Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Archiwum zdarzeń pozanaukowych

Archiwum zdarzeń pozanaukowych

 • DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO


  I Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego odbył się 20 marca 2013 w godz. 9.30-15.00.

    • 21.01.2013


  POŻEGNANIE DYREKTORA TEATRU MUZYCZNEGO W GDYNI • 13 grudnia 2012


  RAPORT IN MEMORIAM

  Chodziło się na Bogacką

   

  W Gdańsku chodziło się do teatru na Joannę Bogacką. Miała sławę polskiej Meryl Streep. A teraz pomorscy artyści i uniwersyteccy wykładowcy okazali klasę. Oto po odejściu pani Joanny podjęli niezwłocznie decyzję o przygotowaniu wieczoru pamięci tej wyśmienitej artystki. Na spotkaniu, które odbyło się 13 grudnia 2012 na Wydziale Filologicznym UG, zjawiły się dziesiątki jej przyjaciół i wielbicieli.
  Teatrolog dr Joanna Puzyna-Chojka w wykładzie wprowadzającym pięknie zarysowała skalę scenicznego i ekranowego dorobku Joanny Bogackiej. Wynotowuję jeden z zachwytów: "Natura dała Bogackiej fantastyczną urodę i timbre głosu". A oto fragmenty wspomnień kilku uczestników panelu. Krzysztof Babicki, reżyser, który z Bogacką pracował od jej debiutu w Teatrze Wybrzeże: "Joanna do każdej obejmowanej postaci podchodziła bez taryfy ulgowej. Kiedy braliśmy na warsztat Wiśniowy sad Czechowa, zasugerowała, żeby odejść od metody Stanisławskiego". Z kolei Łucja Sobczak, scenograf, barwnie przypominała kostiumowe przymiarki Bogackiej do roli Anieli w Damach i huzarach hr. Fredry. Słuchając tych wspominków Jerzy Kiszkis, wielokrotny partner sceniczny Bogackiej, wtrącił: "Mnie wtedy pękły spodnie! A przecież urody Joasi nie miałem...". Natomiast szkolna koleżanka pani Joanny z I LO w Gdańsku, prof. Ewa Nawrocka, doskonale zapamiętała aktorkę w Burzy Szekspira: "Joasia jako Miranda zaprezentowała pełnię namiętności, była eteryczna, była wprost rewelacyjna". Mniej znany twórczy rozdział aktorki przypomniała dr Małgorzata Jarmułowicz: "W sopockim Teatrze przy Stole, który ma za sobą 74 wystawienia, Bogacka wystąpiła w 31 odsłonach".
  Przyjaźniąca się z Bogacką aktorka Krystyna Łubieńska: "Joasia biegła bez wytchnienia od roli do roli. Sama mówiła, że za dużo gra! A jednak potrafiła znaleźć czas na stworzenie cudownego domu, emanującego klimatem wielkiej kultury". A czuwający nad przebiegiem czwartkowej uroczystości, prof. Jan Ciechowicz, który od sopockiej premiery Cmentarzyska samochodów Arrabala, przez 40 lat oglądał wszystkie role Bogackiej, jedynie westchnął: "Pora wreszcie o nich napisać". Tu od siebie wtrącę, bo trochę szkoda, że w żadnym z wystąpień nie wspomniano Tadeusza Łomnickiego, którego Bogacka uznała za najwybitniejszego aktora powojennego pokolenia.
  Spotkanie uświetniono pokazem etiudy Szary Anioł oraz wybranych epizodów z kilkunastu spektakli Bogackiej m.in. z Mewy, Persony, z Baby Chanel. We foyer uczelni otwarto przygotowaną przez Hannę Dyktyńską wystawę Joanna Bogacka - utkana z teatru. Spotkanie zakończyła projekcja kryminału Stanisława Lenartowicza To ja zabiłem (1975), w którym Joanna Bogacka zadebiutowała na ekranie.
  Wieczór przygotowało Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Pracownia Dokumentacji Teatru Instytutu Filologii UG oraz Akademickie Centrum Kultury UG.
  Tekst: Henryk Tronowicz "Dziennik Bałtycki"
   
   


 • 28 listopada 2012


  DZIEŁA GÜNTERA GRASSA W BIBLIOTECE UG

  Dar Fundacji Friedricha Eberta dla Biblioteki UG

  Dzieła zebrane Güntera Grassa

   

  28 listopada 2012 r. przedstawiciel niemieckiej Fundacji Friedricha Eberta w Polsce Knut Dethlefsen i Bastian Sendhardt przekazali na ręce dyrektor Biblioteki UG Grażyny Jaśkowiak, dziekana Wydziału Filologicznego prof. UG, dra hab. Andrzeja Ceynowy oraz dyrekcji Instytutu Filologii Germańskiej: prof. UG, dr hab. Danuty Olszewskiej i prof. UG, dra hab. Mirosława Ossowskiego dzieła zebrane Güntera Grassa w 12 tomach, opracowane przez Wydawnictwo Steidl tzw. Göttinger Ausgabe. Fundacja Friedricha Eberta współpracowała z Uniwersytetem Gdańskim, współorganizując w 2012 r. Międzynarodowe Warsztaty Letnie dla doktorantów zajmujących się twórczością pisarza. Dziękując za ofiarowane książki dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa powiedział:
  - Dzięki temu wydaniu dzieł Güntera Grassa oraz dzięki badaniom i Grassowskim warsztatom letnim zainicjowanym w Instytucie Filologii Germańskiej powstaje zintegrowany obszar badań nad twórczością gdańskiego noblisty.
  Wydanie, o które wzbogaciła się BUG, jest traktowane jako referencyjne w badaniach dotyczących Grassa i będzie przydatne do studiów i publikacji przygotowywanych w Gdańsku.

   

  • Galeria zdjęć z przekazania dzieł Güntera Grassa Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Kliknij zdjęcie poniżej. • 19 października 2012


  NAUKOWO-ARTYSTYCZNY JUBILEUSZ PROFESOR EWY NAWROCKIEJ

  Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice

   

  Jednodniową sesją naukową poświęconą problematyce, którą przez całą swoją naukową działalność zajmowała się jubilatka prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka, a zatytułowaną Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice rozpoczęły się huczne obchody 70. urodzin Pani Profesor. Sesja i benefis odbyły się w piątek 19 października 2012 r. na Wydziale Filologicznym.
  Profesor Ewa Nawrocka przez ponad 50 lat związana jest gdańską polonistyką. W 1960 roku rozpoczęła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, które ukończyła broniąc pracy magisterskiej zatytułowanej Z problematyki indywidualizmu romantycznego. „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego, napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. Tu, po rocznych studiach przygotowawczych, rozpoczęła pracę jako asystent w Katedrze Historii Literatury Polskiej, a od roku 1970 przez 42 lata w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UG, którym przez ostatnie siedem lat kierowała. W roku 1974 obroniła pracę doktorską Idee i obrazy. O mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego, napisaną również na seminarium prof. Marii Janion, natomiast w roku 2003 uzyskała stopień doktora habilitowanego za książkę Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej.
  Profesor Nawrocka zasiadała także w licznych organach kolegialnych Uniwersytetu Gdańskiego, m.in. z ramienia Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Filologicznego w Senacie UG. W tym roku na konferencji Wściekli i oburzeni. Obrazy rewolty w kulturze współczesnej wygłosiła referat Wszyscy jesteśmy przestępcami. Sformułowana w nim diagnoza środowiska akademickiego zaowocowała kolejnymi edycjami konferencji, ogólnopolską i ogólnouczelnianą dyskusją na temat kondycji polskiej nauki, humanistyki oraz studiów wyższych. W poniedziałek 22 października 2012 odbyło się kolejne seminarium naukowe poświęcone tym razem finansom w szkolnictwie wyższym zatytułowane Edukacja a Ekonomia.
  Podczas piątkowej sesji naukowej Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice 19 naukowców, kolegów i uczniów Pani Profesor wygłosiło referaty inspirowane polskim romantyzmem, tematem literackich podróży oraz Szekspirem i teatrem, z którym prof. Nawrocka związana była przez całe życie rodzinnie (jej ojciec był aktorem Teatru Wybrzeże) i naukowo. Dowód teatralnych związków i talentów Pani Profesor można było odebrać podczas wieczornego benefisu, podczas którego z werwą i talentem wygłosiła (z pamięci!) wiersz Juliana Tuwima pt. "Ewa".
  Dorobek naukowy i bujną osobowość prof. Nawrockiej przybliżyły także: film dokumentalny Magdaleny Zelent Prawie wszystko o Ewie oraz prezentacja multimedialna opatrzona komentarzami jubilatki, złożona z archiwalnych zdjęć sięgających początków gdańskiej humanistyki
  Podczas benefisu jubilatka została uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskiej nauki i kultury. Prezydent Miasta Gdańska był także patronem obchodów jubileuszu prof. Ewy Nawrockiej.
  Pani Profesor życzymy zdrowia, satysfakcji i dalszych sukcesów naukowych, twórczych i organizacyjnych.
  Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka

  Galeria zdjęć z obchodów: sesji i benefisu. Kliknij zdjęcie poniżej.

    • 13 paćdziernika 2012


  KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NZS

  13 października w budynku Wydziału Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, dawniej zwanym „Humaną” odbyła się Inauguracja obchodów 25-lecia Strajku Majowego ’88 połączona z Krajowym Zjazdem Delegatów Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Czerwoną wstęgę przeciął Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn. • 2 października 2012


  INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

  Partnerstwo filologii i biznesu

   

  Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Filologicznym odbyła się 2 października 2012 roku w auli Wydziału Filologicznego. Podczas uroczystości odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Dziekan Wydziału prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa gratulując "pierwszakom" wyboru kierunku studiów wręczył indeksy tym, który z najwyższym wynikiem z matury dostali się na Wydział Filologiczny. Studentom filologii, a zwłaszcza neofilologii obiecał wsparcie w postaci kursów księgowości, przygotowujących ich do podjęcia pracy w instytucjach biznesowych działających na Pomorzu. Gościem Wydziału Filologicznego był Maciej Grabski, inwestor największego, przylegającego do Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego centrum biznesowego i biurowego w Polsce Północnej - Olivia Business Center, który zwrócił się do studentów, aby podjęli naukę w kierunku budowania partnerstwa filologii i biznesu, co pomoże im w przyszłości znaleźć się na rynku pracy, zbudować swoją pozycję zawodową w kraju i uniknąć emigracji zarobkowej.
  Podczas inauguracji 6 osób otrzymało promocje doktorskie, a jedna dr hab. Adela Kiuk-Kalinowska otrzymała dyplom habilitacyjny.
  W wykładzie inauguracyjnym ekranową historię orłowskiego klifu, jego romantyczne, historyczne i niestereotypowe przedstawienia w filmie polskim tropił nasz najmłodszy profesor filmoznawca dr hab. Krzysztof Kornacki.

   

    • 22 maja 2012


  Spotkanie autorskie z

  Henrykiem Grynbergiem,

  prozaikiem, dramaturgiem i eseistą,
  pisarzem zajmującym się tematyką
  Holocaustu i losu polskich Żydów,
   
  które odbyło się we wtorek 22 maja 2012 r. o godz. 11.30 w auli 1.43. • 23-25 maja 2012


  CHIŃCZYCY TAŃCZĄ KRAKOWIAKA

  Pierwsze spotkanie Zespołu Pieśni i Tańca UG „JANTAR” z grupą studentów z Chin miało miejsce wczesną wiosną zeszłego roku, gdy na warsztaty staropolskich metod zdobienia jajek wielkanocnych woskiem przybyła niespodziewanie spora grupa harbińczyków. Okazało się wówczas, że polska tradycja ludowa – kolorowa, żywiołowa i bardzo zróżnicowana – odkrywa swoje nowe oblicze i możliwości w kontakcie z innymi kulturami, czego namacalnym dowodem były niesamowite pisanki ozdobione chińskimi wzorami.
  Pełni zapału członkowie „JANTARA” postanowili pójść o krok dalej i zaprosić chińskich studentów do tańca:
  - Aby namówić studentów z Harbinu do nauki krakowiaka posłużyliśmy się małym podstępem – mówi Barbara Madany, kierownik organizacyjny zespołu. – Przynętą była możliwość przebrania się w tradycyjne polskie kostiumy – w kwieciste krakowskie spódnice, ozdobione cekinami serdaki, haftowane kierezyje i czapki z prawdziwymi pawimi piórami. Szybko okazało się, że podstęp był bardzo skuteczny, a harbińczycy, nie poprzestając na efektach wizualnych, zadziwiająco szybko i chętnie zaczęli uczyć się kroków.
  Warsztaty taneczne trwają nadal. W zgłębianiu tajników krakowiaka Chińczykom pomaga grupa tancerzy z „JANTARA” z panią choreograf – Mileną Jurczyk na czele. Mamy nadzieję, że efektem pracy będzie ewenement na skalę światową – krótka choreografia tańców krakowskich wykonana przez Chińczyków podczas I Festiwalu Kultury Azjatyckiej, który odbędzie się na UG w dniach 23-25 maja 2012.
  Trzymamy kciuki!
  • Galeria zdjęć z warsztatów krakowiaka. Kliknij zdjęcie poniżej.
   


 • 20 marca 2012


  ŚWIĘTO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

  38 pracowników Wydziału Filologicznego

  otrzymało odznaczenia państwowe

  20 marca 2012 na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 42. urodzin Uniwersytetu Gdańskiego odznaczenia państwowe za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz za wieloletnią służbę otrzymało aż 38 pracowników Wydziału Filologicznego UG. Odznaczonym serdecznie gratulujemy! • 21 marca 2012


  II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERATURY

  Durs Grünbein z Niemiec Europejskim Poetą Wolności

   
  W ramach II Międzynarodowego Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się trzy spotkania z poetami i jedno z jurorem konkursu Europejski Poeta Wolności. W środę 21 marca 2012 spotkanie z poetką Kristin Berget z Norwegii oraz jej tłumaczką Justyną Czechowską poprowadziła prof. dr hab. Ewa Graczyk. Promowany w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Literatury tom Der ganze Weg to, jak pisze tłumaczka, książka o płci będącej symbolem czasem widocznego, czasem ukrytego pożądania, przyzwyczajenia, przynależności i obcości: "To opowieść, o tym jak bardzo mylny to symbol i jak słabo rozumiemy naszą mowę. Język nas oszukuje, mówi Berget i sama oszukuje swój język ojczyzny". W czwartek 22 marca odbyły się dwa spotkania. Pierwsze poświęcone książce prof. dr hab. Krzysztofa Pomiana Zbieracze osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek wydanej właśnie przez słowo/ obraz terytoria. Spotkanie z prof. Pomianem zatytułowane “Europa: zbieracze i kolekcjonerzy” poprowadzili Tomasz Swoboda i Tomasz Szerszeń. Drugie tego dnia i drugie z cyklu spotkań z poetami walczącymi o tytuł Europejskiego Poety Wolności odbyło się w Instytucie Filologii Wschodniosłowańskiej. Z anarchistycznym, lewicowym poetą ukraińskim Serhijem Żadanem z Ukrainy oraz jego tłumaczami i znawcami literatury ukraińskiej Aleksandrą Hnatiuk i Adamem Pomorskim rozmowę poprowadził prof. dr hab. Franciszek Apanowicz. Żadan to poeta, prozaik, performer i reżyser, znany już także na świecie, na Ukrainie zaś uwielbiany jest przez młodsze, posowieckie generacje czytelników. Studentom i uczestnikom spotkania zaimponował m.in. słowną świeżością i odwagą, wnikliwym spojrzeniem na rzeczywistość, muzycznością swojej poezji i jej aktorskimi wprost wykonaniami z pamięci swoich wierszy pochodzących z tomu "Etopia":
  - Żadan ze znawstwem sięga do bogatej spuścizny ukraińskiej awangardy futurystycznej. W tonie kpiarsko-buntowniczym podejmuje też wolnościowe wątki ukraińskiego anarchizmu [...]. Bunt i kontestację spowija aura humoru i liryzmu - nieraz jeszcze gorzko młodzieńczego, a w ciekawy sposób godzącego się z poetyką współczesnych subkultur wielkomiejskich i styków kultury pop" - pisze o Żadanie jego znakomity tłumacz Adam Pomorski. Spotkanie z poetą Dursem Grünbeinem z Niemiec i tłumaczem Andrzejem Kopackim odbyło się w piątek 23 marca 2012. Spotkanie poprowadził Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. I to właśnie niezwykle popularny w Niemczech poeta Durs Grünbein, posługujący się w swojej poezji antykiem jako lustrem współczesności, otrzymał w sobotę nagrodę Europejskiego Poety Wolności wynoszącą 100 tys. zł.
  Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka
  • Galeria zdjęć ze spotkań. Kliknij zdjęcie poniżej.
   


 • TARGI AKADEMIA 19-21 MARCA 2012


  • Galeria zdjęć z Targów Akademia. Kliknij zdjęcie poniżej. • 15 grudnia 2011


  Latarnik

  Premiera filmu dokumentalnego „Latarnik”, krótkometrażowego portretu naszego wydziałowego kinooperatora Wojciecha Prabuckiego, odbyła się 15 grudnia 2011 r. w auli Wydziału Filologicznego UG 1.43 (niegdyś 039). Poznajemy w nim nie tylko osobę, ale także usytuowaną na tyłach auli, rzadko odwiedzaną przez postronnych reżyserkę, jego miejsce pracy, a w niej "warte niegdyś jednego volkswagena golfa" dwa projektory filmowe.

  Bohater filmu opowiada w tym obrazie o swojej codziennej, trzydziestodwuletniej pracy na naszym Wydziale, o sytuacji na Uniwersytecie Gdańskim w stanie wojennym i podczas strajków studenckich. Przez te wszystkie lata Wojciech Prabucki był świadkiem najważniejszych wydarzeń na gdańskiej humanistyce uczestniczył i obsługiwał wszystkie projekcje filmowe, obecnie seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Miłość Blondynki", który zorganizował także i tę premierę. W ciągu życia sztuka, a zwłaszcza film i opera stały się dla Pana Wojciecha pasją, dającą oczyszczenie, pozwalającą na przejście "od profanum do sacrum i z powrotem do profanum czyli zwykłego codziennego życia", czymś co nadaje mu pogłębiony sens, zwierza się nam w filmie tytułowy bohater.

  Twórcy tego dokumentu doktorantka naszego wydziału i studentka łódzkiej PWSFTViT Magdalena Zelent oraz operator Rafał Wojczal próbują ukazać tę postać na co dzień niewidoczną przez pryzmat pracy, która tak jak praca "Latarnika" jest pewnego rodzaju misją przekazywania światła, przesyłania sygnału wskazującego drogę, w przypadku kinooperatora takim sygnałem jest sztuka filmowa. Tytułowy "Latarnik", który wydaje się być tylko trybikiem w machinie uniwersyteckiej odkrywa przed nami kulisy swojej pracy, która okazuje się być jego pasją i powołaniem.
  Tekst: Anna Malcer-Zakrzacka
  Zdjęcie: Rafał Wojczal


 • 18 listopada 2012


  Dzień polski w Aoście. Odsłonięcie tablicy

  Gustawa Herlinga-Grudzińskiego we Włoszech

  Tablica poświęcona pamięci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako autora opowiadania Wieża została odsłonięta 18 listopada 2012 obok Wieży Trędowatego w mieście Aosta (północne Włochy). Odsłonięcia dokonała córka pisarza, prof. Marta Herling, w towarzystwie Prezydenta Regionu Autonomicznego Dolina Aosty oraz Konsula Generalnego RP w Mediolanie, reprezentującego władze polskie, które ufundowały tablicę. W pobliskiej bibliotece Regionu otwarto wystawę, ukazującą włoskie przekłady dzieł pisarza w liczbie kilkunastu tytułów. Drugim bohaterem wystawy stał się jeszcze jeden polski artysta, malarz zaprzyjaźniony z Herlingiem-Grudzińskim, mianowicie Jan Lebenstein, którego ilustracje do Wieży składają się na cykl o wyjątkowej ekspresji. Znakomite, profesjonalne fotografie jego prac, eksponowane na wystawie, córka pisarza podarowała miejscowej bibliotece.
  Na murze średniowiecznej wieży znajdowała się już wcześniej tablica, mówiąca o noweli sabudzkiego pisarza François Xavier de Maistre’a, poświęconej losom jej nieszczęsnego mieszkańca. Nowela ta zainspirowała polskiego autora, który na postać trędowatego Pietro Bernardo Guasco, żyjącego w XVIII stuleciu, spojrzał z perspektywy okrutnych wydarzeń historii XX wieku. W przemówieniach poprzedzających odsłonięcie tablicy wspomniano o doświadczeniach Herliga-Grudzińskiego jako więźnia Gułagu. Zarówno malarz jak obaj pisarze, natchnieni przez ducha miejsca surowej alpejskiej doliny, dostrzegli w dziejach trędowatego samotnika także uniwersalną metaforę tragizmu ludzkiego losu.
  „Gdański ślad” w wydarzeniu polega na tym, że inicjatywa upamiętnienia autora Wieży wyszła przed laty od dwu polonistek z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Małgorzaty Czermińskiej i prof. Kwiryny Ziemby, która pracowała wówczas (jeszcze w stopniu doktora) jako lektor języka i literatury polskiej na uniwersytecie w Turynie. Zrealizowanie projektu po długich staraniach stało się możliwe dzięki prof. Krystynie Jaworskiej, kierującej polonistyką na Uniwersytecie w Turynie oraz współdziałaniu polskiego konsulatu z władzami Regionu i miasta, które nazwały wydarzenie „Dniem Polskim w Aoście”.
  Tekst i zdjęcia: prof. Małgorzata Czermińska

  • Galeria zdjęć z odsłonięcia tablicy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Aoście i wystawy Jana Lebensteina. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • 5 kwietnia 2011


  PROMOCJA NOWEJ POWIEŚCI PROF. STEFANA CHWINA

  „Panna Ferbelin”

  Promocja nowej powieści Stefana Chwina Panna Ferbelin odbyła się 5 kwietnia 2011 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Rozmowę z autorem poprowadzili ks. dr Krzysztof Niedałtowski i dr Bartosz Dąbrowski z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG. Ten drugi drążył gnostyckie pokłady powieści Panna Ferbelin i określił ją wywrotowym apokryfem, pisanym przeciwko światu takiemu jaki jest:
  - Zgodzę się moja najnowsza powieść, mimo romansowego tytułu, jest trochę apokryfem, a trochę powieściową dywagacją na temat zła - mówił prof. Stefan Chwin. - Przeraża mnie na przykład statystyczna miara ludzkości, która unieważnia byt indywidualny, a którą odkrywam na przykład w życiorysie biblijnego Hioba.
  Odwieczny problem unde malum? oraz zagadnienie "dobrego zła" to główne motywy nurtujące prof. Stefana Chwina - pisarza i filozofa.
  Gospodynią spotkania była żona, muza i wydawca Krystyna Chwin.
  Relacja i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka
  Galeria zdjęć z promocji. Kliknij zdjęcie poniżej.

  O książce i o autorze. Patrz więcej. • 31 marca 2011


  JUBILEUSZ PROFESORA JANA DATY

  Wręczenie księgi jubileuszowej

   Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr. hab. Janowi Dacie, znakomitemu znawcy pozytywizmu, przez dwie kadencje dziekanowi Wydziału Filologicznego, cenionemu wykładowcy i pedagogowi odbyła się u progu 71. urodzin Profesora, 31 marca 2011 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego. Księga, stanowiąca pomnik złożony z prac uczniów i przyjaciół Profesora, zatytułowana została Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Księgę wręczyli Jubilatowi rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek oraz dziekan Wydziału Filologicznego i rektor senior prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. Redaktorami księgi wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego są dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska i prof. dr hab. Tadeusz Linkner.

  Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej. • 30 marca 2011 r.


  II KONKURS TRANSLATORYCZNY

  30 marca 2011 r. na Wydziale Filologicznym odbyło się uroczyste wręczanie nagród i ogłoszenie wyników II Konkursu Translatorycznego organizowanego przez Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej przy współpracy z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. E. Kanta w Kaliningradzie i Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.
  W II edycji Konkursu wzięło udział 17 uczestników, którzy reprezentowali wszystkie stopnie i formy nauczania na kierunkach: filologia rosyjska i rosjoznawstwo. Do tłumaczenia zaproponowano teksty w trzech kategoriach: tekst literacki, tekst naukowy i tekst publicystyczny. Niektórzy uczestnicy przetłumaczyli teksty ze wszystkich kategorii, co znacznie zwiększyło ilość ocenianych przekładów. Po uroczystym wręczeniu nagród wykład pt. Lingwopoetyka ubrania w literaturze współczesnej wygłosiła prof. Natalia G. Babienko z Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. E. Kanta w Kaliningradzie .
  Podobnie jak w ubiegłym roku w nagrodę za pierwsze miejsce naszych studentów laureatów będzie gościł Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta w Kaliningradzie.
  Lista laureatów. Patrz więcej.


 • 29 marca 2011 r.


  DYKTANDO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2011

  V EDYCJA Konkursu języka rosyjskiegoDYKTANDO 2011
  organizowanego przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie

  odbyła się 29 marca 2011 r. na Wydziale Filologicznym UG.

  Galeria zdjęć z Dyktanda 2011. Kliknij zdjęcie poniżej.

  Szczegółowe informacje i lista laureatów. Patrz więcej. • 15 marca 2011


  NIESŁUSZNE ZARZUTY IPN

  Dziekan Wydziału Filologicznego i Rektor Senior

  prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa uniewinniony

  Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. W orzeczeniu sąd podkreślił, że nie ma żadnych dowodów ani zeznań świadków na to, że prof. Ceynowa był tajnym współpracownikiem SB.
  Wyrok został ogłoszony 15 marca 2011 roku rzez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Przewodnicząca składu sędziowskiego Sędzia Marlena Kasprzyk stwierdziła, że nie ma żadnych dowodów ani zeznań świadków na to, że prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa był tajnym współpracownikiem SB. Sędzia zaznaczyła, że prof. Andrzej Ceynowa został pod koniec lat 80. zarejestrowany jako tajny współpracownik pod pseudonimem TW „Lek”, ale odbyło się to bez jego wiedzy, ale przede wszystkim bez jego woli. Sędzia podkreśliła, że aby mówić o współpracy z organami bezpieczeństwa – jak wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny – musi mieć ona charakter świadomy, a tajna współpraca musi się wiązać z operacyjnym zdobywaniem informacji. W przypadku prof. Ceynowy nie ma żadnych dowodów na współpracę z SB. Sędzia przypomniała także, że przypadki takiego nieświadomego wplątania różnych osób we współpracę były często praktykowane, aby oficer SB mógł się wykazać przed przełożonymi pozyskiwaniem informacji. Sąd przypomniał też, że w 1977 roku SB próbowała zwerbować prof. Andrzeja Ceynowę, ale ten zdecydowanie odmówił.
  Artykuły w mediach: • Luty 2011


  SPOTKANIE Z KONSULEM HONOROWYM ETOPII

  W połowie lutego odbyło się w Katedrze Kulturoznawstwa spotkanie z dr Romanem Rojkiem, przedsiębiorcą, podróżnikiem, wydawcą miesięcznika Poznaj Świat a od niedawna konsulem honorowym Republiki Etiopii w Polsce.
  Etiopia to w Polsce kraj prawie nie znany. Pisał o nim, co prawda przed laty w kontekście upadku cesarza Haile Selassie, Ryszard Kapuściński. Ale opis tego kraju, zdaniem Romana Rojka, dokonany przez autora Cesarza jest niesprawiedliwy i nieprecyzyjny. Sądzi on, iż być może Kapuściński trafnie ujął mechanizmy władzy w państwie absolutystycznie rządzonym, ale z dziejami Etiopii i dziejami Haile Selassie nie ma to wiele wspólnego. W Etiopii Cesarz Kapuścińskiego, mówiąc oględnie, nie budzi sympatii…
  Roman Rojek swoją opowieść zilustrował materiałem filmowym zrealizowanym podczas kilku podróży do tego kraju. W jego relacji Etiopia stanowi intrygującą mieszankę. Buduje się już autostrady, a jednocześnie są tam spore obszary gdzie nawet jeepem trudno dojechać. Etiopia to także zadziwiające zabytki architektury, których mało kto spodziewałby się w Afryce. To także niezwykła przyroda i dumni ludzie. Etiopczycy nigdy nie dali zrobić ze swojego kraju kolonii (dlatego to w Addis Abebie miała siedzibę Organizacji Jedności Afrykańskiej), a nawet w bitwie pod Aduą rozgromili ekspedycyjne wojska włoskie. Niezwykły jest również fakt, iż Etiopia już w 330 r. stała się krajem chrześcijańskim. Do dzisiaj ten przedchalcedoński kościół w niezmieniony sposób kultywuje obrzędy sprzed prawie dwóch tysięcy lat.
  W końcowej części spotkania Roman Rojek odpowiadał na liczne pytania. Na zakończenie wizyty na kulturoznawstwie gość wręczył studentce Oldze Roszak nagrodę za najciekawsze zadane pytanie. Był nią wydany przez niego album o Etiopii.
  Tekst dr Zbyszek Dymarski


 • 17 stycznia 2011


  TotArt PO 25 LATACH

  W auli Wydziału Humanistycznego, ale 25 lat temu, to jest w kwietniu 1986 roku, miało miejsce wystąpienie grupy poszukujących i niepokornych studentów. Temu wydarzeniu nadali oni (nawiązujący do manifestu Tadeusza Peipera) tytuł: Miasto Masa Masarnia. To co się w trakcie tego wystąpienia rozegrało dało początek grupie TotArtu. 
  17 stycznia 2011 roku w budynku Katedry Kulturoznawstwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami tej legendy polskiego podziemia artystycznego lat 80. Grupę niepokornych reprezentowali Paweł „Konjo” Konnak i Maciej Ruciński. 
  Po poprzedzającej spotkanie projekcji filmu o totartowych akcjach panowie Paweł Konnak i Maciej Ruciński opowiedzieli o początkach działalności, najgłośniejszych wystąpieniach i o dalszych losach członków grupy. Pytani przez przybyłych na spotkanie dzisiejszych studentów starali się zarysować istotę swych artystycznych wystąpień i odtworzyć swą ówczesną filozofię życia. Stwierdzili, że ich działalność w tamtych latach była nie tylko formą sprzeciwu wobec tamtego ustroju, ale także pewnym sposobem partycypowania w ówczesnej rzeczywistości.
  Na zakończenie spotkania Maciej Ruciński zaprezentował wydany niedawno tomik wierszy pod tytułem Maciej Ruciński show, a Paweł Konnak książkę wydaną przez Narodowe Centrum Kultury i zatytułowaną Artyści, wariaci, anarchiści, której jest współautorem.
  Spotkanie zorganizowali i poprowadzili członkowie Koła Naukowego LeMonada.


 • Październik 2010


  Współpraca translatoryki anglistycznej

  z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

  Translatoryka, którą prowadzi Zakład Translatoryki Instytutu Anglistyki, nawiązała współpracę z Departamentem Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpraca dotyczy anglojęzycznej wersji strony przygotowań Polski do Prezydencji w 2011 r. (www.prezydencjaue.gov.pl). Nasi studenci co tydzień tłumaczą teksty i weryfikują tłumaczenia, które następnie publikowane są na stronie: http://www.prezydencjaue.gov.pl/en/.
  Projekt rozpoczął się w październiku 2010 r. W projekcie uczestniczy sześcioro studentów w formie zdalnych staży: Maria Bogalecka (2 MA), Emilia Boleszczuk (2 MA), Michał Potrykus (2 MA), Michał Gajewski (1 MA), Barbara Koturbasz (1 MA) i Maciej Mrug (1 MA). Pod koniec stycznia 2011 do zespołu dołączyły: Hanna Juszkiewicz (1 MA) i Karolina Łubkowska (3 BA). Zespołem stażystów opiekuje się dr Łucja Biel.


 • 9 października 2010 r.


  Wręczenie księgi pamiątkowej

  Profesorowi Marianowi Szczodrowskiemu

  Jubileusz i uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. zw. dr. hab. Marianowi Szczodrowskiemu odbył się w sobotę 9 października 2010 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego. Profesor Marian Szczodrowski przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Teorii Komunikacji Obcojęzycznej w Instytucie Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego, a latach 2002-2005 dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. U progu kariery naukowej ukończył dwa fakultety: filologię klasyczną na UMK w Toruniu i filologię germańską na UAM w Poznaniu, obecnie jest wybitnym specjalistą w dziedzinie językoznawstwa stosowanego. W holu na parterze można oglądać wystawę dorobku naukowego Jubilata.

  Galeria zdjęć z jubileuszu. Kliknij zdjęcie:


 • 4 października 2010 r.


  OBRAZY ŚCIENNE W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM

  POD UL. WITA STWOSZA

  Sztuka na marginesie. Trójmiejskie murale

  Przejście podziemne z tramwajów i akademików do Wydziału Filologicznego i BUG wreszcie nie straszy odrapanymi ścianami Od poniedziałku 4.10.2010 r. tunelu pod ul. Wita Stwosza można podziwiać murale wykonane w ramach projektu Iwony Zając Idąc za słowem. Murale są rezultatem warsztatów artystycznych, w które włączyła się czynnie Katedra Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG, Zarząd Dróg i Zieleni, który wyremontował tunel, Europejska Stolica Kultury 2016 oraz artystka Iwona Zając. Wraz inauguracją roku akademickiego studentów Uniwersytetu Gdańskiego przywitały murale, które mają szansę stać się wizytówką kampusu akademickiego w Oliwie. Salon sztuki w przejściu podziemnym uroczyście otworzył prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego UG.
  Tekst: Anna Malcer-Zakrzacka

  Galeria obrazów. Kliknij zdjęcie.

  Na początku bieżącego roku Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego nawiązał z współpracę z Iwoną Zając powierzając jej prowadzenie warsztatów szablonu przy fakultecie Sztuka na marginesie. Trójmiejskie murale w Katedrze Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG. Te praktyczne zajęcia wpisały się jej przedsięwzięcie zatytułowane Idąc za słowem powstałe w kooperacji z gdańskim Klubem Żak w projekcie PC Dramy. Akcja malowania przejścia podziemnego była podsumowaniem i zakończeniem tych projektów. Młodzi artyści na ścianach przejścia prezentują swoje przemyślenia i komentarze do poznanych dramatów czytanych w ramach PC Dramy. Ze względu na wielorakość osobowości twórczych, bogactwo źródeł inspiracji i dużą, acz trudną do zagospodarowania przestrzeń zrezygnowano ze wspólnej, jednorodnej koncepcji artystycznej. Jedyną klamrą spinającą całość jest określona kolorystyka. Zaproponowana wielowątkowość i rozbicie treściowe bliskie jest nieokiełznanemu, autentycznemu duchowi street artu. Z tym gatunkiem sztuki spotykamy się w miejscach tętniących wielkomiejskim gwarem. Dzięki muralom zurbanizowane, nieprzyjazne i często zaniedbane przestrzenie zostają oswojone i przywrócone ludziom – zwykłym użytkownikom tego skrawka ziemi.

  Tekst: Magdalena Howorus-Czajka

  • IWONA ZAJĄC (artysta plastyk)
  • MAGDALENA HOWORUS-CZAJKA (Katedra Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG).
  • AGATA BRZÓZKA (Klub „Żak”)
  Autorzy murali: Budziński Marcin, Ciecholewska Marta, Dębska Olimpia, Fijałkowska Ola, Garska Emila, Haśkiewicz Anna, Jednacz Agata, Jakubanis Zuzanna, Smoleńska Iga, Linow Michał, Kłaczkowska Paula, Kotowicz Anna, Piątkiewicz Karolina, Sikorska Anna Maria, Skomoroko Marta, Szambelan Karolina, Szczepańska Helena, Waluch Żaneta, Zając Anna


 • 27 maja 2010 r.


  Nowe studia podyplomowe

  na Wydziale Filologicznym

  Angielski dla nauczycieli i translatoryka

  Senat Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 27 maja 2010 roku podjął uchwały o utworzeniu na Wydziale Filologicznym dwóch rodzajów studiów podyplomowych. Od nowego roku akademickiego 2010/2011 można podjąć studia podyplomowe na kierunkach: Translatoryka oraz Psychopedagogiczne przygotowanie nauczycieli języka angielskiego.
 • Czerwiec 2010 r.


  Porozumienie kierunków translatoryczych
  Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego
  w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej
  Translatoryka anglistyczna Uniwersytetu Gdańskiego zawarła porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Śląskim. Koordynatorami współpracy są: prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński, kierownik Zakładu Translatoryki Instytutu Anglistyki UG; prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, kierownik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Bożena Tokarz, kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Porozumienie zakłada m.in. współpracę przy wspólnych projektach badawczych, konferencjach naukowych, szkoleniach dla pracowników i warsztatach dla studentów.
  Przygotowaniem porozumienia ze strony UG zajmował się zespół w składzie: prof. Wojciech Kubiński, dr Łucja Biel i dr Olga Kubińska.


 • 28 maja 2010 r.


  MIĘDZYNARODOWE STUDIA DWUKIERUNKOWE

  Kaszubistyka-Sorabistyka

  Dwa Wydziały Filologiczne: Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Lipsku podjęły współpracę w celu utworzenia dwukierunkowych, międzywydziałowych studiów magisterskich na kierunku: Kaszubistyka-Sorabistyka.
  W piątek 28 maja 2010 roku Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa oraz dziekan Wydziału Filologicznego w Lipsku prof. dr. Wolfgang Lörscher podpisali dwa listy intencyjne w tej sprawie.
  Pierwszy dotyczył nawiązania współpracy w celu przygotowania projektu „Współpraca na płaszczyźnie międzywydziałowej pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i Philologische Fakultät der Universität Leipzig”, drugi będący niejako jego konsekwencją jest deklaracją współpracy w celu przygotowania projektu nazwanego „Transgraniczny program studiów Master-Duo: Kaszubistyka-Sorabistyka”. W praktyce oznacza to utworzenie międzynarodowych, dwukierunkowych studiów magisterskich języka kaszubskiego i języka łużyckiego, co może nastąpić już w roku akademickim 2011/2012:
  - Badania naukowe nad językiem kaszubskim i łużyckim są zagrożone. Jeśli nie zjednoczymy swoich wysiłków w sprawie utrzymania badań nad tymi dwoma językami zachodniosłowiańskimi, za parę lat nie będziemy mieli ani studentów, ani profesorów w tych dziedzinach - mówi prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. - Dlatego bardzo się cieszę, że dziekan Wolfgang Lörscher z Lipska tak entuzjastycznie odniósł się do tego pomysłu.
  W ramach inauguracji współpracy prof. dr. Wolfgang Lörscher wygłosił wykład otwarty dla studentów Instytutu Anglistyki zatytułowany Bilingualism and Translation Competence/ Dwujęzyczność a kompetencje tłumacza.
  Anna Malcer-Zakrzacka


 • 11 czerwca 2010 r.


  IDĄC ZA SŁOWEM

  Taniec Delhi

  MURAL STUDENTÓW KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

  Studenci kulturoznawstwa namalowali obraz ścienny inspirowany sztuką Iwana Wyrypajewa "Taniec Delhi". W piątek 11.06.2010 r. w siedzibie Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku odbył się uroczysty wernisaż muralu namalowanego pod kierunkiem artystki Iwony Zając. Malowidło można oglądać w holu na I piętrze, przy auli 43 budynku Katedr Kulturoznawstwa i Filologii Romańskiej (przy ul. Grunwaldzkiej 238a). Wernisaż połączony był z prezentacją jej projektu zatytułowanego „Idąc za słowem”.

  Autorzy muralu: Aleksiak Dobrawa, Bień Anna, Biernacki Bartosz, Fandrejewski Jarosław, Kiedrowska Joanna, Kiełsznia Ewa, Klonowska Magdalena, Kotowicz Anna, Jankowska Olga, Jednacz Agata, Maćkowiak Anna, Ołowska Agnieszka, Orzechowska Kamila, Pela Magda, Sikorska Anna Maria, Szostek Adam, Waliłko Iwona.
  Praca studentów Kulturoznawstwa UG powstała podczas warsztatów szablonu prowadzonych przez Iwonę Zając w projekcie artystycznym zatytułowanym Idąc za słowem w ramach fakultetu dr Magdaleny Howorus-Czajki pt. Sztuka na marginesie. Trójmiejskie murale.
  Magdalena Howorus-Czajka o muralu studentów Kulturoznawstwa "Taniec Delhi":
  - Iwan Wyrypajew w swoim dramacie pt. "Taniec Delhi" oswaja odbiorców ze śmiercią uzmysławiając jej wszechobecność. Tak też postępują autorzy muralu – podejmując zagadnienie śmierci łączą je z życiem. Studenci symbolicznie przedstawili ludzką egzystencję jako taniec. Odwołują się tym samym nie tylko do literackich inspiracji (tańca bohaterki sztuki Katarzyny, czy zmiennych jak w tanecznym korowodzie losów innych bohaterów „Tańca Delhi”), ale posuwają się dalej i sięgają po zakorzeniony w kulturze motyw danse macabre. Zastosowanie techniki szablonu pozwala na odwołanie się do przyswojonych przez kulturę masową symboli przy jednoczesnej dogłębnej penetracji tematu. Otwiera to możliwość nobilitacji pop-kulturowych ikon i łączenie ich z uniwersalnymi i głęboko zakorzenionymi w tradycji symbolami kultury europejskiej i światowej.”
  Warsztaty zostały zakończone namalowaniem malowidła ściennego, które na stałe zostanie na terenie uczelni. Pomysł zyskał poparcie Dziekana Wydziału Filologicznego prof. Andrzeja Ceynowy.
 • 31 maja 2010 r.


  Rodzinna Biblia rodu Bergmanów
  w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego

  Promocja książek Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon” i „Na tropach Wańkowicza” (wyd. III uzupełnione), która odbyła się 31 maja 2010 roku w Bibliotece Gdańskiej PAN, stała się okazją przekazania na ręce dziekana Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowy kolejnej XIX-wiecznej księgi religijnej pochodzącej z rodzinnego archiwum Normana Boehm – prywatnie męża Aleksandry Ziółkowskiej. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego posiada już XIX-wieczny śpiewnik kościelny szwedzkiego kościoła luterańskiego, który należał do babki Normana Blendy Bergman-Boehm. Kuzynką Normana jest m.in. słynna szwedzka aktorka Ingrid Bergman. Tym razem Uniwersytet Gdański trafiła anglojęzyczna biblia kościoła luterańskiego z roku 1851, wydana przez Uriah Hunt & Son w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to ostatnia księga rodu Bergmanów, którą państwo Boehm zamierzają przekazać do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Ciekawostką jest to, że biblia zawiera odręczne zapiski dawnych właścicieli.

  Biblia zostanie wręczona pani dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego Grażynie Jaśkowiak podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego z okazji Święta Wydziału Filologicznego, które odbędzie się 17 czerwca o godz. 13.00 w auli 1.43 na Wydziale Filologicznym.

  Anna Malcer-Zakrzacka

  Promocja książki. Galeria zdjęć kliknij zdjęcie poniżej. • 22 marca 2010 r.


  Medal Uniwersytetu Gdańskiego dla Ivany Nikolić

  Wykład mgr Ivany Nikolić, głównej bibliotekarz Serbskiej Biblioteki Narodowej w Belgradzie,  zatytułowany Serbska Biblioteka Narodowa jako Centrum Naukowo-Badawcze odbył się 22 marca 2010 r. na Wydziale Filologicznym UG. Wykład stał się okazją do uroczystego wręczenia mgr Ivanie Nikolić Medalu Uniwersytetu Gdańskiego za zasługi dla rozwoju serbsko-polskiej współpracy naukowej pomiędzy Serbską Biblioteką Narodową a Katedrą Slawistyki Wydziału Filologicznego UG. Wręczenia dokonał Dziekan Wydziału Filologicznego UG, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa.

  Sylwetka nagrodzonej. Patrz więcej. • 28 lutego 2010 r.


  Sprostowanie tygodnika "WPROST"

  Sprostowanie i odpowiedź prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowy, dotyczące materiału prasowego pod tytułem "Agenci w gronostajach" opublikowanego w tygodniku "Wprost", nr 14 z 8 kwietnia 2007 r.

  Przeczytaj pełny tekst sprostowania. • 27 listopada 2009


  Jubileusz Profesora Józefa Bachórza

  Trzeba pracować w każdych warunkach

  Jubileusz półwiecza pracy naukowej i nauczycielskiej oraz 75-lecie urodzin profesora Józefa Bachórza obchodzono w piątek 27 listopada 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor jest najwybitniejszym w Polsce znawcą literatury XIX wieku, wydawcą w edycji Biblioteki Narodowej najznakomitszych dzieł polskiego pozytywizmu LalkiNad Niemnem, jest tytanem pracy nie tylko naukowej i dydaktycznej, ale także organizacyjnej. Swoją mądrością i pracą wspierał Uniwersytet Gdański od jego powstania, był także jego prorektorem.
  Z okazji jubileuszu, na cześć profesora Józefa Bachórza wydano opasłą, liczącą prawie tysiąc stron księgę pamiątkową zatytułowaną Album gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi, w której swoje artykuły w darze dla profesora opublikowało 83 naukowców z Polski, Rosji, Białorusi, Chin i Japonii. Tom zredagowali prof. Jan Data, prowadzący jubileuszową uroczystość, oraz dr Bolesław Oleksowicz, a wydało starannie Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Ze słowami podziwu dla Jubilata księgę wręczył rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek:
  - Jako umysł ścisły zawsze podziwiałem piękno słowa, którym posługuje się prof. Bachórz, ten wybitny humanista – mówił Rektor UG. – Szkoda, że prof. Bachórza mamy tylko na jednym Wydziale!
  W księdze jubileuszowej sama bibliografia publikacji naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i przygodnych profesora Józefa Bachórza liczy 20 bitych stron! Ogromny dorobek, którego nikt z laudatorów nie był w stanie podsumować. Tej bezradności wielokrotnie dawano w tej uroczystości wyraz:
  - Wielu chciałoby wiedzieć tyle, ile profesor Bachórz zdążył zapomnieć – mówił prof. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych i najbliższych sercu profesora uniwersytetów oraz instytucji naukowych w Polsce i za granicą m.in. prof. Swietłana Musijenko z Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, prof. Instytutu Badań Literackich PAN Grażyna Borkowska, redaktor naczelna „Pamiętnika Literackiego” i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, prof. Czesław Kłak z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Bogdan Mazan z Uniwersytetu Łódzkiego, macierzystej Alma Mater profesora Bachórza, oraz Krzysztof Kłosiński, przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN, profesor z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  - Profesor Bachórz łączy w sobie cechy, które rzadko idą ze sobą w parze: mądrość, dobroć i pracowitość – powiedział prof. Jan Ciechowicz z Uniwersytetu Gdańskiego. – Dlatego, przytoczę tu frazę z dramatu Tadeusza Słobodzianka, która kontekście jubileuszu prof. Bachórza wybrzmi znacząco: Widzi Pan Bóg z góry, co tu robi który…
  Laudacjom i życzeniom, w których padało słowo autorytet, mistrz, absolutny zawodowy profesjonalista, człowiek o niezwykłej aurze, nie było końca. Jubilat odpowiedział na nie lapidarnym, znakomitym, pełnym dystansu i właściwego sobie poczucia humoru curriculum vitae, zawartym w 12 pouczających pieśniach. Każda z nich była nie tyle podsumowaniem własnych dokonań, ale i przesłaniem i nauką młodych. Gawęda była także powrotem do źródeł: do dzieciństwa spędzonego we wsi Lipie, do kościoła parafialnego, do szkół: od powszechnych do Uniwersytetów Łódzkiego, a w końcu i Gdańskiego.
  - Z czego składa się dusza? – pytał Jubilat sam siebie. - Dusza składa się serca, woli i rozumu, a ten ostatni można nabyć. Należy zatem pracować w każdych warunkach i uczyć dzieci.
  Jubilat dawał też wyraz swojemu zakłopotaniu z powodu, jak mówił, nieuzasadnionego brania od bliźnich. Zastrzegał równocześnie, że gdyby go zapytano czy mając drugą szansę robiłby wszystko tak samo:
  - Otóż nie. Nic bym tak samo nie zrobił, bo używając słów Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza.
  Naszemu znakomitemu Jubilatowi życzymy co najmniej 100 lat!
  Relacja Anna Malcer Zakrzacka

  Biogram prof. Józefa Bachórza i program uroczystości. Patrz więcej. • 26 listopada 2009 r.


  Dar Aleksandry Ziółkowskiej I Normana Boehm

  XIX-wieczny szwedzki śpiewnik liturgiczny

   
  26 listopada br. Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął dar w postaci XIX-wiecznego śpiewnika kościelnego szwedzkiego kościoła luterańskiego od dr Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm (pisarki, ostatniej asystentki i spadkobierczyni spuścizny słynnego polskiego reportera Melchiora Wańkowicza) oraz jej męża Normana Boehm. Z tym tomem związana jest ciekawa historia rodzinna:
  - Śpiewnik ten, zatwierdzony do użytku kościelnego przez króla Szwecji w 1819 roku a wydany w latach 60. XIX wieku, należał do mojej babki Blendy Bergman-Boehm – mówi Norman Boehm. – Blenda była siostrą Justusa Bergmana, ojca Ingrid Bergman, słynnej szwedzkiej aktorki. Mam nadzieję, że śpiewnik ten posłuży badaczom i studentom gdańskiej skandynawistyki do pogłębiania wiedzy o kulturze i religii tego kraju.
  Dodatkowo zbiory Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego wzbogaciły się o książkę reportażową Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm w wydaniu polskim i angielskim poświęconą historii i teraźniejszości Indian zatytułowaną Otwarta rana Ameryki. Polskim śladem w historii Indian w Ameryce jest pasja polskiego rzeźbiarza Korczaka Ziółkowskiego, stryja Aleksandry, który wpadł na pomysł wyrzeźbienia w skale Czarnych Wzgórz w Dakocie Południowej wizerunku indiańskiego wodza Crazy Horse’a. Dzieło powstania największej rzeźby świata w 200-metrowej skale zapoczątkowane przez Korczaka Ziółkowskiego jest nadal kontynuowane przez jego spadkobierców i odwiedzane przez rzesze turystów. Książkę Aleksandry Ziółkowskiej warto polecić szczególnie kulturoznawcom i amerykanistom. Książki na ręce rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Bernarda Lammka przekazał dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa.
   Anna Malcer-Zakrzacka
   
   
   


 • 4 listopada 2009 r.


  MEDAL UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

  DLA PROFESORA WOLFGANGA DROSTA

  Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie powyżej

  Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa wręczył Medal Uniwersytetu Gdańskiego za zasługi dla rozwoju międzynarodowej wymiany naukowej i gdańskiej germanistyki prof. Wolfgangowi Drostowi. Uroczystość odbyła się 4 listopada 2009 r. na Wydziale Filologicznym.
  Prof. dr hab. Wolfgang Drost jest emerytowanym profesorem romanistyki i historykiem sztuki Uniwersytetu w Siegen w Niemczech, synem niezwykle zasłużonego dla Gdańska historyka sztuki, kustosza i dyrektora przedwojennego Muzeum Miejskiego (obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku) - Willi Drosta.
  Prof. Wolfgang Drost zorganizował w roku 1986 r. w Siegen wystawę współczesnych artystów gdańskich i od roku 1992 współpracuje z germanistyką gdańską. Z licznych spotkań studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych obu uczelni należy wymienić workshopy m.in. na temat skrajnej prawicy w Niemczech w Siegen w 1993 r. i na temat kultury i literatury Kaszub w Gdańsku w 1994 r. Podczas rewizyty w Siegen workshop koncentrował się na polsko-niemieckich kontaktach w obszarze Zagłębia Ruhry – temat: Pozycja kobiety w niemieckim społeczeństwie – problemy i perspektywy. Dyskusje i referaty jednego ze studenckich workshopów wydano drukiem: Standpunkte / Punkty widzenia. Zum Verständnis deutsch-polnischer Probleme / O problemach polsko-niemieckich pod redakcją W. Drosta i M. Jaroszewskiego Gdańsk/Siegen 1999. Dzięki zaangażowaniu Profesora od ponad 10 lat 1 student germanistyki i 1 student filozofii może wyjechać na roczne stypendium do Siegen (stypendium fundowane przez Lions Club i DAAD). 
  W uroczystości uczestniczyli: Joachim Bleicker, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, prof. dr hab. Andrzej Kątny, dyrektor Instytutu Germanistyki oraz studenci filologii germańskiej naszego Wydziału.


 • 14 września 2009


  BĘDZIE TEATR SZEKSPIROWSKI W GDAŃSKU

  Aktorzy przyjechali!

   

  Kliknij zdjęcie powyżej.
   
  14 września 2009 r. spełniło się marzenie prof. dr hab. Jerzego Limona z Instytutu Anglistyki Wydziału Filologicznego UG, prezesa fundacji Theatrum Gedanense. Tego dnia wmurowano kamień węgielny pod budowę Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Uroczystość zaszczycili: premier Donald Tusk, Andrzej Wajda oraz plejada najznakomitszych polskich aktorów.
  Symultaniczny spektakl zatytułowany Aktorzy przyjechali! rozbrzmiewał strofami Szekspira na przedprożach najpiękniejszych gdańskich kamienic na Długim Targu. Wystąpiło prawie stu wybitnych aktorów m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Andrzej Seweryn, Jerzy Stuhr, Krzysztof Kolberger, Magdalena Cielecka, Agata Buzek, Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Globisz, Zbigniew Zamachowski, Cezary Pazura oraz z Trójmiasta m.in. Mirosław Baka, Dorota Kolak, Joanna Bogacka, Krzysztof Gordon i Krystyna Łubieńska. Przedstawienie, którego pomysłodawcą był Andrzej Wajda obejrzało sześć tysięcy osób.
  Budynek gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, inspirowany londyńskim The Globe, stanie w ciągu trzech lat na swoim dawnym, historycznym miejscu pomiędzy ulicami Podwale Przedmiejskie i Zbytki.
   

  Przemówienie prof. dr hab. Jerzego Limona z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod Teatr Szekspirowski w Gdańsku. • 29 maja 2009


  Prezentacja papieru elektronicznego i czytników

  Odbyła się 29 maja 2009 r. w holu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53. Wprowadzenie zatytułowane "Problematyka książek elektronicznych" wygłosił prof. Marek Adamiec z Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Adamiec obwieścił zmierzch komputerów osobistych: - Nastały czasy kiedy wszystko będziemy mieli w komórce i telewizorze, który pozostaje jedynym reliktem przeszłości - mówił. - Czytnik elektroniczny tzw. e-papier jest formą, która już dziś umożliwia trzymanie całej biblioteki w kieszeni.
  Następnie o dostępnych na rynku czytnikach i zaletach e-papieru mówiła przedstawicielka firmy E-media. Otóż e-papier jest przede wszystkim: przyjazny dla oczu i środowiska, zapewnia łatwość wyszukiwania fraz w tekście, daje możliwość tłumaczenia, robienia notatek, zapewnia możliwość bezprzewodowego połączenia i ściągania publikacji elektronicznych z sieci. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wszystkie modele czytników dostępne w Polsce.
  Na spotkaniu obecni byli Prorektor ds. Studenckich, prof. Józef Arno Włodarski, Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa oraz uczestnicy odbywającej się w tym czasie konferencji bibliotekoznawczej.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
   

   

  Organizatorzy:

  • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek
  • Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa
  • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Grażyna Jaśkowiak
  • Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
  • E-Media s.c.
  • Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego


 • 28 maja 2008 r.


  Promocja książki o NZS

   
  28 maja 2009 roku na Wydziałach Filologicznym i Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie z redaktorem Zbigniewem Gachem autorem książki pt. Drugie podejście. Niezależnie Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Gdańskim 1985-1989 na tle swoich czasów, którego organizatorami był Instytut Kultury Polskiej i Integracji Europejskiej oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Znamienici goście nie zawiedli, sala była wypełniona przez byłych działaczy NZS, obecnych członków, wykładowców i studentów.
  Uroczystość rozpoczął Lech Parell z "Dziennika Bałtyckiego" wprowadzając przybyłych w atmosferę jaka panowała podczas strajków studenckich w latach 80. Po tym uroczystym wstępie głos zabrali organizatorzy: Roman Sikora z Instytutu Kultury Polskiej i Integracji Europejskiej, Filip Czuchwicki, przedstawiciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego. Osobistą refleksją na temat NZS podzielił się także szef dawnej Międzyuczelnianej Komisji NZS w Gdańsku Grzegorz Bierecki.
  Po krótkim filmie na temat działalności NZS Zbigniew Kalinowski oraz Cezary Rogalski wykonali piosenkę Jacka Kaczmarskiego - Nasza klasa, był to moment pełen wzruszeń.
  Następnie Zbigniew Gach opowiedział przybyłym historię powstania książki, podzielił się refleksjami na jej temat i odczytał kilka przezabawnych fragmentów opowiadających o perypetiach studentów, którym wtórowały salwy śmiechu dobiegające z sali. Ośmieleni wesołymi anegdotami głos zabrali bohaterowie tych wydarzeń: prof. Jan Majewski, prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, Mariusz Popielarz, Andrzej Sosnowski, Wojciech Kwidzyński.
  Słuchając tych opowieści przeplatanych komentarzami autora książki można było poczuć się jak wśród przyjaciół wracających wspomnieniami do tamtych czasów. Ale wszystko co dobre szybko się kończy... Alicja Grochala, przewodnicząca NZS UG, serdecznie podziękowała autorowi, który rozpoczął składanie autografów Równocześnie zaczął się bankiet, na którym raczyć można było się wyśmienitym winem i innymi smakołykami.
  Relacja Alicja Grochala
   
   


 • 16 kwietnia 2009 r.


  100 książek dla germanistyki

  Uroczyste przekazanie daru 100 książek od Deutsche Forschungsgemeinschaft dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 16 kwietnia 2009 r. w sali wystawowej BUG-u. Symbolicznego przekazania daru na rzecz studentów i pracowników naukowych Instytutu Germanistyki dokonał Joachim Bleicker, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec.
  - Wartość tego księgozbioru polega na tym, że są to książki najnowsze z dziedziny językoznawstwa, nauczania języka, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa a nawet kulinarystyki – mówił dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. – Dziękując za dar, wyraził nadzieję, że dzisiejsza uroczystość zmieni się w doroczne święto.
  Podziękowania za dar wygłosili także: prorektor UG, prof. Józef Arno Włodarski, dyrektor Instytutu Germanistyki, prof. dr hab. Andrzej Kątny oraz nestor gdańskiej germanistyki, prof. dr hab. Marian Szczodrowski.
  - W księgozbiorze jest wiele pozycji, które przybliżają niemiecki punkt widzenia na wielokulturowe tereny Pomorza – stwierdził m.in. prof. Włodarski. Prof. Andrzej Kątny podkreślił, iż ten dar będzie służył przede wszystkim obecnym studentom germanistyki, wesprze badania naukowe, dydaktykę i popularyzację nauki, ale także wpłynie na rozszerzanie oferty edukacyjnej gdańskiej germanistyki w kierunku kulturoznawstwa niemieckiego i studiów niemcoznawczych.
  W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Grażyna Jaśkowiak oraz studenci filologii germańskiej. 
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka


 • 15 maja 2009 r.


  Ośmiu wspaniałych

   
  Uroczystość wręczenia nagród laureatom X gdańskiej edycji samorządowego konkursu nastolatków odbywającego się pod hasłem Ośmiu Wspaniałych odbyła się 15 maja 2009 r. w auli 1.43 Wydziału Filologicznego. Laureatami konkursu są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych, którzy swoją postawą społeczną zasłużyli na podziw i uznanie: są wolontariuszami, pracują w hospicjach, instytucjach pomocy społecznej, działają na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących, działają w harcerstwie, a nawet w straży pożarnej.
  Zwycięzcami IX jubileuszowej edycji zostali: Małgorzata Bieniszewska, Bartosz Stępniewski, Piotr Ciołkowski, Piotr Jędra, Lena Turakiewicz, Agnieszka Osińska, i Agnieszka Dankiewicz.
  - Jestem dumny z takich młodych obywatelek i obywateli naszego miasta, bo swoją postawą świadczycie, że kto daje coś z siebie nie biednieje. Poza tym pomagając innym rozwijacie także swoje pasje i zainteresowania. Jesteście po prostu normalni i w tym godni podziwu - mówił prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.
  Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili m.in. członkowie Gdańskiego Komitetu Honorowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych m.in. Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska oraz arcybiskup metropolita gdański, Tadeusz Gocłowski, a także władze uczelni i wydziału: prof. UG, dr hab. Mirosław Krajewski, prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Gdańskiego i prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego:
  - Chętnie widzielibyśmy takie osoby jak ośmiu wspaniałych w gronie naszych studentów zwłaszcza na Wydziale Filologicznym zwanym dawniej "humanką" - mówił prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydział Filologicznego. - Wy te idee humanizmu doskonale realizujecie.
  Po raz pierwszy przyznano również małe ósemki dla uczniów szkół podstawowych. Wyróżniona została Grupa Wolontariatu Szkolnego Koła Caritas im. Św. Brata Alberta przy Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku Chełmie: Agnieszka Dąbrowska, Zofia Opioła, Monika Pluta, Justyna Gapys, Joanna Stundzis, Jakub Sowiński, Tomasz Kołodziej i Kinga Pietrzak.
  Tekst Anna Malcer-Zakrzacka

   

   

    • 4 maja 2009 r.


  Angliści - tłumacze w branży IT

  W dniu 4 maja 2009 z inicjatywy Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (Instytut Anglistyki) została podpisana umowa o współpracy mertyorycznej oraz porozumienie w sprawie praktyk z gdańskim biurem tłumaczeniowo-lokalizacyjnym Studio Gambit. Umowę oraz Porozumienie podpisywał Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernard Lammek (na zdjęciu po prawej) oraz Prezes firmy Studio Gambit, Krzysztof Leporowski (na zdjęciu po lewej). Porozumienie w sprawie praktyk podpisywała również Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami, pani Ewa Sikorska-Trela.


  Współpraca oprócz pomocy merytorycznej obejmuje współtworzenie programu kursu tłumaczeń specjalistycznych w zakresie branży IT oraz niezwykle prężnie rozwijającej się dziedziny lokalizacji oprogramowania. Kurs jest realizowany w ramach Translatoryki Anglistycznej. Najlepsi studenci po ukończeniu kursu będą również mieli okazję odbyć wakacyjną praktykę szkoleniową w firmie i poznać kulisy pracy biura lokalizacyjnego oraz stosowane tam narzędzia informatyczne. Wszyscy studenci, którzy wzięli udział w kursie, będą mieli szansę napisania testu na tłumacza freelancera i rozpoczęcia kariery w tej bardzo nowoczesnej dziedzinie.


 • 27 kwietnia 2009 r.


   

  Nasza noblistka

  Hanna Makurat studentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego zwyciężyła (pokonując ponad stu studentów z pięciu uczelni regionu) w konkursie na najlepszego studenta Pomorza. Uroczysta gala, podczas której wybrano „Studenckich Noblistów” z Pomorza odbyła się w poniedziałek 27 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.
  Zwyciężczynią konkursu „Studencki Nobel 2009” w regionie pomorskim została Hanna Makurat, studentka slawistyki, filologii rosyjskiej i studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym oraz filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Hanna Makurat jest autorką licznych prac badawczych, publikacji i referatów dotyczących języka i kultury kaszubskiej. Jako pierwsza w Polsce napisała swoją pracę magisterską w całości po kaszubsku (z tłumaczeniem na język polski). Praca poświęcona była wpływowi języka kaszubskiego na polszczyznę. Materiałem do badania rodzinna wieś autorki - Lisie Jamy. Obecnie pisze prace doktorską, w której kontynuuje swoje zainteresowania badając Procesy interferencyjne u osób bilingwalnych na Kaszubach.
  - Całe swoje życie zamierzam związać z kaszubszczyną - mówi laureatka. - Fascynuje mnie język i kultura Kaszub, a jednocześnie widzę realną potrzebę badań nad tym językiem, bo jest to obszar do tej pory słabo poznany. Nie ma gramatyk, wystarczającej ilości słowników ani opracowań języka współczesnego. Studiuję gramatykę innych języków słowiańskich po to, aby lepiej zrozumieć kaszubszczyznę. Pod kierunkiem mojego mistrza, prof. Jerzego Tredera pracuję nad słownikiem ortograficznym języka kaszubskiego.
  Tekst Anna Malcer-Zakrzacka
  Patrz więcej.


 • 19-20 kwietnia 2009 r.


  Grecja śladami Pauzaniasza

   
  By odkryć na nowo miejsca starożytnej Grecji, które Pauzaniasz opisał w swym dziele „Wędrówki po Helladzie”, my studenci I i II roku Filologii Klasycznej i II roku Cywilizacji Śródziemnomorskiej, Koło Filologów Klasycznych, dzięki wsparciu i pomocy naszych wspaniałych wykładowców, a mianowicie dra Grzegorza Kotłowskiego i mgr Elżbiety Starek, wzięliśmy udział w niesamowitym i niezapomnianym objeździe naukowym. Zwiedzanie Grecji trwało 12 dni, dokładnie od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2009 roku. W tym czasie udało nam się pokonać 1745 km greckich dróg, zwiedziliśmy 10 muzeów, 22 miejscowości, 21 miejsc archeologicznych, 8 teatrów starożytnych, 3 odeony, 4 stadiony, 3 bizantyjskie klasztory i wysłuchaliśmy 25 przygotowanych uprzednio przez nas referatów. Każdy z nas przeszedł więc intensywny kurs greckiej kultury zarówno starożytnej jak i nowożytnej.
  Relacja Anna Palmowska
   
   
  Dalszy ciąg relacji z wyprawy naukowej. Patrz więcej.
   
   


 • 2 kwietnia 2009 r.


  2 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie z pisarzem austriackim Franzoblem – autorem powieści, dramatów i wierszy, a także artystą plastykiem i performerem. W wydarzeniu uczestniczyli studenci i pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej. Słowo wstępne wygłosiła dr Katarzyna Lukas, zaś spotkanie prowadził dr Walter Maria Stojan – dyrektor warszawskiego Forum Kultury Austriackiej, które w ramach upowszechniania kultury i literatury austriackiej w Polsce zorganizowało spotkania autorskie Franzobla we współpracy z uniwersytetami w czterech miastach: w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Gdańsku. Franzobel przeczytał fragment swojej najnowszej powieści „Das Fest der Steine oder die Wunderkammer der Exzentik”, dramatu „Wir wollen den Messias jetzt oder die beschleunigte Familie”, a także kilka wierszy.

  Relacja dr Katarzyna Lukas
   
   


 • 24 marca 2009 r.


  Jak Bądkowski ze Słomczyńskim.

  Literackie listy z pieprzem

   

  Promocja książki „Jak Bądkowski ze Słomczyńskim. Literackie listy z pieprzem” wydanej nakładem Oficyny Czec odbyła się we wtorek 24 marca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Książka jest zbiorem korespondencji dwóch przyjaciół, literatów, żołnierzy czasów II wojny światowej i PRL – Lecha Bądkowskiego i Macieja Słomczyńskiego.

  Rozmowę z redaktorką książki i wnuczką Lecha Bądkowskiego Miłosławą Kosmulską poprowadził prof. dr hab. Stanisław Rosiek:
  - Urodziłam się trzy miesiące po śmierci dziadka, ale jego pamięć jest w naszym domu stale kultywowana. Codziennie mówi się o nim. Myśli się o tym, jak on rozwiązałby niektóre sprawy – mówiła redaktorka listów Miłosława Kosmulska. – To zainspirowało mnie do opisania i zredagowania tej części jego spuścizny, którą stanowi korespondencja z Joe Alexem czyli Maciejem Słomczyńskim. W świadomości dziadka listy te musiały zajmować miejsce szczególne. Materialnym dowodem na to jest fakt, że były staranie przechowywane w jednej teczce.
  W rozmowie o listach i przyjaźni dwóch literatów udział wzięli także: Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa, redaktorzy: Paweł Zbierski autor książki „Na własny rachunek. Rzecz o Lechu Bądkowskim” oraz Tadeusz Skutnik, dziennikarz "Dziennika Bałtyckiego".
  - W ZK-P Bądkowski był postacią pomnikową, ojcem założycielem, cieszył się poważaniem i autorytetem, ale listy ze Słomczyńskim, który go z tej pomorskości swoim dystansem i ironią wytrącał, pokazują wielowymiarowość tej postaci – mówił prof. Andrzej Ceynowa cytując te „pieprzne” fragmenty listów. – Panowie nie byli poważni, kpili z siebie nawzajem. Z takim luzem, z taką dozą ironii i autoironii można było pisać tylko do przyjaciela, do kogoś kogo darzyło się pełnym zaufaniem.
  Profesor Stanisław Rosiek, któremu bardziej utkwiło w pamięci dostojeństwo Bądkowskiego, przyznał, że osobiście był świadkiem złożenia mu przez Lecha Wałęsę propozycji bycia pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność: - Był zaskoczony, ale zgodził się natychmiast.
  - To, że Bądkowski wraz z gdańskimi pisarzami szedł do stoczni „pod prąd”, aby poprzeć strajk stoczniowców było logiczną konsekwencją jego życia – przyznawał redaktor Paweł Zbierski. –Bądkowski zajmował się literaturą tylko dlatego, że w owych czasach nie mógł pisać tekstów politycznych – mówić wprost o tym, co go naprawdę interesowało. Był pierwszym na Pomorzu, któremu udało się wejść z wolnym słowem wszedł na łamy tutejszej prasy.
  Ciekawostką jest to, że przyjaźń pisarzy była w gruncie rzeczy wyłącznie korespondencyjna (z wyjątkiem czasu, kiedy wystawiano na Wybrzeżu „Ulissesa” Joyce’a, a Słomczyński jako tłumacz czuwał nad ostatecznym kształtem przedstawienia).

  Fenomenem jest także to, co podkreślił prowadzący spotkanie prof. Stanisław Rosiek, że osoby reprezentujące różne koncepcje wchodzenia w rolę pisarza: Słomczyński – skrajny indywidualista i samotnik oraz Bądkowski – społecznik, mający duże poczucie służby publicznej i misji, mieli sobie tak wiele do powiedzenia i z radością wytrącali siebie z nawzajem z obranych ról i póz.

  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka • 10 stycznia 2009 r.


   

  XXII Konkurs Wiedzy o Pomorzu

   
  10 stycznia 2009 roku w Gdańsku do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego na finał
  XXII Konkursu Wiedzy o Pomorzu organizowanego przez Klub Studencki „Pomorania” przybyło 86 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych całego województwa pomorskiego. Byli to ci, którzy spośród 500 startujących w etapie szkolnym uzyskali najlepsze wyniki.
  Finał podzielony został na dwie części: w pierwszej uczniowie rozwiązywali test wyboru, który, podobnie jak w ostatnich trzech latach, przygotowany w dwóch językach – polskim i kaszubskim. Do części drugiej – ustnej przeszło dziesięć osób z najlepszymi wynikami z testu. Teraz to oni musieli wykazać się wiedzą odpowiadając przed Jury na trzy pytania: z literatury, geografii i historii Pomorza. Jury w składzie: dr Marek Cybulski, prof. UG Jan Wendt oraz mgr Andrzej Hoja po ocenie wypowiedzi finalistów wyłoniło zwycięzcę. Został nim Wiesław Mielewczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
  Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, w tym aparat cyfrowy za zajęcie pierwszego miejsca, odtwarzacze MP3 oraz książki o tematyce pomorskiej. Żaden z uczestników tego dnia nie opuścił biblioteki z pustymi rękoma, a to za sprawą hojności tych, którzy organizację Konkursu w tym roku wspomagali:
  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski, Urząd Gminy Sierakowice, Starostwo Powiatowe w Pucku, Starostwo Powiatoweme w Wejherowie oraz Oficyna Czec.
  Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok. Kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Pomorzu już we wrześniu 2009 r. Tych zaś, którzy będą już w tym czasie po maturze, również zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie, tym razem w charakterze organizatorów.


 • 9 stycznia 2009


  Jubileusz Profesora Marka Jaroszewskiego

  Wręczenie księgi pamiątkowej prof. dr hab. Markowi Jaroszewskiemu z Instytutu Filologii Germańskiej odbyło się w piątek 9 stycznia 2009 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego o godz. 13.00.
  Z okazji jubileuszu 65-lecia urodzin Pana Profesora oraz za zasługi w tworzeniu Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego medal Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Markowi Jaroszewskiemu wręczył Prorektor ds. Studenckich, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski. Profesor Jaroszewski pracował i współtworzył gdańską germanistykę od 1994, przez wiele lat jako dyrektor Instytutu. W imieniu pracowników Instytutu podziękowania za czternaście lat współpracy złożyła prof. UG, dr hab. Marion Brandt. Obszerną laudację Profesora, który pochodzi z II rocznika powojennej warszawskiej germanistyki, wygłosił prof. Lech Kolago z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, podkreślając zasługi profesora, namawiał go do utrzymywania kontaktów naukowych z Uniwersytetem Gdańskim. W tym celu Dziekan podarował Instytutowi Germanistyki trzy stuletnie woluminy z własnej biblioteki m.in. Historię literatury niemieckiejSłownik niemiecko-łaciński.
  Profesor podsumowywał swoją działalność naukową:
  - Moje życie polega na udzielaniu informacji - mówił. - Za granicą często bywam pytany o drogę, o najbliższą aptekę czy dworzec.
  Profesor od swoich współpracowników otrzymał przewodnik po Najsłynniejszych kafejkach Europy oraz grafikę Gdańska.
  Koncert muzyki niemieckiej, dla profesora Jaroszewskiego, na klarnet i skrzypce dały studentki II roku germanistyki: Maryla Siemiątkowska i Ewa Nowacka. 

  W holu Wydziału Filologicznego można oglądać wystawę poświęconą Panu Profesorowi Markowi Jaroszewskiemu, prezentującą dorobek tego wybitnego germanisty. Wystawę przygotowała Biblioteka Humanistyczna. 

  Biogram i osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Marka Jaroszewskiego

  Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie: • 11 grudnia 2008 r.


   

   Dzień Świętej Łucji na Wydziale Filologicznym

   
  Tradycyjnie w najkrótszym dniu w roku 11 grudnia 2008 roku (dniu zrównania dnia z nocą) studenci Katedry Skandynawistyki dzielili się ze społecznością naszego Wydziału światłem. To niesienie światła przez kolędników w białych strojach jest tradycją Dnia Świętej Łucji. Święto obchodzone od początków ubiegłego stulecia związane jest z kolędowaniem, usłyszeliśmy tradycyjne pieśni skandynawskie, częstowaniem smakołykami: pierniczkami i ciasteczkami z szafranem oraz, w Skandynawii, z wyborami miss miasta.

    • 8 grudnia 2008 r.


  Honorowy Profesor Józef Bachórz

   

  Prof. dr hab. Józef BACHÓRZ, wybitny specjalista w dziedzinie literatury XIX wieku: romantyzmu i pozytywizmu, autor wielu cenionych prac naukowych m.in. „Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie”, otrzymał w poniedziałek 8 grudnia 2008 roku godność członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
  Uroczystość odbyła się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Program uroczystości przedstawiał się następująco:
   
  •  Wykład prof. dr hab. Grażyny BORKOWSKIEJ (prezesa Towarzystwa i redaktora naczelnego „Pamiętnika Literackiego”) pt. Niepublikowane listy Orzeszkowej do Méyeta 
  •  Krótka rozprawa między Historykiem Literatury a Poetą według scenariusza dra Bolesława Oleksowicza w wykonaniu aktorów Teatru Wybrzeże: Krzysztofa GordonaCezarego Rybińskiego


 • 27 listopada 2008 r.


  Stypendystki Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

   

  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przyznała stypendia w Konkursie Stypendialnym dla wyróżniających się doktorantów i młodych pracowników. Stypendystką FRUG z Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2008/2009 została:

   

  • dr Magdalena Horodecka z Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niefikcjonalnej (reportaż, eseistyka, pamiętniki, dzienniki, epistolografia) oraz teorii literatury – zagadnień genologii, narracji, antropologii literackiej; hermeneutyki; komparatystyki; literatury w perspektywie badań postkolonialnych, a także literatury jako zapis dialogu międzykulturowego. Laureatka interesuje się twórczością: Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Andrzeja Stasiuka, Wojciecha Tochmana, Wojciecha Jagielskiego.

   

  Laureatkami stypendium FRUG zostały także doktorantki naszego Wydziału:

  • Anna Śliwa, która przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Sztuka - percepcja - język. Sfera wizualna w twórczości Mirona Białoszewskiego" pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Nowosielskiego. W swojej pracy badawczej podejmuje się rozpoznania znaczenia sfery wizualnej w twórczości autora powszechnie odbieranego jako słuchowca. Szczególnie interesuje się sposobem, w jaki wizualność zostaje przetransponowana w materię języka, sposobem, w jaki poeta oddaje rzeczy, ich kształty, przestrzenność, kolory. Pytania o sferę wizualną to z jednej strony pytania o Białoszewskiego sposoby percepcji rzeczywistości, dzieł sztuki, architektury, urbanistyki, ale zarazem to także pytania o to, jak wizualność (media i sztuka, z jaką się stykał) oddziaływały na poetę i jego sposób patrzenia.
  • Joanna Wrycza-Bekier, zajmuje się wpływem nowych technologii na ewolucję tekstu, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: literatura w Internecie, zależności pomiędzy hipertekstem a tekstem drukowanym, przemiany książki pod wpływem mediów elektronicznych, świat blogosfery, język komunikacji internetowej oraz zjawisk takich jak: remediacja i konwergencja mediów, a także zastosowanie nowych mediów w nauczaniu. 
  Stypendystkom gratulujemy!
   
  Stypendia dwudziestu dwóm osobom, w tym trzem stypendystkom z Wydziału Filologicznego, wręczyli prof. dr hab. Maria Mendel, Prorektor ds. Kształcenia oraz prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior i członek Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w czwartek 27 listopada 2008 r. podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w Bibliotece UG. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wyróżniła młodych doktorów i doktorantów już po raz ósmy.