Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Publikacje naukowe Spis publikacji 2011 r.

Publikacje naukowe pracowników Wydziału Filologicznego w roku 2011

 1. Teatr masowy, teatr dla mas, red. Małgorzata Leyko, Łódź 2011.
  Za tę publikację, w której jest artykuł prof. J. Ciechowicza, rektor UŁ przyznał nagrodę zespołową.
 2. Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru, red. J. Limon, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
 3. Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918 - 1939, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan i P. Biczkowska, Wyd. UG, Gdańsk 2011.
 4. S. Karpowicz-Słowikowska, "Kwestia niemiecka" w publicystyce Bolesława Prusa, Gdańsk 2011, Wydawnictwo UG, ISBN 978-83-7326-810-4, ss. 288.
 5. Kątny A., Lukas K. (red.): Germanistik in Polen. Geschichte – Perspektiven – interdisziplinärer Dialog. Peter Lang, Frankfurt nad Menem, Berlin, Bern, New York (etc.) 2011.
 6. Kątny A., Lukas K. (red.): Sprach- und Kulturkontakte aus interkultureller Sicht (Studia Germanica Gedanensia 25). Wyd. UG, Gdańsk 2011.
 7. J. Limon, Brzmienie czasu. O aktorstwie i mowie scenicznej, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
 8. E. Łuczyński, Rozgryzając tajniki mowy. Wiedza o języku polskim dla logopedów, Wyd. UG, Gdańsk 2011.
 9. Rodzina we współczesnym świecie, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor i A. Wierucka, Wyd. UG, Gdańsk 2011.
 10. Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. S. Karpowicz-Słowikowska i T. Linkner, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.
 11. Tekst jako kultura, kultura jako tekst, red. Z. Nowożenowa, Wyd. UG, Gdańsk 2011.
 12. Wojna i postpamięć, red. Z. Majchrowski i W. Owczarski, Wyd. UG, Gdańsk 2011 (tom pokonferencyjny).
 13. J. Veisland, Imagism In Laus Strandby Nielsen’s Poetry, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2011.
 14. Znane zapomniane, red. K. Eremus i T. Linkner, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.
 15. Katarzyna Wojan, Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, 170 s., 10 ark. wyd., ISBN 978-83-7326-858-6.
 16. Katarzyna Wojan (przy udziale Elżbiety Skupińskiej-Dybek), Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, 593 s., 30 ark. wyd., ISBN 978-83-7326-859-3.

Wyświetleń: 8790
Ostatnio modyfikowane: 06.02.2013