Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI Lista pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki/ List of academic staff

Lista pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

Instytut Anglistyki biogramy  adresy e-mail
dr Olga Aleksandrowska, adiunkt biogram aleola@op.pl
mgr Aleksandra Arceusz, asystent biogram angaa@ug.edu.pl
dr Magdalena Bielenia-Grajewska, adiunkt biogram angmb@univ.gda.pl
prof. dr hab. Artur Blaim biogram angab@ug.edu.pl
mgr Martin Blaszk, wykładowca biogram brcmart@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska biogram angjb@univ.gda.pl
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa biogram angac@ug.edu.pl
dr Tomasz Ciszewski, adiunkt biogram angtc@univ.gda.pl
mgr Zbigniew Czaja, st. wykładowca biogram zczaja@o2.pl
prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz, adiunkt biogram angtd@univ.gda.pl
dr Maria Fengler, adiunkt biogram mariafengler@hotmail.com
dr Izabela Morska, adiunkt biogram izabelamorska.ug@gmail.com
mgr Jolanta Galusiewicz, st. wykładowca biogram galusiewicz@wp.pl
dr Justyna Giczela-Pastwa, adiunkt biogram Justyna.giczela@ug.edu.pl
mgr Joanna Gilis-Siek, wykładowca   stentorjgs@poczta.onet.pl
dr Michał Golubiewski, adiunkt biogram mgolubiewski@vp.pl
mgr Paula Gorszczyńska, asystent biogram paulagor@gmail.com
prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim biogram anglgb@ug.edu.pl
dr Ewelina Gutowska-Kozielska, adiunkt biogram egutowska@o2.pl
dr Karolina Janczukowicz, adiunkt biogram karo_ata@hotmail.com
mgr Krzysztof Karaś, starszy wykładowca biogram Krzysztof.karas@interia.pl
dr Beata Karpińska-Musiał, adiunkt biogram lingbet@ug.gda.pl
dr Wioleta Karwacka biogram w.karwacka@gmail.com
dr hab. Marta Koval, adiunkt   martakoval70@gmail.com
dr Adam Krassowski, st. wykładowca biogram krass@monika.univ.gda.pl
dr Ewa Kremky, st. wykładowca biogram angek@ug.gda.pl
mgr Hanna Kryszewska, st. wykładowca biogram
dr Olga Kubińska, starszy wykładowca biogram angok@univ.gda.pl
prof. UG, dr hab. Kubiński Wojciech biogram angwk@univ.gda.pl
prof. dr hab. Jerzy Limon biogram jerzylimon@gmail.com
dr Małgorzata Lisiewicz, adiunkt biogram m.lisiewicz@ug.edu.pl
dr Robin Macpherson, st. wykładowca biogram angrm@univ.gda.pl
dr Dorota Majewicz, adiunkt biogram dorota.majewicz@ug.edu.pl
prof. dr hab. David Malcolm biogram angmd@univ.gda.pl
dr Arkadiusz Misztal, adiunkt biogram angki@univ.gda.pl
dr Ewa Modrzejewska, st. wykładowca biogram angem@univ.gda.pl
dr hab. Mirosława Modrzewska, adiunkt biogram miroslawa.modrzewska@gmail.com
dr Stanisław Modrzewski, starszy wykładowca biogram stanisław.modrzewski@gmail.com
mgr Ewa Orłowska, st. wykładowca biogram ewaorlo@wp.pl
dr Maciej Rataj, adiunkt biogram Spooky.fm@interia.pl
mgr Ratajski Remigiusz, st. wykładowca biogram r.ratajski@univ.gda.pl
dr Joanna Redzimska, adiunkt biogram joared@wp.pl
dr Krzysztof Filip Rudolf, adiunkt   frugfr@univ.gda.pl
dr Mikołaj Rychło, adiunkt   mrychlo@wp.pl
dr Małgorzata Schulz, adiunkt biogram angmsc@univ.gda.pl
dr Małgorzata Smentek, adiunkt biogram angms@univ.gda.pl
prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska biogram angos@univ.gda.pl
prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz biogram danuta.stanulewicz@gmail.com
dr Xymena Synak-Pskit, adiunkt biogram xsynak@poczta.onet.pl
dr Monika Szuba, adiunkt   monika.szuba@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Jean Mary Ward biogram angjmw@univ.gda.pl
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, st. wykładowca biogram magdalenaws@ug.edu.pl
dr Grzegorz Welizarowicz, adiunkt biogram grzegorz.welizarowicz@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka biogram angjw@univ.gda.pl
prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński   marek.wilczynski@ug.edu.pl
dr Beata Williamson, starszy wykładowca biogram angbw@univ.gda.pl
mgr Wolański Tadeusz Z., st. wykładowca biogram angtzw@univ.gda.pl
dr Tomasz Wiśniewski, adiunkt biogram tomasz.wisniewski@ug.edu.pl
mgr Renata Zander-Lewandowska, st. wykładowca biogram renata.zl@ug.edu.pl
mgr Jennifer Zielińska, asystent   jenniferzielinska@gmail.com
  agnikol@o2.pl

 

Wyświetleń: 55706
Ostatnio modyfikowane: 04.02.2015