Wydział Filologiczny - strona archiwalna Ciekawe i pożyteczne

Ciekawe i pożyteczne

 • Ciekawe i pożyteczne


    • Baza konferencji naukowych


  Nowa, niekomercyjna, internetowa Baza Konferencji Naukowych dostępna jest pod adresem: www.BazaKonferencji.pl
  Baza Konferencji jest przeznaczona dla naukowców i specjalistów poszerzających swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i branżowych.
  Chcemy rozwiązać problem utrudnionego dostępu, zwłaszcza młodych pracowników nauki, do informacji o aktualnie organizowanych przez wiodące polskie ośrodki naukowe konferencjach, sympozjach i zjazdach.
  Organizatorzy konferencji, dzięki możliwości dodania swojej konferencji do naszej bazy mogą skuteczne docierać do jej potencjalnych uczestników.
  Wszyscy ambitni i rozwijający się naukowcy znajdą szybko w www.BazaKonferencji.pl aktualne informacje o najważniejszych konferencjach naukowych z ich dziedziny. 


 • Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG


  Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego informuje, że został uruchomiony dostęp do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG (http://www.bg.ug.edu.pl/bibliografie/bibliografia-publikacji-pracownikow-ug).
  Baza zawiera dane o publikacjach od 2009 r. Nie są one jeszcze kompletne, ponieważ trwa uzupełnianie opisów. Prosimy o sprawdzanie kompletności publikacji za lata 2009-2010. W przypadku braku opisów bibliograficznych, prosimy o dostarczenie materiałów lub ich kopii do biblioteki (Oddział Informacji Naukowej, Biblioteka Główna, pok. 045, e-mail: bibliografia@ug.edu.pl, tel. 58 523-32-04). Zapraszamy do korzystania z bazy.
  Szczegóły. Patrz więcej.


 • Telefoniczna Poradnia Językowa


  Od 8 października 1973 roku na Wydziale Filologicznym
  działa Telefoniczna Poradnia Językowa Uniwersytetu Gdańskiego.

  Stałych i nowych tropicieli poprawności językowej, a także wszystkich studentów informujemy, że numer poradni został zmieniony.

  Nowy numer Telefonicznej Poradni Językowej to:
   

   58 523-20-25

   
  Chcesz wiedzieć: pomarańcza czy pomarańcz, wziąć czy wziąść lub czy możesz bez zahamowań używać słowa spoko? Zadzwoń. Z poradni można korzystać w dni powszednie w godz. 13.00-14.30. Dyżurują w niej znakomici językoznawcy naszego Uniwersytetu. Poradnia jest instytucją pożytku publicznego prowadzoną przez pracowników naukowych Zakładu Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej. Mieści się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55 w pokoju nr 3.52. Można przyjść osobiście.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z tej szybkiej możliwości konsultacji językowych.

  Porady językowe - archiwum Telefonicznej Poradni Językowej. • Konkursy Narodowego Cenrtrum Nauki


  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. Wnioski o granty naukowe należy składać do 15 czerwca 2011 r.
  Konkursy ogłoszone przez NCN zostały rozpisane w czterech kategoriach:

  1. projekty badawcze
  2. projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową bez stopnia
  doktora
  3. projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową
  posiadających stopień naukowy doktora
  4. międzynarodowe projekty badawcze niewspółfinansowane


  Podstawą kwalifikacji i oceny projektów badawczych jest przyjęty przez NCN podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych.
  Panele zgrupowane zostały w trzech głównych działach:

  1. Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
  2. Nauki Ścisłe i Techniczne
  3. Nauki o Życiu

  Szczegółowe informacje na temat trybu i warunków składania wniosków
  dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/

  Patrz więcej.


 • CZASOPISMO NAUKOWE "PANOPTIKUM"


  Miło nam poinformować, że „Panoptikum”, periodyk poświęcony kulturze audiowizualnej, wydawany przez Akademickie Centrum Kultury i Katedrę Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG posiada status czasopisma naukowego. W 2010 roku redakcja pisma złożyła pierwszą ankietę aplikacyjną, uzyskując wysoką ocenę punktową – 6 pkt (dla recenzowanych czasopism krajowych skala ta waha się od 1 do 9 pkt). Wykaz czasopism naukowych sporządzany jest na podstawie opinii Zespołów specjalistycznych powoływanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych z obszaru dyscyplin odpowiednio obejmujących nauki humanistyczne i społeczne oraz nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych znajduje się pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Lista_czasopism/20100827_UJEDNOLICONY_WYKAZ_ZA_2007_-_2010_11_06_2010.pdf
  Historia czasopisma i zespół redakcyjny. Patrz więcej.