Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Publikacje naukowe Spis publikacji 2008 r.

Spis publikacji pracowników Wydziału Filologicznego 2008 r.

 1. Badecka-Kozikowska M., Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych oraz jak je przekuć w metodyczne cnoty, Warszawa 2008.
 2. Badyda E., Świat barw - świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 3. Brandt M., Kątny A. (red.):  Natur und andere literarische Orte. Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag (= Studia Germanica Gedanensia 18). Wyd. UG, Gdańsk, 2008.
 4. Günter Grass. Literatur - Kunst - Politik. Dokumentation der internationalen Konferenz 4-6.10.2007 in Danzig, red. Marion Brandt, Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2008.
 5. Kątny A. (red.): Studien zur Angewandten Germanistik (= Studia Germanica Gedanensia 16). Wyd. UG, Gdańsk 2008.
 6. Kontakty językowe i kulturowe w Europie/ Sprach- und Kulturkontakte in Europe, Red./Hrsg. A. Kątny, "Studia Germanica Gedanensia 17", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008.
 7. Lukas K., Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie. O niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza, Wrocław 2008.
 8. Oleksowicz B., Dziady, historia, romantyzm. Studia i szkice, Gdańsk 2008.
 9. Początki wiedzy o Chinach w Polsce, red. I. Kadulska, J. Włodarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 10. Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. naukowa A. Pstyga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 11. Skotnicka G., Barwy przeszłości. O powieściach historycznych dla dzieci i młodzieży 1939-1989, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
 12. Szcześniak K., Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 13. Szymańska E., Adaptacje sceniczne Procesu Franza Kafki w Polsce, Wrocław 2008.
 14. Wierucka A., Dobra Czarownica Zachodu. Wątki antropologiczne w twórczości Ursuli K. Le Guin, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2008.

Wyświetleń: 11086
Ostatnio modyfikowane: 13.04.2012