Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Publikacje naukowe Opis publikacji naukowych 2010 r.

Opis publikacji naukowych 2010 r.

Autobiografia

Zamieszczone w niniejszym tomie prace należą do podstawowego repertuaru studiów nad autobiografią i stanowią fundament w dziedzinie badań literatury dokumentu osobistego. Prezentują one klasyczną refleksję nad zjawiskiem autobiografii (teksty Gusdorfa, Renzy czy Sarobinskiego), jednocześnie przekraczając ją i rozszerzając na nowe pola badawcze, takie jak antropologia literatury (Janet V. Gunn) czy studia genderowe (Marry G. Mason).
Całość dopełniona została wstępem Małgorzaty Czermińskie, wybitnej polskiej znawczyni zagadnienia, autorki wielu prac na temat autobiografii.
Nota wydawcy.
Autobiografia, pod red. Małgorzaty Czermińskiej. Tematy teoretycznoliterackie. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", tom. 9, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

 

Wyświetleń: 9106
Ostatnio modyfikowane: 16.04.2010