Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ Kierunki studiów Rosjoznawstwo

ROSJOZNAWSTWO

Kierunek Rosjoznawstwo, powołany w 2007 roku przez Senat UG jako Makrokierunek Rosjoznawstwo, obsługiwany jest przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej i Instytut Historii, zapewnia wykształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim, proponując duży zakres wiedzy historycznej, kulturoznawczej, ekonomicznej, gospodarczej, prawniczej, medioznawczej, literaturoznawczej i językowej. Zapoznaje studentów z problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi Rosji a także z podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Przygotowuje studentów do zawodowego funkcjonowania w realiach gospodarczych, politycznych, kulturowych i medialnych Polski i Rosji. Zapewnia również naukę języka angielskiego, niemieckiego i ukraińskiego, a przede wszystkim - biegłe opanowanie języka rosyjskiego.
W związku z  otwarciem granicy z Obwodem  Kaliningradzkim powstały nowe możliwości  rozwoju kierunku jak i stawianych przed nim zadań. Celem staje się przysposobienie studentów do nawiązywania i realizacji  nowoczesnych, merytorycznych przede wszystkim, stosunków gospodarczych, handlowych, kulturowych i turystycznych z Rosją;  przygotowanie  wielojęzycznej kadry pomocniczej (na przykład tłumaczy) dla już działających placówek po obu stronach granicy. Stwarza to  dużą możliwość pozyskania miejsc pracy dla absolwentów kierunku. Nowa sytuacja na rynku pracy spowodowała konieczność dostosowania do niej programu zajęć. Zabiegi takie zostały podjęte.
Obecnie na rosjoznawczych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackie) można kształcić się w zakresie dwu specjalności:
  1. BIZNESOWO - GOSPODARCZEJ
   2. MEDIOZNAWCZEJ
Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) można wybrać następujące specjalności:
  1. BIZNESOWO – MEDIOZNAWCZĄ
  2. HISTORYCZNĄ
Rosjoznawstwo proponuje również studia niestacjonarne w zakresie analogicznych specjalności. W roku akademickim 2012/2013,  z powodu rygorystycznych zasad rekrutacyjnych, nie zostały one uruchomione.
W planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Rosjoznawstwa znajdują się takie między innymi przedmioty, jak: Historia Rosji, Historia Europy Wschodniej, Stosunki polityczne Federacji Rosyjskiej przełomu XX i XXI wieku, Historia literatury rosyjskiej, Kultura Rosyjska, Rosyjska filozofia i myśl społeczna, Dzieje wierzeń w Rosji, Literatury porównawcze, Pragmatyka komunikacji, Komunikacja międzykulturowa, Wstęp do nauki prawa rosyjskiego, Podstawy ekonomii, Elementy zarządzania projektami, Wstęp do dyplomacji, Gospodarka światowa, Gospodarka rosyjska, Rozliczenia międzynarodowe, Marketing międzynarodowy, Organizacja i technika handlu zagranicznego, Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku rosyjskim, Systemy medialne i współczesne rosyjskie massmedia, Teoria komunikacji masowej, Sztuka wystąpień publicznych, Warsztaty dziennikarskie, Język rosyjski, Języki obce.
Przedmioty te prowadzone są przez pracowników Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, przez pracowników Wydziału Historycznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Bezpośrednią opiekę naukową i programową nad studiami rosjoznawczymi sprawuje Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej. 
Absolwent trzyletnich studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjacki na podstawie zaliczeń przedmiotów wchodzących w zakres studiów, przedłożonej pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra rosjoznawcy na podobnych zasadach: zaliczenia toku studiów i obrony pracy magisterskiej.
Wyświetleń: 15374
Ostatnio modyfikowane: 27.01.2014