Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Zespoły i pracownie badawcze

Zespoły i pracownie badawcze

 • PRACOWNIE I ZESPOŁY BADAWCZE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM


  Nazwa pracowni lub zespołu badawczego Kierownik Data powstania Jednostka organizacyjna
  Pracownia Badań Nad Zmianą w Edukacji Akademickiej dr Beata Karpińska-Musiał 12.01.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Zespół Badań Nad Tekstem (Textual Studies Research Group) prof. dr hab. David Malcolm 12.01.2012
  Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych
  Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  prof. dr hab. Irena Kadulska
  12.01.2012
  Katedra Historii Literatury
  Instytut Filologii Polskiej
  Laboratorium Socjolingwistyczne (Sociolinguistic Laboratory) prof. UG, dr hab. Maciej Widawski 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracownia Badań Nad Biblią I Religią W Literaturze Polskiej XIX I Początku XX w. prof. UG, dr hab. Edward Jakiel 8.03.2012
  Katedra Historii Literatury
  Instytut Filologii Polskiej
  Pracownia Badań Nad Dialogiem Poezji i Teologii
  prof. UG, dr hab. Jean Ward 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Zespół Badań Nad Kategorią Postaci w Filmie I Literaturze prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracownia Badań Nad Książką dr Elżbieta Piotrowska 8.03.2012 Instytut Filologii Polskiej
  Pracownia Badań Nad Literaturą Dziecięcą i Fantastyczną prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracownia Badań Nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski 8.03.2012
  Instytut Filologii Polskiej
  oraz Instytut Filologii Romańskiej
  Zespół Badań Nad Konstrukcją Światów Alternatywnych W Literaturze, Filmie I Nowych Mediach prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim 8.03.2012 Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Zespół Do Badań Nad Marginalizacją I Mniejszościami We Współczesnej
  Literaturze I Filmie w Europie, Ameryce I Azji
  prof. UG, dr hab. Jorgen Veisland 8.03.2012
  Katedra Skandynawistyki
  Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
  Zespół Badań Nad Powieścią Kryminalną
  prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki 8.03.2012
  Katedra Skandynawistyki
  Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
  Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka 12.04.2012 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

  Pracownia Badań Nad Rosją W Literaturze I Kulturze Polskiej w Wiekach XIX-XXI

  prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk 12.04.2012
  Katedra Historii Literatury
  Instytut Filologii Polskiej
  Pracownia Badań Legend Miejskich Gdyni prof. UG, dr hab. Marek Adamiec 10.05.2012 Katedra Kulturoznawstwa
  Pracownia Badań Nad Językiem Kancelarii Niemieckojęzycznych Na Terenie Zachodniej Słowiańszczyzny W Latach 1350-1650 prof. UG, dr hab. Józef Grabarek 10.05.2012 Katedra Lingwistyki Stosowanej Translatoryki Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
  Pracownia Badań nad Nowoczesną Literaturą Francuskojęzyczną prof. UG, dr hab. Ewa Wierzbowska 10.05.2012 Instytut Filologii Romańskiej
  Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Językowych prof. UG, dr hab. Małgorzata Rocławska Daniluk 5.07.2012
  Katedra Logopedii
  Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracownia Innowacji Dydaktycznych I Badań Nad Edukacją Polonistyczną prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska 5.07.2012 Katedra Polonistyki Stosowanej Instytut Filologii Polskiej
  Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII Wieku prof. dr hab. Zofia Głombiowska 11.10.2012

  Katedra Filologii Klasycznej

  Pracownia Leksykograficzno-Bibliograficzna dr Katarzyna Wojan 11.10.2012 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
  Pracownia Badań Kultury Artystycznej Trójmiasta dr Barbara Forysiewicz 15.11.2012 Katedra Kulturoznawstwa
  Pracownia Badań Nad Przestrzeniami Nowoczesności dr Katarzyna Szalewska 15.11.2012 Instytut Filologii Polskiej
  dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 13.12.2012 Instytut Filologii Germańskiej
  Pracownia Schulzowska prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek 13.12.2012 Instytut Filologii Polskiej
  Pracowni Komunikacji Międzykulturowej I Neurolingwistyki
  dr Magdalena Bielenia-Grajewska
  13.12.2012
  Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracownia Badań Nad Interkulturowością w Literaturze I Teatrze dr Eliza Szymańska 10.01.2013 Instytut Filologii Germańskiej
  dr Izabela Olszewska
  7.03.2013
  Instytut Filologii Germańskiej
  Zespół Badań Nad Szkocką Literatura I Kulturą prof. dr hab. David Malcolm 7.03.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracownia Badań Nad Tłumaczeniami Literatury Dawnej prof. dr hab. Artur Blaim 7.03.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracownia Badań Literatury I Kultury Farerskiej, Grenlandzkiej i Saamskiej prof. UG, dr hab. Jorgen Veisland 7.03.2013
  Katedra Skandynawistyki
  Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

  Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej

  prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk 4.04.2013
  Instytut Filologii Polskiej
  oraz Instytut Filologii Romańskiej
  Pracownia Badań Nad Historią Kobiet prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska 4.04.2013 Instytut Filologii Polskiej

  Pracownia Badań Nad Twórczością Bolesława Prusa

  dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska 9.05.2013 Instytut Filologii Polskiej
  Pracowania Badań Nad Potocznym Językiem Rosyjskim dr Żanna Sładkiewicz 9.05.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
  Pracownia Badań Kulturowych Nad Najnowszą Literaturą Rosyjską dr Liliana Kalita 6.06.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
  Pracownia Języka Fińskiego dr Katarzyna Wojan 6.06.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
  Pracownia Hermeneutyki Przekładu prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński 6.06.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracownia Badań Nad Grecką Prozą Historyczną I Literaturą Fachową prof. UG, dr hab. Anna Marchewka 11.07.2013 Katedra Filologii Klasycznej
  Zespół Badań Nad Twórczością Samuela Becketta dr Tomasz Wiśniewski 11.07.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
  Pracowania Badań Kulturoznawczych Nad Fotografią dr Helena Draganik 7.11.2013 Katedra Kulturoznawstwa
  Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka dr Joanna Mampe 7.11.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
  Pracownia Badań Nad Akwizycją I Nauczaniem Języków Obcych dr Joanna Mampe 6.12.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
  Literackie Trójmiasto. Pracowania Badań Nad Literacką Obecnością Gdańska, Gdyni I Sopotu Od Początku XX Wieku Od Współczesności dr Bartosz Dąbrowski 9.01.2014 Instytut Filologii Polskiej
  Pracownia Leksykografii I Normalizacji Językowej dr hab. Vladislav Dusan-Pazdjerski 9.01.2014 Katedra Slawistyki

   

    • ZASADY POWSTAWANIA I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH