Wydział Filologiczny - strona archiwalna Informacje dla Studentów

Studentów

 • INFORMATOR
 • KONKURS "POKAŻ JĘZYK, TAK JAK LUBISZ"
 • Czy wiesz, że... w Gdańsku działa AEGEE?


  Dwa razy w roku Europejskie Forum Studentów AEGEE-Gdańsk poszerza swoje szeregi. Wszystkim oferujemy to samo. Pasję, uśmiech, przygodę. Szkolenia, międzynarodowe wyjazdy, przyjaźnie na całe życie. Z nami Twoje życie studenckie nabierze nowych kolorów.
   
  Jak możesz do nas dołączyć? Rekrutacja jest dwuetapowa.
   
  I ETAP: Polega na wypełnieniu formularza. Aplikacje będą trwać od 24 lutego do 10 marca. Oprócz standardowych informacji, musisz odpowiedzieć na parę pytań. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Bądź kreatywny!
  Link do formularza aplikacyjnego: www.rekrutacja.aegee.gdansk.pl
   
  II ETAP: Rozmowa. Autorzy najlepszych zgłoszeń zostaną zaproszeni do drugiego etapu rekrutacji, jakim jest rozmowa. W jej trakcie dowiemy się więcej o sobie nawzajem. Wy o nas, a my o Was.
   
  Nie przegap okazji by zrobić coś dla siebie. Kształtuj swoje życie. Dołącz do nas!
  Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie internetowej www.aegee.gdansk.pl oraz na naszym fanpage: fb.pl/AegeeGdansk.


 • PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW ERASMUS
 • DRUGA ODSŁONA NOWATORSKIEGO PRZEDMIOTU AKADEMIA PLANETE+ DOC


  Oblicza globalizmu w filmie

  Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych • PRAKTYKI W EUROPEJSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA


  Dla studentów ze znajomością języka rosyjskiego

  Europejska Fundacja Praw Człowieka jest publiczną organizacją z siedzibą w Wilnie, funkcjonującą na zasadzie non-profit. Powstała w roku 2010 jako reakcja na wzrost liczby naruszeń praw człowieka oraz mniejszości narodowych na Litwie. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych, zarówno ze względu na ich etniczne pochodzenie, status socjalny, wyznanie, jak i płeć.
   
  Poszukujemy:
  Filologów jęz. rosyjskiego do tłumaczenia artykułów z jęz. polskiego.  
  Na stronie www.efhr.eu mamy 4 wersje językowe: polską, litewską, angielską oraz rosyjską. Spodziewamy się od praktykantów pomocy w tłumaczeniu artykułów, pojawiających się na niej na język rosyjski,  celem naszym jest, by informacja ta była dostępna również dla ludzi rosyjskiej narodowości.
   
  Oferujemy:
  • Praktyki dostosowane do indywidualnych potrzeb
  • Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz
  z referencjami.
  • Gwarantujemy zdobycie doświadczenia potrzebnego do ubiegania się w przyszłości o pracę na bardzo konkurencyjnym rynku krajowym i międzynarodowym.
   
  Jeżeli jesteś zainteresowany/wana praktyką, to wyślij do nas swoje CV pod adresem e-mail: praktyki@efhr.eu


 • ZRÓB KROK W STRONĘ KARIERY - AIESEC!


  Interesuje Cię działka HR? Chcesz rozwinąć umiejętności interpersonalne? Chcesz prowadzić rozmowy rekrutacyjne? Chcesz poznawać ludzi z całego świata? Podszkolić język angielski? AIESEC to najlepsze miejsce, aby rozwijać te umiejętności w praktyce!
   
  Zdobądź profesjonalne doświadczenie.
  Poprowadź swój zespół.
  Poznawaj ludzi z całego świata!
   
  DOŁĄCZ DO NAJWIĘKSZEJ, MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ!
   
  Więcej na: https://www.facebook.com/aiesec.ug


 • BADANIE DOTYCZĄCE UCZENIA SIĘ I PRACY


  Zapraszamy studentówWydziału Filologicznego UG do udziału w międzynarodowym badaniu dotyczącym postaw wobec uczenia się i pracy. Wśród uczestników rozlosowane zostanie 10 kart podarunkowych o wartości 50 zł.
   
  Drogi Studencie/Droga Studentko,
  Chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w kwestionariuszowym badaniu online dotyczącym postaw wobec uczenia się i pracy. Badanie to jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badawczego i obejmuje współpracę między badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Badanie jest prowadzone wśród studentów w Norwegii i w Polsce. Udział w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariuszy w Internecie i zajmuje około 15 minut.
  Osoby, które wezmą udział w badaniu uzyskają automatyczną informację zwrotną na temat swoich wyników, jak również wezmą udział w losowaniu 10 kart podarunkowych o wartości 50 zł. Udział w badaniu stanowi bardzo cenny wkład w realizowany projekt badawczy, którego celem jest poznanie czynników związanych z postawami wobec uczenia się i pracy wśród studentów.
  Aby wziąć udział w badaniu należy kliknąć na poniższy link: http://atroszko.eu/filologia Dziękujemy!
  Z wyrazami szacunku,
  Paweł Atroszko
  Instytut Psychologii
  Wydział Nauk Społecznych
  Uniwersytet Gdański
  Telefon: (58) 523 43 22
  e-mail: p.atroszko@ug.edu.pl


 • V KONKURS TRANSLATORYCZNY


  • Teksty do tłumaczenia. Patrz więcej.


 • KONKURS I WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

 • WYDZIAŁOWE WYKŁADY MONOGRAFICZNE I MISTRZOWSKIE
 • BADANIE RYNKU PRACY W TRÓJMIEŚCIE


  Firma Hays Poland we współpracy z Invest in Pomerania prowadzi badanie poświęcone rynkowi pracy w Trójmieście. Celem jest poznanie oczekiwań studentów w stosunku do przyszłych pracodawców. Wypełnienie ankiety trwa 5 minut. Zapraszamy do udziału w badaniu.

  https://www.surveymonkey.com/s/Kapital_spoleczny_Trojmiasta • ORGANIZACJA SESJI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014


  • Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 25 stycznia do 9 lutego 2014 r.
  • Sesja poprawkowa trwa od 17 lutego do 2 marca 2014 r.

   

  1. Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
   z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.
  2. Utratę terminu powoduje niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.
  4. Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszym) – także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
  5. 2 kwietnia 2014 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnegoegzaminu. Podanie w tej sprawie powinno być złożone w dziekanacie do dnia
   2 marca 2014 r. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane!!!!!
  6. Studentów I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) obowiązuje indeks elektroniczny. Studenci II i III roku studiów do każdego zaliczenia i egzaminu są zobowiązani przedłożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć.
  7. Od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym zostało wprowadzone rozliczenie semestralne. Obowiązuje ono studentów I roku (pierwszy i drugi stopień studiów).


 • PISMO STUDENTÓW ANGLISTYKI
 • GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW W DZIEKANACIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO


  W  czwartek 13 lutego 2014 Dziekanat czynny do 15.00
  W roku akademickim:
  • poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 9.30-13.30
  • czwartki w godz. 12.00- 16.00
  • środy dziekanat nieczynny
  • soboty dla studentów studiów niestacjonarnych w godz. 9.00-13.00 pokój 2.57 i dla studentów filologii angielskiej I stopnia w trybie niestacjonarnym w terminach zjazdów w godz. 9.00-13.00 pokój 4.9
  • dziekanat ds. socjalnych czynny oprócz śród i sobót w godzinach otwarcia dziekanatu w pokoju 4.9
  Szczegółowe informacje na temat pracy Dziekanatu Wydziału Filologicznego.

    • DZIEKANAT WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO


  WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
  (Faculty of Languages)
  ul. Wita Stwosza 55,80-952 Gdańsk 5
  centrala (58) 523 28 99, wew. 28 99
  portiernia (58) 523 21 11, wew. 21 11
  tel./ fax. (58) 523 20 53, wew. 20 53

  DZIEKANAT WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

  OBSŁUGA STUDENTÓW

  • W  czwartek 13 lutego 2014 Dziekanat czynny do 15.00
  • Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się od 19.02.2014 o godz. 20.00 i będą trwać do 20.02.2014 do godz. 24.00 na Portalu Studenta.

  pokoje 2.57 i 2.57a (I piętro)
  pokój 4.9 - sprawy socjalne (III piętro)
   

  imię
  i nazwisko

  e-mail

  telefon

  obsługa studentów na kierunkach

   

   

   

  studia stacjonarne

  studia niestacjonarne

  Urszula Choińska

  fhuc@univ.gda.pl

  523 20 49

  • filologia angielska I stopień
  • filologia germańska

   

  mgr Teresa Gałęzowska t.galezowska@ug.gda.pl 523 20 84
  • amerykanistyka I i II stopień
  • filologia angielska II stopień
  • iberystyka
  • zarządzanie instytucjami artystycznymi
   

  Dorota Jach

  fildj@univ.gda.pl

  523 23 79

  • slawistyka
  • logopedia
  • filologia polska

  Aldona Ługowska

  fhal@ug.gda.pl

  523 25 06

  • filologia polska
  • etnofilologia kaszubska

   

  Alicja Mielewczyk

  fham@univ.gda.pl

  523 21 56

  • sprawy socjalne studentów: stypendia, akademiki i praktyki studenckie dziekanat ds. socjalnych p. 4.9

  mgr Maria Mindak

  mindak@univ.gda.pl

  523 21 39

  • skandynawistyka
  • filologia rosyjska II  stopień
  • sinologia
  • filologia rosyjska
  • filologia romańska
  • filologia germańska
  • rosjoznawstwo
  • slawistyka

  Wioletta Potakowska

  fhwp@univ.gda.pl

  523 20 49

  • filologia rosyjska
  • filologia romańska
  • rosjoznawstwo

   

  Dorota Zalewska

  fhdza@univ.gda.pl

  523 23 79

  • kulturoznawstwo
  • filologia angielska II stopień
  • filologia polska specjalizacja bibliotekoznawcza
  mgr Teresa Walas teresa.walas@ug.gda.pl 523 22 12
  • filologia klasyczna
  • lingwistyka stosowana
  • wiedza o teatrze
  • filologia angielska I stopień
  • lingwistyka stosowana

  Podstawowe informacje dla studentów:

  Gdzie?

  Dziekanat Wydziału Filologicznego znajduje się przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku Oliwie, pokoje 2.57 i 2.57a (I piętro) oraz 4.9 (III piętro)

  Kiedy?

  Godziny przyjmowania studentów:

  • poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 9.30-13.30
  • czwartki w godz. 12.00- 16.00
  • środy dziekanat nieczynny
  • soboty dla studentów studiów niestacjonarnych w godz. 9.00-13.00 pokój 2.57 i dla studentów filologii angielskiej I stopnia w trybie niestacjonarnym w terminach zjazdów: 15-02-2014, 1-03-2014, 15-03-2014, 29-03-2014, 12-04-2014,10-05-2014, 24-05-2014, 14-06-2014 w godz. 9.00-13.00 pokój 4.9
  • dziekanat ds. socjalnych czynny oprócz śród i sobót w godzinach otwarcia dziekanatu w pokoju 4.9

  Pamiętaj:

  Legitymacje studenckie:

  Studenci I roku studiów mają obowiązek umieszczenia aktualnego zdjęcia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów według instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej: irk.ug.gda.pl oraz wpłacenia opłaty za legitymację 17 zł. Wydanie legitymacji studenckiej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie tygodnia od wpłacenia opłaty. Studenci I roku otrzymują legitymację studencką 1 października 2013 po dopełnieniu wszystkich formalności.


  Prace dyplomowe:

  Uprzejmie informujemy, że generowanie opisu pracy dyplomowej zostało przeniesione na Portal Studenta (https://ps.ug.edu.pl). Zmiana generatora podyktowana była brakiem wsparcia starego narzędzia, w związku z czym listy kierunków, wydziałów oraz nauczycieli akademickich były nieaktualne. Obecne narzędzie zostało utworzone przez Zespół ds. rozwoju oprogramowania OI UG. Listy wydziałów, kierunków oraz nauczycieli akademickich pobierane są z systemu FAST, co gwarantuje ich aktualność. Dodatkowo informujemy, że na stronie starego generatora (www.opispracy.ug.edu.pl <http://www.opispracy.ug.edu.pl>) została zamieszczona informacja o nowej lokalizacji narzędzia.


  SEKRETARIAT DZIEKANA
   
  WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
   

    • ZASADY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH


  ZASADY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH

  ROK AKADEMICKI 2012/2013

  • Student składa pracę dyplomową i indeks we właściwym dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia (§ 28, ust. 1 Regulaminu Studiów), czyli do 30 czerwca 2013 roku.
  • Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz przynajmniej jednego recenzenta, wyznaczonego spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, gdy promotor posiada stopień naukowy doktora, recenzent powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
  • Student składa w dziekanacie pracę dyplomową w formie elektronicznej na płycie CD oraz drukowaną wersję pracy (egzemplarz składany w dziekanacie powinien być wydrukowany dwustronnie i zbindowany). W pracy należy umieścić dwa oświadczenia: oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (wzór 1)
   i oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji pracy z wersją drukowaną (wzór 2).
  • Na płycie powinien znajdować się:
   1. Plik tekstowy opisu pracy w standardzie kodowania ISO-8859-2 lub Unicode. (Na jego podstawie będzie drukowany dyplom i suplement i dlatego tabelę umieszczoną na stronie http://opispracy.ug.gda.pl należy wypełnić bardzo dokładnie i po wygenerowaniu zapisać w formacie xml. Inny format nie jest obsługiwany przez program UG i nie będzie możliwy wydruk dyplomu oraz suplementu. Jeśli praca dyplomowa powstała w języku innym niż polski, to pola opisowe (słowa kluczowe, tytuł, spis treści, streszczenie) należy wypełnić w tym właśnie języku. Dodatkowo tytuł pracy i jej streszczenie należy także napisać w języku polskim.
   2. Praca dyplomowa w formacie PDF (na stronie Ośrodka Informatycznego UG udostępniona jest instrukcja instalacji i zastosowania programu PDF Creator – www.univ.gda.pl/pl/oi).
   3.  Praca dyplomowa w formacie Word.
  • Opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności plików nagranych na płycie CD z drukowaną wersją pracy. Jeśli wersje się zgadzają, opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do złożenia podpisu na kopercie,
   w której znajduje się płyta CD z pracą. Brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w dziekanacie. Na kopercie zawierającej płytę oraz na samej płycie z elektroniczną wersją pracy dyplomowej powinno się znajdować imię i nazwisko studenta oraz numer albumu.
  • 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej student składa
   w dziekanacie:
   1. Indeks z wszystkimi wymaganymi wpisami. Promotor wpisuje do indeksu oraz na kartę okresowych osiągnięć zaliczenie seminarium dyplomowego po zaakceptowaniu pracy dyplomowej.
   2. Wydrukowaną i oprawioną pracę dyplomową oraz pracę dyplomową w formie elektronicznej.
   3. 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku składania podania o dyplom w języku obcym należy złożyć 5 fotografii).
   4. Kartę obiegową (wzór 3).
   5. Zgodę na przetwarzanie danych (wzór 4).
   6. Dowód wniesienia opłaty za dyplom.
  • Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy (czyli do 30 września 2013 roku) termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:
   • długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
   • zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
  • Termin przyjmowania podań w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w dziekanacie (30 czerwca 2013 roku). Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej (wzór 5).
  • W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w wyznaczonym terminie dziekan podejmuje decyzję o:
   • zezwoleniu na powtarzanie ostatniego okresu rozliczeniowego studiów, zgodnie z przepisem § 21, z obowiązkiem powtórnego uczestnictwa w seminarium dyplomowym i jego zaliczenia (powtarzanie okresu rozliczeniowego może się wiązać z koniecznością realizacji różnic programowych), albo
   • skreśleniu z listy studentów.
  • Podania o dyplom w języku obcym (wzór 6) należy składać najpóźniej 30 dni od datyegzaminu dyplomowego (Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Do podania należy dołączyć temat pracy przetłumaczony na język angielski.

  Wzór strony tytułowej – wzór 7.  

  Wzory podań znajdują się na stronie internetowej Wydziału www.fil.ug.gda.pl/pl/wzory_podan/

    • WZORY PODAŃ


 • Zarządzenie Rektora UG


 • ZASADY PRZENIESIEŃ STUDENTÓW NA WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UG