Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI Historia/History

Historia Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

Początki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki sięgają 1973 roku, kiedy to został powołany Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego UG. Organizatorem gdańskiej anglistyki i jej pierwszym kierownikiem był dr Kazimierz Sroka (obecnie profesor emeritus). Pierwszych studentów na kierunek filologia angielska przyjęto w lipcu 1974 roku, a w 1979 roku dotychczasowy Zakład został przekształcony w Instytut Anglistyki, a w 2012 w Instytut Anglistyki i Amerykanistyki.

Działalność naukowa i dydaktyczna Instytutu jest realizowana w ramach istniejących w Instytucie katedr.

Wyświetleń: 9912
Ostatnio modyfikowane: 02.12.2013