Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI Konferencje Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki/ Conferences organised by the Institute

Konferencje Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki/ Conferences organised by the Institute

 • BACK 2


  Zapraszamy wszystkich którzy biorą – bądź chcieliby wziąć – udział w organizacji festiwalu/konferencji BACK 2 na spotkanie w Młodym Byronie (Dworek Sierakowskich w Sopocie) w środę 11 stycznia 2012 na godzinę 19.00. Chcemy się poznać, opowiedzieć o naszych planach na najbliższy rok oraz dowiedzieć się w jakim stopniu zechcecie w projekcie uczestniczyć. Rozmawiać będziemy również o tym jak rozumiecie wiodący temat festiwalu w najbliższym roku BETWEEN – gromadzimy pomysły, wiersze, opowiadania, dramaty, obrazy eksponujące to co POMIĘDZY. 
  Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej: http://www.back2.pl
  Serdecznie zapraszamy:
  • Monika Szuba
  • Tomasz Wiśniewski
  • David Malcolm


 • 10-16 maja 2010 r.


  Instytut Anglistyki Wydziału Filologicznego UG
  wraz z partnerami instytucjami kultury Miasta Sopot:
  Towarzystwem Przyjaciół Miasta Sopotu i Sopocką Sceną Off de BICZ
  zorganizowały międzynarodowe
  Seminarium Beckettowskie na Uniwersytecie Gdańskim/
  Samuel Beckett Seminar at the University of Gdansk/
  oraz festiwal teatralny zatytułowane

  Back to the Beckett Text/ Wracając do tekstu Becketta
  Beckett na plaży.

  Ponad 100 godzin referatów naukowych, dyskusji, warsztatów teatralnych, translatorycznych, literaturoznawczych, spektakli teatralnych na żywo oraz prezentacji Teatru Telewizji i Polskiego Radia, a także projekcji filmowych odbywało się przez tydzień od 10 do 16 maja 2010 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie i na Sopockiej Scenie Off de BICZ.

  Galeria zdjęć z seminarium. Kliknij zdjęcie poniżej:

  Wprowadzić Becketta w XXI wiek
  Oficjalnego otwarcia seminarium naukowego zatytułowanego Back to the Beckett Text/ Wracając do tekstu Becketta dokonali angliści z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. David Malcolm i dr Tomasz Wiśniewski - autor monografii pt. Kształt literacki dramatu Samuela Becketta. Głównym zamierzeniem organizatorów sesji poświęconej irlandzkiemu nobliście oraz festiwalu Beckett na plaży było omówienie rozmaitych kontekstów jego twórczości. Na seminarium beckettowskie złożyły się: sesja naukowa zainaugurowana w poniedziałek w Dworku Sierakowskich w Sopocie oraz warsztaty teatralne, translatoryczne, literaturoznawcze, a także pokazy filmowe i przedstawienia teatralne, które odbywały się głównie na Sopockiej Scenie Off de BICZ. Seminarium otwarte było dla szerokiej publiczności, ale zaprojektowane przede wszystkim z myślą o badaczach literatury i teatru, doktorantach, studentach Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych ośrodków badających twórczość Samuela Becektta w Polsce i na świecie.
  - Naszym celem jest połączenie starań akademickich i artystycznych w propagowaniu kultury i sztuki, a także wprowadzenie twórczości Samuela Becketta w dwudziesty pierwszy wiek - deklarowali organizatorzy, prof. UG, dr hab. David Malcolm i dr Tomasz Wiśniewski.
  Korozja "przestrzeni metafizycznej"
  Zamiar ten został w pełni zrealizowany w formie seminarium Back to the Beckett Text, gdyż jest ono pierwszym takim wydarzeniem w Polsce, na które przyjechali wybitni literaturoznawcy i beckettolodzy z całego świata m.in. prof. Enoch Brater (University of Michigan, USA), prof. H. Porter Abbott (University of California, USA) prof. Stanley Gontarski (Florida State University, USA), prof. Antonia Rodriguez Gago (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania), dr Mark Nixon (dyrektor brytyjskiego Archiwum Becketta na Uniwersytecie w Reading) i wspomniany dr Antoni Libera (Polska). Uniwersytet Gdański jest polskim prekursorem w tej dziedzinie.
  Debaty naukowe pokazały, że doświadczenie egzystencjalne przedstawione w dziełach irlandzkiego noblisty sprzed 41 lat jest nieprzemijające, a nawet pogłębia się we współczesnym świecie:
  - Fakt, że do Becketta wraca się na różne sposoby w dyskursie naukowym i w teatrze oznacza, że jego twórczość jest bardzo silną propozycją literacką. Jako jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku najdobitniej wyraził to, co się stało z cywilizacją i kulturą Zachodu, a mianowicie korozję „przestrzeni metafizycznej”. Używając figury nędzarza Beckett pokazuje naszą sytuację cywilizacyjną, sytuację człowieka, który z korony stworzenia na mocy praw nauki staje się pyłkiem w kosmosie, pomyłką natury, przypadkiem – mówił Antoni Libera, znawca, tłumacz i reżyser dzieł Becketta, autor autobiograficznej książki Godot i jego cień.
  Beckett w teatrze i filmie

  Atrakcją były: występ Jednoosobowego Teatru Poezji prof. Ireny Jun z monodramatami Nie ja i Kołysanka, pokazy filmów m.in. Filmu Samuela Becketta z Busterem Keatonem oraz Teatru Telewizji Szczęśliwych dni w reżyserii Antoniego Libery z Mają Komorowską w roli głównej. Gratką były także warsztaty teatralne. W poniedziałek z rytmem i muzycznością Końcówki  zmierzyli się uczestnicy warsztatów poprowadzonych przez Douglasa Rintoula z angielskiego teatru eksperymentalnego Complicite. We wtorek rozpoczęły się drugie warsztaty poświęcone temu dramatowi zatytułowane Końcówka wpisana w Kwadrat prowadzone przez Ewę Ignaczak i Idę Bocian - animatorki Sopockiej Sceny Off de Bicz.

  W czwartek warsztaty dla aktorów i reżyserów z Katastrofy poprowadził znakomity polski znawca, tłumacz i reżyser dzieł Samuela Becketta - Antoni Libera, autor autobiograficznej książki Godot i jego cień. W piątek na temat tej książki z Antonim Liberą rozmawiał gdański pisarz Paweł Huelle. Spotkanie przeznaczone było dla młodzieży licealnej.
  UG prekursorem beckettologii w Polsce
  Seminarium Back to the Beckett Text stało się okazją do podpisania listu intencyjnego o współpracy "w propagowaniu literatury, teatru oraz filmu, a w sposób szczególny twórczości Samuela Becketta" między Uniwersytetem Gdańskim i Miastem Sopot, które podpisali rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek i prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, którzy od początku wspierali ideę powstania cyklicznego festiwalu twórczości wielkiego noblisty. Gdańska anglistyka stała się zatem prekursorem beckettologii w Polsce.
  Z okazji tego święta na Uniwersytecie Gdańskim sopocki dwumiesięcznik literacki "Topos" wydał numer tematyczny poświęcony jego twórczości. Seminarium wpisane do kalendarium obchodów 40-lecia Uniwersytetu Gdańskiego okazało się dużym świętem Becketta i Uniwersytetu.
  Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
  Organizatorzy:
  • Instytut Anglistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego - dr Tomasz Wiśniewski, e-mail: beckett@ug.edu.pl, prof. UG, dr hab. David Malcolm
  • Prezydent Miasta Sopotu, Jacek Karnowski oraz instytucje kultury Miasta Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Sopocka Scena Off de BICZ
  Patronat honorowy:
  • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek
  • Prezydent Miasta Sopot, dr Jacek Karnowski
  Program

  Więcej informacji na: www.topos.com.pl/beckett