Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI Studia w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki/ Studying at the Institute Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

 • STUDIA NIESTACJONARNE


  STUDIA NIESTACJONARNE

  Instytut Anglistyki i Amerykanistyki prowadzi od 1995 roku niestacjonarne studia drugiego stopnia. Studia trwają 4 semestry, a obecnie kształci się na nich ok. 170 słuchaczy. Studenci wybierają specjalizację literaturoznawczą lub językoznawczą. Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego (kurs zintegrowany, gramatyka praktyczna, język pisany, Academic Writing, tłumaczenia), zajęcia specjalistyczne i kierunkowe z językoznawstwa lub literaturoznawstwa (w zależności od wybranej specjalizacji) oraz zajęcia z kultury brytyjskiej i amerykańskiej.

  • Siatka studiów Filologia angielska: niestacjonarne studia drugiego stopnia rok 1
  • Siatka studiów Filologia angielska: niestacjonarne studia drugiego stopnia rok 2


 • WYDZIAŁOWY LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO


  Dla studentów:
  a) filologia angielska, specjalność translatoryczna
  oraz
  b) filologia angielska studia niestacjonarne
   
  Informacja o lektoracie i zasadach zapisów:
  Zgodnie z programem i tokiem studiów każdy student II roku filologii angielskiej ma obowiązek dokonać elektronicznego zapisu na lektorat języka obcego w wymiarze 120 godzin.
  Ponieważ zgodnie z efektami kształcenia student ma na lektoracie osiągnąć umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka obcego nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oczekuje się, iż zapisujący się opanował przynajmniej podstawy wybranego języka.
  (Dla studentów filologii angielskiej studiów niestacjonarnych możliwe są dodatkowo rozwiązania omawiane na spotkaniu organizacyjnym w czerwcu)
  Studenci, którzy zdecydują się na wybór języka niemieckiego, wybierają Wydziałowy lektorat języka niemieckiego organizowany przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki. Studenci, którzy zdecydują się na wybór innego, wybierają kurs oferowany przez Studium Języków Obcych UG.
  Elektroniczne zapisy zostaną uruchomione na portalu studenta https://ps.ug.edu.pl
  dnia 30.09.2013, godz. 8.00 i zakończą się dnia 10.10.2013 godz. 20.00
  Szczegółowe regulaminy zapisów na stronie Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki oraz Studium Języków Obcych.
  Ewentualne pytania w sprawie lektoratu j. niemieckiego prosimy kierować do:
  mgr Remigiusz Ratajski r.ratajski@ug.edu.pl