Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Skład osobowy

Skład osobowy

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Strona domowa: http://www.fil.ug.edu.pl/
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
portiernia: 58 523 21 11, wew. 21 11
tel./fax 58 523 20 53, wew. 20 53

WŁADZE WYDZIAŁU

Dziekan: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa
tel. 58 523 21 96, wew. 21 96, e-mail: dziekanat@fil.ug.edu.pl
Prodziekan ds. Nauki: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek,
tel. 58 523 21 66, wew. 21 66, e-mail: rosiek@terytoria.com.pl
Prodziekan ds. Kształcenia: prof. UG, dr hab. Izabela Kępka
tel. 58 523 21 66, wew. 21 66, e-mail: izabela.kepka@ug.edu.pl
Prodziekan ds. Studenckich: dr Urszula Patocka-Sigłowy,
tel. 58 523 21 66, wew. 21 66, e-mail: upatocka@ug.edu.pl

DZIEKANAT
Kierownik Dziekanatu:
dr Katarzyna Świerk tel. 58 523 21 96, wew. 21 96, tel./fax. 58 523 20 53, e-mail: dziekanat@fil.ug.edu.pl
Pracownicy administracyjni:
Urszula Choińska, tel. 58 523 20 49, wew. 20 49, e-mail: fhuc@ug.edu.pl
mgr Teresa Gałęzowska, tel. 58 523 20 84, wew. 20 84, e-mail: t.galezowska@ug.edu.pl
Dorota Jach, tel. 58 523 23 79, wew. 23 79, e-mail: fildj@ug.edu.pl
Alicja Knera, tel. 58 523 21 56, wew. 21 56
Aldona Ługowska, tel. 58 523 23 05, wew. 23 05, e-mail: fhal@ug.edu.pl
mgr Maria Mindak, tel. 58 523 21 39, wew. 21 39, e-mail: mindak@ug.edu.pl
Alicja Mielewczyk, tel. 58 523 21 56, wew. 21 56, e-mail: fham@ug.edu.pl
Danuta Nowosielska, tel. 58 523 20 48, wew. 20 48
Joanna Oleszek, tel. 58 523 29 59, wew. 29 59, e-mail: j.oleszek@ug.edu.pl
mgr Dorota Pokora, tel. 58 523 20 53, wew. 20 53, e-mail: D.Pokora@ug.edu.pl
Wioletta Potakowska, tel. 58 523 20 49, wew. 20 49, e-mail: fhwp@ug.edu.pl
mgr Karina Sputo, tel. 58 523 20 53, wew. 20 53, e-mail: karina.sputo@ ug.edu.pl
mgr Teresa Walas, tel. tel. 58 523 22 12, wew. 22 12, e-mail:kknjo@ug.edu.pl
Dorota Zalewska, tel. 58 58 523 23 79, wew. 23 79, e-mail: fhdza@ug.edu.pl
Redaktor strony internetowej:
dr Anna Malcer-Zakrzacka, tel. 58 523 25 35, wew. 25 35, e-mail: malcer@ug.edu.pl

FILOLOGICZNE STUDIA DOKTORANCKIE
Kierownik Studiów:
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek, tel. 58 523 21 66, wew. 21 66
Sprawy doktorantów:
Joanna Oleszek, tel. 58 523 29 59, wew. 29 59, e-mail: j.oleszek@ug.edu.pl

ZESPÓŁ DS. APARATURY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

tel. 58 523 21 69, wew. 21 69, 58 523 21 20, wew. 21 20
Specjalista ds. aparatury:
mgr inż. Wiesław Pawłowski, tel. 58 523 21 69 lub wew. 21 69
Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
Tomasz Kawala, tel. 58 523 25 71, wew. 25 71
Wojciech Prabucki, tel. 58 523 21 20, wew. 21 20

INSTYTUT ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI

tel. 58 523 25 50, wew. 25 50, 58 523 24 81, wew. 24 81, fax 58 523 25 13, wew. 25 13, e-mail: sekretariatiaa@ug.edu.pl
Dyrektor Instytutu:
prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński, e-mail: marek.wilczynski@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich:
dr Arkadiusz Misztal, e-mail: angki@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora ds. Nauki:
prof. dr hab. David Malcolm, e-mail: angmd@ug.edu.pl
Sekretariat Instytutu:
fax 58 523 25 13, wew. 25 13
mgr Hanna Niżnik, tel. 58 523 24 81, wew. 24 81, e-mail: anghn@ug.edu.pl
inż. Izabela Żochowska tel. 58 523 25 50, wew. 25 50, e-mail: angizo@ug.edu.pl

Katedra Językoznawstwa

Kierownik Katedry: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz, e-mail: danuta.stanulewicz@gmail.com
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz, e-mail: angtd@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska, e-mail: angos@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz, e-mail: danuta.stanulewicz@gmail.com
Adiunkci:
dr Olga Aleksandrowska, e-mail: aleola@op.pl
dr Tomasz Ciszewski, e-mail: angtc@ug.edu.pl
dr Michał Golubiewski, e-mail: mgolubiewski@vp.pl
dr Karolina Janczukowicz, e-mail: karo_ata@hotmail.com
dr Beata Karpińska-Musiał, e-mail: lingbet@ug.edu.pl
dr Dorota Majewicz, e-mail: angdm@ug.edu.pl
dr Maciej Rataj, e-mail: Spooky.fm@interia.pl
dr Joanna Redzimska, e-mail: joared@wp.pl
dr Mikołaj Rychło-Kok, e-mail: mrychlo@wp.pl
dr Małgorzata Smentek-Lewandowska, e-mail: angms@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
mgr Zbigniew Czaja, e-mail: zczaja@o2.pl
mgr Jolanta Galusiewicz, e-mail: galusiewicz@wp.pl
mgr Krzysztof Karaś, e-mail: Krzysztof.karas@interia.pl
dr Ewa Kremky, e-mail: angek@ug.edu.pl
dr Robin Macpherson, e-mail: angrm@ug.edu.pl
mgr Ewa Orłowska, e-mail: ewaorlo@wp.pl
dr Ewa Modrzejewska, e-mail: angem@ug.edu.pl
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, e-mail: magdalenaws@ug.edu.pl
mgr Tadeusz Wolański, e-mail: angtwz@ug.edu.pl
Wykładowcy:
mgr Martin Blaszk, e-mail: brcmart@ug.edu.pl
mgr Joanna Gilis-Siek, e-mail: stentorjgs@poczta.onet.pl

Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. David Malcolm, e-mail: angmd@ug.edu.pl
 
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. David Malcolm, e-mail: angmd@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska, e-mail: angjb@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, e-mail: anglgb@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Marta Koval, e-mail: martakoval70@gmail.com
prof. UG, dr hab. Mirosława Modrzewska, e-mail: mmod@microsun.pl
prof. UG, dr hab. Jean Ward, e-mail: angjmw@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka, e-mail: angjw@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński, e-mail: marek.wilczynski@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Maria Fengler, e- mail: mariafengler@hotmail.com
dr Izabela Morska, e-mail: izabelamorska.ug@gmail.com
dr Ewelina Gutowska-Kozielska, e-mail: egutowska@o2.pl
dr Małgorzata Lisiewicz, e-mail: m.lisiewicz@ug.edu.pl
dr Arkadiusz Misztal, e-mail: angki@ug.edu.pl
dr Xymena Synak-Pskit, e-mail: angxsp@ug.edu.pl
dr Monika Szuba, e-mail: monika.szuba@ug.edu.pl
dr Grzegorz Welizarowicz, e-mail: grzegorz.welizarowicz@ug.edu.pl
Asystenci:
mgr Jennifer Zielińska, e-mail: jenniferzielinska@gmail.com
Starsi wykładowcy:
dr Adam Krassowski, e-mail: krass@ug.edu.pl
dr Stanisław Modrzewski, e-mail: smod@microsun.pl
dr Beata Williamson, e-mail: angbw@ug.edu.pl

Katedra Translatoryki

Kierownik Katedry: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński, e-mail: angwk@ug.edu.pl
 
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Artur Blaim, e-mail: angab@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński, e-mail: angwk@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Magdalena Bielenia-Grajewska, e-mail: angmb@ug.edu.pl
dr Justyna Giczela-Pastwa, e-mail: justyna.giczela@ug.edu.pl
dr Filip Rudolf, e-mail: frugfr@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
 
dr Wioletta Karwacka, email: w.karwacka@gmail.com
mgr Hanna Kryszewska, e-mail: brchk@ug.edu.pl
dr Olga Kubińska, e-mail: angok@ug.edu.pl
mgr Remigiusz Ratajski, e-mail: r.ratajski@ug.edu.pl
mgr Renata Zander-Lewandowska, e-mail: kknjorz@ug.edu.pl
Asystenci:
mgr Aleksandra Arceusz, e-mail: angaa@ug.edu.pl
mgr Paula Gorszczyńska, e-mail: paulagor@gmail.com

Katedra Sztuk Scenicznych

Sekretariat: mgr Marta Nowicka, e-mail: mtnowicka@ug.edu.pl, tel. 604759340
Kierownik Katedry: prof dr hab. Jerzy Limon, e-mail: jerzylimon@gmail.com
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Jerzy Limon, e-mail: jerzylimon@gmail.com
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, e-mail: dziekanat@fil.ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Tomasz Wiśniewski, e-mail: tomasz.wisniewski@ug.edu.pl
dr Agnieszka Żukowska, e-mail: agnikol@o2.pl
dr Maria Fengler, e- mail: mariafengler@hotmail.com
 

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

tel. 58 523 21 60, wew. 21 60, fax. 58 523 20 64, wew. 20 64
Dyrektor Instytutu: prof. UG dr hab. Danuta Olszewska, tel. 58 523 21 60, wew. 21 60,
e-mail: fildo@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: prof. dr hab. Mirosław Ossowski, tel. 58 523 21 81, wew. 21 81; e-mail: filmos@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: dr Anna Socka, tel. 58 523 2252, wew. 22 52 e-mail: anna.socka@ug.edu.pl
Sekretariat: mgr Magdalena Osolińska-Tworkowska, tel. 58 523 21 60, wew. 21 60, e-mail: sekger@ug.edu.pl

Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu

Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny, tel. 58 523 22 32, wew. 22 32, e-mail: filak@ug.edu.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Andrzej Kątny, tel. 58 523 22 32, wew. 22 32, e-mail: filak@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska, tel. 58 523 21 60, wew. 21 60; e-mail: fildo@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Ewa Andrzejewska, tel. 58 523 21 44, wew. 21 44, e-mail: ewa-and@wp.pl
dr Anna Daszkiewicz, tel. 58 523 22 18, wew. 2218, e-mail: daszkiewiczanna@gmail.com
dr Dominika Janus, tel. 58 523 22 32, wew. 22 32, e-mail: dominikajanus@tlen.pl
dr Izabela Kujawa, tel. 58 523 22 32, e-mail: kujawa.izabela@wp.pl
dr Iwona Legutko-Marszałek, tel. 58 523 22 52, wew. 22 52, e-mail: iwona.legutko@ug.edu.pl
dr Katarzyna Lukas, tel. 58 523 21 24, wew. 21 24, e-mail: katarzyna.lukas@wp.pl
dr Izabela Olszewska, tel. 58 523 22 52, wew. 22 52, e-mail: izabela-olszewska@tlen.pl
dr Magdalena Rozenberg, e-mail: m.rozenberg@wp.pl
dr Anna Socka, tel. 58 523 22 18, wew. 22 18 e-mail: anna.socka@ug.edu.pl
dr Adam Szeluga, tel. 58 523 24 86, wew. 24 86 e-mail: szeladam@poczta.onet.pl
dr Marta Turska, tel. 58 523 24 86, wew. 24 86 e-mail: marta_turska@wp.pl
dr Ewa Wojaczek, tel. 58 523 22 18, wew. 22 18, e-mail: finew@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
mgr Agnieszka Kallas, tel. 58 523 24 86, wew. 24 86, e-mail: kallas@neostrada.pl
mgr Doris Wilma, tel. 58 523 21 24, wew. 21 24, e-mail: doris.wilma@neostrada.pl
dr hab. Jan Sikora, tel. 58 523 21 60, wew. 21 60, e-mail: finjs@ug.edu.pl
Asystenci:
mgr Anna Pior-Kucińska, tel. 58 523 22 18, wew. 22 18, e-mail: finap@univ.gda.pl
Lektor:
mgr Małgorzata Błaszkowska, tel. 58 523 2144 lub wew. 2144, e-mail: mblaszk@poczta.onet.pl
mgr Marta Turzyńska, tel. 58 523 22 18, e-mail: marta.turzynska@poczta.fm
mgr Marcin Urban, tel. 58 523 21 44, e-mail: marcin.urban09@wp.pl

Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Mirosław Ossowski, tel. 58 523 21 81, wew. 21 81, e-mail:filmos@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Marion Brandt, tel. 58 523 21 90, wew. 21 90, e-mail: filbr@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak, tel. 58 523 22 52, wew. 22 52, e-mail: filsl@ug.edu.pl
prof. dr hab. Mirosław Ossowski, tel. 58 523 21 81, wew. 21 81, e-mail:filmos@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, tel. 58 523 21 81 lub wew. 21 81, e-mail: mborzyszkowska@interia.pl
dr Janina Gesche, tel. 58 523 21 90, wew. 21 90 e-mail: janina-gesche@yahoo.se
dr Agnieszka Haas, tel. 58 523 21 81, wew. 21 81, e-mail: filah@ug.edu.pl,
dr Anatol Michajłow, e-mail: colon2@interia.pl, tel. 58 523 21 60, wew. 21 60
dr Dariusz Pakalski, tel. 58 523 2218 lub wew. 2218, e-mail: dariusz.pakalski@ug.edu.pl
dr Eliza Szymańska, tel. 58 523 21 90, wew. 21 90 e-mail: finej@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
dr Marek Perlikiewicz, tel. 58 523 24 86, wew. 24 86 e-mail: filmp@ug.edu.pl
Wykładowcy:
dr Anastasia Telaak, tel. 58 523 21 24, wew. 21 24, e-mail: a. telaak@ug.edu.pl
 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

tel./fax 58 523 21 85, wew. 21 85
Dyrektor Instytutu:
prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz, tel. 58 523 21 08, wew. 21 08, e-mail: boleksowicz@o2.pl, tel./fax 58 523 21 08, wew. 21 08
Zastępca Dyrektora ds. Nauki:
prof. UG, dr hab. Maciej Michalski, tel. 58 523 21 83, wew. 21 83, e-mail: maciej.michalski@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora ds. Studentów:
dr Małgorzata Klinkosz, tel./fax 58 523 21 83, wew. 21 83, e-mail:małgorzata.klinkosz@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia:
dr hab. Paweł Sitkiewicz, tel. 58 523 21 08, wew. 21 08, e-mail: sitkiewicz@gazeta.pl
Sekretariat:
Maria Humyniecka, tel./fax 58 523 21 85, wew. 21 85, e-mail: fpomh@ug.edu.pl
mgr Zofia Rogóyska-Krupnik, tel./fax 58 523 21 85, wew. 21 85, e-mail: polsek@ug.edu.pl

Katedra Historii Literatury

Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Edward Jakiel, tel. 58 523 26 23, wew. 26 23, e-mail: edwardjakiel@wp.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Stefan Chwin, e-mail: stefan.chwin@ug.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Linkner, e-mail: TLinkner@interia.pl
prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz, e-mail: krmaks@interia.pl
prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, e-mail: kaziknowosielski@go2.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Radosław Grześkowiak, e-mail: radoslaw.grzeskowiak@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Edward Jakiel, e-mail: edwardjakiel@wp.pl
prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, e-mail: kazmierczykzb@wp.pl
prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk, e-mail: elzbieta@mikiciuk.com
prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz, e-mail: boleksowicz@o2.pl
prof. UG, dr hab. Krystyna Turo, e-mail: kjturo@op.pl
prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska, e-mail: ubertowska@wp.pl
prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska, e-mail: bajer100@wirt.pl
Adiunkci:
dr Marcin Całbecki, e-mail: marcin.calbecki@ug.edu.pl
dr Magdalena Dalman, e-mail: magandr@poczta.onet.pl
dr Bartosz Dąbrowski, e-mail: bartosz.dabrowski@ug.edu.pl
dr Agnieszka Friedrich, e-mail: afriedrich@ug.edu.pl
dr Izabela Gawrońska-Meler, e-mail: izameler@wp.pl
dr Aleksandra Iwanowska, e-mail: aleksandra.iwanowska@ug.edu.pl
dr Piotr Kąkol, e-mail: piotr.kakol@eg.edu.pl
dr Katarzyna Kiszkowiak, e-mail: chwarzno@op.pl
dr Magdalena Kreft-Świetlik, e-mail: e-mail: fpomks@ug.edu.pl
dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska, e-mail: sylwia.karpowicz@ug.edu.pl
dr Piotr Millati, e-mail: piotr.millati@ug.edu.pl
dr Janusz Mosakowski, e-mail: janusz.mosakowski@ug.edu.pl
dr Anna Reglińska-Jemioł, e-mail: A.Reglinska@ug.edu.pl

Katedra Języka Polskiego

Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany, tel. 58 523 20 25, wew. 20 25, e-mail: rogoewa@wp.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Izabela Kępka, e-mail: izabela.kepka@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, e-mail: j.kowalewska-dabrowska@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. dr Zenon Lica, e-mail: azl@poczta.onet.pl
prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk, e-mail: bozena.matuszczyk@ug.edu.pl
prof. UG. dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany, e-mail: m.milewska-stawiany@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, e-mail: rogoewa@wp.pl
Adiunkci:
dr Ewa Badyda, e-mail: ebad@poczta.fm
dr Katarzyna Borkowska, e-mail: k.borkowska@ug.edu.pl
dr Aneta Lica, tel. 58 523 25 48, wew. 25 48, e-mail: azl@poczta.onet.pl
dr Hanna Makurat
dr Dagmara Maryn-Stachurska, e-mail: dagmara.maryn@wp.pl
dr Beata Milewska, e-mail: beata.milewska@ug.edu.pl
dr Lucyna Warda-Radys, (58) 523-26-61, e-mail: wardaradys@poczta.onet.pl
dr Róża Wosiak-Śliwa, e-mail: rozwos@wp.pl
Asystenci:
mgr Beat Jędrzejczak
Telefoniczna Poradnia Językowa Uniwersytetu Gdańskiego, tel. 58 523 20 25, wew. 20 25

Katedra Kultury i Sztuki

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Jan Ciechowicz, tel. 58 523 23 80, wew. 23 80, e-mail: ciechowicz@op.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Jan Ciechowicz, e-mail: ciechowicz@op.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki, e-mail: kornacki1@tlen.pl
prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski, e-mail: wowczarski1@tlen.pl
prof. UG, dr hab. Jerzy Samp, e-mail: jerzy.samp@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, e-mail: mjarmulowicz@poczta.onet.pl
dr Joanna Puzyna-Chojka, e-mail: chojka@wp.pl
dr hab. Paweł Sitkiewicz, e-mail: sitkiewicz@gazeta.pl
Katedra Polonistyki Stosowanej 
Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, tel. 523 22 94, wew. 22 94, e-mail: tski@wp.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Marek Cybulski, e-mail: rogoewa@wp.pl
prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska, e-mail: lewinskaaneta@wp.pl
prof. UG, dr hab. Halina Popławska, e-mail: hal.poplawska@gmail.com
prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, e-mail: tski@wp.pl
Adiunkci:
dr Piotr Doroszewski, e-mail: piotr.doroszewski@ug.edu.pl
dr Małgorzata Klinkosz, e-mail: malgorzata.klinkosz@ug.edu.pl
dr Jolanta Laskowska, e-mail: yola@ug.edu.pl
dr Beata Kapela-Bagińska, e-mail: kapelabea@wp.pl
dr Justyna Pomierska, e-mail: justyna.pomierska@ug.edu.pl
dr Ewa Monika Pomirska, e-mail: monika.pomirska@ug.edu.pl
dr Zofia Pomirska, e-mail: zofia.pomirska@ug.edu.pl
dr Dariusz Szczukowski, e-mail: dariuszszczukowski@wp.pl
dr Maja Wojciechowska, e-mail: maja.wojciechowska@gmail.com
Starsi wykładowcy:
mgr Maria Teresa Kantelecka, e-mail: teresa.kantelecka@ug.edu.pl

Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

Kierownik Zakładu:
prof. UG, dr hab. Maciej Michalski, tel. 58 523 21 86, wew. 21 86, e-mail: maciej.michalski@ug.edu.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, e-mail: majchrow@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk, e-mail: ewa.graczyk@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Maciej Michalski, e-mail: maciej.michalski@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek, e-mail: rosiek@terytoria.com.pl
prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski, e-mail: tski@wp.pl
prof. UG, dr hab. Kwiryna Ziemba, e-mail: kwiryna.ziemba@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Maciej Dajnowski, e-mail: maciej.dajnowski@ug.edu.pl
dr Anna Filipowicz, e-mail: anna.filipowicz@ug.edu.pl
dr Magdalena Horodecka, e-mail: magdahorodecka@op.pl
dr Mariusz Kraska, e-mail: mkraska@ug.edu.pl
dr Artur Nowaczewski, e-mail: artur.nowaczewski@ug.edu.pl
dr Monika Żółkoś, e-mail: monikazolkos@wp.pl
dr Katarzyna Szalewska, e-mail: k.szalewska@ug.edu.pl
Pracownia Sinologii:
prof. UG, dr WuLan Tai, tel. 781 019 582
mgr Fu-lan Lee
mgr Fu Haifeng
mgr Wei Bi

INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

Dyrektor Instytutu:
prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, tel. 58 523 23 47, wew. 23 47 e-mail: filjj@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu:
prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda, tel. 58 523 23 47, wew. 23 47, e-mail: swoboda@ug.edu.pl
Sekretariat:
mgr Katarzyna Dejryng-Burzyńska, tel. 58 523 22 31, wew. 22 31, e-mail: filkdb@ug.edu.pl

Katedra Literatur Romańskich

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki, tel. 58 523 23 47, wew. 23 47, e-mail: filmim@ug.edu.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki, tel. 58 523 23 47, wew. 23 47, e-mail: filmim@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Marek Mosakowski, tel. 58 523 22 90, wew. 22 90, e-mail: filmjm@ug.edu.pl,
prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda, tel. 58 523 23 47, wew. 23 47, e-mail: swoboda@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Ewa Wierzbowska, tel. 58 523 21 26 , wew. 21 26, e-mail: finewi@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Dorota Karwacka-Pastor, tel. 21 86, wew. 21 86, e-mail: dkpastor@prokonto.pl
dr Katarzyna Kotowska, tel. 21 86, wew. 21 86, e-mail: k.kotowska@ug.edu.pl
Asystenci:
mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska, 58 523 21 26 wewn. 21 26, e-mail: bodzinska@gmail.com
mgr Paulina Tarasewicz, tel. 58 523 21 26 wewn. 21 26, e-mail: paulina.tarasewicz@gmail.com

Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki

tel. 58 523 40 38, wew. 40 38
Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, tel. 58 523 23 47, wew. 23 47, e-mail: filjj@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG dr hab. Marek Baran, tel. 58 523 22 90, wew. 22 90, e-mail: marekbar@o2.pl
prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, tel. 58 523 23 47, wew. 23 47 , e-mail: filjj@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Jan Kortas, tel. e-mail: j.kortas@ug.edu.pl
Profesorowie wizytujący:
prof. dr Gilles Quentel, tel. 58 523 22 90, wew. 22 90, e-mail: gillesquentel@gmail.com
Adiunkci:
dr Joanna Drzazgowska, tel. 58 523 21 86, wew. 21 86, e-mail: juanna@poczta.onet.pl
dr Nora Orłowska  tel. 58 523 21 86, wew. 21 86, e-mail: sjono@univ.gda.pl
Asystenci:
mgr Barbara Brzezicka, tel. 58 523 21 86, wew. 21 86, e-mail: brzezicka@wp.pl
mgr Marta Kaźmierczak, tel. 58 523 21 86, wew. 21 86, e-mail: kazimierczakmm@gmail.com
Starsi wykładowcy:
mgr Anne Delsipée, tel. 58 523 21 86, wew. 21 86, e-mail: annedelsipee@hotmail.com
dr Teresa Ścipień, tel. 58 523 21 86, wew. 21 86, e-mail: scipent@wp.pl
Lektor:
mgr Miguel Mejía Pérez, tel. 58 523 22 90, wew. 22 90, e-mail: ammejia76@hotmail.com
 

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ

tel./fax 58 523 21 34, wew. 21 34
Dyrektor Instytutu:
prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka, 58 523 24 80, wew. 24 80, e-mail: finmg@univ.gda.pl
Dyrektor ds. Kształcenia:
dr Katarzyna Arciszewska, tel. 58 523 29 58, wew. 29 58, e-mail: filka@ug.edu.pl
Dyrektor ds. Studenckich:
dr Anna Hau, 58 523 22 39, wew. 22 39 lub 58 523 25 49, wew. 25 49, e-mail: finah@ug.edu.pl
Sekretariat:
Elżbieta Pluta, tel./fax 58 523 21 34, wew. 21 34, e-mail: ifilsl@ug.gda.pl
Pracownicy techniczni: Aleksandra Ciechanowicz, tel. 58 523 21 34, wew. 21 34 e-mail: filac@ug.edu.pl

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki

Kierownik Katedry: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga, tel. 58 523 25 97, wew. 25 97, e-mail: finap@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa, tel. 58 523 25 97, wew. 25 97, e-mail: zln.@o2.pl,
prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga, tel. 58 523 25 97, wew. 25 97, e-mail: finap@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Magdalena Jaszczewska, tel. 58 523 22 41, wew. 22 41,
e-mail: magdajaszczewska@wp.pl
dr Ewa Konefał, tel. 58 523 22 41, wew. 22 41, e-mail: ewakon@vp.pl
dr Tatiana Siniawska-Sujkowska, tel. 58 523 25 97, wew. 25 97, e-mail: tatsin@o2.pl
dr Wanda Stec, tel. 58 523 22 41, wew. 22 41, e-mail: wanda.stec@ug.edu.pl
dr Katarzyna Wojan, tel. 58 523 22 35, wew. 22 35, e-mail: finkw@ug.edu.pl

Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak, tel. 58 523 22 02, wew. 22 02, e-mail: ir.harb@wp.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, tel. 58 523 21 66, wew. 21 66, 523 22 02, wew. 22 02, e-mail: finfa@ug.gda.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz, tel. 58 523 22 02, wew. 22 02, e-mail: filtb@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak, tel. 58 523 22 02, wew. 22 02, e-mail: ir.harb@wp.pl
prof. UG, dr hab. Ludmiła Jankowska, tel: 58 523 24 79, wew. 24 79, e-mail: l.jankowska@ug.edu.pl
prof. UG, dr. hab. Monika Rzeczycka, tel. 58 523 21 26, wew. 2126, lub 58 523 24 80, wew. 24 80, e-mail: rzeczycka@ug.gda.pl
Adiunkci:
dr Katarzyna Arciszewska, tel. 58 523 29 58, wew. 29 58, e-mail: filka@ug.edu.pl
dr Liliana Kalita, tel. 58 523 29 58 wew. 29 58, e-mail: liliana.kalita@ug.edu.pl
dr Diana Oboleńska, tel. 58 523 29 58, wew. 29 58, e-mail: diana.obolenska@ug.edu.pl
dr Urszula Patocka-Sigłowy, tel. 58 523 21 26, wew. 21 26, 58 523 21 66, wew.21 66 e-mail: upatocka@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
mgr Magdalena Kruk, tel. 58 58 523 21 26, wew. 21 26, e-mail: m.kruk@ug.edu.pl

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, tel.58 523 22 02, wew. 22 02, e-mail: finmg@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska, tel. 58 523 22 39, wew. 22 39, e-mail: finmg@univ.gda.pl
Adiunkci:
dr Anna Hau, tel 58 523 25 49, wew. 25 49, e-mail: finah@ug.edu.pl
dr Joanna Mampe, tel. 58 523 22 31, wew. 22 31, e-mail: zanna.m@wp.pl
dr Żanna Sładkiewicz, tel. 58 523 25 49, wew. 25 49, e-mail: zanna.sladkiewicz@wp.pl
Asystenci:
dr Aleksandra Klimkiewicz, tel. 58 523 22 35, wew. 2235, e-mail:olu@o2.pl
dr Elżbieta Pietraś, tel. 58 523 25 49, wew. 2549, e-mail: elzbieta.pietras@gmail.com
dr Katarzyna Wądołowska-Lesner, tel. 58 523  25 49,  wew. 2549, e-mail: k.lesner@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
mgr Ewa Falkiewicz, tel. 58 523 25 19, wew. 25 19, e-mail: ewa.falkiewicz@ug.edu.pl
mgr Ewa Rudziecka, tel. 523 25 19, wew. 25 19
mgr Teresa Szymanik, tel. 58 523 25 19, wew. 25 19, e-mail: teresa.szymanik@ug.edu.pl
mgr Olha Yershova, tel. 58 523 25 49, wew 2549, e-mail: kajrod@gmail.com
Lektorzy: mgr Małgorzata Marciszewska, tel. 58 523 24 79 wew. 2479, e-mail: filmm@ug.edu.pl

INSTYTUT SKANDYNAWISTYKI I LINGWISTYKI STOSOWANEJ

Dyrektor Instytutu:
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki, tel. 58 523 21 22, wew. 21 22, e-mail: filhch@ug.edu.pl
Zastępcy Dyrektra Instytutu:
dr Kazimierz Musiał, tel. 58 523 25 33, wew. 25 33, e-mail: musial@ug.edu.pl
dr Grażyna Kulpa-Woś, e-mail: mediumgwos@wp.pl

Katedra Skandynawistyki

tel. 58 523 21 22, wew. 21 22, tel./fax 58 523 25 16, e-mail: finsk@ug.edu.pl
Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Maria Sibińska, tel. 58 523 21 40, e-mail: films@ug.edu.pl
Sekretariat:
Sylwia Stegemann, tel. 58 523 21 22, wew. 21 22, e-mail: finsk@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Hanna Biaduń-Grabarek
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki, tel. 58 523 21 22 lub wew. 21 22, e-mail: filhch@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Maria Sibińska, tel. 58 523 21 40, e-mail: films@ug.edu.pl
prof. UG, dr Jorgen Veisland, tel. 58 523 21 72, e-mail: finjv@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Maja Chacińska, tel. 58 523 21 30, e-mail: finmw@ug.edu.pl
dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, tel. 58 523 21 30
dr Hanna Dymel-Trzebiatowska, tel. 58 523 21 05, wew. 21 05, e-mail: filhdt@ug.edu.pl
dr Marta Grzechnik, tel. 58 523 21 72, e-mail: marta.grzechnik@ug.edu.pl
dr Sylwia Firyn, e-mail: sylwia.firyn@wp.pl
dr hab. Kazimierz Musiał, tel. 58 523 25 33, wew. 25 33, e-mail: musial@ug.edu.pl
Asystenci:
mgr Tomasz Archutowski, tel. 58 523 21 22, e-mail: finta@ug.edu.pl
mgr Anna Kowalczyk, tel. 58 523 21 05,
mgr Magdalena Maria Śląska, tel. 58 523 21 40
mgr Agata Lubowicka, tel. 58 523 21 40, e-mail: finalu@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
dr Haber-Biały Justyna, tel. 58 523 21 40, e-mail: justyna.haber@wp.pl
dr Dorota Janukowicz, tel. 58 523 21 05, e-mail: findj@ug.edu.pl
Wykładowcy:
mgr Helena Garczyńska, tel. 58 523 21 05, e-mail: finhg@ug.edu.pl
dr Katarzyna Michniewicz-Veisland, tel. 58 523 21 40, e-mail: finkm@ug.edu.pl
mgr Sylwia Peryt, tel. 58 523 21 30, e-mail: sylurdew@op.pl
Lektorzy:
mgr Gunnel Bergström, tel. 58 523 21 30, e-mail: gunnel.bergstorm@telia.com
dr Torgeir Fjeld, tel. 58 523 21 22
mgr Bo Helden, tel. 58 523 21 22
mgr Anna Szachta, tel. 58 523 21 05, e-mail: annaszachta@wp.pl

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

ul. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk, tel. 58 523 40 69,
fax 58 523 40 30, e-mail: zlsit@ug.edu.pl
Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Józef Grabarek, e-mail: grabarek@op.pl
Sekretariat:
mgr Agnieszka Szylka, tel. 58 523 40 69, fax 58 523 40 30, e-mail: zlsit@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Hanna Biaduń-Grabarek, tel. 58 523 40 69, e-mail: biadun@vp.pl
prof. UG, dr hab. Józef Grabarek, e-mail: grabarek@op.pl
prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska, e-mail: filgl@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Magdalena Grabowska, e-mail: maggiemiedz@wp.pl
dr Grzegorz Grzegorczyk, e mail: g.greg@wp.pl
dr Adam Jarosz, e-mail: adamjarosz1@wp.pl
dr Piotr Kallas, e-mail: kknjopk@ug.edu.pl
dr Hadrian Lankiewicz, e-mail: hadrianlank@interia.pl
Starsi wykładowcy:
mgr Maria Bogucka, e-mail: brcmb@ ug.edu.pl
dr Jolanta Hinc, e-mail: jola47@wp.pl
dr Grażyna Kulpa-Woś, e-mail: mediumgwos@wp.pl
mgr Barbara Lewandowska, e-mail: barbara.lewandowska @jabster.pl
dr Renata Rozalowska-Żądło, e-mail: kknjorzr@ug.edu.pl
Wykładowcy:
mgr Sean Moran, e-mail: sedanta@poczta.onet.pl

KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ

tel. 58 523 22 38 lub wew. 22 38
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Zofia Głombiowska, e-mail: filzg@ug.edu.pl
Sekretariat Katedry:
mgr Aleksandra Hołomej, tel. 58 523 22 38 lub wew. 22 38, e-mail: katfklas@ug.edu.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Zofia Głombiowska, e-mail: filzg@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Anna Marchewka, e-mail: am_kg@poczta.onet.pl
Adiunkci:
dr Izabela Bogumił, e-mail: izabogumil@vp.pl
dr Bogdan Burliga, e-mail: filbb@ug.edu.pl
dr Tatiana Krynicka, e-mail: tatianatko@yahoo.es
dr Grzegorz Kotłowski, e-mail: grzegorzkotlowski@wp.pl
dr Jacek Pokrzywnicki, e-mail: jacek.pokrzywnicki@gmail.com
dr Anna Ryś, e-mail: filrs@ug.edu.pl
dr Agnieszka Witczak, e-mail: witczakagnieszka@wp.pl
Starsi wykładowcy:
mgr Jolanta Czyżma, e-mail: j.czyzma@wp.pl
mgr Jan Opolski, e-mail: janopolski@wp.pl
dr Anna Pająkowska-Bouallegui, e-mail: anna554@wp.pl
mgr Renata Skiba, e-mail: skibarenata@wp.pl
Wykładowcy:
mgr Norajr Ter-Grigorian, e-mail: nter@poczta.onet.pl
mgr Elżbieta Starek, e-mail: elzbieta.starek@gmail.com

KATEDRA KULTUROZNAWSTWA

tel. 58 523 54 46, wew. 54 46, e-mail: kultura@ug.edu.pl
Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Marek Adamiec, tel. 58 523 51 73, wew. 51 73, e-mail: fpoma@ug.edu.pl
Sekretariat:
mgr Ewa Urbaniak-Godziuk 58 523 54 46, wew. 54 46, e-mail: kultura@ug.edu.pl, angeg@ug.edu.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Michał Błażejewski, e-mail: kultura@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab. Marek Adamiec, e-mail: fpoma@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak, e-mail: kultura@ug.edu.pl
Adiunkci:
dr Monika Białek, e-mail: fpombl@ug.edu.pl
dr Helena Draganik, e-mail: filhd@ug.edu.pl
dr Zbyszek Dymarski, e-mail: zbyszko_skrzynka@wp.pl
dr Barbara Forysiewicz, e-mail: finbw@ug.edu.pl
dr Magdalena Howorus-Czajka, e-mail: m.howorus-czajka@ug.edu.pl
dr Katarzyna Kaczor, e-mail: filkk@ug.edu.pl
dr Sebastian Jakub Konefał, e-mail: sebastian.konefał@ug.edu.pl
dr Grzegorz Piotrowski, e-mail: peter_kilbourn@op.pl
dr Magdalena Sacha, e-mail: Magdalena.Sacha@ug.edu.pl
dr Barbara Świąder-Puchowska, e-mail: basia@vonzeit.pl
dr Aleksandra Wierucka, e-mail: aleksandra.wierucka@wp.pl
Asystenci:
mgr Grażyna Świętochowska, e-mail: panoptikum@ug.edu.pl

KATEDRA LOGOPEDII

ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk, tel. 58 523 23 63, wew. 23 63, fax 58 523 23 64, e-mail: seklog@ug.edu.pl
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Edward Łuczyński, tel. 58 523 23 62, wew. 23 62, e-mail: fpoel@ug.edu.pl
Sekretariat Katedry:
mgr Lidia Smagieł, tel. 58 523 23 63, wew. 23 63, fax 58 523 23 64, e-mail: seklog@ug.edu.pl
Profesorowie zwyczajni:
prof. dr hab. Edward Łuczyński, tel. 58 523 23 62, wew. 23 62, e-mail: fpoel@ug.edu.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG, dr hab Ewa Czaplewska, tel. 58 523 23 71, wew. 23 71, e-mail: logec@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski, tel. 58 523 23 62, wew. 23 62, e-mail: logsm@ug.edu.pl
prof. UG, dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, tel. 58 523 23 72, wew. 23 72, e-mail: mrodan@poczta.onet.pl
Adiunkci:
dr Agnieszka Banaszkiewicz, tel. 58 523 23 73, wew. 23 73, e-mail: logab@ug.edu.pl
dr Katarzyna Kaczorowska-Bray, tel. 58 523 23 71, wew. 23 71, e-mail: logkk@ug.edu.pl
dr Grzegorz Kołodziej, tel. 58 523 23 72, wew. 23 72, e-mail: loggk@ug.edu.pl
dr Ewa Kowalewska, tel. 58 523 23 73, wew. 23 73, e-mail: logekk@ug.edu.pl
dr Ewa Kowalewska, tel. 58 523 23 73, wew. 23 73, e-mail: Ewa.Kuczkowska@ug.edu.pl
dr n. med. Beata Sznurowska-Przygocka, tel. 58 523 23 70, wew. 23 70, e-mail: beaprzy@wp.pl
dr Anna Walencik-Topiłko, tel. 58 523 23 73, wew. 23 73, e-mail: logawt@ug.edu.pl
Asystenci:
lek. stom. Beata Siebert, tel. 58 523 23 70, wew. 2370, e-mail: logbs@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
dr Barbara Kamińska, tel. 58 523 23 70, wew. 23 70, e-mail: logbk@ug.edu.pl
Pracownicy naukowo-techniczni:
mgr Anna Miklaszewska, tel. 58 523 23 74, wew. 23 74, e-mail: logam@ug.edu.pl

KATEDRA SLAWISTYKI

tel. (58) 523 22 63 lub wew. 22 63, e-mail: slaw@ug.edu.pl
Kierownik Katedry:
prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska, tel. 58 523 21 99, e-mail: halinaw@ug.edu.pl
Sekretariat:
mgr Ewelina Drzazga, tel. 58 523 22 63, fax 58 523 25 16, e-mail: slaw@ug.edu.pl
Profesorowie zwyczajny:
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak, tel. 58 523 25 59, e-mail: kr.szcześniak@wp.pl
Profesorowie nadzwyczajni:
prof. UG dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, 58 523 21 98, e-mail: dpazdjerski@rastko.net
prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak, tel. 58 523 22 60, e-mail: spaginska1@wp.pl
prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska, tel. 58 523 21 99, e-mail: halinaw@ug.edu.pl
prof. UG. dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, tel. 58 523 21 06, renamaksimow@o2.pl
Adiunkci:
dr hab. Artur Bracki, tel. 58 523 21 98, e-mail: filab@ug.edu.pl
dr Anita Gostomska, tel. 58 523 25 59, e-mail: filag@ug.edu.pl
dr Maša Guštin, tel. 58 523 22 60, e-mail: masa.gustin@czar-slowenii.pl
dr Ewa Stawczyk, tel. 58 523 21 06, e-mail: fpoes@ug.edu.pl
dr Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka, tel. 58 523 22 60, e-mail: filnw@ug.edu.pl
Starsi wykładowcy:
dr Jolanta Dziuba, tel. 58 523 21 06, e-mail: filjd@ug.edu.pl
dr Dorota Żyłko, tel. 58 523 25 59, e-mail: dozyl@wp.pl
Wykładowcy:
mgr Marek Włodkowski, tel. 58 523 25 59, e-mail: filmw@ug.edu.pl
Asystenci:
mgr Ewelina Chacia, 58 523 21 98, e-mail: e.chacia@interia.pl
Lektorzy:
mgr Agnieszka Bielińska, tel. 58 523 22 60, e-mail: bielinska.agnieszka@wp.pl
mgr Dubravko Vencl, tel. 58 523 22 60, e-mail: vencl@wp.pl
 

 

Wyświetleń: 96858
Ostatnio modyfikowane: 12.03.2014