Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Granty 2014 Projekty badawcze realizowane na Wydziale Projekty badawcze młodych naukowców

Projekty badawcze młodych naukowców

 • Projekty badawcze dla młodych naukowców i uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich 2013
 • FAQ - pytania często zadawane przez doktorantów i młodych naukowców


  • Gdzie składać faktury?

  U Anny Malcer-Zakrzackiej  w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00, p. 2.25, e-mail: malcer@ug.edu.pl, tel. 58 523 25 35.

  • Jak opisywać faktury?

  Na odwrocie u góry strony imieniem i nazwiskiem numerem grantu oraz numerem konta, jeśli faktura została osobiście zapłacona. Jeśli faktura została zapłacona przelewem z konta należy dołączyć do niej potwierdzenie przelewu. Faktury nieopisane nie będą przyjmowane do rozliczenia.

  • Na kogo powinny być wystawione faktury?

  Wyłącznie na Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk NIP 584-020-32-39. Faktury wystawione na własne nazwisko i adres doktoranta nie mogą być rozliczone.

  • Gdzie kupować książki?

  książki zagraniczne - księgarnia ABE-IPS Sp. z o. o.

  książki krajowe - Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o.

  • Co zrobić jeśli książki nie ma we wskazanych powyżej  księgarniach?

  Wystąpić do Zastępcy Kierownika Działu Zamówień Publicznych kierującego Sekcją Realizacji Umów Jacka Jętczaka (pisemne lub mailowo: rekjj@ug.edu.pl) z prośbą o zaopiniowanie trybu wydatkowania środków na zakup książki. Dział Zamówień Publicznych określi prawidłową podstawę prawną - najczęściej będzie to art. 4. pkt. 8 Pzp. Gdyby ktoś kupował większą ilość książek, których wartość przekraczałaby 14.000 euro byłby to art. 67. Dział Zamówień Publicznych udzieli wówczas informacji co do dalszego postępowania.

  • Gdzie kupować materiały biurowe?

  W Sklepie Internetowym Uniwersytetu Gdańskiego. Dostęp do Sklepu Internetowego UG mają Sekretariaty Instytutów i Katedr.

  • Czy na każdy wyjazd naukowy krajowy i zagraniczny w ramach grantu musi być pisemna zgoda Dziekana Wydziału?

  Tak. O zgodę na wyjazd należy napisać pismo do Dziekana Wydziału.

  • Czy Uniwersytet może dokonać przedpłaty na konferencję?

  Tak. Należy w tym celu wypełnić druk przedpłaty na konferencję [doc] | [pdf] i przedstawić go do podpisu Dziekana Wydziału.

  • Gdzie kupować bilety kolejowe?

  Bezpośrednio w kasach "PKP Intercity S.A." lub za pośrednictwem internetu w systemie e-IC.

  • Jak załatwić wyjazd zagraniczny i kupować bilety lotnicze?
  Wszystkie sprawy wyjazdów zagranicznych należy załatwiać w Biurze Współpracy z Zagranicą Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 1a, p. 301, tel. 58 523 23 04.
  • Gdzie pobierać delegacje?

  Pracownicy naukowi w Sekretariatów i Katedr, doktoranci u Joanny Oleszek w godzinach przyjęć - od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00, w środy zjazdowe w godz. 12.00-15.00, p. 2.26, tel. 58 523 29 59.

  • Jak rozliczyć delegację?

  Do wypełnionej delegacji należy dołączyć fakturę za opłatę konferencyjną, fakturę za noclegi,   wypełniony druk dotyczący diet  (kliknij żeby wydrukować) oraz bilety kolejowe.

  • Czy można kupować aparaturę?

  Doktoranci nie mają prawa ze środków grantu kupować aparatury.

  • Do kiedy mogą być wydatkowane środki z grantów dla doktorantów i młodych naukowców?

  Najpóźniej do 20 grudnia 2013 roku. Wszystkie faktury muszą być wystawione w 2013 roku. Faktury wystawione później nie będą mogły być rozliczone z grantu.

  • Do kiedy należy przedstawić sprawozdanie z wykorzystania grantu?

  Do 30 stycznia 2014 w formie elektronicznej i papierowej z podpisem według załączonego wzoru sprawozdania.