST. POLSKA JAKO SPEKTAKL

  Niezwykle ważna ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Polska jako tekst. Polska jako spektakl. Dyskursy, narracje, inscenizacje odbyła się 13 i 14 grudnia 2010 w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Inicjatorami burzy mózgów i naukowego dyskursu nad polską literaturą i zmianami społecznymi po '89 roku byli profesorowie: Zbigniew Majchrowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Piotr Mitzner z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy we wstępie do konferencji zadali kilka zasadniczych pytań będących przedmiotem późniejszej analizy m.in. Jeśli Polska jest tekstem, to jak go czytać, jak interpretować, przy pomocy jakich narzędzi? Czy w przeszłości ukryte są klucze do współczesności czy tylko wytrychy? Po której stronie jest etos polskiego inteligenta? Jak zmieniał się świat słów, obrazów i dźwięków wokół nas w ostatnich 20 latach?

  Organizatorom zależało więc nie tyle na sprawozdaniach z przeszłości, co na próbie rozpoznania dnia dzisiejszego. Zmierzyło się z nią 21 prelegentów z całej Polski. O magicznym lęku Polaków przed użyciem słowa Polska oraz o karierze skrótowca PRL mówił prof. dr hab. Aleksander Nawarecki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w referacie Logos i logo, Polska i PRL. - PRL zredukował swój desygnat do rzędu rzeczy pospolitych, nieudanych PRL-duperel - mówił prof. Nawarecki. W swoim referacie zauważył także popularność sentymentalnych wydawnictw albumowych sławiących życie i podtrzymujących mit PRL-u i kariery gadżetów z tamtego czasu, którą nazwał wyprzedażą masy spadkowej. Prof. Robert Cieślak z Uniwersytetu Szczecińskiego analizując teksty prasowe ostatnich lat mówił o kresie romantycznego bohatera romantycznego na przykładzie Andrzeja Gołoty cytując artykuł "Miliardy za hańbę" ucieczki z pola walki i długim trwaniu bohatera pozytywistycznego na przykładzie Adama Małysza. Prof. Stanisław Rosiek, jedyny prelegent z Uniwersytetu Gdańskiego (a szkoda) w referacie zatytułowanym Tego świata już nie ma przypomniał swoją sentymentalną tęsknotę za wolnością słowa i prawdą, która trapiła go czasach komuny. Mówił o pewnym rozczarowaniu po odzyskaniu wolności, o stanie rozpadu wspólnego paradygmatu i konieczności dochodzenia do prawdy w toku niekończących się negocjacji i sporów. Referat prof. Rośka był zapowiedzią jego najnowszej książki zatytułowanej Władza słowa.
  Anna Malcer-Zakrzacka
  • Program konferencji.
  • Współorganizatorem konferencji jest Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


 • 6 grudnia 2010 r.


  Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”
  zaprasza na
  ogólnopolską konferencję naukową doktorantów zatytułowaną

  „Skandal w literaturze XIX i XX wieku”

  która odbywa się 6 grudnia 2010 r. w godz. 9.00 -16.00 w sali wystawowej nr 030 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

  Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

  Uczestnicy konferencji dyskutują głównie o obliczach skandalu w powieści i dramacie początków XIX wieku. W prozie tego okresu panowała przede wszystkim atmosfera skandalu obyczajowejgo wynikająca z podwójnej postawy etycznej bohaterów i łamania przez nich norm społecznych i zachowań społecznie akceptowanych. Wielu prelegentów podkreślało jednak, że nie wszystko, co wówczas określano mianem skandalu jest nim nadal. O pewnym paradoksie tego zjawiska mówiła w swoim referacie mgr Katarzyna Tarnawska, polega on na tym, że skandal istnieje i nie istnieje, można go bowiem tylko wywołać, nawet na postawie plotki.
  O literaturze kobiecej tego okresu mówiły mgr Katarzyna Eremus i Katarzyna Dunaj powołując się na przykłady prozy XIX-wiecznych emancypantek: Natalii Krzyżanowskiej i Zofii Niedźwiedzkiej. Autorka powieści "Obłuda" Zofia Niedźwiedzka postulowała bowiem wyzwolenie kobiet z okowów "męskiej moralności." W drugiej części konferencji, która potrwa do godz. 16.00, pojawią się referaty dotyczące także literatury XX wieku. Zapraszamy.
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. T. Linkner
  • Organizatorzy konferencji: Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”; prezes Koła: mgr Katarzyna Eremus.
  • Szczegółowe informacje. Patrz więcej.


 • 18 listopada 2010 r.


  FILOZOFICZNE KOŁO NAUKOWE KULTUROZNAWCÓW

  LeMonada

  Studenci kulturoznawstwa zainteresowani pogłębioną refleksją nad szeroko rozumianą współczesną kulturą postanowili powołać koło naukowe. W miniony czwartek (18 listopada 2010 r. odbyło się zebranie założycielskie. Część organizacyjną poprzedził wykład dr. Lecha Grudzińskiego z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG zatytułowany Fryderyk Nietzsche i kryzys kultury. Problemy poruszone w trakcie wykładu dobrze, zdaniem słuchaczy, wpisują się w problematykę, którą w swych dalszych działaniach chciałoby rozwijać powstające właśnie Koło. W części organizacyjnej omówiono zadania jakie stawiają przed nowopowstającym kołem studenci-założyciele oraz dokonano wyboru władz. Do zarządu Koła Naukowego Filozofów Kulturoznawstwa LeMonada wybrani zostali Monika Deranek (3 rok), Katarzyna Szupiluk (3 rok), Maciej Sas (3 rok), Anna Kotowicz (1 rok MSU) i Małgorzata Kraszewska (1 rok MSU). Koło otwarte jest na nowych członków. Opiekunem Koła został dr Zbyszek Dymarski.


 • 21-22 października 2010 r.


  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

  Jestem - więc czytam

  Między pragmatyzmem a wolnością

  organizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej odbyła się w dniach 21-22 października 2010 r. w auli 1.45 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55. Konferencję otworzyli: dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa i wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. Wzięli w niej udział naukowcy z największych ośrodków akademickich w Polsce.
  Pierwszy dzień konferencji poświęcony był: czytelnikowi multimedialnemu oraz bezinteresownej radości czytania zderzonej z instytucjonalnymi pragmatyzmami. W pierwszej części prof. UG, dr hab. Marek Adamiec z UG, znawca papieru i książki elektronicznej oraz sposobów istnienia tekstów literackich w Internecie, wygłosił pochwałę książki tradycyjnej jako najbardziej udanego wynalazku człowieka. Najbardziej udanego, gdyż nie są w stanie ograniczyć jej w żaden sposób ani ułomny zapis elektroniczny, który pozwala w jednej chwili zastąpić każdy tekst w sieci innym, ani cyfrowa przepaść w dostępie do informacji i wiedzy. Przywołując Umberto Eco mówił o nieśmiertelności i zmysłowej urodzie książki odpornej na techniczne ograniczenia i katastrofy.
  Pochwałę czytelnika naiwnego wygłosiła z kolei dr Ewa Dunaj z UMCS Lublin, mówiąc o nieczytaniu jako o wstydliwej chorobie. Prelegentka za Pierre Bayardem wyróżniła dwa stadia tej choroby: nieczytanie i nie-czytanie. W pierwszym przypadku mowa jest o książce nieznanej, w drugim zaś o książce przekartkowanej, znanej ze słyszenia, bryku czy recenzji lub o książce dawno zapomnianej. Takie nie-czytanie i umiejętność improwizowania na temat nieczytanego tytułu należą przecież do najbardziej brudnych sekretów każdego studenta.
  Doceniając wagę współczesnej kultury obrazkowej mówiono także o sposobach przybliżania lektur uczniom za pomocą czytania ikonicznego przy użyciu filmu, komiksu, ilustracji. Część referatów poświęcona była także kanonom lektur, które powinny przybierać kształt reprezentatywny, ale także wariantywny i bardziej dowolny.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka • 21-22 października 2010 r.


  IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

  "Słowo - z perspektywy językoznawcy i tłumacza"

  odbyła się w dniach 21-22 października 2010 r.
  na Wydziale Filologicznym UG.

  Podejmując kolejną dyskusję wokół słowa zaproponowano rozważenie (tradycyjnie) następujących zagadnień: słowo w komunikacji międzykulturowej; interpretacja słowa a przekład; kulturowe implikacje przekładu; problemy przekładu w obrębie języków pokrewnych, w szczególności słowiańskich; dydaktyka przekładu; problemy współczesnej leksykografii. Efekt obrad zostanie zwieńczony publikacją referatów mieszczących się z ramach tematycznych konferencji w kolejnym tomie "Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza". • 9 października 2010 r.


  INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRANSLATORYKA

  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w sobotę 9 października 2010 r. Z tej okazji wykład  y otwarte wygłosili: w sobotę   prof. Michèle Vaughan (University of Bath) i Sylvie Roos (Leeds University) From Why to How – from the history of a profession to the theory of a practice/ Historia i praktyka zawodu tłumacza ustnego, w niedzielę prof. Andrew Chesterman (University of Helsinki) Translation Universals/ Uniwersalia przekładowe.


 • Wrzesień 2010 r.


  BADANIA NAUKOWE W REPUBLICE AŁTAJ

  Z końcem września 2010 r. dobiegły końca badania naukowe w Republice Ałtaj, zorganizowane przez studentki rosjoznawstwa, w ramach inicjatyw Koła Naukowego Rusycystów „Translationis”.
  Niespełna trzy miesiące spędzone w Ałtaju, to zaledwie preludium do poznania tego bogatego kulturowo zakątka Federacji Rosyjskiej. To jednak wystarczająco, by dać się uwieść jego magii. Republika Ałtaj to tygiel etniczny, gdzie na skrawku ziemi porównywalnym do jednej trzeciej terytorium Polski, współistnieje i przeplata się ze sobą wiele kultur, tradycji i punktów widzenia. Ałtaj to także teren bogaty historycznie – rozrzucone w stepie kamienne posągi wojowników i rysunki naskalne są świadectwem dziejów począwszy do epoki brązu.
  Tematyka badań dotyczyła poznania różnic i relacji między autochtonicznymi mniejszościami etnicznymi, zamieszkującymi Republikę Ałtaj, ich samookreślenia i miejsca we współczesnej Rosji. Studentki odbyły również cykl spotkań z członkami Stowarzyszenia Polonijnego „Zdrój” w stolicy republiki - Gorno-Ałtajsku, zbierając materiały dotyczące historii rodzin posiadających polskie korzenie, zagadnienia polskości i kultywowania polskich tradycji.
  Dokumentacja fotograficzna, zgromadzona podczas badań zostanie pokazana na Wydziale Filologicznym UG, a zebrany materiał etnograficzny i socjologiczny posłuży do przygotowania publikacji naukowej.

  Galeria zdjęć z Ałtaju. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • Lipiec i sierpień 2010 r.


  Badania naukowe na Syberii

  W lipcu i sierpniu 2010 zakończyły się badania naukowe na Syberii, prowadzone przez studentów kulturoznawstwa UG na wyspie Olchon na Bajkale.
  Projekt badań nad współczesnym szamanizmem syberyjskim powstał we współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Siedmioro studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadziło badania nad aktualną sytuacją buriackich szamanów oraz nad wpływem współczesnej kultury zachodniej na zmieniającą się sytuację kultury tubylczej na Syberii. Badania były prowadzone wspólnie z grupą studentów ze Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku i mają być początkiem współpracy i wymiany studenckiej w latach przyszłych. Z ramienia uczelni krasnojarskiej badaniami zajmowała się pani Helena Burovska, a z ramienia UG – dr Aleksandra Wierucka. Wyprawie towarzyszyło również dwoje innych pracowników Katedry Kulturoznawstwa UG – dr Magdalena Sacha i dr Sebastian Konefał.
  Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi.
  Materiały zgromadzone podczas badań zostaną wykorzystane najpierw w pokazie multimedialnym i wykładzie na Wydziale Filologicznym UG oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a następnie w publikacji planowanej na wiosnę przyszłego roku.

  Galeria zdjęć z Syberii. Kliknij zdjęcie.


 • 10-16 maja 2010 r.


  Instytut Anglistyki Wydziału Filologicznego UG
  wraz z partnerami instytucjami kultury Miasta Sopot:
  Towarzystwem Przyjaciół Miasta Sopotu i Sopocką Sceną Off de BICZ
  zorganizowały międzynarodowe
  Seminarium Beckettowskie na Uniwersytecie Gdańskim/
  Samuel Beckett Seminar at the University of Gdansk/
  oraz festiwal teatralny zatytułowane

  Back to the Beckett Text/ Wracając do tekstu Becketta
  Beckett na plaży.

  Ponad 100 godzin referatów naukowych, dyskusji, warsztatów teatralnych, translatorycznych, literaturoznawczych, spektakli teatralnych na żywo oraz prezentacji Teatru Telewizji i Polskiego Radia, a także projekcji filmowych odbywało się przez tydzień od 10 do 16 maja 2010 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie i na Sopockiej Scenie Off de BICZ.

  Galeria zdjęć z seminarium. Kliknij zdjęcie poniżej:

  Wprowadzić Becketta w XXI wiek
  Oficjalnego otwarcia seminarium naukowego zatytułowanego Back to the Beckett Text/ Wracając do tekstu Becketta dokonali angliści z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. David Malcolm i dr Tomasz Wiśniewski - autor monografii pt. Kształt literacki dramatu Samuela Becketta. Głównym zamierzeniem organizatorów sesji poświęconej irlandzkiemu nobliście oraz festiwalu Beckett na plaży było omówienie rozmaitych kontekstów jego twórczości. Na seminarium beckettowskie złożyły się: sesja naukowa zainaugurowana w poniedziałek w Dworku Sierakowskich w Sopocie oraz warsztaty teatralne, translatoryczne, literaturoznawcze, a także pokazy filmowe i przedstawienia teatralne, które odbywały się głównie na Sopockiej Scenie Off de BICZ. Seminarium otwarte było dla szerokiej publiczności, ale zaprojektowane przede wszystkim z myślą o badaczach literatury i teatru, doktorantach, studentach Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych ośrodków badających twórczość Samuela Becektta w Polsce i na świecie.
  - Naszym celem jest połączenie starań akademickich i artystycznych w propagowaniu kultury i sztuki, a także wprowadzenie twórczości Samuela Becketta w dwudziesty pierwszy wiek - deklarowali organizatorzy, prof. UG, dr hab. David Malcolm i dr Tomasz Wiśniewski.
  Korozja "przestrzeni metafizycznej"
  Zamiar ten został w pełni zrealizowany w formie seminarium Back to the Beckett Text, gdyż jest ono pierwszym takim wydarzeniem w Polsce, na które przyjechali wybitni literaturoznawcy i beckettolodzy z całego świata m.in. prof. Enoch Brater (University of Michigan, USA), prof. H. Porter Abbott (University of California, USA) prof. Stanley Gontarski (Florida State University, USA), prof. Antonia Rodriguez Gago (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania), dr Mark Nixon (dyrektor brytyjskiego Archiwum Becketta na Uniwersytecie w Reading) i wspomniany dr Antoni Libera (Polska). Uniwersytet Gdański jest polskim prekursorem w tej dziedzinie.
  Debaty naukowe pokazały, że doświadczenie egzystencjalne przedstawione w dziełach irlandzkiego noblisty sprzed 41 lat jest nieprzemijające, a nawet pogłębia się we współczesnym świecie:
  - Fakt, że do Becketta wraca się na różne sposoby w dyskursie naukowym i w teatrze oznacza, że jego twórczość jest bardzo silną propozycją literacką. Jako jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku najdobitniej wyraził to, co się stało z cywilizacją i kulturą Zachodu, a mianowicie korozję „przestrzeni metafizycznej”. Używając figury nędzarza Beckett pokazuje naszą sytuację cywilizacyjną, sytuację człowieka, który z korony stworzenia na mocy praw nauki staje się pyłkiem w kosmosie, pomyłką natury, przypadkiem – mówił Antoni Libera, znawca, tłumacz i reżyser dzieł Becketta, autor autobiograficznej książki Godot i jego cień.
  Beckett w teatrze i filmie

  Atrakcją były: występ Jednoosobowego Teatru Poezji prof. Ireny Jun z monodramatami Nie ja i Kołysanka, pokazy filmów m.in. Filmu Samuela Becketta z Busterem Keatonem oraz Teatru Telewizji Szczęśliwych dni w reżyserii Antoniego Libery z Mają Komorowską w roli głównej. Gratką były także warsztaty teatralne. W poniedziałek z rytmem i muzycznością Końcówki  zmierzyli się uczestnicy warsztatów poprowadzonych przez Douglasa Rintoula z angielskiego teatru eksperymentalnego Complicite. We wtorek rozpoczęły się drugie warsztaty poświęcone temu dramatowi zatytułowane Końcówka wpisana w Kwadrat prowadzone przez Ewę Ignaczak i Idę Bocian - animatorki Sopockiej Sceny Off de Bicz.

  W czwartek warsztaty dla aktorów i reżyserów z Katastrofy poprowadził znakomity polski znawca, tłumacz i reżyser dzieł Samuela Becketta - Antoni Libera, autor autobiograficznej książki Godot i jego cień. W piątek na temat tej książki z Antonim Liberą rozmawiał gdański pisarz Paweł Huelle. Spotkanie przeznaczone było dla młodzieży licealnej.
  UG prekursorem beckettologii w Polsce
  Seminarium Back to the Beckett Text stało się okazją do podpisania listu intencyjnego o współpracy "w propagowaniu literatury, teatru oraz filmu, a w sposób szczególny twórczości Samuela Becketta" między Uniwersytetem Gdańskim i Miastem Sopot, które podpisali rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek i prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, którzy od początku wspierali ideę powstania cyklicznego festiwalu twórczości wielkiego noblisty. Gdańska anglistyka stała się zatem prekursorem beckettologii w Polsce.
  Z okazji tego święta na Uniwersytecie Gdańskim sopocki dwumiesięcznik literacki "Topos" wydał numer tematyczny poświęcony jego twórczości. Seminarium wpisane do kalendarium obchodów 40-lecia Uniwersytetu Gdańskiego okazało się dużym świętem Becketta i Uniwersytetu.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
  Organizatorzy:
  • Instytut Anglistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego - dr Tomasz Wiśniewski, e-mail: beckett@ug.edu.pl, prof. UG, dr hab. David Malcolm
  • Prezydent Miasta Sopotu, Jacek Karnowski oraz instytucje kultury Miasta Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Sopocka Scena Off de BICZ
  Patronat honorowy:
  • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek
  • Prezydent Miasta Sopot, dr Jacek Karnowski
  Program

  Więcej informacji na: www.topos.com.pl/beckett • 10-11 maja 2010 r.


  III Konferencja Młodych Skandynawistów

  Zakład Języka i Kultury Skandynawskiej Katedry Skandynawistyki, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich oraz Koło Kultury Skandynawskiej NORDICUM zorganizowały III Konferencję Młodych Skandynawistów, która odbyła się w dniach 10 i 11 maja 2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja nie była sprofilowana tematycznie dawała więc możliwość zaprezentowania szerokiej tematyki, wśród której znalazły się m.in. tematyka związana z misją mediów publicznych, politologią, skandynawską literaturą współczesną, metodami nauczania języków w systemie e-learningowym oraz zagadnienia translatoryczne i językoznawcze.
  Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • 22-23 kwietnia 2010 r.


  Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów

  (nie)nasycenie

  „(Nie)nasycenie” to nawiązujący do powieści Witkacego tytuł trzeciej z cyklu corocznych ogólnopolskich konferencji organizowanych przez Koło Teoretyków Literatury oraz Koło Naukowe Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG, która odbyła się 22-23 kwietnia 2010 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Poprzednie nosiły tytuły: "Nie-porozumienie. Rzecz o komunikacji" oraz "TE rzeczy. Nie-do-mówienia".
  - Podczas trzeciej już edycji naszej konferencji chcielibyśmy porozmawiać o problemie (nie)nasycenia we współczesnej kulturze, nauce i sztuce. Chcemy przyjrzeć się pojęciom głodu, pragnienia, żądzy i przesytu, sprawdzając, jakie mają one znaczenie dla percepcji rzeczywistości. Czy znaleźliśmy się obecnie w momencie kryzysu, czy raczej na naszych oczach dokonuje się rewolucja? – deklarowali organizatorzy.
  Błędne koło nienasycenia i przesytu
  Z problemem nienasycenia, a głównie nieustannego balansu pomiędzy nienasyceniem a przesytem we współczesnej literaturze, kulturze i sztuce, zmagało się dwudziestu czterech studentów i doktorantów (połowa z Uniwersytetu Gdańskiego i druga połowa innych polskich Uniwersytetów).
  Dyskutowano m.in. o powszechnej możliwości prezentacji własnej twórczości w Internecie oraz o powszechnej dostępności jej odbioru, która dała absolutną wolność wypowiedzi twórczej każdemu. Producenci kultury masowej oraz samorodni internetowi twórcy, na których powoływał się m.in. Łukasz Jaroń (UG) w referacie zatytułowanym Polska –(k)raj poetów rozumieją potrzeby odbiorców i akceptują je. Dlatego autorzy wierszy, muzyki, obrazów mają możliwość natychmiastowego odpowiadania na konsumencki głód sztuki i piszą dokładnie to, co ich odbiorcy, chcą lub wydaje im się, że chcą konsumować. Znamienny przykład Lady Gagi przywołała Aleksandra Wycisk (UŚ) mówiąc o żądzy mimo przesytu i uwodzeniu estetyką przesady. Referentka (posługując się teoriami m.in. Theodora Adorno) analizowała ten przykład zwycięstwa stylu nad treścią, standaryzacji i pseudoindywidualizacji, który pozwala wierzyć odbiorcy, że słucha właśnie tego, czego pragnie.
  Nawiązując do tych przemyśleń futurystyczne scenariusze rozwoju sztuki rozwinęła Magdalena Zelant (UG) w referacie „Obudź się! Sztuka się skończyła”po drugiej stronie estetyki:
  - Deterytorializacja, nadprodukcja i komercjalizacja rozmyły pojęcie sztuki. Mimo kilku fantastycznych i kontrowersyjnych scenariuszy rozwoju sztuki, jak choćby: twórczość bez artystów czy powrót do wieku XIX, prelegentka wyraziła wiarę, że sztuka nas nie zawiedzie, bo nie musi ona iść dalej, aby zdobywać więcej.
  Głód ciągle nienasycony
  Kolejne bloki tematyczne poświęcone były architekturze (m.in. drapaczom chmur), literackim przedstawieniom nienasycenia lub przesytu w prozie i poezji: przywołani byli tu poeci: Norwid, Herbert, Kaczmarski oraz prozaicy Żeromski czy Wańkowicz (twórca pierwszego powojennego reportażu o śmierci głodowej Polaków w sowieckich łagrach). Mówiono także o nienasyceniu mediów – głodzie informacji i obrazów (obecnym m.in. w referacie Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor (UW) zatytułowanym Dziecko i sęp. Zdjęcie głodu – głód zdjęcia), o pornografii w literaturze produkcyjnej (na przykładzie Harlequina) i sztuce masowej oraz o języku przesyconym anglicyzmami i kontaminacjami graficznymi.
  Konferencji towarzyszyło spotkanie z pisarzem Michałem Witkowskim, absolwentem filologii polskiej UG, laureatem m.in.Nagrody Literackiej Gdynia, Paszportu "Polityki” oraz finalistą NIKE 2006 i nominowanym do NIKE 2007.
  Gratulacje dla organizatorów.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka


 • 24 marca 2010 r.


  Międzynarodowy Festiwal Literatur Europejski Poeta Wolności

  W ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury "Europejski Poeta Wolności", którego partnerem był Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, na naszym Wydziale w środę 24 marca 2010 r. odbyło się spotkanie dwóch polskich poetów różnych pokoleń, laureatów m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich: trójmiejskiego poety Tadeusza Dąbrowskiego z poetą Nowej Fali - Ryszardem Krynickim. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć autobiograficzny pokaz slajdów i wysłuchać najnowszych wierszy Ryszarda Krynickiego w jego interpretacji. Wierszy, które dążą do maksymalnej krystalizacji i ascezy:
  - Mam kłopot z językiem polskim, czasem jest ubogi, czasem nieprecyzyjny. To w jaki sposób piszę jest próbą odcięcia się od wszystkiego, co nie ma znaczenia - wyznał poeta. Pytany o powinność poezji powiedział: - Poezja ma jeden obowiązek musi być prawdziwa.
  Tego samego dnia wykład zatytułowany "Różnorodność europejska dziś i jutro" wygłosił  filozof, historyk i eseista prof. dr hab. Krzysztof Pomian:
  - Faktem jest, że trudno zjednoczyć ten patchwork, gdyż w Europie tendencje unifikujące, są równie silne, jak tendencje różnicujące - mówił prof. Krzysztof Pomian. - Z drugiej jednak strony po raz pierwszy Europa nie jest podzielona na dwa obozy, a 65 lat pokoju pokazuje, że nastąpiło ujednolicenie polityczne i ideologiczne, a także totalne rozbrojenie myślowe i mentalne. Perspektywa wojny w Europie przestała istnieć. Ujednolicenie zatem jest faktem. Faktem, który nie zagraża jednak kulturowej różnorodności naszego kontynentu. Każdy proces jednoczeniowy niesie bowiem ze sobą procesy różnicujące.
  W piątek 26 marca 2010 r. na Wydziale Filologicznym odbyło się spotkanie z Jiřim Grušą, czeskim poetą, pisarzem, tłumaczem, w 1968 roku jedną z najważniejszych postaci Praskiej Wiosny, ambasadorem tytularnym Czech w Niemczech i w Wiedniu, w latach 2004-2009 prezydentem międzynarodowego PEN Clubu. Spotkanie poprowadził dziennikarz i tłumacz Andrzej Jagodziński. Utwory Jiřiego Grušy można przeczytać w "Literaturze na Świecie" z 12 listopada 2008 roku. W Polsce wydana została także w 1887 roku, w II obiegu, jego powieść zatytułowana Kwestionariusz (I wyd. oficjalne 2003). Gruša jest także autorem napisanej po niemiecku, książki Czechy. Instrukcja obsługi, która jest kulturowym przewodnikiem po Czechach i miejmy nadzieję, że zostanie przetłumaczona na język polski.
  - Całe moje życie było polemiką z nacjonalizmem i socjalizmem - mówił Jiři Gruša. - Z nacjonalistycznym, herderowskim twierdzeniem, że język jest duszą narodu oraz z komunistyczną doktryną, że dół jest na górze. Doświadczyłem tego w Czechach, gdzie raz można było siedzieć w wiezieniu, innym razem być ministrem. Niejako z zemsty na Czechach zacząłem pisać niektóre swoje utwory po niemiecku.
  W ramach konkursu poetyckiego Międzynarodowego Festiwalu "Europejski Poeta Wolności" na Wydziale Filologicznym odbyły się spotkania z kandydatami i znanym od piątku 26 marca 2010 laureatem nagrody, którym został białoruski poeta Uładzimir Arłoŭ.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
  Galeria zdjęć ze spotkań w ramach festiwalu "Europejski Poeta Wolności" na Wydziale Filologicznym. Kliknij zdjęcie poniżej.
  Szczegóły. Patrz więcej.


 • 19.marca 2010 r.


  Współpraca Katedry Kulturoznawstwa z Uniwersytetami w Oldenburgu i Poznańskim

  Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie

  W dniu 19 marca 2010 r. rozpoczęło się w Gdańsku seminarium pt. Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie, w którym wzięło udział łącznie 34 studentów Instytutu Historii Uniwersytetu im. Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu (Niemcy) oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem seminarium, którego program stworzyła dr Berit Pleitner z Oldenburga, było pogłębienie znajomości historii Polski i problematyki stosunków polsko-niemieckich przez przyszłych historyków, germanistów i kulturoznawców. W Gdańsku goście zostali przywitani przez dr Magdalenę Sachę z Katedry Kulturoznawstwa UG, a następnie przekazani w ręce studentów II roku kulturoznawstwa – Katarzyny Byczek, Moniki Deranek, Martyny Kowalskiej i Piotra Klauze – którzy przedstawili polsko-niemiecką historię Gdańska na przykładzie pomników Starego i Głównego Miasta. Historia i znaczenie pomników Neptuna, Heweliusza, Jana III Sobieskiego i Kindertransportu, były wcześniej tematem ich studenckich prac proseminaryjnych. Podczas tłumaczenia na język niemiecki świetnie spisali się studenci z Poznania pod przewodnictwem wicedyrektor Kolegium Języków Obcych, dr Małgorzaty Grzywacz. Dalsza droga naszych gości po Gdańsku wiodła śladem zagadek historycznych, przygotowanych przez dr Magdalenę Sachę, zaś wieczór zakończył się ciekawą i intensywną dyskusją w Strefie Historycznej Wolnego Miasta Gdańska przy ul. Piwnej, pod bacznym okiem Piotra Mazurka – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Następnie program seminarium, zakończonego 28 marca 2010 r., objął miejsca pamięci w Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Wrześni oraz Warszawie, zaś pokłosiem seminarium ma być niemieckojęzyczna publikacja w formie studenckiego przewodnika po tych miejscach w Polsce.
  Tekst: dr Magdalena Sacha
  Katedra Kulturoznawstwa UG


 • 8 marca 2010 r.


  Dzień kobiet

  Z męskiego punktu widzenia

  Konferencja - niespodzianka z okazji Dnia Kobiet - odbyła się, w stulecie tego święta, 8 marca 2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W okolicznościowej sesji zatytułowanej Z męskiego punktu widzenia udział wzięli najwięksi koneserzy płci niewieściej, którzy zaprezentowali to, co mają najcenniejszego czyli płody męskich umysłów. Na wyżyny poznawczych możliwości wspięli się kolejno, zgodnie z wolą licznie zgromadzonej żeńskiej publiczności: dr Maciej Dajnowski, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. dr hab. Jerzy Limon, dr Tomasz Swoboda, prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski i prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek, a i tak jak refren powtarzała się Wittgensteinowska maksyma: - To, o czym w o ogóle nie jesteśmy w stanie mówić, o tym powinniśmy zmilczeć...
  Na przykład Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa głowił się: - Czy kobieta jako taka w ogóle istnieje, a jeśli istnieje, to jaka? Kobieta, to problem, który dobrze, aby był wreszcie rozwiązany... dlatego - deklarował Dziekan - proponuję złożenie do Unii Europejskiej wniosku o grant badawczy na ten temat kobiety Na taki wieloletni projekt naukowy trzeba z góry założyć ogromny budżet.
  Następnie o wiodącej roli kobiet w epoce Szekspira, mówił wytrawny znawca zarówno kobiet, jak i Szekspira prof. dr hab. Jerzy Limon. Prawdziwie zabłysnął, trzymając publiczność w szachu do końca swojego wykładu, dr Tomasz Swoboda referatem zatytułowanym Kobieta - Bóg ukryty.  Rzecz nie do opisania... Natomiast absolutnie feministyczną i niemal genderową interpretację ludowej przyśpiewki Siała baba mak, nie widziała jak z wrodzoną swadą przedstawił prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski. Na deser, rzec można, w głąb kobiecego ciała, używając ze znawstwem anatomicznego modelu Ciała kobiety wraz z objaśnieniem, wszedł z przeraźliwą wnikliwością prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek.
  Kuratorami konferencji byli (nieodżałowany nieobecny) prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski oraz prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski z Zakładu Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
  Galeria zdjęć z obchodów Dnia Kobiet na Wydziale Filologicznym UG. Kliknij zdjęcie.


 • 3 marca 2010


  Poetyka alternatywna profesora Edwarda Balcerzana
  a translatoryka

  Wykład profesora Edwarda Balcerzana, z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autora m.in. słynnej monografii zatytułowanej Tłumaczenie jako wojna światów, poświęcony dziełu literackiemu, rozumianemu jako model świata jednojęzycznego lub dwu(wielo)języcznego odbył się w środę 3 marca 2010 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład z pogranicza językoznawstwa, teorii literatury i translatoryki był znakomitym pretekstem do wręczenia studentom nagród w IV edycji Konkursu Translatorycznego organizowanego przez Zakład Translatoryki Instytutu Anglistyki.
  Komisja konkursowa w składzie prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński, dr Łucja Biel, dr Olga Kubińska i dr Justyna Giczela-Pastwa wyłoniła następujących zwycięzców:
  Kategoria przekład specjalistyczny:
  • 1. miejsce: Małgorzata Kasprowicz (1 rok MA)
  • 2. miejsce: Barbara Koturbasz (3 rok BA)
  • 3. miejsce: Lucyna Wierzbowska (2 rok MA)
   Kategoria przekład literacki:
  • 1. miejsce: Maciej Pawlak (2 rok BA)
  • 2. miejsce: Monika Cannon, (2 rok BA), English Unlimited
  • 3. miejsce: Stanisław Świgoń (2 rok MA)

  Galeria zdjęć z uroczystości i wykładu. Kliknij zdjęcie.

  Laureaci mieli przyjemność odebrać nagrody z rąk prof. dr hab. Edwarda Balcerzana, dr Urszuli Patockiej-Sigłowy, prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego oraz władz Zakładu Translatoryki i Instytutu Anglistyki: prof. UG, dr hab. Wojciecha Kubińskiego, dr Olgi Kubińskiej oraz dr Łucji Biel. Wykład prof. Balcerzana zainaugurował jego współpracę z gdańską anglistyką. W najnowszej edycji studiów podyplomowych na kierunku Translatoryka studenci będą mogli wysłuchać cyklicznych wykładów profesora. Naprawdę warto!


 • 25 lutego 2010 r.


  Podsumowanie roku Juliusza Słowackiego

  „Słowacki – replay”

  Miniony rok był „Rokiem Słowackiego”. Podsumowaniem obchodów roku wieszcza była konferencja zatytułowana „Słowacki – replay”, która odbyła się 25 lutego 2010 r. w sali 1.43 na Wydziale Filologicznym UG w godz. 9.00-15.00.
  Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UG oraz Koło Naukowe Teoretyków Literatury UG.
  Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.
  Program konferencji. Patrz więcej.


 • 3 lutego 2010 r.


  Humanistyka dziś: ciągłość i przemiany

  Wykład prof. dr hab. Ryszarda Nycza z Uniwersytetu Jagiellońskiego Humanistyka dziś: ciągłość i przemiany odbył się w środę 3 lutego 2010 r. Spotkanie zorganizowały: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG.


 • Styczeń 2010


  Satyry Janusza Szpotańskiego

  w Bibliotece Wirtualnej Literatury Polskiej UG

   

  Satyryczne wiersze i poematy Janusza Szpotańskiego ukazały się w Bibliotece Literatury Polskiej w Internecie. Inicjatorem publikacji jest wybitny językoznawca prof. dr hab. Zygmunt Saloni. Darowiznę przekazał znakomity pisarz Antoni Libera (właściciel praw autorskich). Bibliotekę Literatury Polskiej w Internecie stworzył i prowadzi prof. UG, dr hab. Marek Adamiec z Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG.

  Ten dar zobowiązuje do przypomnienia sylwetki Janusza Szpotańskiego – jednego z nielicznych prawdziwie antykomunistycznych poetów, autora najbardziej znanych utworów drugiego obiegu w PRL m.in. Gęgaczy i Cichych, Carcy i zwierciadła, Towarzysza Szmaciaka.
  Janusz Szpotański był pisarzem, który absurd i głupotę zabijał ostrą, bezkompromisową satyrą, umysłem niezależnym. Jako jeden z niewielu nie uległ pokusom socu, nie zniewolił umysłu i zapłacił za to osobistą cenę:
  - Był dla nas wzorem niezależności i punktem odniesienia, umysłem niezawisłym, swoistym drogowskazem, a przy tym źródłem nadziei, ozdrowieńczego śmiechu i siły w zmaganiach z absurdem i nikczemnością świata – pisze Antoni Libera we wstępie do wydania Gnoma, Carycy i Szmaciaka (2008).
  Za debiut w roli poety-satyryka Janusz Szpotański zapłacił wyrokiem trzech lat więzienia. Wyrok za niezależne słowo zapadł w 1966 r. Uzasadnienie brzmiało „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o stosunkach społeczno-politycznych w PRL”.
  W tym roku minęła 80. rocznica jego urodzin.


 • 31 maja - 1 czerwca 2010 r.


  Ogólnopolska konferencja naukowa

  Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 19181939

  odbyła się na Wydziale Filologicznym UG w dniach 31 maja – 1 czerwca 2010 r.
  Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG oraz Koło Naukowe Gender Studies UG zorganizowały konferencjię pt. „Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939”. Konferencja adresowana była do studentek/ów, doktorantek/ów, pracowniczek/-ów naukowych oraz wszystkich osób zajmujących się historią kobiet piszących. Konferencja jest pomyślana jako pierwsza z cyklu, w ramach którego chcemy odzyskać zapomniane głosy, odkrywać i poddawać analizie niesłusznie zapomnianą dwudziestowieczną twórczość.


 • 19-20 listopada 2009


  TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

  W dniach 19-20 listopada 2009 r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”, zorganizowana przez Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej. Konferencja zgromadziła ok. 80 gości z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Niemiec. Autorzy zaprezentowali wielość podejść, interpretacji i metod badawczych tekstu w ramach takich bloków tematycznych, jak tekst i dyskurs w przestrzeni kulturowej, semantyka i struktura tekstu, tekst i intertekst, tekstotwórcza rola kultury, metodologia i mechanizmy interpretacji i rozumienia tekstów kultury, etnokulturowa przestrzeń tekstu, tekst kultury w trakcie nauczania języków obcych, kultura jako tłumaczenie. Do niewątpliwych zalet konferencji odnieść należy nie tylko szeroki wachlarz poruszanych problemów, lecz również „wielokulturowość” obiektów badań: mimo że uczestnicy poruszali się przede wszystkim w płaszczyźnie zagadnień polskich i rosyjskich, usłyszeliśmy też refleksje dotyczące języków niemieckiego, czeskiego, angielskiego, ukraińskiego, języków skandynawskich i innych języków i kultur. Skład Komitetu Organizacyjnego: Przewodnicząca - prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa, Sekretarz - dr Tatiana Siniawska-Sujkowska, członkowie: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga, dr Katarzyna Wojan.
  Refleksje uczestników stały się inspiracją do wydania w 2011 r. monografii pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst” pod redakcją naukową Zoi Nowożenowej.


 • 22 października 2009 r.


  Bogumił Kobiela jako aktor swego pokolenia

   
  Wykład otwarty dr Magdaleny Przyborowskiej zatytułowany Bogumił Kobiela jako aktor swego pokolenia, upamiętniający 40 rocznicę tragicznej śmierci aktora, odbył się czwartek 22 października 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Wykład połączony był z dyskusją i projekcją fragmentów filmów dokumentalnych.
  - Nowatorstwo Bogumiła Kobieli, współtwórcy gdańskiego teatru studenckiego Bim Bom, aktora Teatru Wybrzeże, najbardziej znanego z roli Piszczyka w filmie Zezowate szczęście, polegało przede wszystkim na tym, że był to aktor, który najpierw wyciągał najgorsze cechy granego bohatera, a potem znęcał się nad rolą. Ta unikalna metoda pracy przynosiła efekt na przykład taki, wszyscy po trosze czujemy Piszczykami - mówiła dr Magdalena Przyborowska. - Szkoda, że niepowtarzalny talent tego aktora nie został do końca wykorzystany ani w filmie, ani w teatrze.
  Spotkanie zorganizował Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.


 • 20 listopada 2009 r.


   Ogólnopolska sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

  „Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej”

   

  odbyła się się 20 listopada 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG.

   

  Konferencję zorganizowały: Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Zakład Pragmatyki i Tekstologii Językoznawczej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.


 • 20 listopada 2009 r.


  Sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności
  przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
  zatytułowana
   

   Dawna i współczesna polszczyzna

   w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej

   

  odbyła się w piątek, 20 listopada 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

  Program i opis sesji. • 5-6 listopada 2009 r.


   Konferencja doktorantów

  Program konferencji. • 22-23 października 2009 r.


  Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

  zorganizowała konferencję naukową

  Ksenofont – pisarz i człowiek swojej epoki

  Program konferencji. • 21-22 października 2009 r.


  Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku

   
  Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego oraz Fundacja Zamek w Gniewie,
  zorganizował ogólnopolską konferencję
  Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku.
  Konferencja odbyła się na zamku w Gniewie, w dniach 21 – 22. października 2009 r.
   


 • 23-24 września 2009 r.


   Wokół książek, których się nie czytało

   

  W dniach 23 i 24 września 2009 roku odbyła się konferencja pod tytułem Autour des „livres que l’on n’a pas lus” [Wokół książek, których się nie czytało]. Konferencję zorganizowała działająca przy Katedrze Filologii Romańskiej Équipe de Recherches en Théorie Littéraire (ERTA) przy współpracy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

  Inspiracją dla konferencji była opublikowana także w Polsce książka Pierre’a Bayarda Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. Praca ta za swawolnym i prowokacyjnym tytułem skrywa treści niezwykle istotne dla współczesnego literaturoznawstwa, od statusu tekstu i czytelnika w procesie interpretacji aż po teorię „tekstów możliwych”.
  Ta dwoistość myśli Bayarda – humor połączony z jak najbardziej poważnymi rozważaniami teoretycznymi – udzieliła się niemal wszystkim uczestnikom konferencji, którzy w liczbie 25 stawili się w Gdańsku, by porozmawiać o nowych perspektywach i granicznych sytuacjach eksplorowanych przez francuskiego badacza. Już w czasie ceremonii otwarcia Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa, jak również prof. Michał Mrozowicki i sam prof. Pierre Bayard budzili salwy śmiechu, opowiadając o własnych doświadczeniach z „nieczytaniem”, a zarazem skłaniali do głębokiego namysłu nad sytuacją uniwersyteckiego literaturoznawstwa.
  Pierre Bayard z uwagą i przenikliwością godną czynnego psychoanalityka przysłuchiwał się kolejnym referatom, poruszającym najróżniejsze kwestie literaturoznawcze i nie tylko. Jagoda Bodzińska i Anna Chęćka-Gotkowicz snuły na przykład refleksje o wysłuchanych dziełach literackich i niewysłuchanych dziełach muzycznych. Olga Wrońska opowiadała o nieczytającym Gombrowiczu, a Marie Gil – o nieczytającym Rolandzie Barcie. Adam Jarosz zastanawiał się nad psychologicznymi uwarunkowaniami nieczytania, Barbara Brzezicka zaś – nad ich uwarunkowaniami „derridiańskimi”. Osobny panel poświęcony był specyfice młodzieżowej lektury, a osobny – kwestiom z pogranicza religii i polityki.
  Punktem kulminacyjnym konferencji była część polskojęzyczna, podczas której prof. Anna Martuszewska opowiadała o przeżuwających książki zwierzętach, zaś prof. Stanisław Rosiek dawał rady tym, którzy chcą rozmawiać w języku, którego (prawie) nie znają. Podczas części tej wykład, tłumaczony na polski, wygłosił prof. Pierre Bayard. Przedstawił w nim stworzone przez siebie metody, których rewolucyjność polega przede wszystkim na zatarciu granicy między fikcją a teorią, na dopuszczeniu do głosu nieświadomości oraz na otwarciu się na szeroko rozumianą mobilność i potencjalność tekstu literackiego.
  Akta pokonferencyjne, do których Pierre Bayard obiecał napisać osobny tekst, ukażą się w 2010 roku.
   
  Relacja dr Tomasz Swoboda


 • 17-19 września 2009 r.


  Wojna i pamięć - w literaturze, sztuce, języku

  Międzynarodowa konferencja upamiętniająca 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyła się w dniach 17-19 września 2009 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Konferencję zorganizowali Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku - przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uczestników powitali organizatorzy: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Larry Okey Ugwu oraz w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, Władysław Zawistowski.

  W konferencji udział wzięło 42 uczestników z pięciu państw świata: Kanady, Niemiec, Holandii, Szkocji i Polski. Najsilniejszą reprezentację (14 osób) miał w niej Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultantami merytorycznymi konferencji oraz redaktorami publikacji pokonferencyjnej są profesorowie z Uniwersytetu Gdańskiego: Zbigniew Majchrowski i Wojciech Owczarski.
  W przedstawionych referatach wiele było rozważań m.in. na temat literackich świadectw holocaustu, na temat polskiej prawdy i polskich mitów dotyczących II wojny światowej: Westerplatte, Września, Powstania Warszawskiego, Hubalczyków, na temat pamięci i postpamięci, a co za nimi idzie współczesnych przedstawień, rekonstrukcji i reminiscencji wojennych, a także na temat kobiecych i dziecięcych narracji wojennych oraz na temat pozaliterackich współczesnych przedstawień najbardziej traumatycznych doświadczeń w historii ludzkości: w filmie, teatrze, i sztukach plastycznych (B. Linke, M. Kołodziej).
  Najliczniej omawiany krąg tematyczny dotyczył literatury holocaustu. Temat ten połączony z kwestią poszukiwania słów i formy dla przedstawienia zagłady poruszył m.in. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński (UG) tekstem Najmniej słów. Holocaust w opowiadaniach Idy Fink. W swoim referacie odwoływał do opowiadań Brunona Schulza, opowiadań wieszczących zagładę i rozpad materii. Najwymowniejszym sposobem dania świadectwa zagładzie jest słowna oszczędność i nazwanie wprost. Przybosiowa formuła „najmniej słów” może oznaczać w prozie Fink najmniej cierpienia. Sposób mówienia zatem kwestią moralną, stąd poruszana w wielu referatach kwestia „etyki reprezentacji zagłady”. Takie cechy, jak: kryzys literackości, przełamanie tradycji romantycznej i osobista pamięci wydarzeń sprawiły że niemal wszystkie najważniejsze polskie teksty o wojnie pisane były z poziomu osobistego doświadczenia. Na kwestię tę zwrócił uwagę dr Paweł Rodak (UW).
  Tematu poszukiwania języka i formy dla wyrażenia doświadczeń wojennych dotykany był przez wielu referentów: dr Robert Pruszczyński (UW) skupił się na Medalionach, jako przykładzie literatury stopnia zero. W nawiązaniu do Rolanda Barthesa, który rozprawia się z literackim mitotwórstwem, który tropi u pisarzy odwracanie się lub zbliżanie się do pozaliterackiej rzeczywistości Pruszczyński tropił u Zofii Nałkowskiej „podszyty hipokryzją związek beznamiętności i zaangażowania”.
  Osobny blok stanowiły referaty o polskich prawdach, mitach i legendach narodowych związanych z II wojną światową. Temat ten poruszyli m.in. gdański pisarz Władysław Zawistowski Rozstrzelana warta honorowa. Niespełniony Mit Września 1939, prof. dr hab. Sławomir Buryła (UW-M), w którego imieniu przedstawiono analizę niezwykłej żywotności Legendy Westerplatte w literaturze polskiej. O bohaterstwie i bohaterszczyznie – negatywnej kategorii bohaterstwa, w reportażach wojennych Melchiora Wańkowicza oraz potrzebie narodowych mitów, choćby dla ich współczesnej literackiej deheroizacji mówiła piszące te słowa (UG).
  Dwie interesujące wizje postwojennej rzeczywistości w dramacie polskim, na przykładzie sztuk: Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest i Pawła Passiniego Hamlet 44 analizował dr Jacek Kopciński (UKSW). Na przykład u Doroty Masłowskiej obraz ponowoczesnego śmietnika miesza się z obrazem doszczętnie zbombardowanego domu w jakąś „upiorną lazanię” - mówił.
  Ciekawą dyskusję, którą poprowadziła prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk (UG), wywołał blok dotyczący kobiecych doświadczeń i kobiecych narracji wojennych. Temat obcości wśród swoich poruszyła prof. dr hab. Danuta Dąbrowska (US). Rzeczywistość końca wojny, w której kobiety stawały się „nagrodami” dla zwycięzców, ofiarami gwałtów, rzeczywistość ta cechowała się zanikiem jakiejkolwiek solidarności w nieszczęściu, sprowadzeniem wszelkich odczuć do instynktu przetrwania: „[...] bywa i tak, że gwałcone i bite kobiety wskazują żołnierzom te miejsca ukrycia innych jakby z zemsty czy przekonania, że krzywda powinna być wspólna”. Kobiece narracje wojenne analizowały także: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska (UG), mgr Aleksandra Orłowska (UKSW).
  Czekamy zatem na tom pokonferencyjny, który zapowiada się bardzo różnorodnie i interesująco.
  Pod względem translatorycznym konferencję obsługiwali studenci z Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Instytutu Anglistyki przygotowani przez mgr Paulę Gorszczyńską. Zagranicznym gościom referaty tłumaczyli: Justyna Burzyńska, Patricia Sorensen, Urszula Gołowicz, Martyna Wojtaś, Krzysztof Świerszczyński oraz absolwentka IA, Zofia Ziemann.

  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka • wrzesień 2009 r.


  Zakończyły się studenckie badania naukowe prowadzone we wrześniu w Ekwadorze. Udział w nich wzięło ośmioro studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
  Projekt badań powstał już w zeszłym roku, a tej wiosny ekwadorska fundacja Sumak Allpa zgodziła się przyjąć naszych studentów w swojej siedzibie na wyspie na rzece Napo.
  Projekt badań został objęty honorowym patronatem Rektora UG, prof. dr. hab. Bernarda Lammka.
  Program badań został ułożony we współpracy z prezesem fundacji, Hectorem Vargasem, który jest antropologiem oraz przewodnikiem do okolicznych ludów tubylczych.
  Studenci badali tak ważne dla współczesnej nauki problemy jak zagrożenia ekologiczne lasów tropikalnych, zanik zwyczajów i obrzędów plemion amazońskich, zmiany w strukturze społecznej, mitologia i sztuka czy wpływ ekoturystyki na sytuację materialną i kulturową Indian. Badania były prowadzone wśród Indian Quichua, którzy mieszkają wzdłuż rzeki Napo w Ekwadorze. Studenci poznawali życie w dżungli, zwyczaje i tradycje lokalnej kultury, uczyli się indiańskiego rękodzieła oraz pracowali na rzecz fundacji Sumak Allpa.
  W trakcie badań odbyło się również spotkanie z panem Tomaszem Morawskim, konsulem honorowym Polski w Ekwadorze.
  Projekt był zrealizowany przez pracownika Katedry Kulturoznawstwa UG, ad. dr Aleksandrę Wierucką w ramach badań własnych., a finansowany był z działalności statutowej Wydziału Filologicznego, ze środków na badania własne oraz ze środków prywatnych studentów.
  Szczegółowa relacja z badań zostanie przedstawiona na początku listopada podczas prezentacji multimedialnej na Wydziale Filologicznym UG
  Relacja dr Aleksandra Wierucka
   
   


 • 18-19 maja 2009 r.


  Rodzina w świecie współczesnym

  - modele, role, funkcje

  W dniach 18-19 maja 2009 r. w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Rodzina świecie współczesnym – modele, role, funkcje. Była ona poświęcona różnorodności współcześnie funkcjonujących modeli rodziny i ról jej członków, w perspektywie różnic kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych, a pytaniem, na które uczestnicy starali się odpowiedzieć było to, w jakim zakresie pozostaje ona ostoją tradycyjnych wartości, a na ile uległy one destrukcji i zastąpieniu przez nowe.

  Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek rano dyskusją panelową poświęconą funkcjonowaniu rodziny w sytuacji kryzysu - poddanej oddziaływaniu Historii, obcego wzorca kulturowego czy autodestrukcji jej członków. Rozmawiali o tym: prof. dr hab. Stefan Chwin, Stefan Chazbijewicz, abp. Tadeusz Gocłowski, Jolanta Łazuga-Koczurowska, prof. dr hab. Franciszek Rosiński i Danuta Wałęsowa.
  Wystąpienia 40 prelegentów odbywały się w pięciu panelach tematycznych: Relacje w rodzinie, Model rodziny, Wielokulturowość, Kryzys rodziny i Oczekiwania wobec rodziny. Referenci podejmowali różnorodne kwestie m.in.: prawne i ideologiczne aspekty funkcjonowania kategorii rodzicielstwa prawnego, genetycznego i biologicznego (dr Magdalena Radkowska-Walkowicz, Nowe technologie reprodukcyjne a polska rodzina); traktowanie ciąży jako eventu (Zanim się narodzi… Karolina Kowalska); funkcjonowanie alternatywnych modeli rodziny – monoparentalne (z wyboru), LAT (living apart together), DINK (double income no kids), dual-career family czy związki homoseksualne – i ich status prawny (mgr Aneta Grygiel i mgr Dawid Kaiser). Uwaga uczestników skupiła się także wokół kryzysu ojcostwa i rodziny, a także na odbiciu tych zjawisk w sztuce, o Ucieczce z domu. Od rodzin toksycznych do rodzin alternatywnych w polskiej literaturze i w filmie po 1989 roku mówiła dr Agnieszka Skolasińska, a o Atrofii więzi rodzinnych w najnowszym dramacie polskim dr Miłosz Babecki. O modelach rodziny funkcjonujących w innych kulturach mówili: ks. prof. Franciszek Rosiński - Rodzina nowogwinejska w okresie przemian kulturowych, mgr Katarzyna Kleiber - Wizerunek rodziny w irańskiej kulturze wizualnej i dr Monika Samsel-Chojnacka - Przemiany modelu rodziny w skandynawskiej powieści kryminalnej przełomu XX i XXI wieku.
  Relacja Katarzyna Kaczor


 • 13 maja 2009 r.


  Słowiańskie obrazy miłości

   
  W ramach Festiwalu Slawistyki odbyła się doktorancko-studencka sesja naukowa zatytułowana Słowiańskie obrazy miłości. Obrady odbywały się 13 maja 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Konferencję otworzyli Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn oraz prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska, Kierownik Katedry Slawistyki. Prorektor prof. Węgrzyn docenił dorobek naukowy i prężność naukową Katedry Slawistyki i Koła Naukowego Slawistów P.P. Njegoša – organizatora konferencji.
  - Jest wiosna, trwa Festiwal Slawistyki, sesja o słowiańskiej miłości organizowana i prowadzona przez naukową młódź. Można więc liczyć na znakomite naukowe owoce -mówiła prof. Halina Wątróbska.
  Sesja dotycząca Słowiańskich obrazów miłości została szeroko zakrojona i podzielona na trzy sekcje: kulturoznawczą, językoznawczą i literaturoznawczą. Wykłady inaugurujące sesję poświęcone były różnym dziedzinom sztuki. O serbskiej muzyce rokowej – turbofolku mówiła Katarzyna Knapik z Uniwersytetu Łódzkiego, o przedstawieniu miłości w twórczości malarzy i rzeźbiarzy naiwnych, Aneta Kozakiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, o rosyjskiej miłości w nowym kinie Rosji, Marta Brzezińska z Uniwersytetu Warszawskiego, o małżeństwie w XIX-wiecznej Bułgarii, Marcin Fastyn z Uniwersytetu Łódzkiego. Posiedzenie plenarne zakończył Emilian Prałat z Uniwersytetu w Poznaniu referatem zatytułowanym Pędzlem i piórem o miłości.
   
   

    • 12 maja 2009 r.


  Pokuta za Jałtę

  Wykład reportera i historyka Michaela Dobbsa zatytułowany Atoning for Yalta: The United States and Poland 1945-1989/ Pokuta za Jałtę. Stany Zjednoczone i Polska 1945-1989 odbył się 12 maja 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Tematem wykładu była rola Stanów Zjednoczonych w historii Polski, zwłaszcza na początku i końcu zimnej wojny. Michael Dobbs jako reporter „Washington Post” i pierwszy zachodni dziennikarz, jaki znalazł się w Stoczni, był świadkiem wydarzeń sierpniowych 1980 r.
  - W roku ’80 zachodni dziennikarze i reporterzy nie mieli wstępu do stoczni ani innych zakładów pracy. Mnie udało się dostać na teren stoczni, spotkać z Wałęsą i obserwować już pierwsze kameralne negocjacje z dyrekcją stoczni – mówił Michael Dobbs. – Później miałem oczywiście problem z wysłaniem relacji prasowej. Udało mi to zrobić dopiero drogą telefaksową z Warszawy. Zachodnia prasa nie miała pojęcia o tym, co działo się wówczas w Polsce.
  Zdaniem Dobbsa sierpień 1980 był nie tylko początkiem dekady prowadzącej do upadku komunizmu i zakończenia dominacji sowieckiej w tej części Europy, ale był także, co niezwykle ważne, początkiem rewolucji informacyjnej:
  - Zasługą Lecha Wałęsy było m.in. to, że zrozumiał znaczenie informacji przekazywanych na Zachód, które za pośrednictwem zachodnich mediów m.in. radia Wolna Europa wracały i rozprzestrzeniały się także w Polsce. Po roku 1980 kontrola komunistów nad rozprzestrzenianiem się informacji stawała się bardzo trudna, a z czasem niemożliwa.
  Michel Dobbs autor książki Jak upadł Wielki Brat: upadek sowieckiego imperium, wydanej w 1996 roku, pracuje obecnie nad książką o źródłach zimnej wojny. Jego zdaniem Jałta, dla nas Polaków symbol zdrady Zachodu, była jedynym wyjściem, które w długofalowej, historycznej perspektywie okazało się sukcesem. Doprowadziło ono bowiem do ujawnienia słabości imperium sowieckiego, a w ciągu trzech, czterech dekad obnażyło całkowitą niezdolność Związku Radzieckiego do dalszej dominacji w Europie Środkowej. Tytułowa „pokuta Ameryki” za Jałtę pozostaje jednak według niego kwestią otwartą.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
   
   

  Sylwetka prof. Michaela Dobbsa. Patrz więcej. • 3-5 czerwca 2009 r.


  Międzynarodowa konferencja językoznawcza

  "Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe im Grenzgebiet"/

  "Język i kultura wspólnym dziedzictwem pogranicza"

   
  odbyła się w dniach 3-5 czerwca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencję otworzyli: Joachim Bleicker, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego:
  - Bardzo cieszę się, że kilka razy w roku z inicjatywy Instytutu Germanistyki odbywają się konferencje naukowe, które skupiają się wokół problematyki historii, kultury, literatury i języka naszych narodów - mówił konsul Joachim Bleicker. - Podziwiam ludzi, którzy podejmują wysiłek nauki języka niemieckiego, zwłaszcza że język literacki bardzo różni się od języka życia codziennego w Niemczech, gdzie funkcjonuje bardzo wiele dialektów.
  Prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk we wprowadzeniu do konferencji poświęconej zagadnieniu języka pogranicza podkreśliła wspólną historię naszych języków:
  - Źródła historyczne wskazują na to, że już w VIII wieku n.e. u ujścia Wisły - w okolicach Drużna koegzystowały różne systemy językowe: zachodniosłowiański, bałtyjski i germański.
  Profesor Łopuszańska wyraziła radość, że na konferencji są reprezentowane wszystkie duże ośrodki akademickie w Polsce.
  O niezwykle prężne działalności Instytutu Germanistyki mówił na wstępie prorektor, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, a później dyrektor Instytutu Germanistyki, prof. dr hab. Andrzej Kątny:
  - Gdańska germanistyka wprowadza nowe kierunki studiów, jak: lingwistykę stosowaną czy niemcoznawstwo, aby uatrakcyjnić ofertę kształcenia studentów i dostosować się do szybko zmieniających się realiów na rynku pracy.
  Dyskusje naukowe na temat pograniczności kultury i języka trwały trzy dni.
  Patronat honorowy nad konferencją objął Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
   
   
  • Organizator: Zakład Językoznawstwa Germańskiego przy Instytucie Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego UG.
  • Referaty będą wygłaszane w języku niemieckim.
  • Program konferencji w języku niemieckim.
  • Informacje o konferencji. Patrz więcej.


 • 2-3 czerwca 2009 r.


  IV KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA

  W świecie słów i znaczeń

  poświęcona pamięci profesora Bogusława Krei

  zatytułowana
   

  Słowotwórstwo a media

   
  odbywała się w dniach 2–3 czerwca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55. Dwudniową, szeroko zakrojoną, konferencję otworzyli: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej oraz prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego, który wyraził radość, że nasi naukowcy podejmują ważną i nurtującą odbiorców problematykę kondycji języka polskiego w mediach.
  Konferencja poświęcona jest problematyce słowotwórstwa. Referaty wstępne poświęcone były przede wszystkim dziennikarskiej aktywności konceptualizatorów – twórców neologizmów i okazjonalizmów. O pragmatyce słowotwórstwa medialnego mówiła prof. dr hab. Barbara Kudra z Uniwersytetu Łódzkiego:
  - Celem nadawcy medialnego jest przede wszystkim satysfakcja odbiorcy z kontaktu z tekstem. Dlatego najważniejsze w komunikacji medialnej są gry językowe, polegające głównie na grach z formą i grach z treścią.
  Pani Profesor przywoływała takie kontaminacje, dezintegracje i gry słowne, jak: dodaizm, kaczym, tuskizację prawa czy Sopotgate.
  Tematowi inwencji słowotwórczej w felietonie i w innych gatunkach dziennikarskich poświęcone były kolejne referaty: prof. dr hab. Jolanty Maćkiewicz i prof. dr hab. Jolanty Kowalewskiej-Dąbrowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Jolanta Maćkiewicz dała wiele ciekawych przykładów na funkcjonowanie okazjonalizmów dziennikarskich w felietonach ostatnich lat i tak na przykład: mózgole to nowa rasa superinteligentych poskramiaczy niewieścich serc, wpływacy – dziennikarze, którzy „przejęci rolą czwartej władzy zrezygnowali z dostarczania informacji, a całe ich dziennikarstwo ogranicza się do wywierania wpływu oraz pływania po różnych tematach”, swojakożercy – „radykalnie proekologiczni smakosze, którzy jedzą produkty kupione od rolników tylko z najbliższej okolicy", purobciach zaś to „obciach w stanie czystym”:
  - Okazjonalizmy dziennikarskie funkcjonują w felietonach na zasadach neologizmów stylu artystycznego – podsumowała wystąpienie prof. Maćkiewicz.
  Profesor Jolanta Kowalewska-Dąbrowska podkreślała w swoim referacie, że dla zrozumienia niektórych neologizmów potrzebny jest kontekst i tło kulturowe, a ich rola sprowadza się głównie do tworzenia produktywnych modeli słowotwórczych. Przykładem są m.in. ciągi słowotwórcze z przedrostkami euro- i eko-: europosłowie, eurospryciarze, eurorozterki, euroswoboda i dalej ekogwiazdy, ekohotele. W nawiązaniu do łże-elit powstały ostatnio terminy: łże-singielłże-casanova. W obliczu światowego kryzysu zaś modne stało się złożenie - kryzysoodporność.
  Na koniec I części posiedzenia plenarnego medialne przesunięcia paradygmatyczne w mediach tropił dr Artur Czesak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sztandarowymi przykładami były dlań nowości językowe w postaci: pasjonata, nepota i celebryta.
  Przed uczestnikami konferencji jeszcze niemal trzydzieści referatów pełnych słowotwórczego materiału z dawnego i współczesnego języka mediów.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
   
   
  Patrz więcej. 

    • 8 kwietnia 2009 r.


  Modrzejewska - gwiazda dwóch kontynentów

   
   

   

  Dokładnie w 100-lecie śmierci największej polskiej aktorki, 8 kwietnia 2009 roku, wykład zatytułowany Helena Modrzejewska - gwiazda dwóch kontynentów wygłosił dr Krzysztof WÓJCICKI.
  Helenę Modrzejewską, najbardziej znaną polską aktorkę, podziwia się dziś za niezwykłą świadomość aktorstwa, kreacji, środków artystycznego wyrazu. Świadczą o tym listy i zapiski, w których teoriami, bliskimi w duchu metodzie Stanisławskiego, zdaje się wyprzedzać swoją epokę: - Modrzejewska choć sama stała się gwiazdą, przeciwna była temu, czym żył teatr jej epoki. Nie hołdowała gwiazdorstwu – mówił dr Krzysztof Wójcicki. – Dokonała niemożliwego, zagrała Szekspira w Londynie po angielsku i …odniosła sukces aktorski. Potwierdza to jej wielką intuicję artystyczną. W repertuarze miała 18 ról Szekspirowskich. W swojej karierze zagrała 6 tys. przedstawień z czego tysiąc siedemset po polsku i resztę po angielsku. Ciekawostką jest to, że sceny szaleństwa Ofelii dla uwiarygodnienia stanu psychicznego bohaterki grywała w Ameryce po polsku.
  Dr Krzysztof Wójcicki prowadzi szerokie studia na temat Heleny Modrzejewskiej (także w Ameryce). Zaowocowały one obronioną w 2005 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG rozprawą doktorską zatytułowaną Amerykański debiut teatralny Heleny Modrzejewskiej. Legenda i prawda. Do jego cennych inicjatyw należy zaliczyć m.in. opracowanie i wydanie po polsku odnalezionej w Ameryce baśni Heleny Modrzejewskiej napisanej dla jej wnuka Titi, Nunu i Klembolo, czyli przygody dwóch liliowych chłopczyków i psa o sześciu nogach, doprowadzenie do badań genetycznych z zachowanych włosów aktorki w celu potwierdzenia jej arystokratycznego pochodzenia (z książęcego rodu Sanguszków) oraz poszukiwanie zaginionego filmu z jej udziałem.
  W holu Wydziału Filologicznego można oglądać wystawę na stulecie śmierci Heleny Modrzejewskiej przygotowaną przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.
  Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
   
   
   

    • 3-4 kwietnia 2009 r.


   TE rzeczy. Nie-do-mówienia

   
  Pod takim hasłem odbyła się w piątek i sobotę 3-4 kwietnia 2009 r. studencka konferencja naukowa organizowana przez studentów Koła Teoretyków Literatury i Koła Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG. Konferencję otworzyli dyrektor ds. kształcenia Instytutu Filologii Polskiej, dr Maciej Dajnowski i opiekun Koła Naukowego Teoretyków Literatury, dr Mariusz Kraska: - O rzeczach, o których nie można mówić, trzeba pisać - powiedział, życząc uczestnikom owocnych obrad.

  Przez dwa dni studenci i doktoranci z całej Polski prezentowali referaty poruszające tematy, o których trudno jest mówić otwarcie. Trudno, bo brakuje odpowiedniego języka - sposobu wyrażania, trudno, bo obwarowane są tabu, wstydliwe, niewygodne, trudno, bo wolimy je przemilczeć, nie dopowiedzieć. O swoich najbardziej irytujących lekturach m.in. Przygodzie Michelangelo Antonioniego, które ignorują horyzont oczekiwań odbiorców - mówiła w inauguracyjnym referacie Szukajcie a nie znajdziecie. Logiczne paradoksy ludzkiego myślenia Martyna Wielewska z UG. Mateusz Curyło z UJ przestawiał taoistyczną koncepcję kradzionej miarki Zhuangzi, będącą kontynuacją filozofii Lao Tse: - Każde piękno uznane za piękno ustanawia brzydotę, każde dobro uznane za dobro ustanawia zło. 

  Dojmujący brak w literaturze polskiej opowieści o naszym początku, o narodzinach (analizując wyjątki: Polkę Manueli Gretkowskiej i Początek Anny Nasiłowskiej) zauważyła Anna Foltyniak z UJ. Problemy językowego samookreślenia w języku polskim, z którymi borykają się osoby transseksualne i interseksualne, poruszał Marcin Rzeczkowski z WSFiZ.

  O "pisaniu prowizorycznym" czyli o roli i motywacjach przemilczenia w późnej poezji Czesława Miłosza mówiła Katarzyna Panfil z UG: - Nie wolno mówić o wszystkim, bo jest się odpowiedzialnym za drugiego, jest się "stróżem brata swego" - referowała prelegentka za Czesławem Miłoszem. - Prawda ma być dla każdego taka, jaką jest on w stanie wytrzymać, nie może być ponad jego siły. Przemilczenie jest więc ratunkiem dla żywych. Poetycką "autocenzurę" warunkuje poeta względami etycznymi. Z kolei siłę niewyrażalnego w powieści Czytadło Tadeusza Konwickiego tropiła Magdalena Jackowska z UW, powołując się na filozoficzną myśl: Wszechświat jest błędem w wielkiej pustce nieistnienia. 

  Drugą część piątkowych obrad zdominowały teksty stawiające w centrum problematykę tożsamości. Agnieszka Narloch z UG, odwołując się do Foucaultowskiego pojęcia dyskursu władzy, dowodziła, jak dominujące w kulturze, zwłaszcza popularnej, obrazy determinują rozumienie piękna kobiecego ciała. W kręgu feministycznym sytuowało się także wystąpienie Joanny Wróbel (UG) Mój mąż chce mnie zabić. O niewypowiedzianym lęku w romansie. Za tym wyraziście perswazyjnym tytułem w istocie kryło się dalekie od potocznych, obiegowych opinii spojrzenie na funkcję popularnych romansów. Prelegentka wykorzystując analizy znanej amerykańskiej badaczki Tani Modleski, postawiła tezę, że „kobiece” powieści należy rozpatrywać jako przetransponowane w przestrzeń fikcji fantazmatyczne projekcje ich czytelniczek i z tej perspektywy może być ta odmiana literatury definiowana jako szczególna próba zapisu kobiecych doświadczeń.

  Następne teksty również w centrum uwagi stawiały problem bądź to tożsamości płci ( Wanda Dittrich z UG i jej interpretacja Lokatora Romana Polańskiego), bądź to doświadczeń erotycznych i literackich sposobów ich ujęcia. Tej ostatniej kwestii, w kontekście reprezentacji pożądania homoerotycznego, szczególnie dużo miejsca poświęcił Paweł Rams z UJ. Powołując się m.in. na twórczość Jarosława Iwaszkiewicza czy autorów mniej lub bardziej sytuujących się w kręgu kultury popularnej (np. Michał Witkowski, Edward Pasewicz), wskazał na istnienie w naszej literaturze tendencji, polegającej na – jak przekonywał – coraz to wyrazistszym emancypowaniu się wątków gejowskich w najnowszych powieściach. Do tematu wyrażalności wrócił w swoim referacie także Mariusz Więcek z Gdańska zajmujący się poezją Tadeusza Dąbrowskiego, za której znamienny rys uznał transgresyjne (w sensie Bataille’owskim) nałożenie się wątków i doświadczeń religijnych, metafizycznych z erotycznymi.

  Jednym z kończących pierwszy dzień sesji referatów był tekst historyka Łukasza Kielbana z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Eugenika w świadomości społeczeństwa polskiego 20-lecia międzywojennego. Jego autor przedstawił mało znany, przemilczany wątek obecności w przedwojennej Polsce dziś powszechnie potępianych eugenicznych idei selekcji i segregacji. Sięgając do ówczesnych publikacji, w tym np. do czytelniczej korespondencji Polski Zbrojnej – przedstawiał, że zwłaszcza w środowisku rodzin wojskowych eugenika stawała się po części elementem świadomości potocznej.

  Sobotnie wystąpienia stały przede wszystkim pod znakiem potęgi obrazu – tego, co obraz, różnorako pojmowany, pokazuje i tego, czego nie pokazuje bądź pokazać nie może. O tej perswazyjnej potędze obrazowości mówił Kamil Stanuch z UJ, który zaproponował w swoim tekście wnikliwą analizę jednej z reklam prasowych koncernu IKEA. Niestety, mniej liczni niż pierwszego dnia słuchacze mogli też zapoznać się z próbami przełamania estetycznej granicy między egzystencją i sztuką, materialnością artystycznego tworzywa i cielesnością jako elementarną formą zapisu ludzkiego cierpienia i choroby zaprezentowanymi w referacie Pauliny Dzwonkowskiej z UŁ. Tekst ten, podobnie zresztą jak kolejny głos Moniki Pastuszko (UW) prezentującej zamkniętą w reporterskim fotograficznym kadrze historię czarnobylskiej tragedii, prowokował do pytania o różnice, ale i podobieństwa między wyrażalnością/niewyrażalnością słowa i obrazu, literackiego potencjalnego przedstawienia i nieusuwalnej „widzialności”, której też z oporem przychodzi zmagać się z materią rzeczywistości.

  O tym, co można pisać, i co wolno pokazać – mówiła z kolei reprezentantka gospodarzy Joanna Ginter („Tabuloid, czyli o TYCH rzeczach w bulwarówkach). Autorka, co godne podkreślenia, stroniąc od publicystycznego komentarza, postawiła tezę, iż w popularnej bulwarowej prasie mamy do czynienia z przewartościowaniem kulturowej kategorii tabu. Paradoksalnie – przekonywała – to wszystko, co w kulturze oficjalnej, wysokiej zepchnięte jest poza sferę wypowiadania, w sensacyjnej, kolorowej prasie staje się „normalnym” przedmiotem dialogu.

  Ostatnie cztery wystąpienia z powrotem przeniosły uczestników interesującej sesji w granice imperium słowa, choć nie tylko literatury. Laura Polkowska (PAN) zajęła się bowiem tym, co mówią nie mówiąc wprost politycy polskiej prawicy. Zofia Ziemann z UG na marginesie Mansfield park zastanawiała się zaś nad tym, dlaczego i ewentualnie czy Jane Austen przemilczała wstydliwy XIX-wieczny niewolniczy fragment historii brytyjskiej monarchii. A niejako w opozycji Grzegorz Kolesiński zajął się formami pisarskiej autokreacji, jakie podejmował w swej twórczości (i nie tylko) Leopold Tyrmand.

  Dwudniowe spotkanie zakończył referat Marty Jankowskiej (UG) Zabójstwo czy zabieg – światopogląd odzwierciedlony w językowym obrazie aborcji. I był to szczęśliwy przypadek. Autorka bowiem, mimo bardzo konkretnego materiału językowego, który był przedmiotem jej zainteresowania, postawiła w swoim wystąpieniu kluczowe pytanie: czy możliwe jest stworzenie „obiektywnego” dyskursu o rzeczywistości? To oczywiście pytanie, które prowokuje do postawienia kolejnych problemów. Uczestnicy konferencji mieli odwagę o kilku z nich mówić, mając świadomość tego, że nie wypowiedzieli wszystkiego. Ale to tylko stwarza nadzieję na kolejne równie udane spotkanie w przyszłym roku.

  Konferencję objął patronatem JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Prezydent Miasta Gdańska.

  Relacja dr Mariusz Kraska,
  Anna Malcer-Zakrzacka
   
  Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć dr Piotra Millatiego zatytułowana Żyjąc na peryferiach, którą można było oglądać w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.
  Program konferencji. Kliknij. Zarys konferencji. Patrz więcej.
   
   

    • 31 marca 2009 r.


  Sesja drobiazgowa

  22 fotografie

   
  Kolejna edycja sesji "drobiazgowej" zatytułowana 22 fotografie (poprzednie nosiły tytuły: Miłe życia drobiazgi oraz Drobiny czasu), organizowana co roku przez Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG, odbyła się w 31 marca 2009 na Wydziale Nauk Społecznych.
  Krótkie acz niezwykle esencjonalne referaty przedstawiło 22 prelegentów, którzy mieli za zadanie mówić o antropologicznym wymiarze fotografii. Nie sposób choćby musnąć wszystkich referatów i zawartych w nich treści, ale warto wspomnieć na przykład o tych analizach fotografii, które utrwaliły znaki historii, to znaczy pamięć znaczących, przerażających i ważnych wydarzeń historycznych. W tym nurcie utrzymany był referat Der Tolle Major (Wściekły major) Artura Nowaczewskiego – próba opisania fotografii poległego 30 kwietnia 1940 roku w walce z hitlerowcami majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala, legendy niezłomności kawalerii polskiej utrwalonej m.in. w reportażu Hubalczycy Melchiora Wańkowicza: – Niezwykłość tego zdjęcia polega, oprócz wartości dokumentalnej, na utrwaleniu mitu, według którego kultura zdobywców każe pokazywać swoje trofea. Osoba „wściekłego, szalonego Majora” jest na tym zdjęciu takim właśnie trofeum - mówił prelegent.
  O sytuacji podwójnego świadka historii, w którym znalazła się reżyserka potęgi Adolfa Hitlera - Leni Riefenstahl, mówiła prof. Ewa Nawrocka, zwracając uwagę na przerażenie w oczach flirtującej z reżimem kobiety, będącej świadkiem ludobójstwa w miasteczku Końskie we wrześniu 1939. O przewrotności historii także mówił prof. Stanisław Rosiek, któremu radość 1989 roku z pierwszych jaskółek wolności w Polsce mąciło (zagubione) zdjęcie prasowe chińskiego studenta, ofiary masakry na placu Tiananmen (Placu Bramy Niebiańskiego Spokoju). Wobec materialnej utraty fotografii ważniejsza okazała się jej pamięć, a raczej pamięć wrażenia, refleksji i Bataille’owskich skojarzeń dotyczących „pragnienia śmierci w ekstazie”, jakie pozostawiła. Spust migawki bywa czasem także naciskany przez dobrego ducha historii twierdził prof. Zbigniew Majchrowski, który opowiadał o „spotkaniu na fotografii” trzech trzydziestolatków, literatów będących w sytuacji, w której nie byli już młodymi talentami, ale nie byli jeszcze autorytetami: - Zdjęcie Kazimierza Wyki, Czesława Miłosza i Jerzego Andrzejewskiego wykonane w Krzeszowicach w 1941 roku pokazuje sielankę w cieniu apokalipsy, jest historyczną zapowiedzią losów polskich intelektualistów po wojnie: w kraju i na emigracji - mówił. W tym kontekście najważniejsze okazywało się, podobnie, jak w referatach Magdaleny Kreft-Świetlik, Izabeli Tusk czy w ludowo-obyczajowym referacie Wojciecha Owczarskiego, to czego na nich nie ma oraz rodzaj współistnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości złapanej w jednym jedynym momencie. Prof. Wojciech Owczarski, analizując zdjęcie ślubne Stanisława Wyspiańskiego, mówił na przykład o tym do czego doprowadziła dramatopisarza fascynacja niewinnie brzmiącą ludowością: - Na zdjęciu widać zmaganie się pisarza z „bezrozumną siłą i chłopską żywotnością" – mówił prelegent. Swoistą gratką dla literaturoznawców był także artystyczny akt Jarosława Iwaszkiewicza analizowany przez Bartka Dąbrowskiego.
  Oprócz fotografii mających bezpośrednie związki historyczne i historyczno-literackie, na konferencji znalazły się także fotografie - niefotografie: zdjęcie rentgenowskie – „przedsionek śmierci” i obraz USG dziecka – „przedsionek życia”, które wprowadziły referentki Annę Filipowicz i Magdalenę Horodecką oraz licznie zgromadzonych słuchaczy w centrum rozważań antropologicznych. Stąd blisko było już do zastanowienia się nad istotą fotografii, która w gruncie rzeczy niewiele pokazuje, która chwyta zaledwie moment, ale której brak skazuje człowieka na nieistnienie i zapomnienie.
  Teorii fotografii poświęcony był na przykład referat Piotra Millatiego na temat momentu, kiedy zdjęcie staje się ikoną – w dosłownym znaczeniu uobecnieniem tego co nadprzyrodzone. Wniosek brzmiał: - Zdjęcie, które staje się ikoną popkultury, daje wyraz zbiorowym pragnieniom i mitom.
  Następna mikrosesja już za rok.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
   
   

   

    • 27 marca 2009 r.


  Norweska literatura dla dzieci

  W piątek 27 marca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego międzynarodową konferencję, poświęconą literaturze dziecięcej pod hasłem: Polska i norweska książka obrazkowa - uczynić dzieci czytelnikami otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa. Konferencja, kolejne spotkanie w ramach trwającego projektu Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, zatytułowana była Promocja norweskiej literatury dziecięcej w Polsce.
  Na wstępie perspektywę historyczną norweskiej literatury dla dzieci przedstawiła Kristin Ørjasæter z Norweskiego Instytutu Literatury Dziecięcej. Norweska literatura miała umacniać ducha narodowego przez sławienie takich cech, jak: niezłomność, pokora wobec natury, wytrzymałość, oszczędność i niezależność. Współczesna literatura dziecięca wprowadza natomiast perspektywę będącą krytyką ideałów i stereotypów narodowych.
  Prezentem dla każdego z uczestników konferencji były książki: Gaute Heivolla Niebo za domem oraz Hilde Ringen Kommedal Czy tata płacze? Niebo za domem to poetycka opowieść o tym, że dziecięca wyobraźnia może być najlepszym sposobem oswojenia dziecka ze śmiercią, żałobą, stratą bliskich osób. Opowieść o znalezieniu nieba, w którym przebywa mama w bezpośredniej bliskości domu, prowadzi do swobodnej konkluzji, że niebo to miejsce wewnątrz nas.
  - Tworzenie historii i nowych światów prowadzi do powstawania magii – mówił Saute Heivoll, autor książki. – Magia to kwalifikowana głupota, na której jednakże można polegać. Ta głupota to dla mnie główny motyw tworzenia, który powoduje podświadome dojrzewanie literatury i osobowości człowieka.
  Temat kontynuowała psycholog Maria Molicka, mówiąc, że literatura rozwija samoświadomość: - Poprzez generowanie doświadczeń w wirtualnym realnym świecie, jakim jest literatura, człowiek uświadamia sobie własną sytuację i emocje.
  Druga część konferencji rozpoczęła się od prezentacji współczesnych norweskich książek obrazkowych poruszających ważne, niekiedy bolesne (przemoc w rodzinie) problemy społeczne. O dużych problemach małych dzieci mówiła Hanne Kiil z Norweskiego Instytutu Literatury Dziecięcej: - Współczesna literatura obrazkowa przekracza granicę tego, co niepokojące: wstydu, poczucia winy, gniewu. Zdarza się na przykład, że dzieci przeżywają frustrację z powodu ram, w które wtłaczają je oczekiwania innych ludzi, na ogół najbliższych.
  O powołaniu literatury dziecięcej do bycia po prostu dobrą literaturą mówiła dr Maria Sibińska z Katedry Skandynawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, analizując książkę Iona Fosse Kant czyli krawędź kosmosu. Akcja tej książki dzieje się w świecie wewnętrznym dziecka, które zadaje trudne pytania o naturę wszechświata. Opowieść jest wyzwaniem intelektualnym zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

  Konferencję zorganizowały:

   

    • 25-26 marca 2009 r.


  Uniwersytet bez warunków

  25 i 26 marca 2009 r. na Wydziale Filologicznym gościł wybitny historyk literatury angielskiej i amerykańskiej oraz teoretyk literatury prof. dr hab. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszego dnia wizyty w Gdańsku prof. dr hab. Tadeusz Sławek wygłosił wykład zatytułowany Norman O. Brown i zmartwychwstanie ciała. Norman O. Brown (1913-2002) był amerykańskim filozofem, profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego. Jego najważniejsze dzieła to Life Against Death: The Psychoanalytic Meaning of History (1959), Love’s Body (1966) i Apocalypse and/or Metamrophosis (1991). Profesor Tadeusz Sławek w swoim wykładzie przywoływał najuważniejsze tezy Browna, do których należy m.in. przekonanie, że powołaniem humanistyki jest równoległa refleksja nad biografią i historią, łącznie prywatnego z historycznym. Jednym z głównych zadań refleksji filozoficznej jest podważenie tego, co powszechnie przyjęte, zaniepokojenie pytaniami. Najważniejsze pytania jakie trzeba sobie zadać, aby ocalić powagę istnienia to: Czego my naprawdę chcemy? Co robić, aby rozpocząć nową cywilizację? Co zrobić, aby świat był lepszy? Co to znaczy być razem w świecie? Norman O. Brown, mówiąc za prof. Sławkiem, twierdzi, że udzielenie zadowalających odpowiedzi na te pytania możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu psychoanalizy społecznej - równoległej refleksji nad sobą, społeczeństwem i historią.

  Dla Browna stale odczuwalny kryzys cywilizacji i zmierzch kultury wysokiej nie jest klęską. Każda apokalipsa jest dla niego metamorfozą, koniec - początkiem. Ścieżkami przezwyciężenia kryzysu jest poważne traktowanie istnienia i człowieka, odnalezienie powagi istnienia. Życie nabiera powagi, tylko z perspektywy końca i pytania o zmartwychwstanie. Tym pytaniom poświęcona jest książka Browna Life Against Death, w której śmierć rozumiana jest jako pozytywna siła, którą trzeba pojmować jako siłę zjednoczoną z życiem. Kontynuację tej tematyki filozof podjął w swojej ostatniej książce Apcalypse and/or Metamorphosis (1991). Zmartwychwstanie okazuje się w tej refleksji wywrotową siłą - siłą wyobraźni.

  Tego samego dnia podczas seminarium Humanistyka bez warunków i potrzeby prof. Tadeusz Sławek kontynuował rozważania nad społecznymi koncepcjami Normana O. Browna i innych amerykańskich myślicieli i socjologów m.in. Johna Kennetha Galbraitha, Charlesa Wrighta Millsa - autora książki Wyobraźnia socjologiczna. Prowadzący seminarium, znawca tematyki uniwersyteckiej (rektor senior Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), autor książki Antygona w świecie korporacji, rozważał m.in. tezę Immanuela Kanta o konflikcie fakultetów, która wskazuje filozofię (nauki humanistyczne) jako narzędzie dociekania prawdy w oparciu o działania rozumu, a także wskazuje na powołanie filozofii do bycia w opozycji.

  Refleksja uczestników seminarium skupiła się przede wszystkim na roli nauk humanistycznych i roli uniwersytetu w dzisiejszym świecie. Do jednej z ważniejszych ról uczelni zaliczono konieczność kształcenia umiejętności życia z bogactwem, także bogactwem kulturowym. W toku dyskusji wysnuto kilka tez m.in. o konieczność udzielenia odpowiedzi na presję użyteczności nauki, o konieczności docenienia i oswojenia nowych mediów oraz o konieczności przygotowania zawodowego studentów studiów licencjackich (nie bez wątpliwości).

  Druga część seminarium Humanistyka bez warunków i potrzeby, która odbyła się w czwartek, poświęcona była analizie koncepcji francuskiego filozofa Jacquesa Derridy zawartej w eseju O uniwersytecie bez warunków. Owa bezwarunkowość musi przejawiać się przede wszystkim w braku ograniczeń i warunków na drodze do mówienia prawdy, do mówienia wszystkiego. Konsekwencją uświadomienia sobie tego wyjściowego postulatu była dyskusja o profesjonalizmie i wspólnotowości uniwersytetu.

  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

   

   

   Sylwetka prof. dr hab. Tadeusza Sławka. Patrz więcej. • 24 marca 2009 r.


  Konkurs języka rosyjskiego DYKTANDO 2009
  organizowany przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  przy współpracy z Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie

   
   
  24 marca 2009 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się trzecia edycja konkursu z języka rosyjskiego – Dyktando 2009. Pomysł zorganizowania dyktanda zrodził się dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Do udziału w dyktandzie zaproszeni zostali uczniowie Liceów Ogólnokształcących z województwa pomorskiego oraz studenci Uniwersytetu Gdańskiego.

  W dyktandzie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie następujących szkół: V LO w Gdańsku, VIII LO w Gdańsku, XI LO w Gdańsku, XIX LO w Gdańsku, Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Gdańsku, Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, III LO w Gdyni, V LO w Gdyni, IX LO w Gdyni, X LO w Gdyni, I LO w Kwidzynie, I LO w Słupsku, V LO w Wejherowie oraz studenci Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

   

   

  Wyniki dyktanda. Patrz więcej. • 23 lutego 2009 r.


  Życie jest z przenikania...

   
  Promocja książki „ŻYCIE JEST Z PRZENIKANIA...". SZKICE O TWÓRCZOŚCI RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO, wydanej nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, odbyła się 23 lutego 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie było poświęcone osobie i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Pisarz, co czyni zaszczyt naszej uczelni, jest członkiem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora honoris causa UG otrzymał w 2004 roku.
  W poniedziałkowym spotkaniu wzięła udział małżonka pisarza, dr medycyny Alicja Kapuścińska oraz gdańscy współautorzy książki: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, dr Magdalena Horodecka, prof. dr hab. Bohdan Dziemidok oraz prof. dr hab. Wiktor Pepliński. Spotkanie poprowadził dr Marcin Całbecki.
  Najważniejszym elementem dyskusji była, sprowokowana przez prowadzącego, próba zdefiniowania osobowości twórczej oraz niezwykle szerokich renesansowych zainteresowań pisarza i reportera. Oprócz wielu określeń i zawodów, którymi się parał, mówiono przede wszystkim o osobistym poznawaniu przez Ryszarda Kapuścińskiego ludzi i kultur:
  - Moim zdaniem Kapuściński był kulturoznawcą i człowiekoznawcą. Kimś kogo można nazwać mędrcem – mówił prof. Bohdan Dziemidok. – Pisał o tym, że mimo postępującej globalizacji świat cechuje wielkie zróżnicowanie i trwałość narodowych kultur. Kulturowość to nasza cecha wyróżniająca.
  Dla prof. Małgorzaty Czermińskiej Kapuściński był przede wszystkim pisarzem, kimś, kto opowiada. – W Podróżach z Herodotem jawi się jako brat bliźniak starożytnego pisarza historycznego Herodota. Dla prof. Peplińskiego Kapuściński to przede wszystkim reporter z duszą artysty, ale także politolog, socjolog, medioznawca i historyk, który zajmował się wielkimi przemianami społecznymi na wielu kontynentach, zapisywaniem „wrzenia świata”: - W swojej pasji poznawania świata był świadkiem 27 rewolucji, a pewnie ponad 100 razy, jak sam mówił, ryzykował swoje życie. Po co? Przede wszystkim, aby poznać i zrozumieć. Dr Magdalena Horodecka mówiła o nim jako o reporterze uczonym – reporter doctus, którego poznawanie świata było niezwykle interdyscyplinarne i wielogłosowe.
  Kilka lat temu na spotkaniu z własnym tłumaczem Andersem Bodegardem Ryszard Kapuściński nazwał siebie „tłumaczem świata”. Owo tłumaczenie miało dla pisarza wiele wymiarów. Było m.in. „daniem głosu ubogim”, przekonaniem o wspólnym doświadczeniu „rodziny ludzkiej” oraz nadzieją, że ludzie mimo ogromnego zróżnicowania mogą się porozumieć i powinni ze sobą współpracować.
  Do rozmowy o kuchni literackiej i prywatności pisarza wykorzystano obecność małżonki - dr Alicji Kapuścińskiej. Podpytywano ją o to, jak pisarz przeżywał podróże, co czytał, czy zdarzyło mu się mieć urlop, jakie dania lubił najbardziej.
  - Lubił dobry bigos, który gotowałam, nawet podczas trzyletniego rodzinnego pobytu w Meksyku. Wówczas bigosem częstowaliśmy także naszych meksykańskich gości – mówiła małżonka. – Pamiętam tylko jeden wspólny urlop. W 1959 roku wyruszyliśmy kupionym przez niego we Włoszech skuterem na Mazury. Poza tym zawsze wyjeżdżał do pracy, z bardzo ograniczonymi funduszami, nie przychodziło nam do głowy, że mógłby zabierać ze sobą rodzinę.
  Pytano o ulubioną książkę Pani Alicji Kapuścińskiej:
  - Heban – odpowiedziała bez wahania. – Powstała ona po długiej niemocy twórczej, którą przeżywał. Gdy zaczął pisać, odetchnęliśmy z ulgą. Tę książkę pokochałam od pierwszej strony.
  W książce Życie jest przenikania… znalazły się cztery szkice gdańskich autorów: O Głosach rodziny człowieczej, czyli sztuce pisarskiej Ryszarda Kapuścińskiego - prof. Małgorzaty Czermińskiej, o Narracji empatycznej w Buszu po polsku - dr Magdaleny Horodeckiej, o Filozofii człowieka i filozofii kultury Ryszarda Kapuścińskiego – prof. Bohdana Dziemidoka i O Ryszardzie Kapuścińskim z gdańskiej perspektywy - prof. Wiktora Peplińskiego. Książka ta według Alicji Kapuścińskiej jest: „wszechstronnym, wielogłosowym omówieniem różnych aspektów jego pisarstwa. Pokazuje go jako antropologa kultury, posiadającego umiejętność analizowania faktów i danych, zwłaszcza znanych mu z autopsji”.
  Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka
   
   
   


 • 22 lutego 2009 r.


  W niedzielę 22 lutego oraz w poniedziałek 23 lutego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbywały się
   

  V Urodziny Artura Schopenhauera

   

   
  W programie urodzin przewidziane były referaty, słuchowisko "Manifestacje Woli" telemost z Schopenhauer-Gesellschaft w Frankfurcie nad Menem i innymi ośrodkami Towarzystwa Artura Schopenhauera, koncert, wieczór artystyczny oraz spacer do Dworu Schopenhauerów.

  Organizatorzy: Naukowe Koło Schopenhauerowskie "Atma", Koło Germanistów, Koło Miłośników Teatru Niemieckiego. • 19 lutego 2009 r.


   Dwugłos o złu

   

  Wykład dra Zbyszka Dymarskiego z Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego zatytułowany – Człowiek wobec zła.
  Wstęp do metafizyki Józefa Tischner odbył się 
  w czwartek, 19 lutego 2009 w Bibliotece Gdańskiej PAN, ul. Wałowa 24. Recenzję książki Zbyszka Dymarskiego 
  Dwugłos o złu.Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego
  wygłosiła prof. Sabina Kruszyńska z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UG.

  Organizatorzy i wydawca:

  • Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno – Teologiczne
  • Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
  • Wydawnictwo słowo/obraz terytoria


 • 19 lutego 2009 r.


  Paleoslawistyka dzisiaj

   

  Sympozjum zorganizowane zostało w dniu urodzin twórcy gdańskiej slawistyki, znanego slawisty, śp. prof. Leszka Moszyńskiego przez Katedrę Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Miało ono zasięg międzynarodowy, wzięli w nim udział naukowcy z Rosji i Serbii: profesorowie Akademii Nauk Wadim Kryśko, Wanja Staniszić oraz paleoslawiści gdańscy.

  Sympozjum odbyło się 19 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. • 15-16 stycznia 2009 r.  Ogólnopolska konferencja naukowa
   

  Skoro i tak gram... Edukacja kulturowa poprzez teatr

   
  odbyła się 15-16 stycznia 2009 r.
   
  Organizator: Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Miejsce obrad: Aula Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego,
  ul. Wita Stwosza 53
   


 • 14 stycznia 2009


   DRUGIE SPOTKANIE Z CYKLU:
   
  KULTURA I TOŻSAMOŚĆ. COLLOQUIA GDAŃSKIE
   
  odbyło się w środę 14 stycznia 2009 godz. 16.00 na Wydziale Filologicznym w sali 3.67.
   
  Gośćmi były autorki książki
  OBYCZAJE POLSKIE. Wiek XX w krótkich hasłach:
  prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska
  dr Agata Chałupnik
  dr Justyna Jaworska
  dr Justyna Kowalska-Leder
  dr Iwona Kurz
  - badaczki z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
   
  Tematem spotkania: (De)mitologie PRL-u
   
   
  Organizatorzy:
  Zakład Antropologii i Krytyki Literackiej
  Instytut Filologii Polskiej
  WYDZIAŁ FILOLOGICZNY


 • 10 grudnia 2008 r.


  Bergman i radio

   

  Prof. dr hab. Tadeusz Szczepański z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił w środę 10 grudnia 2008 r. sążnisty wykład zatytułowany BERGMAN I RADIO.

  Profesor Szczepański, rodem z Uniwersytetu Gdańskiego, doktoryzowany i habilitowany na Wydziale Filologiczno-Historycznym, mówił o akustycznej poetyce dramaturgii Ingmara Bergmana, którego wyobraźnia została ukształtowana przez radio. Ten wielki reżyser teatralny i filmowy był przez wiele lat człowiekiem teatru radiowego: reżyserem 39. i autorem 3. słuchowisk. Sam mówił, że „kocha to medium, które przypomina muzykę kameralną z głosami aktorów”. Bergman był zafascynowany trzema żywiołami akustycznymi: muzyką, słowem i milczeniem, które spotykają się i tworzą niezwykłą przestrzeń teatru radiowego – „teatru wyobraźni”. Był także urzeczony prostą tego medium, które skromnymi środkami może wyrażać niezwykle skomplikowane emocje.

  – Bergman po mistrzowsku stymulował emocjonalną temperaturę słuchowisk – mówił prof. Tadeusz Szczepański - Radiowa twórczość Ingmara Bergmana stanowiła marginalny, ale komplementarny nurt jego twórczości – teatralnej i filmowej.
  Wykład zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej, Katedrę Skandynawistyki, Zakład Dramatu, Teatru i Filmu odbył się na Wydziale Filologicznym UG. Pełen tekst wykładu prof. Szczepańskiego zostanie opublikowany w styczniowym numerze "Dialogu", który będzie poświęcony twórczości szwedzkiego reżysera i dramatopisarza.
   
  Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka

  Przeczytaj wykład:

  prof. dr hab. Tadeusz Szczepański, Bergman i radio • 12 grudnia 2008 r.


  Radosne gry

   
  Dyskusja na temat książki: prof. dr hab. Anny Martuszewskiej "Radosne gry. O grach/zabawach literackich” odbyła się w piątek 12 grudnia 2008 r. w auli 1.45 Wydziału Filologicznego.
    
  Prof. dr hab. Anna Martuszewska - historyk i teoretyk literatury, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, w swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim prozą XIX wieku, zwłaszcza twórczością Bolesława Prusa, a także literaturą popularną i teorią literackich światów możliwych. Autorka książek: Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1977), „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej (1997), Pozytywistyczne parabole (1997), Powieść i prawdopodobieństwo (1992), Światy (nie)możliwe powieści (2001).
   
  KSIĄŻKĘ „Radosne gry” MOŻNA NABYĆ W SEKRETARIACIE FILOLOGII POLSKIEJ
   
  Ewentualne pytania oraz propozycje tematów kolejnych seminariów można przesyłać dr Magdalenie Horodeckiej (magdahorodecka@op.pl), Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej.


 • 25 listopada 2008 r.


   O komunikowalności doświadczenia religijnego

   

  We wtorek, 25 listopada br. w auli Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG gościnny wykład wygłosił dr Krzysztof Mech z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegent jest i religioznawcą i filozofem. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z językiem i symboliką religijną oraz filozoficzną refleksją nad boskością, problematyką wiary i jej związkami z rozumem. Jest tłumaczem książek Paula Tillicha. W tym roku wydał - istotną dla dyskusji o związkach między rozumem a religijnym myśleniem - książkę zatytułowaną Logos wiary.
  Krzysztof Mech swoje wystąpienie w Katedrze Kulturoznawstwa zatytułował: O komunikowalności doświadczenia religijnego. Starał się w nim przybliżyć słuchaczom wielce interesujące lecz niełatwe zagadnienie doświadczenia religijnego. W trzyczęściowym wykładzie najpierw odpowiedział na pytania o to, co stanowi o swoistości doświadczenia religijnego i dlaczego wymaga ono innego, niż proponuje logika, języka. Następnie rozważył zagadnienie wielości języków w jakich wyrażane i opisywane jest doświadczenie religijne i konsekwencje tego stanu rzeczy dla dialogu międzyreligijnego. Po wykładzie dr Krzysztof Mech odpowiadał na pytania zgromadzonych na auli studentów i pracowników naszego uniwersytetu.
  Dr Krzysztof Mech przebywał w Gdańsku na zaproszenie Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno–Teologicznego oraz Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
   Relacja: dr Zbyszek Dymarski

    • 13 listopada 2008 r.


   Zajęcia ze "współ-przekładu" z prof. Desmondem Grahamem

   

  13 listopada odbyły się otwarte warsztaty dla studentów ze „współ-przekładu”, które prowadzili prof. Desmond Graham, poeta i profesor University of Newcastle-upon-Tyne w Wielkiej Brytanii oraz dr Olga Kubińska z Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Instytutu Anglistyki Wydziału Filologicznego UG. Podczas warsztatów omawiano tłumaczenie wybranych wierszy Julii Hartwig. Współ-przekład, zjawisko znane w historii przekładu, wymaga współpracy tłumacza dwujęzycznego i poety, dla którego język oryginału pozostaje nieznany. Praca nad przekładem polega na nieustannym dialogu między oboma tłumaczami, pozwalającymi poecie wykuć wiersz w języku przekładu. Warsztaty ze współ-przekładu stanowią innowacyjną formę zajęć dla studentów translatoryki i będą w przyszłości rozwijane na Uniwersytecie Gdańskim.


 • 26-28 października 2008 r.


   Seminarium reportażu radiowego

   
  Najlepsi reportażyści radiowi z całej Polski spotkali się podczas dorocznego Seminarium Reportażu w Kazimierzu Dolnym (26-28 października 2008 r.). Ogólnopolskie Seminarium Reportażystów jest jednym z najważniejszych wydarzeń z kultury medialnej, połączone z przeglądem twórczości radiowej w dziedzinie reportażu i dokumentu. Przesłuchaniom towarzyszyły warsztaty reporterskie prowadzone przez wybitne reportażystki - Janinę Jankowską, która udzielała rad „Jak zrobić dobry reportaż” oraz Annę Sekudewicz i Katarzynę Michalak, które omówiły „Dramaturgię w reportażu i dokumencie radiowym”. Dodatkowo, podczas seminarium, przedstawiono raport o stanie badań naukowych nad reportażem radiowym. Autorką raportu była prof. Elżbieta Pleszkun-Olejniczak i jej współpracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego. Uniwersytet Gdański reprezentowała dr Monika Białek z Katedry Kulturoznawstwa, autorka pierwszej i jak dotąd jedynej rozprawy doktorskiej poświęconej reportażowi radiowemu. Naukowcy, obecni na spotkaniu, zapowiedzieli współpracę nad popularyzacją wśród studentów dzieł sztuki audialnej. 

  Relacja: dr Monika Białek • 16-23 listopada 2008 r.


   Międzynarodowy projekt „Słowenia nad Bałtykiem – Sankt Petersburg, Wilno, Gdańsk”.

  Ten projekt, mający w założeniu promocję słoweńskiej literatury i kultury za granicą odbywał się w dniach 16-23 listopada 2008 r. w Gdańsku.

   
  Organizatorami było Koło Naukowe „Czar Słowenii” przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Akademickim Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ambasadą Republiki Słowenii w Warszawie.
  Wydarzenia związane z projektem odbywały się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w Dworze Artusa, Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, w klubach Stacja de Luxe (Gdańsk Wrzeszcz) i Stary Rower (Sopot) oraz w restauracjach Zeppelin i Bar Kawiarenka.
  W tych dniach gościliśmy w Gdańsku słoweńskich literatów, reżyserów i dziennikarzy. W ramach spotkań literackich i filmowych uczestnicy projektu obejrzeli kilka najnowszych słoweńskich filmów i posłuchali fragmentów przekładów dzieł słoweńskich literatów dokonanych przez studentów slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenia urozmaiciły: wystawa prac słoweńskiej malarki, obecność innych gości honorowych, degustacje słoweńskich specjałów oraz zabawa przy słoweńskiej muzyce.
   
  Słoweńscy goście w Trójmieście:
   
  • Mitja Čander – prozaik, eseista, wydawca,
  • Jan Cvitkovič – reżyser,
  • Jolanda Jeklin – malarka,
  • Ženja Leilar – publicystka i dziennikarka,
  • Tomaž Šalamun – poeta,
  • Dušan Šarotar – prozaik,
  • Goran Vojnović – reżyser i prozaik,
  • Vlado Žabot – prozaik,
  • Igor Brlek – dyrektor wydawnictwa literackiego Študentska založba.
   
  Gość specjalny: Paweł Huelle – gdański pisarz.
   


 • 19-21 listopada 2008 r.


  Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Filologicznego Studium Doktoranckiego UG

  było organizatorem konferencji

  Zbliżenie - język, kultura, literatura,

  która odbyła się w dniach 19 – 21 listopada 2008 roku. • 27 października 2008 r.


   Rok Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Gdańskim

   

  Z Grecji do Gdańska

   

  Uroczystość odsłonięcia tablicy i sesja związana z urodzinami (29 października 1924 r.) i obchodami Roku Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się 27 października 2008 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Tablicę z wierszem poety Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa odsłonił Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernard Lammek:
   
  - Tablica jest hołdem dla genialnego poety. Dokumentuje ona przede wszystkim związki Zbigniewa Herberta z Trójmiastem i z Uniwersytetem Gdańskim – mówił Rektor.
  Poeta przez jeden rok akademicki przed trzydziestu pięciu laty wykładał poezję na Uniwersytecie Gdańskim, tu także odbył pamiętne spotkanie autorskie w maju 1985 roku.
   
  Monety z Herbertem
   
  Z okazji Roku Herberta Narodowy Bank Polski wyemitował monety poświęcone Zbigniewowi Herbertowi, które dyrektor Józef Maria Ruszar wręczył Rektorom: byłemu - prof. UG, dr hab. Andrzejowi Ceynowie i obecnemu - prof. Bernardowi Lammkowi oraz pani dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Grażynie Jaśkowiak:
  - Nawet Anglia nie ma monet z Byronem, a my z Herbertem mamy – chwalił się dyrektor Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta, Józef Maria Ruszar. - To, że poeta był przez dwa miesiące pracownikiem naszego banku, trzeba czytać jako niezwykły znak czasów i przejaw ducha narodowego.

  Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa
   
  Na rozpoczęcie sesji herbertowskiej prof. UG, dr hab. Marek Adamiec, spiritus movens wydarzenia, przeprowadził analizę umieszczonego na tablicy wiersza:
  - Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa to gliniana czara, przeznaczona do mieszania wina z wodą. Ozdobione „morskim” malowidłem naczynie przetrwało 2,5 tys. lat – mówił prof. Adamiec. – Trzeba zważyć klasę jaką miały te przedmioty codziennego użytku, a także dzieła sztuki i architektury antycznej, które wprawiały w zachwyt poetę i stanowiły natchnienie do pisania na przykład heksametrem. Miarą naśladującą bicie ludzkiego serca napisany jest właśnie wiersz Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa.
   
  Moja i twoja katedra
   
  Obchodom Roku Herberta na Uniwersytecie Gdańskim towarzyszyła wystawa „Moja i twoja katedra” autorstwa J. M. Ruszara i I. Grabskiej. Piękne, wielkoformatowe zdjęcia katedr okraszone cytatami z twórczości poety znakomicie współgrały z pierwszym wykładem sesji herbertowskiej zatytułowanym „Arcydzieła architektury jako źródło inspiracji poetyckiej Zbigniewa Herberta”, który wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Czermińska. Wykład dotyczył topiki używanej do opisu gotyckich katedr i budowli antycznych.
  - Dla Herberta katedry były symbolem Europy, czego daje wyraz w eseju „Kamień z katedry” i wprawiały w poetę w zachwyt – mówiła prof. Czermińska. – Widok antycznych budowli: ateńskiego Akropolu, który nazywał „okaleczonym ciałem”, wywoływał w nim uczucie współczucia i wzmagał poczucie zagrożenia. Poeta utożsamiał się z Akropolem, co wydaje się ważne w kontekście urodzin Zbigniewa Herberta. Urodził się 2,5 tys. lat po Akropolu, ale przeciwstawiając siebie antropomorfizowanej budowli pisał: udało mi się zdążyć przed niewiadomą przyszłością
   
  Świat wartości Zbigniewa Herberta
   
  Wykład dotyczący „Świata wartości według Zbigniewa Herberta” wygłosił dr Zbyszek Dymarski: – Poeta hołduje wartościom. Ich posiadanie, zdaniem poety, świadczy o istocie człowieka, o jego własnej tożsamości. Być sobą znaczy trwać przy wartościach – mówił prelegent.
  O przywiązaniu poety do wartości może świadczyć cytat z wiersza Życiorys z tomu Rovigo:
  wszystkie moje siły
  wytężałem żeby nie zrobić głupstwa nie ulegać podszeptom
  nie bratać się z silniejszym
  Swoje motto bycia wiernym wartościom dla nich samych zawarł Herbert w najsłynniejszym bodaj wierszu Przesłanie Pana Cogito.
   
   Ostateczna samotność
   
  Kolejny prelegent Józef Maria Ruszar w celu tropienia motywu rzymskiej kurtyzany Curatii Dionisii z wiersza pod tym samym tytułem, zjechał Europę. Ślady bohaterki prowadzą autora referatu do herbertowskiego rozumienia śmierci: - Śmierć jest zdarzeniem „najbardziej osobistym” w poezji Herberta, to znaczy przejawem absolutnej samotności – mówił.

  Po stronie słabszych
  Ostatni, najbardziej osobisty głos w trakcie sesji, zabrał siostrzeniec poety, dr Rafał Żebrowski, który mówił o morskich tradycjach rodziny Herbertów, zwłaszcza o morskiej pasji ojca poety, a swojego dziadka – Bolesława. Jej rezultatem był fakt, że rodzina Herbertów w maju 1945 roku zamieszkała w Sopocie: - Gdańsk był dla wuja symbolem tej zasady moralnej, którą wyznawał przez całe życie, że należy być po stronie słabszych i po stronie walczących o wolność. Tym symbolem byli dla niego stoczniowcy: Ofiary Grudnia 1970 roku – mówił siostrzeniec poety.
   
  Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka
   

    • 23-26 października 2008 roku


  Polsko-niemiecka konferencja naukowa Artur Schopenhauer – Filozof z Gdańska

  Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

  23-26 października 2008 roku

   
  Wpisując się w kontekst 220. rocznicy urodzin słynnego gdańskiego Filozofa Artura Schopenhauera, instytuty: Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa oraz Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Schopenhauer-Gesellschaft z Frankfurtu nad Menem wraz ze Studenckim Naukowym Kołem Schopenhauerowskim Atma (organizującym nieprzerwanie od czterech lat Urodziny Schopenhauera)zorganizowały interdyscyplinarną konferencję naukową, która odbyła się w Bibliotece Głównej UG. Wśród zaproszonych referentów znalazło się wielu specjalistów, którzy poruszyli różne aspekty biografii i dzieła Schopenhauera oraz recepcje jego twórczości na świecie. Niektóre referaty ukazały też Schopenhauera jako pisarza i podjęły problematykę jego wpływu na literaturę piękną (program konferencji).
   
  Podczas uroczystej inauguracji Konferencji - którą poprowadzili wspólnie prof. Marion Brandt oraz dr Michał Kaczmarczyk - zebranych gości przywitali: Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. studenckich, prof. dr hab. Józef Arno Włodarski i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Joachim Bleicker. Głos zabrał również Prezes Schopenhauer-Gesellschaft, prof. dr hab. Matthias Koßler (Moguncja), który przekazał organizatorom konferencji litografię z portretem Schopenhauera oraz książkowe upominki. Prezes Naukowego Koła Schopenhauerowskiego Atma, Arkadiusz Okoniewski przedstawił historię działań Koła na rzecz popularyzacji Gdańska jako miejsca narodzin Artura Schopenhauera. Na koniec wykładem inauguracyjnym O recepcji filozofii Schopenhauera w Polsce, uraczył zebranych prof. Karol Sauerland.
   
  Częścią "konferencyjnego dzieła sztuki" (wyraz dra Thomasa Regehly, archiwisty i przewodniczącego frankfurckiej sekcji Schopenhauer-Gesellschaft), było otwarcie drugiego dnia Konferencji, wystawy prac niemieckiego artysty Franka Grüttnera. Wystawa, prezentowana w nowym budynku Biblioteki Gdańskiej PAN, przedstawiając 26 portretów Artura Schopenhauera stała się jednocześnie przeglądem kierunków malarskich XX wieku. Portrety te powstały podczas pracy Artysty nad obrazem Schopenhauera dla frankfurckiej biblioteki uniwersyteckiej.
   
  Pod koniec drugiego dnia odbył się fascynujący koncert Fado z udziałem Marzeny Nieczui-Urbańskiej (Teatr Wybrzeże). Przed rozpoczęciem koncertu, Prezes Schopenhauer-Gesellschaft, prof. Matthias Koßler przekazał zastępcy Dyrektora Biblioteki Głównej UG, st. kustoszowi Ewie Chrzan - jako podarunek - specjalne wydanie zebranych dzieł Schopenhauera.
   
  Kolejnym ważnym akcentem konferencji był wspólny spacer śladami rodziny Schopenhauerów. Rozpoczął się od willi Schopenhauerów przy ul. Polanki. Następnie jego uczestnicy zwiedzili Park Oliwski, o którym Joanna Schopenhauer pisze w swoich pamiętnikach, oraz Bibliotekę starej siedziby Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, w której od 22 lutego 2008, znajduje się również popiersie Artura Schopenhauera. Spacer prowadził także do ul. Świętego Ducha, gdzie znajdują się kamienice, w których Artur i Joanna Schopenhauer przyszli na świat.
   
  Konferencja zaowocowała debatą intelektualną polskich oraz niemieckich filozofów i germanistów, którzy już od dłuższego czasu zajmowali się twórczością rodziny Schopenhauerów. Słuchaczami byli członkowie Gdańskiego Towarzystwa Schopenhauerowskiego, liczni studenci różnych kierunków oraz osoby spoza uczelni interesujące się rodziną Schopenhauerów.
   
  Dzięki finansowemu wsparciu konferencji przez Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Joachima Bleickera, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. Bernarda Lammka oraz Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. dra hab. Andrzeja Ceynowę, możliwe było jej symultaniczne tłumaczenie.
   
  Konferencję współfinansował również Dyrektor IFSiD, prof. dr. hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Dyrektor IFG, prof. dr hab. Andrzej Kątny, Komisja ds. Kół Naukowych oraz Parlament Studentów UG. Dzięki uprzejmości Dyrektora Państwowego Teatru Wybrzeże Adama Orzechowskiego program wzbogacono o Koncert Fado.

  Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

    • 23-24 października 2008 roku


  Jubileusz profesora Stefana Chwina

  Dwudniowe obchody jubileuszu 33-lecia debiutu (wieku chrystusowego twórczości oraz 60-lecia urodzin) profesora Stefana Chwina odbyły się 23-24 października 2008 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Z tej okazji pisarz został uhonorowany srebrnym medalem Gloria Artis, przyznawanym zasłużonym kulturze. Wręczenia dokonał prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz.
  Wokół wolności
  Pierwszy dzień poświęcony był dyskusji na temat wolności. Współdyskutantami profesora byli krakowiacy: Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski. Dyskusja skupiła się m.in. wokół eseju Stefana Chwina zatytułowanego My, Ablowie, czyści jak łza, opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”, a stanowiącego, jak się okazało dnia następnego, fragment Dziennika dla dorosłych. Esej dotyka tematu współodpowiedzialności wszystkich żyjących w systemie totalitarnym i krąży wokół tezy, że „to nie generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny. On tylko puścił w ruch maszynerię” ludzką, bez której żadnego celu by nie osiągnął.
  Tego dnia odbyła się także promocja przewodnika Gdańsk według Stefana Chwina przygotowanego przez Krystynę Lars, a wydanego przez Urząd Miasta Gdańska. Z tej serii znamy już Gdańsk zawłaszczony: raz - przez Pawła Huellego, dwa - przez Güntera Grassa (wieść niesie, że następnym tomem serii będzie Gdańsk według Lecha Wałęsy).
  Wokół teologii
  Następnego dnia twarzą w twarz z pisarzem zasiedli krytycy i literaturoznawcy prof. Jerzy Jarzębski, Andrzej Franaszek („Tygodnik Powszechny”), Dariusz Nowacki („FA-art” i „Opcje”) oraz Jarosław Zalesiński („Dziennik Bałtycki”). Przepytywania krytyków z twórczości Stefana Chwina dokonywał Piotr Millati z Wydziału Filologicznego UG. W toku dyskusji wyodrębniono kilka najważniejszych cech twórczości pisarza, do których należą m.in. sprzeciwianie się łatwemu sądowi, pójście pod prąd, próba wędrówki do krańców ludzkiego poznania oraz kreowanie fascynujących fabuł.
  Z czasem jednak dyskusja przybrała aspekt teologiczny:
  - Stefan Chwin dąży do naruszenia utrwalonych, wygodnych przekonań, że wszystko ma sens i porządek – mówił Jarosław Zalesiński. – W niektórych jego powieściach np. w Dolinie radości czuć powiew gnostycki.
  Przed pułapką analitycznego rozumu dążącego do przekonania, że wszystko może zostać poddane w wątpliwość, przestrzegał pisarza Andrzej Franaszek.
  Pisarz obwołując się (z głębokich pokładów swojej duszy) „pisarzem teologicznym” w toku dyskusji przystąpił do kontrataku czyli autointerpretacji:
  - Jeśli fundamentem naszej cywilizacji są kamienne tablice, to nie jest to fundament absolutnie pewny – mówił. – Bóg przesyła nam tajemnicze i nieczytelne komunikaty. Wtajemniczenie dziecka (jakim byłem) w katolicyzm jest cenne, ale i niebezpieczne. Skupia duszę i aktywność wokół człowieka przybitego do dwóch desek. W tym kontekście treść mojej duszy odzwierciedla film Mela Gibsona Pasja. Tam, gdzie wyobraźnia wchodzi w teologię zaczyna się, moim zdaniem, niebezpieczeństwo.
  W pracowni pisarza
  Cześć dyskusyjną zakończyła premiera nowej książki Stefana Chwina Dziennik dla dorosłych. Uroczyście zamknięto również utrzymaną w domowym, rodzinnym klimacie wystawę W pracowni pisarza. Wśród eksponatów rysunków i rękopisów znalazły się m.in. listy od Czesława Miłosza, maszyna do pisania (z czasów, kiedy narzędzie pracy pisarskiej trzeba było pisać podanie do władz), płaszcz Hanemanna z przedstawienia w Teatrze Wybrzeże. Organizatorem jubileuszu był Urząd Miasta Gdańska. Wystawę wspólnie z małżonką pisarza Krystyną Chwin zaaranżowała Barbara Kruszewska.
  Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka

  Rozmowa z profesorem Stefana Chwinem o jubileuszu 33-lecia debiutu i 60-lecia urodzin. Jubilata przepytuje redaktor Tadeusz Skutnik ("Dziennik Bałtycki"). Patrz więcej. • 23-24 października 2008 roku


   

  Międzynarodowe Sympozjum

   

  Światło i ciemność.

   

  Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej przełomu XIX/XX wieku.

   

  Organizatorem był Instytut Filologii

  Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym.

   

  Uroczysta inauguracja Sympozjum odbyła się 23 października 2008 roku o godz. 10.00 w gmachu Wydziałów Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55, w auli 1.47.
   
  Całkowitą niespodzianką trzymaną w ścisłej tajemnicy były obchody jubileuszu pracy naukowej prof. dr hab. Elżbiety Biernat, Kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym UG.
  Pani Profesor szczerze obchodami wzruszona i zaskoczona otrzymała kolejno dwie laudacje. Pierwszą wygłoszoną przez Dziekana, prof. Andrzeja Ceynowę, drugą przez Prodziekana, prof. Franciszka Apanowicza. Za miłymi słowami przyszły wyróżnienia i dary - Medal Uniwersytetu Gdańskiego Pani Profesor, który wręczył Prorektor ds. Studenckich, prof. Józef Arno Włodarski. Wydano z tej okazji książkę zatytułowaną Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, zawierającą artykuły uczniów Pani Profesor, współpracowników i „współwyznawców”, bo ezoteryzm wszak to wiedza tajemna. Okładkę tej publikacji zdobi obraz Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa pt. Wiosna. Drzewo i dwa mniejsze symbolizują na nim wiedzę tajemną czy źródło poznania dobrego i złego, dlatego kolejnym prezentem, który w imieniu uczniów Pani Profesor wręczyła dr Monika Rzeczycka było dorodne drzewko bonsai.
  Wykład inauguracyjny zatytułowany O Towiańskim na nowo wygłosił wybitny znawca ezoteryzmu europejskiego profesor Jerzy Prokopiuk.
   
  Wpływy prądów okultystycznych na modernizm europejski stanowią od wielu lat główny temat działalności badawczej Zakładu Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG. Główną inicjatorką i inspiratorką tego nurtu jest właśnie profesor Elżbieta Biernat. Dotychczas pojawiły się dwa zbiory prac w cyklu Światło i Ciemność, sygnowane nazwiskiem Pani Profesor. Wkrótce ukażą się także monografie należące do tej serii. Celem październikowego sympozjum, będącego kontynuacją wieloletniej tradycji spotkań pod hasłem Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, jest stworzenie międzynarodowego forum badawczego, które pozwoli specjalistom spotykać się i przedstawiać wyniki swoich dociekań, związanych z nurtem ezoterycznym w szeroko pojętej kulturze Srebrnego Wieku.
   
  Program Sympozjum. Patrz więcej.

  Poniżej galeria zdjęć z jubileuszu prof. Elżbiety Biernat, inaugurującego Sympozjum.

   

   

   

    • 22 października 2008 r.


  Co ma wspólnego Bader z Nałkowską?

   

   Dwa wykłady Ewy Nowickiej-Rusek i Jacka Hugo Badera zainaugurowały cykl wykładów Kultura i Tożsamość. Colloquia gdańskie, organizowany przez Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

  Profesor antropologii społecznej Ewa Nowicka-Rusek, autorka wielu publikacji m.in. podręcznika antropologii Świat człowieka, świat kultury, opowiadała studentom o pasji podróżowania i dzieliła się umiejętnościami antropologicznego relacjonowania podróży.

  Jacek Hugo Bader, reporter „Gazety Wyborczej”, otwarcie zdradzał studentom gdańskiej polonistyki tajniki warsztatu reportera. Jako specjalista od Rosji opowiadał historię pierwszego swojego reportażu z tego kraju. Rzecz była o Michaile Timofiejewiczu Kałasznikowie:

  - Nie byłem jeszcze wtedy doświadczonym reporterem i popełniłem kardynalny błąd. W rozmowie z Kałasznikowem zacząłem go oskarżać: o sowiecką okupację naszego kraju i o to, że niemal każdy żołnierz, którego choćby widać w telewizji, strzela z kałacha. Reportażem „Towarzysz Kałasznikow” zachwycali się koledzy redakcyjni mówiąc: - Ale mu dowaliłeś. Dopiero Hanna Krall delikatnie zwróciła mi uwagę: - Z Kałasznikowem to przesadziłeś. Początkowo nie wiedziałem o co jej chodzi – mówił Jacek Hugo Bader, autor kilkuset cenionych reportaży. - Po czasie dotarło do mnie. Żelazna zasada reportera brzmi: postaraj się zrozumieć człowieka, nie oceniaj, polemizuj delikatnie, nie twoje zdanie jest tu istotne. Zadaniem reportera jest wyciągnąć z bohatera jak najwięcej, wejść w jego życie. W tym tkwi wartość - mówił do studentów specjalizacji dziennikarskiej.

  Jacek Hugo Bader rozpoczynał jako newsowiec: - Teksty wychodziły mi za długie, więc dali mnie do działu reportażu.

  Pytany o szczegóły warsztatu opowiadał o metodzie fiszkowej: zapisywania i grupowania zgromadzonego materiału.
  - To tak, jak Zofia Nałkowska - zauważyła prowadząca spotkanie dr Magdalena Horodecka. - A ile reportaży pisze Pan rocznie?

  - Obecnie piszę bardzo wolno: 6 reportaży w roku, ale nie zmienia to faktu, że właściwie stale jestem w pracy. Reporter musi wnikliwie przyglądać się ludziom, śledzić szczegóły, które mogą się kiedyś przydać, a które dopełniają oglądu życia. Reporter musi także myśleć o tym, jak poznać inność używając jej pojęć, dlatego warto poznawać język, kulturę i obyczajowość ludzi, których wybiera się na bohaterów reportażu.

  - Aby dotrzeć jak najgłębiej, ale także, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo reporter musi się wtopić. Być jednym z drzew w lecie. Pchajcie się swoim rozmówcom do domu, jedzcie i pijcie z nimi, starajcie jak najbardziej zbliżyć – radził studentom.

  Za największą swoją przygodę dziennikarza i reportera, Bader uważa możliwość opisywania upadku imperium radzieckiego: - To rzecz absolutnie fascynująca. Co więcej każdy człowiek, który żył w tym systemie nosi w sobie historię i niemal każdy może stać się bohaterem reportażu. Na pytanie czy łatwo zostać reporterem odpowiadał:

  - Uniwersytety produkują dziś dziennikarzy jak pepesza, ale nie wszyscy wiedzą, że to ciężka robota. Warto mieć także inny fach w ręku. Warto coś przeżyć, warto podróżować zanim człowiek zacznie pisać.

  Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka • 23 października 2008 r.


  Spotkanie autorskie z Lilian Faschinger

  austriacką pisarką, poetką i tłumaczką

   

  odbyło się w czwartek 23 października 2008 roku

  o godz. 11.30 w sali nr 1.48 Wydziału

  Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. • 23 października 2008 r.


  Kolaudacja polskiej edycji monografii prof. Łarysy Masenko

   

  Język i społeczeństwo. Wymiar postkolonialny

   

  odbyła się 23 października 2008 roku o godz. 11.00

  w Auli Głównej (1.43) Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

  Organizatorzy: Komitet organizacyjny obchodów dziesięciolecia

  Katedry Slawistyki oraz Kierownik Katedry Slawistyki

  Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

   

  Tłumaczenie wspomnianej pracy rozpoczyna mini-cykl publikacji autorstwa prof. Łarysy Masenko, których wydanie przewidziane jest w dwóch kolejnych latach. Zakres badań naukowych tego wybitnego ukraińskiego filologa wykracza daleko poza sferę socjolingwistyki; odwołuje się również do takich dyscyplin, jak historia, filozofia, socjologia, psychologia czy politologia.
  Wykład kolaudacyjny poświęcony był analizie wybranych aspektów polsko-ukraińskich paraleli lingwosocjokulturowych w odniesieniu do rzeczywistości dwudziestowiecznej oraz do najnowszej historii, obejmującej przemiany społeczno-polityczne od rozpadu ZSRR po 2008 rok.
  Przystępny język wykładu, znakomicie dobrane odwołania do materiałów źródłowych i ujmująca osobowość Pani Profesor zapewniły uczestnikom spotkania możliwość zetknięcia się z mało znaną w Polsce sferą badań w obrębie Słowiańszczyzny Wschodniej oraz regionu Europy Centralnej.
  Obecni byli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku oraz reprezentantci władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Gdańskiego.


 • 14 października 2008 r.


  Spotkanie z 

  Laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2007

   

   

  PROF. DR HAB. MAŁGORZATĄ KSIĄŻEK-CZERMIŃSKĄ, pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 14 października 2008 r. godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35. Laureatka – prof. dr hab. Małgorzata Książek Czermińska – wygłosiła wykład:

  Alchemicy, astronomowie, astronauci jako postacie literackie.

  Organizatorami spotkania były:

  NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY w GDAŃSKU

  GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE • 9-11 października 2008 r.


  VII Forum Kultury Słowa

  9-11 października 2008 roku

   w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego

  (Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53)

   

  Uroczystego otwarcia ogólnopolskiego VII Forum Kultury Słowa zatytułowanego: Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych na Uniwersytecie Gdańskim dokonali: Marszałek Senatu, Krystyna Bochenek, Arcybiskup Metropolita Gdański, Leszek Sławoj Głódź, Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz oraz Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Józef Arno Włodarski.

  W powitaniu arcybiskup Leszek Sławoj Głódź pochwalił ideę Forum, polegającą na promowaniu kultury słowa zwłaszcza w kontaktach międzyludzkich i w mediach. Sam ofiarował przewodniczącemu Rady Języka Polskiego książkę, będącą zapisem autorskich audycji nadawanych w I programie Polskiego Radia, zatytułowaną Nie tylko z ambony. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przyznał się zaś do pobierania korepetycji z retoryki i poprawności językowej. Uznał także sugestię Rady Języka Polskiego dotyczącą spolszczenia nazwy trójmiejskiego stadionu Baltic Arena na Arena Bałtycka (sugestie Rady szły nawet dalej w kierunku: Stadionu Bałtyckiego). Ciekawe, którą nazwę tego obiektu wybiorą gdańszczanie?

  Forum, poświęcone różnorodności i bogactwu współczesnej polszczyzny, wyrażającej się dynamicznym rozwojem języków zawodowych i środowiskowych, zainaugurowały referaty na temat: języków, które odchodzą (np. gwary flisackiej czy łowieckiej) (Bogdan Walczak), prac nad powstaniem i rozwojem Narodowego Korpusu Języka Polskiego - www.nkjp.pl (Rafał L. Górski, Marek Łaziński) oraz zmian, jakie zaszły w nazewnictwie polskich zawodów tzw. profesjonimach w ostatnich 50 latach. Jak wskazywał prelegent prof. dr hab. Adam Pawłowski w ostatnim półwieczu w polszczyznie uległo wymianie prawie 40 proc. profesjonimów.

  W piątek zebrani na Uniwersytecie Gdańskim znakomici polscy językoznawcy, psychologowie i medioznawcy debatowali na temat języka biznesmenów, marketingowców oraz internautów. Z obrad wysnuto konkluzję o niezwykle szybkich zmianach zachodzących w językach zawodowych związanych z Internetem i nowymi technologiami. Wynika z tego brak notowań wielu terminów zawodowych w słownikach, które powstają dużo wolniej niż zmienia się język. W panelu dyskusyjnym O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej zaplanowali udział: Katarzyna Kłosińska, Jerzy Bralczyk, Stefan Chwin, Wiesław Przyczyna, Roch Sulima, Bogdan Wojcieszke oraz Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz.

  Sobota poświęcona była językowi nauki, medycyny i muzyki.

  Patronem honorowym Forum jest Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz. Organizatorami są: Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Mecenasem Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA.
   
   
   
  Kontakt z organizatorami:
   dr Małgorzata Milewska-Stawiany: filmil@univ.gda.pl
   
   
  Historia Forów Kultury Słowa
  Patrz więcej.

    • 30 września 2008 r.


   Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

  Vivat Academia, Vivant Professores!

   
  Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Filologicznym odbyła się 30 września 2008 roku. Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, który przyjął ślubowanie wielkiej rzeszy „pierwszaków”. W tym roku akademickim na Wydziale Filologicznym studia rozpocznie 1570 studentów na studiach stacjonarnych i 450 studentów na studiach niestacjonarnych.
  - Studiowanie to najprzyjemniejszy czas w życiu - mówił Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. – Bycie studentem to nie tylko zajęcia, ale także przyjemności. Do nich należy robienie głupstw, które wydają się rozsądne i poważne. To jest przywilej Waszej młodości.
  Dziekan życzył studentom I roku, aby pokochali swoje przedmioty studiów. Uświadamiał ich, że studia w dzisiejszych czasach nie dadzą im zawodów, które będą uprawiali od początku do końca swojej kariery zawodowej:
  - W trakcie całego życia będziecie swoje zawody zmieniać co najmniej pięciokrotnie, gdyż tak szybko zmienia się świat. Znakomita kadra ponad 300 naukowców naszego Wydziału ma za zadanie uczyć Was jak się uczyć, jak studiować, jak dobrze przygotować się do przyszłego pozauniwersyteckiego życia – mówił prof. Andrzej Ceynowa. - Zachęcam Was do wykorzystania tego czasu i bycia ciekawymi świata.
  W trakcie uroczystości studenci I roku wszystkich kierunków studiów poznali także Prodziekanów Wydziału Filologicznego: prof. dr. hab. Franciszka Apanowicza, Prodziekana ds. Kształcenia oraz dr Urszulę Patocką-Sigłowy, Prodziekan ds. Studenckich. Do zapoznania się z działalnością i ofertą dla studentów zachęcali przedstawiciele: Samorządu Studenckiego, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz studenckiego ZOZ.

  Uroczystość zwieńczył, nagrodzony gromkimi brawami,

  wykład inauguracyjny zatytułowany „Trzy miasta - trzy arcydzieła. Jose Saramago, Orhan Pamuk, Günter Grass", który wygłosił znakomity gdański pisarz Paweł Huelle.