Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Publikacje naukowe Spis publikacji 2010 r.

Spis publikacji 2010 r.

 1. Andrić Ivo, The Bridge on the Dorina, translated by Lovett F. Edwards, Beogard 2010.
 2. Bolesław Prus. Literackie notatki o kompozycji, wstęp, wybór i opracowanie Anna Martuszewska, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
 3. Brandt Marion, „Polacy potrafią”. Polski Październik i Solidarność w oczach pisarzy wschodnioniemieckich, przeł. Jerzy Dąbrowski, Wrocław 2010.
 4. Charlotte. Spotkanie z Nieobecną, Gdańsk – Sopot 2010.
 5. Chwin Stefan, Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk, 2010;
 6. Ciechowicz Jan, Teatr i okolice, Słowo/ Obraz/ Terytoria, Gdańsk 2010.
 7. Dąbrowski Bartosz, Szymanowski. Muzyka jako autobiografia, Słowo/ Obraz/ Terytoria, Gdańsk 2010.
 8. Fortunniejszy jest język, bo ten i dzisiaj jest miły, pod red. Zofii Głombiowskiej i Izabeli Bogumił, Gdańsk 2010.
 9. Magdalena Horodecka, Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, Słowo/ Obraz/ Terytoria, Gdańsk 2010.
 10. Limon Jerzy, The Chemistry of the Theatre, Palgrave Macmillan, New York 2010.
 11. Kątny Andrzej (red.): Studien zur Angewandten Germanistik II (= Studia Germanica Gedanensia 23). Wyd. UG, Gdańsk 2010.
 12. Kątny Andrzej, Socka Anna (red.): Modalität / Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht. Peter Lang, Frankfurt nad Menem, Berlin, Bern, New York (etc.) 2010.
 13. Piotrowski Grzegorz, Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza, Gdańsk 2010.
 14. Prus Bolesław, Literackie notatki o kompozycji, wybór, opracowanie i wstęp Anna Martuszewska, Gdańsk 2010.
 15. Psytga Alicja, Słowotwórcza kategoria negacji. Prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 16. Samp Jerzy, Gdańskie legendy nieznane, Gdańsk 2010.
 17. Studien zur Sprachlichen Komunikation, red. G. Łopuszańska unter Mitwirkung von Doris Wilma, Wyd. UG, Gdańsk 2010.
 18. Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik /Judische Spuren in der Kaschubei. Ein Reisehandbuch, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i Christian Pletzing, Lubeck-Gdańsk-München-Warszawa 2010.
 19. Theatrical Blends, ed. by Jerzy Limon i Agnieszka Żukowska, Gdańsk 2010.
 20. Wątróbska Halina, Słownik staro-cerkiewno-rusko-polski, Kraków 2010.
 21. Wojan Katarzyna, Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 386.
 22. Wojan Katarzyna, Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 199.
 23. Vater Heinz, Linguistik und deutsche Grammatik im Fokus. Ausgewählte Schriften; red. Andrzej Kątny (= Studia Germanica Gedanensia 20, Sonderband 4). Wyd. UG, Gdańsk 2010.
 24. Veisland Jørgen Depresion and Utopia, Olecko 2010.

Wyświetleń: 9909
Ostatnio modyfikowane: 13.04.2012