Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Granty 2014 Projekty badawcze realizowane na Wydziale

Projekty badawcze realizowane na Wydziale

 • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Filologicznym UG


  Rok przyznania
  Pracownik naukowy/Pracownia
   Tytuł grantu
  Źródło
  2014 dr Katarzyna Lukas Pamięć, obcość i translacja jako kategorie przewodnie komparatystyki i literaturoznawstwa interkulturowego Narodowe Centrum Nauki: DEC-2013/09/B/HS2/01192
  2012
  Pracownia Badań Nad Snem I Wyobraźnią
  (kierownik prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski)
  Therapeutic effects of the dreams of nursing homes residents
  International Association
  for the Study of Dreams i Dream Science Foundation
  2012 prof. UG, dr hab. Marion Brandt Nowe wydanie książki Alfreda Doblina pt. "Reise in Polen" (Podróże po Polsce)
  Herder-Institut fur historische Ostmitteleuropaforschung
  Program stypendialny "Herder-Stipendium"
  530-F300-D262-12
  2012 prof. UG, dr hab. Marion Brandt Nowe wydanie książki Alfreda Doblina "Reise in Polen"
  Deutsches Literaturarchiv Marbach am Neckar
  Program stypendialny "Marbach-Stipendium"
  530-F300-D262-12
  2012 prof. UG, dr hab. Marion Brandt Wydanie książki zbiorowej na temat historii niemieckiej przyjaźni z Polską
  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  Fundacja™ ADAMAS Stiftung Götz Hübner für interkulturelle Studien
  2011
  Pracownia Badań Nad Snem I Wyobraźnią
  (kierownik prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski)
  Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć
  Narodowe Centrum Nauki
  2011/01/B/HS2/04911
  2011
  Pracownia Schulzowska
  (kierownik prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek)
  Edycja krytyczna pism oraz opracowanie twórczości plastycznej Brunona Schulza
  Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki nr 0041/FNiTP/H11/80/2011
  2011
  dr Tomasz Ciszewski
  Stopa metryczna w języku angielskim: akustyka, percepcja, struktura
  Narodowe Centrum Nauki
  3719/B/H03/2011/40
  N N104 371940
  HABILITACYJNY
  2011
  prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska
  Holokaust-marginesy dyskursu. Analiza eseistyki, autobiografii kobiecych i naukowych w literaturze o Zagładzie
  Narodowe Centrum Nauki
  4432/B/H03/2011/40
  N N103 443240
  2011 dr Sebastian Rafał Jażdżewski Mitologiczne ilustracje w skandynawskiej muzyce metalowej
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
  FSS/2011/V/D3/W/0089
  2011 dr Tatiana Siniawskaja-Sujkowska Tekst specjalistyczny: semantyka, pragmatyka, przekład
  Europejski Fundusz Społeczny
  POKL Priorytet 4.
  R-103/0820-318/2011 uda-pokl.04.01.01-00-017/10-00
  2010 dr Sebastian Rafał Jażdżewski Motyw Ragnaroku w nordyckiej muzyce metalowej
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
  FSS/2010/II/D3/W/0043
  2010 dr Kazimierz Musiał BAREGIS Klaipeda International Summer School: Sustainable Development in the Baltic Sea region
  Komisja Europejska Erasmus
  2009-1-LT1-ERA10-01615
  2010
  dr Łucja Biel
  Badanie korpusowe kolokacji języka prawnego. (Corpus-based study of legal collocations)
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2251/B/H03/2010/38
  N N104 225138
  HABILITACYJNY

  2010

  od 2012

  dr Łucja Biel

  dr Justyna Giczela-Pastwa

  Optimising professional translator training in a multilingual Europe
  EAC Executive Agency LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Erasmus, Erasmus Networks, Erasmus Academic Networks
  177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA
  2010 Maja Joanna Chacińska Systemy mediów publicznych w Skandynawii-organizacja i finansowanie. Część I - model norweski
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy-stypendia indywidualne
  Mechanizm Norweski-IV konkurs wniosków FSS. Działanie III
  FSS/2010/II/D3/W/0058
  2008
  dr hab. Stanisław Rosiek
  mgr Krzysztof Lipowski
  Słowo na płótnie. O relacjach pomiędzy obrazem a słowem w dziele Bronisława Wojciecha Linkego
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  1393/B/H03/2008/34
  N103 139334
  PROMOTORSKI
  2007
  dr hab. Zbigniew Majchrowski
  Polska dramaturgia współczesna w kontekście nowych form teatralnych i medialnych
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  1393/B/H03/2008/34
  N103 139334
  PROMOTORSKI
  2006
  dr hab. Wojciech Kubiński
  Analiza dyskursu z perspektywy językoznawstwa kognitywnego
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  1755/H03/2006/31
  N104 018 31/1755
  2006
  dr hab. Stanisław Rosiek
  mgr Beata Lentas
  Tadeusz Peiper w Hiszpanii
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2336/H03/2006/31
  N103 041 31/2336
  PROMOTORSKI
  2006
  Dr hab. Ewa Nawrocka
  prof. dr hab.W. Bolecki, prof. dr hab. M. Książek-Czermińska, prof. dr hab. J. Maćkiewicz, prof. dr hab. A. Martuszewska, prof. dr hab. S. Balbus,
  prof. dr hab. W. Tomasik, dr hab. I. Iwasiów, prof. US,   dr  hab. G. Borkowska-Arciuch, prof. IBL PAN, dr hab. E. Kraskowska, prof. UAM, dr hab. A. Kubale, prof. UG,
  dr hab. Z. Majchrowski, prof. UG, dr hab. K. Nowosielski, prof. UG, dr hab. B. Szczepińska, prof. UG, dr hab. D. Ulicka, prof. UW, dr hab. A. Dziadek, dr hab. J. Madejski, dr hab. J. Płuciennik, dr hab. S. Rosiek,
  dr A. Gawron, dr J. Leociak
  Literackie reprezentacje doświadczenia.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  1149/H03/2006/30
  1 H01C 035 30
  2006
  dr Joanna Puzyna - Chojka
  Nowy realizm (w dramacie i teatrze).
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  0885/H03/2006/30
  1 H01E 041 30
  2005 prof. UG, dr hab. Marion Brandt Konferencja i publikacja pokonferencyjna "Grenzüberschreitungen"/ "Przekraczanie granic". Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).
  2004
  prof. dr hab. Anna Martuszewska
  Literackie notatki Prusa o kompozycji.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  0068/H01/2004/27
  1 H01C 029 27
  2004
  dr hab. Tadeusz Szczepański
  Historia kina w Szwecji
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  1 H01E 015 27 
  GRANT
  PRZENIESIONY DO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
  2002
  prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
  mgr Bartosz Dąbrowski
  Literackie inspiracje i oddziaływania światopoglądu estetycznego Karola Szymanowskiego
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  0060/H01/2002/22
  2 H01C 021 22
  promotorski