Wydział Filologiczny - strona archiwalna Informacje dla Nowe kierunki studiów

Nowe kierunki studiów

 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE. NOWY KIERUNEK OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015


  FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE

  (Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej)
   
  Kierunek wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej łączy zajęcia teoretyczne z praktycznymi. Dlatego studia można nazywać potocznie „FILMOZNAWSTWEM PRAKTYCZNYM”.
   
  PRAKTYKA I TEORIA W JEDNYM
  Studiując filmoznawstwo można zdobyć gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu historii i teorii kina oraz nowych mediów, mieć rozeznanie w zakresie historii sztuki i literatury, języków teatru, filozofii i antropologii kultury.
   
  Wiedzę praktyczną zdobywa się w trakcie realizacji pięciu bloków zajęć. Są to:
   
  • WARSZTATY ARTYSTYCZNE w łącznym wymiarze 300 h (creative writing, scenopisarstwo, aktorstwo, reżyseria, scenografia, sztuka operatorska, montaż, fotografia, krótkie formy audiowizualne i wideoklip, film dokumentalny);
  • PODSTAWY ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ w wymiarze 60 h;
  • POPULARYZACJA I ANIMACJA KULTURY FILMOWEJ w wymiarze 165 h (warsztaty: krytyki filmowej, translatorski, turystyki filmowej, edukacji filmowej młodzieży, prawa autorskiego, historyka kina, prelegencki).
  • ARTYSTYCZNE PRAKTYKI FILMOWE (przygotowanie scenariusza, przygotowanie produkcyjne i artystyczne własnych etiud filmowych, pisanie tekstu krytyczno-filmowego)
  • PRAKTYKI W INSTYTUCJACH UPOWSZECHNIANIA KULTURY FILMOWEJ (festiwale, kluby filmowe, przeglądy, instytucje upowszechniania kultury itp.)
  Wszystkie działania praktyczne odbywać się będą pod nadzorem profesjonalistów, z wiodącą rolą wykładowców Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG i Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
   


 • KIERUNEK: IBERYSTYKA


  Na iberystyce będziesz mógł nie tylko biegle opanować język hiszpański. Poznasz również język portugalski w stopniu komunikatywnym, odkryjesz fascynującą kulturę i literaturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze. Na specjalności translatorycznej zdobędziesz umiejętność tłumaczenia tekstów literackich i specjalistycznych, poznasz warsztat tłumacza ustnego oraz język hiszpański biznesowy. Na specjalności międzykulturowej pogłębisz swoją wiedzę na temat krajów postkolonialnych, będziesz mógł doskonalić umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury oraz lepiej zrozumieć problemy komunikacji międzykulturowej. Językiem hiszpańskim mówi ponad pół miliarda ludzi na świecie. Po studiach będziesz mógł podjąć pracę w szkole językowej, biurze tłumaczeń, wydawnictwie, instytucji kultury, biurze turystycznym lub w międzynarodowej firmie, w której używa się języka hiszpańskiego. • KIERUNEK: SINOLOGIA


  Sinologia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowa propozycja dla kandydatów na studia w skali kraju. Programy studiów na kierunku sinologia w innych uczelniach są skoncentrowane wyłącznie na praktycznej nauce języka oraz zajęciach z zakresu historii i kultury Chin. Absolwenci sinologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego uzyskają dodatkowo wiedzę z takich dziedzin, jak: kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, nauki o polityce, prawo i ekonomia. Połączenie praktycznej nauki języka z wieloma dziedzinami nauki podniesie kwalifikacje absolwentów sinologii, zwiększając ich szanse na rynku pracy.
  Sinologia na Wydziale Filologicznym UG otrzymała wsparcie Hanbanu (Chińskiego Krajowego Urzędu do Nauczania Chińskiego Jako Języka Obcego). Uzyskała także pomoc w postaci finansowania lektorów języka chińskiego a także materiały dydaktyczne, w tym audiowizualne, do nauki języka chińskiego. Warto dodać, że zaawansowane są także starania o powołanie na Uniwersytecie Gdańskim Instytutu Konfucjusza lub Klasy Konfucjusza – naszym partnerem w tym zakresie jest Liaoning Normal University z Dalianu, a rozmowy wspomaga Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza w Hanbanie.


 • KIERUNEK: ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI


  Nowe możliwości kształcenia artystycznego

   

  Na Wydziale Filologicznym powstała nowa Katedra Sztuk Scenicznych, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jerzy Limon (również Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), a w jej ramach całkowicie unikatowy kierunek studiów – Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi.
  Łączy on w sobie wiele dyscyplin nauki, takich jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie. Największą część programu studiówstanowią przedmioty praktyczne (dla specjalności menedżerskiej – 59% ogólnej liczby punktów ECTS, dla specjalności sceniczno-menedżerskiej – 79% ogólnej liczby punktów ECTS)!
  Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych teoretykówpraktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury! Program studiów dostosowany jest do potrzeb polskiego ieuropejskiego rynku pracy (stąd bardzo rozbudowany moduł języka angielskiego). Twórcom kierunku – dr. Maciejowi Korwinowi (Dyrektorowi Teatru Muzycznego w Gdyni i Dyrektorowi Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni) i prof. dr. hab. Jerzemu Limonowi (Dyrektorowi Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego) – za wzór służyły takie słynne uczelnie, jak: Uniwersytet w Hildesheim, University of Birmingham oraz Metropolitan University w Londynie. Od lat kształci się tam menedżerów kultury, a ich absolwenci pracują w czołowych instytucjach artystycznych na świecie!


 • KIERUNEK: ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA


  Od nowego roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego rusza nowy, unikatowy kierunek etnofilologia kaszubska. Etnofilologia kaszubska łączy nauki humanistyczne oraz nauki społeczne. To studia interdyscyplinarne, a przez to bardziej otwarte i ciekawe. Kierunek ma profil praktyczny, jest odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące nauczycieli języka kaszubskiego oraz specjalistów w zakresie animacji kulturowej i medialnej, potrafiących pracować w środowisku kaszubskim, a więc legitymujących się biegłą znajomością języka kaszubskiego, którego znajomość od podstaw studenci będą mieli szansę opanować podczas studiów. Żeby uatrakcyjnić i sprofesjonalizować zajęcia, część z nich będzie się odbywać poza uczelnią: w siedzibie muzeum, w radiu, w szkole. Głównymi interesariuszami zewnętrznymi dla etnofilologii kaszubskiej są: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Radio Kaszëbë i szkoły podstawowe. Nasi studenci będą się kształcić w dwóch profesjonalnych specjalnościach:

  • specjalności nauczycielskiej
  • specjalności animacyjno-medialnej

  Poznają historyczne i współczesne procesy kształtowania się społeczności kaszubskiej, zmiany w niej zachodzące, specyfikę kultury i systemu komunikacji, uwarunkowania funkcjonowania kaszubskich instytucji, ideowy i organizacyjny wymiar kaszubskiego ruchu regionalnego, by móc wykazać się pełnymi kompetencjami na regionalnym rynku pracy. Na studentów czeka 30 miejsc na pierwszym roku studiów I stopnia.