Wydział Filologiczny - strona archiwalna Ciekawe i pożyteczne Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Koło Gdańsk

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Koło Gdańsk

 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA


   
  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
  oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
   
  serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo- dydaktycznej

  Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych

  oraz języka kaszubskiego.

   
  Gdańsk, 8-10 września 2014.
   


 • POLSKIE TOWARZYSTWO NEOFILOLOGICZNE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM


  PTN Koło w Gdańsku  jest regionalnym oddziałem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (www.poltowneo.org). Zostało ono powołane na wniosek członków założycieli w składzie dr Ewa Andrzejewska, mgr Martin Blaszk, mgr Mariola Bogucka, dr Jolanta Hinc,   dr Beata Karpińska-Musiał, dr Hadrian Lankiewicz oraz mgr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska  w dniu 27. 06. 2012 r. i utworzone na mocy uchwały Nr 1/2012 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego z dnia 10 lipca 2012 r.

  SPRAWOZDANIE Z I SEMINARIUM METODYCZNEGO PTN GDAŃSK

  Rola nauczyciela - mentora w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych

   
   
  W dniu 20 kwietnia 2013 odbyło się pierwsze seminarium metodyczne zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Koło Gdańsk. Seminarium zapoczątkowało cykl dorocznych (wiosennych i jesiennych) spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń oraz współpraca w zakresie zagadnień związanych z dydaktyką języków obcych.
  W seminarium wzięło udział ponad 30 osób, głównie nauczycieli języków obcych ze wszystkich typów szkół, ale także pracowników Wydziału Filologicznego UG. Spotkanie odbywało się w auli 43 budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 238a.
  Wykłady na temat wiodący poprzedziło przedstawienie zarysu historii powstania i działalności Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz prezentacja zamierzeń i celów PTN Koła Gdańsk przy Wydziale Filologicznym UG. Kolejne wystąpienia obejmowały zagadnienia nowych regulacji prawnych dotyczących organizacji praktyk pedagogicznych (dr Ewa Andrzejewska, Instytut Filologii Germańskiej), sztuki obserwacji (mgr Mariola Bogucka, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej) oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej (dr Jolanta Hinc, dr Adam Jarosz, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej). 
  Seminarium przebiegało w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze, towarzyszyły mu ożywione dyskusje zarówno podczas wykładów jak i podczas przerw. Okazane zainteresowanie otwiera drogi do dalszych wspólnych działań nauczycieli języków obcych i PTN Koła w Gdańsku.
   
  W październiku 2013 roku zapraszamy na kolejne II SEMINARIUM METODYCZNE!
   
  Materiały do pobrania: