Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Prezentacja Wydziału Filologicznego

Prezentacja Wydziału Filologicznego

 • O WYDZIALE FILOLOGICZNYM


 • DOKTORATY HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NADANE NA WNIOSEK WYDZIAŁU


  Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

  Nadane na wniosek Wydziału Humanistycznego:

  • prof. Władysław Czapliński 1978
  • ks. dr Bernard Sychta 1981
  • prof. Gerard Labuda 1985
  • Lech Wałęsa 1990

  Nadane na wniosek Wydziału Filologiczno-Historycznego:

  • dr Richard von Weizsäcker 1992
  • Günter Grass 1993
  • François Mitterrand 1993
  • prof. Maria Janion 1994
  • prof. Edmund Cieślak 1995
  • prof. Henryk Markiewicz 1996
  • prof. Leszek Kołakowski 1997
  • prof. Hanna Popowska-Taborska 1999
  • prof. Norman J. Davies 2000
  • Madeleine K. Albright 2000
  • prof. Marian Biskup 2001
  • Andrzej Wajda 2005
  • Tadeusz Różewicz 2006
  • prof. Maria Bogucka 2006
  • prof. Yi Lijun 2007

  Na wniosek Wydziału Filologicznego:

  • prof. Elie Wiesel 2008
  • prof. Tomas Venclova 2010
  • prof. Hayden White 2011


 • OCENA PARAMETRYCZNA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO


  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzył wystąpienie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego kwestionujące prawidłowość dokonania oceny parametrycznej. W przypadku Wydziału Filologicznego wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Końcowy wskaźnik efektywności z uwzględnieniem krótszego okresu funkcjonowania jednostki sytuuje Wydział Filologiczny w 2 kategorii.