Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Publikacje naukowe Spis publikacji 2009 r.

Spis publikacji pracowników Wydziału Filologicznego 2009 r.

 1. Autobiografia, pod red. Małgorzaty Czermińskiej. Tematy teoretycznoliterackie. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", tom. 9, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
 2. Bracki A., Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych (na materiale kaszubskim i ukraińskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. Bracki A., Surżyk – historia i teraźniejszość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 4. Dymarski Z., Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
 5. Günter Grass: Literatura - Sztuka - Polityka. Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej Gdansk 4-6.10.2007 r., red. Marion Brandt, Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski, Gdańsk 2009.
 6. Lukas K., Das Weltbild und die literarische Konvention als Ubersetzungsdeterminanten. Adam Mickiewicz in deutschsprachigen Ubertragungen, Berlin 2009.
 7. Kowalewska-Dąbrowska J., Ciechowicz J., Profesor Stanisław Dąbrowski literaturoznawca i poeta (1930-2007), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 8. Kassner R., Moralność muzyki, przełożył i wstępem opatrzył S. Leśniak, Kraków 2009.
 9. Kubka A., Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 10. Moszyński L., Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich. Wstęp i dobór tekstów C. Łapicz, K. Szcześniak, Z. Zagórski, Poznań 2009.
 11. Noc w Lublanie. Antologia współczesnej krótkiej prozy słoweńskiej, pod red. M. Gustin, Gdańsk 2009.
 12. Umiej obiecadło swoje... Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004–2008), red. E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2009.
 13. Samp J., Mitopeje Pobrzeża Bałtyku, Wydawnictwo "Marpress", Gdańsk 2009.
 14. Szczodrowski M., Fremdsprachliche Lehr-Lern-Vorgänge im kodematischen Blickfeld, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 15. Tomasik Agnieszka, Nie napisane arcydzieło, Słowo/ Obraz/ Terytoria, Gdańsk 2009.
 16. Wokół słów i znaczeń II. Z problemów słowotwórstwa. Materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, red. J. Maćkiewicz i E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 17. Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych. Materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, pod red. B. Milewskiej i S. Rzedzickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 18. Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie w Polsce, w Gdyni), pod red. J. Ciechowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Wyświetleń: 11378
Ostatnio modyfikowane: 13.04.2012