Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Publikacje naukowe Opis publikacji naukowych 2007 r.

Opis publikacji naukowych 2007 r.

Czasownik ukraiński

Proponowana praca to podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla osób polskojęzycznych, wydany w roku 2007 na we współpracy z Międzynarodową Szkołą Ukrainistyki (MSU), działającą pod auspicjami Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NANU). Wchodzi ona w cykl podręczników, w tym m.in. angielsko-, hiszpańsko- i włosko-ukraińskiego, przeznaczonych dla cudzoziemców i rodzin emigrantów ukraińskich. Przedstawiciele różnych dyscyplin filologii – metodyk nauczania języków obcych, polonista i slawista – autorzy opracowania Czasownik ukraiński. Podręcznik-vademecum dla osób władających językiem polskim stworzyli publikację odpowiadającą najwyższym standardom współczesnej glottodydaktyki [...].
Niniejszy podręcznik-vademecum pomoże zarówno tym, którzy pragną opanować język ukraiński samodzielnie lub w placówkach oświatowych, jak i tym, którzy wykładają go poza Ukrainą. Wydano go w serii: Gramatyka ukraińska dla cudzoziemców.
Opis: prof. dr hab. Rostysław Radyszewski
 
Присяжнюк Н., Пацеєвська О., Брацкі А., Українське дієслово. Довідник-посібник для іноземних громадян, які володіють польською мовою, Київ 2007/ Prysiażniuk N., Pacejewska O., Bracki A., Czasownik ukraiński. Podręcznik-vademecum dla cudzoziemców władających językiem polskim, Kijów 2007. 
Wyświetleń: 8678
Ostatnio modyfikowane: 15.04.2010