Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Publikacje naukowe Spis publikacji 2007 r.

Spis publikacji 2007

  1. Присяжнюк Н., Пацеєвська О., Брацкі А., Українське дієслово. Довідник-посібник для іноземних громадян, які володіють польською мовою, Київ 2007/ Prysiażniuk N., Pacejewska O., Bracki A., Czasownik ukraiński. Podręcznik-vademecum dla cudzoziemców władających językiem polskim, Kijów 2007.
Wyświetleń: 6365
Ostatnio modyfikowane: 13.04.2012